2 JUAN
1
Mexe wetfel.
Yakha' witlijtsitjii tenek'enhe'yij. Qa ke' efu* Pa' Juan wenq'ika'ai pe' efu. Aka'an na'l pe' yumti qu' nenq'ika'ai pe'qu' ƚelijtsitjiye qa na'l iye pe' yumti qu' nenq'ika'ai ne'ej efu'ija. t'eku'miiji' pa' Intata qa week he' ƚelits, hikhe' he'nq'ika' ai. Hik hekhewe' iye qi in hisu'un. Nite' yeƚ'ewi'ƚƚe qu' hisu'un, qe week iye hekhewe' hats nikfe'lets pa' yijaa'ija, yisu'un iye hekhewe'en* Ro 16:13; 1P 5:13; 2Jn 13; Jn 8:32; 14:6; 1Ti 2:4 qe ta'ƚets ke' Intata ƚe'lijei in yijaalija, qa ekewe'en qa nite' ƚ'anuuyi'i qu' jinaqamij.* 1Jn 1:8 K'iyinijets pa' Intata qa ha' Ƚa's Yatsat'ax'inij Jesucristo qu' net'iftits inwets qa qu' nenq'elet'inij iye qa' jineƚisij iye pa' wit'ikesimeya'x hats'inha qa'nte' jinteliyi'ij qu' jintajayaanija qa' qiye' iye qu' jinewet-su'unij in hats jitajayan.* 1Ti 1:2; 2Ti 1:2; He 1:2; 1Jn 4:12
Pa' ewi'ƚ wi'tlijei t'ejuyets pa' witeqsu'unka'x.
Qi in ye'ƚe'wisi'mkii in hewetweni'ƚ he' uja'x hekhewe' elits qa hi'wen in yijaa'ija in yijayan ekewe' ƚe'lijei pa' Intata.* 3Jn 3-4 Qa hane'ej qa k'iyinij ewets efu qu' aqsiijijkiiha kakha' wi'tlijei in yit'ij qu' jinewet-su'un inekhewel in hats jitajayan ha' Cristo. Aka' wi'tlijei in hika' nite' ink'ayik hik aka' hayiits na'l ine'm in i'nk'aa jitajayan ha' Cristo.* 1Jn 3:11 In jitesu'uunija pa' Intata ma' qa jitaqsiijkii pa' yisu'un. Qa aka' wi'tlijei in yit'ij inwets qu' jintesu'un pekhewepe', hik aka' yisu'un pa' Intata qu' jintaqsiijkii. Aka'an hayiits ƚ'impi'ye'eƚij.* 1Jn 2:5; 5:3; Sal 103:18; Mr 7:8; Jn 14:15,21,23; 15:10
Pa' yijaa'ija in nite' witqekuye'jij pa' Cristo.
Qe olots pe' iwotk'onhetsits nekipji' ha'ne week sehe'. Enewe'en nite' nifel ha' Jesucristo in nametsju' ha'ne sehe' qa hik ƚ'eseninyejei ene' sehe' ipji'. Qa pakha' qu' naqsiijkii aka'an pakha'an iwotk'onhetsaxƚe qa ƚ'ejuihife iye ha' Cristo.* Fil 3:3; 1Jn 2:18,22; 4:3 Jeƚi'ƚiju'ƚha aka'an hats'inha qa'nte' anqami'iƚij pekhewe' hats na'li'ƚ e'm enistitsi'ƚ hatse' hats'inha qa' weeke' wetets qu' namtaxets qu' esti'yi'ƚij hatse'.* 2P 2:13 Week pakha' qu' nittaxijets qu' hats nijayan ha' Cristo qa hats i'ntaxji'teje'm pa' wit'ikheyi'j qa in yamets ƚahats'ij qa yili'ij iye, ma' qa hats yilii'ijha hats nite' tepilets, qe nite' hayiits qu' natsat'axij pa' Intata. Qa pa'qu' ewi'ƚe' qu' hats na'n ji'teje'm pa' wit'ikheyi'j, qe pakha'an hayiits yatsat'axij pa'aj pa' Intata qa ha' Ƚa's iye.* Jn 5:12; 8:31-32,41; 15:4-16; 1Jn 2:21-23,27; Mt 11:27; He 1:2 10 Qu' nana'l pa'qu' nanami'ƚ ewets qu' nit'ijets qu' nenfel eke' wi'tlijei qa ham ƚi'im ke' hats i'nq'ijatshenij ha' Cristo, qa hasu'uj iwhini'ƚifi pe'qu' etsi'yi'iƚ. Hasu'uj iye it'iƚijets: —¡Ƚe'wis in ƚanam!—* Jn 1:12; 6:21; 13:20 11 Qe pakha' qu' nit'ijets: —¡Ƚe'wis in ƚanam!— pakha'an hats hik ƚunye'j qu' nifenij pa' yaqsiijkii in uƚ'ax.* 1Ti 5:22; Ef 5:11; 1Ti 5:22; Jud 23
Wetfel.
12 Olotstax ke' hisu'untax qu' henfeli'ƚ e'm qa nite'ƚe hisu'un qu' henji' ha'ne witfaakanek. Q'ax qu' ƚeke'ye' hatse' qu' natsami'ƚ ei qa' jintafaakateiju'ha, ma' qa qiyi'ija qu' je'ƚe'sitsi'imkii.* 3Jn 13; Jn 15:11 13 Enewe' ƚelits ke' ejefeki', hikke' t'eku'miiji' iye pa' Intata wetfel ei. Hats uja'xƚe.

*1:1 Pa' Juan wenq'ika'ai pe' efu. Aka'an na'l pe' yumti qu' nenq'ika'ai pe'qu' ƚelijtsitjiye qa na'l iye pe' yumti qu' nenq'ika'ai ne'ej efu'ija.

*1:1 Ro 16:13; 1P 5:13; 2Jn 13; Jn 8:32; 14:6; 1Ti 2:4

*1:2 1Jn 1:8

*1:3 1Ti 1:2; 2Ti 1:2; He 1:2; 1Jn 4:12

*1:4 3Jn 3-4

*1:5 1Jn 3:11

*1:6 1Jn 2:5; 5:3; Sal 103:18; Mr 7:8; Jn 14:15,21,23; 15:10

*1:7 Fil 3:3; 1Jn 2:18,22; 4:3

*1:8 2P 2:13

*1:9 Jn 5:12; 8:31-32,41; 15:4-16; 1Jn 2:21-23,27; Mt 11:27; He 1:2

*1:10 Jn 1:12; 6:21; 13:20

*1:11 1Ti 5:22; Ef 5:11; 1Ti 5:22; Jud 23

*1:12 3Jn 13; Jn 15:11