2 PEDRO
1
Yojo in mexe wetfel.
Yakha' Simón Pedro, ƚeqejkunenek qa ƚaqa apóstol iye ha' Jesucristo. He'nq'ika'aƚ ei pekhewe' testi'yij pa' nite' witqekuye'j in ƚunye'jek pa' heyesti'yi'ƚij. Ekheweli'ƚ ƚ'estiyiƚij pa' nite' eqekuyejeyi'ƚ qe hakha' inqe Dios qa Eqiƚina'x Jesucristo yatsathen.* Mt 16:17; Lc 6:14; Hch 10:32; 15:14; Ro 1:1; 5:17,21; Fil 1:11; Tit 1:1; 2:13 Pa' ƚeqi'fenkeye'j pa' Intata qa pa' wit'ikesimeya'xƚekii qu' week neƚuts ijayi'ƚijfik'i qu' qitsi'iƚ e'mha qu' nata'ƚets pa'qu' ikfeliyaxitsi'iƚets pa' Intata Dios qa ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo.* Jn 17:3; Fil 3:8; 2P 1:3,8; 2:20; 3:18
Qu' nitaxi'ƚ ji'teje'm hatse' pa' witiƚa'x hik ƚunye'j pa' Intata.
Qe pa' ƚet'unha'x pa' Intata jiyeƚisij week pa'qu' net'ejuyets pa' hane'ej iniƚa'x in jitajayan pa' Intata qe ta'ƚets in jinikfe'lets hakha' tayai inii qe ta'ƚets pa' ƚunye'j ƚakha' in ƚe'wis qa in yatsathen iye.* Jn 17:3; Fil 3:8; 2P 1:2,8; 2:20; 3:18; 1Ts 2:12; 2Ts 2:14; 1P 1:5; 5:10 Aka'an hik aka' ƚunye'j in yiwjutsiqen ine'm pe' qits in ƚe'sits qa weju'ƚij iye, hats'inha qa hik enewe'ye' qu' namitiƚets qa' ni'iƚjiteje'm pakha' witiƚa'x hik ƚunye'j pa' Intata qu' hats ilattaxi'ƚik'ui pakha' uƚ'ax na'lipji' ha'ne sehe' qe ta'ƚets in yisu'un ene' jukhew qa efuts.* Jos 21:45; 1R 8:56; Is 38:16; Jer 33:14; Ro 9:4; 15:8; 2Co 7:1; Ef 4:24; He 12:10; 1Jn 3:2 Qa hik ta'ƚijupi', weeki'ij pe' et'unhaxitsi'ƚ qu' aqsiiƚijkii pa' ƚe'wis hats'inha qu' ik'eihini'ƚets pa' nite' eqekuyejeitaxi'ƚ. Qa in hats ƚaqsiiƚijkii pa' ƚe'wis qa' ik'eihini'ƚetsek qu' mowo'oƚii ikfeliyaxitsi'iƚets pa' yisu'un pa' Intata. Qa in hats ƚowo'oƚii ikfeliyaxitsi'iƚets pa' yisu'un pa' Intata, qa' ik'eihini'ƚetsek qu' mewetjeƚi'ƚ otok'oiha. Qa in hats ƚewetjeƚi'ƚ otok'oiha qa' ik'eihini'ƚetsek qu' hasu'uj itaqsuni'ƚijup ment'unhetƚi'iƚiju'ƚ pa'qu' ƚunye'je'. Qa in hats nite' ƚ'itaqsuniƚijup ƚe'nt'unhetƚi'iƚiju'ƚ pa'qu' ƚunye'je' qa' ik'eihini'ƚetsek qu' mowo'oƚii qu' ejunyejeyi'iƚ pa' yisu'un pa' Intata.* Hch 24:25; Ga 5:23 Qa in hats ƚowo'oƚii qu' ejunyejeyi'iƚ pa' yisu'un pa' Intata, qa' ik'eihini'ƚetsek qu' mewet-su'uni'ƚ ekheweli'ƚ in hats ƚijayani'ƚ pa' Intata. Qa in hats ƚewetsu'uni'ƚ qa' ik'eihini'ƚetsek qu' isu'uni'ƚ ene' week.* Ro 12:10; He 13:1; 1P 1:22 Qe qu' na'ni'ƚ etji' ekewe'en qa week neƚuts t'ijaifik'i, ma' qa' nite' hik ejunyejeyi'iƚ qu' ham e'weju'ƚi'iƚij, qa' nite' hik ƚunye'je' iye qu' ham ne'weju'ƚi'ij in ƚenikfe'li'ƚets ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo.* Stg 2:20; Mt 7:16-21; Ga 5:22; Tit 3:14 Qe pa'qu' hami'im ekewe'en, hik ƚunye'j qu' puk'ale' i'nƚi'i na'aj nite' toxik'i ƚeqjeƚinet, ma' qa nitapi'ik'i in hats tetlijtaxijju' pe' uƚ'ets yaqsiijkii pa'aj. 10 Qa hik ta'ƚijupi' yejefets, mowo'oƚiiha qu' aqsiiƚijkii pakha' taya'yi'ƚij ei qa t'eku'mi'ƚij eiji' pa' Intata, qe qu' aqsiiƚijkii ekewe'en, qa nite' ƚ'anuuyi'i qu' anami'ƚju'kii.* Mt 22:14; Ro 11:29; 2P 1:3 11 Qa qu' hik aka' ƚunye'je', ma' qa qi qu' ineqjunu'uƚiju'ƚ qu' amtaxi'ƚets pa' ƚeji' pa' witset nite' yili'ij in tenek'enhe'yi' ha' Yatsat'ax'inij qa Eqiƚina'x Jesucristo.* Col 1:13; 2Ti 4:18 12 Qa hik ta'ƚijupi', tees qu' nastapi'ii ekewe'en qu' k'efeljiiƚi'm, yemjeetax in hats ƚenikfe'ltaxiƚetsha qa in ƚ'ek'eni'ƚik'iha iye pa' yijaa'ija in ƚ'ijatshenheti'yi'ƚij.* Col 1:5-6; 2Co 11:10; 2Jn 2; 3Jn 3-4 13 Humti qu' hasinik'i in nite' tsitapi ii ekewe'en qu' k'efeljiiƚi'm hane'ej in mexe yi'ƚa'x.* 2Co 5:1-4 14 Qe tsikfe'lets in hats nite' toxik'ui qu' hakik'ui ha'ne yese'n t'ejuyets ha'ne sehe', in ƚunye'jek ka' hayiits yit'ij yiwets ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo.* Jn 21:18-23 15 Qa hik ta'ƚijupi' qu' haqsiijkii hane'ej qu' hika' week pa'qu' ye'we'juƚi'ij, hats'inha qu'nte' antapiyi'iƚii ekewe'en qu' hats hawa'mtax. 16 In k'efeli'ƚi'm qu' enikfe'li'ƚets kakha' ƚet'unha'x qa pa' ƚamijiiju' hatse' ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo, aka'an nite' witwotk'onhetƚe qu' nata'ƚets pe'qu' niya'yij in wotk'onkii, qe ta'ƚets yijat'ij ene' yitoyi'ƚ in yi'weenijha in qiji'.* Mr 13:26; 14:62; 1Ts 2:19; Mt 17:1-6 17 Qe hi'weeni'ƚijha in yiwqinhetji' pa' Intata Dios, pa' qiji' in Wittata pa' ƚ'a'x qa yit'ijets: —Hane'en ya's qi in hisu'un, hik ha'ne qi in tsi'sinheti'mkii.—* Is 42:1; Mt 3:17; 17:5; Mr 1:11; 9:7; Lc 3:22 18 Yekheweeli'ƚha in hepi'ye'eƚik'i aka' yit'ij pa' wit'ax ta'ƚiipha'm na' wa's in ewi'ƚ ha'ni'ƚi' hakha'an in ha'ni'ƚipji' kekhe' ƚe'wis kakha' ƚunye'jkii utek.* Sal 2:6; Mt 17:1; Mr 9:2; Lc 9:28 19 Qa aka'an in ƚunye'jkii qa les in qi in yija'aƚ ye'mha kekhewe' ƚe'lijei pe' profetas'ik'i, hik kekhewe' iye ƚe'wistax qek jeƚi'ƚijupkiiha iye, qe qu' jeƚi'ƚijupkii kekhewe'en qa hik ƚunye'j ne'ej fetitjii in naliti'kii na'aj nookii qa yaamƚi'ijii in hats nekpha'm hakha' hik ƚunye'j kekhe' neƚuwoki', ma' qa' nitujinhetji'ha pe' atawjetsi'ƚ.* Sal 119:105; Mal 4:2; Ro 13:12; 2P 3:18; Nm 24:17; Ap 22:16 20 Qa lesƚe ƚe'wis qu' menikfeliti'ƚets aka'an, in ham pa'qu' ƚe'lijeye'ƚe pe' profetas'ik'i eke' yika'ajji' pa'aj. 21 Qe ham pa'qu' ƚe'lijeye'ƚe pa'qu' profetaye' qu' nata'ƚƚe'ets qu' numti, qe pekhewe'en jukhew pa' Espíritu Santo tisij pa'qu' nit'ij, ma' qa iyetij pa'qu' nisu'un pa' Intata qu' niyetij.* Jer 23:26; 2Ti 3:16; 2S 23:2; Lc 1:70; Hch 1:16; 3:18; 1P 1:11

*1:1 Mt 16:17; Lc 6:14; Hch 10:32; 15:14; Ro 1:1; 5:17,21; Fil 1:11; Tit 1:1; 2:13

*1:2 Jn 17:3; Fil 3:8; 2P 1:3,8; 2:20; 3:18

*1:3 Jn 17:3; Fil 3:8; 2P 1:2,8; 2:20; 3:18; 1Ts 2:12; 2Ts 2:14; 1P 1:5; 5:10

*1:4 Jos 21:45; 1R 8:56; Is 38:16; Jer 33:14; Ro 9:4; 15:8; 2Co 7:1; Ef 4:24; He 12:10; 1Jn 3:2

*1:6 Hch 24:25; Ga 5:23

*1:7 Ro 12:10; He 13:1; 1P 1:22

*1:8 Stg 2:20; Mt 7:16-21; Ga 5:22; Tit 3:14

*1:10 Mt 22:14; Ro 11:29; 2P 1:3

*1:11 Col 1:13; 2Ti 4:18

*1:12 Col 1:5-6; 2Co 11:10; 2Jn 2; 3Jn 3-4

*1:13 2Co 5:1-4

*1:14 Jn 21:18-23

*1:16 Mr 13:26; 14:62; 1Ts 2:19; Mt 17:1-6

*1:17 Is 42:1; Mt 3:17; 17:5; Mr 1:11; 9:7; Lc 3:22

*1:18 Sal 2:6; Mt 17:1; Mr 9:2; Lc 9:28

*1:19 Sal 119:105; Mal 4:2; Ro 13:12; 2P 3:18; Nm 24:17; Ap 22:16

*1:21 Jer 23:26; 2Ti 3:16; 2S 23:2; Lc 1:70; Hch 1:16; 3:18; 1P 1:11