3
Pablo qa iyinets qu' netniyinhe'yipjikii.
Hatse', ewi'ƚƚi'ijha aka' qu' hit'iƚij ewets iye. Yejefets, iyini'ƚyipji'kii hats'inha eke' ƚe'lijei ha' Yatsat'ax'inij qa'nte' optoxe' qu' week nenikfe'lets qa' qi iye qu' niwqinhetji' pe'qu' uja'xe' in ejunyejeyi'ƚek in i'nk'aa ƚenikfe'li'ƚets qa ƚiwqinheti'ƚji'.* 1Ts 2:13 Iyini'ƚyipji'kii iye hats'inha qa' netswejinjiiƚik'uifik'i pe' nite' yatsathen qa uƚ'ets iye jukhew qe nite' week qu' nisu'un qu' nijayan ha' Jesús.* Mt 27:43; Ro 15:31 Qa ha' Yatsat'ax'inij nite' yi'tƚi'ijkii pa'qu' hats nit'ij qa yaqsiijkii. Qa hik ta'ƚijupi' ƚakha' qu' neƚisi'ƚij et'unhaxitsi'iƚ qa' netweyiju'ƚ iye pa' inwo'met Satanás.* Mt 5:37; 6:13; 13:19,38; Jn 17:15; Ef 6:16; 1Jn 2:13-14; 3:12; 5:18-19 Yekheweli'ƚ tsikfe'li'ƚets ha' Yatsat'ax'inij qu' naqsi'ji'ƚ e'mijkii aka'an qe qa'nte' iliyi'iƚij qu' aqsiiƚijkii kekhewe' hats k'ayaji'iƚijets. Ha' Yatsat'ax'inij qu' nijatsheni'ƚij qu' ineqsu'uni'ƚ qu' hik ƚunye'je' pa' Intata in qi in jiyisu'un, qa' nijatsheni'ƚij iye qu'nte' itaqsuni'iƚijup pe'ye' in ƚunye'jek ha' Cristo.* Ro 15:5; Ap 13:10
Ƚe'wis qu' ji'nt'ithayii.
Yejefets, aka' ƚiiji' ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo k'ayaji'iƚijets qu' me'nitoni'ƚi'mets week pa'qu' ƚunye'je' pekhewe' nite' ƚe'wisijupi' pa' yaqsiijkii in hats yijayantax ha' Jesús qa nite' iye yaqsiijkii kekhewe' hats k'ijatsheni'ƚij.* Jn 14:13; Hch 3:16; 15:14; Fil 2:10; Mt 18:17; 1Co 5:11; 2Ti 3:5; 2Jn 10; Mr 7:3; Jud 3 Ekheweli'ƚ hats ƚenikfe'li'ƚetsha in les ƚe'wis qu' ojonketiƚik'i aka' yijunyejeyi'ƚ. Yekheweli'ƚ nite' haqsiiƚijkii pa'qu' uƚ'axe' in mexe ha'ni'ƚ etji'teje'mkii.* 3Jn 11 Yekheweli'ƚ nite' hetujƚi'iƚ pe'qu' aqatsi'iƚ qu'nte' hijanini'iƚ. Yekheweli'ƚ qi in heyithayi'yi'ƚ neƚuts qa najai hats'inha qa ham pa'qu' hipekhelinheti'ƚkii. Yijaa'ija in ƚeke'tax qu' nek'iyini'ƚij ewets qu' etsi'feni'ƚij pe'ye' qa hisu'unƚi'iƚ qu' k'ethini'ƚij pe'ye' hats'inha qu' ojonketiƚik'i.* Mr 1:22; Hch 9:14; Ro 13:1; 1Co 9:4-14; He 8:5 10 Qe yekheweli'ƚ in mexe ha'ni'ƚ etji'teje'm qa hit'iƚij ewets: —Pakha' qu'nte' nenithayiyuye' qa qantejeek neteke'.—* 1Ts 4:11 11 Qe k'iye'eƚij ekheweli'ƚ in na'l pe' nite' ƚe'wisijupi' pa' yaqsiijkii. Nite' nithayiyu' ham yaqsi'ji'ijkii. Qa yijalki'sƚekii yithayimetenƚe pe'ye'.* 1Ti 5:13 12 Aka' ƚiiji' ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo yekheweli'ƚ hit'iƚijets in nite' hili'iƚij qu' hakakƚini'ƚ pekhewe' nite' nithayiyu', qa qu' net'ithayii ƚe'wis qu' nenithayimetsinƚe hats'inha qu' ƚaaqi'ija pa'qu' netuj. 13 Qa ekheweli'ƚ, yejefets, hasu'uj eniwefi'ƚju' in ƚaqsiiƚijkii pa' ƚe'wis.* Lc 18:1; 2Co 4:1,16; Ga 6:9; Ef 3:13 14 Qu' nana'l pa'qu' ewi'ƚe' in nite' neqjunutaxij ekewe' wi'tlijei hika'aƚ e'm, maxtayitiƚij. Hasu'uj eneqjunu'uƚetskii hats'inha qa' newepinkii. 15 Qa hasu'ujƚe qu' hik ƚunye'je' qu' ejuihifeyi'iƚij. Enfeli'ƚi'm yijat'ij qu' nili'ij pa' uƚ'ax hik eqfenyejeyi'iƚij pa'qu' ejefeeyi'iƚha. 16 Ha' Yatsat'axij pa' wit'ikesimeya'x hik hakhaa'ija qu' neƚisi'ƚij pa' wit'ikesimeya'x week ƚahatsiyij pa'qu'ƚe niyi'iƚi'. Ha' Yatsat'ax'inij qu' na'ni'ƚ etji'ju'.* 1Ts 5:23; Nm 6:26; Ef 6:23; Ro 15:33; 1Co 16:24; 2Co 13:13; Tit 3:15; He 13:25
Wetfel pa' Pablo.
17 Yakha' Pablo. Yakhaa'ija in hika' ha'ne ƚ'aka'the'ju' ha'ne witfaakanek. Aka'an hik aka' yeqfenye'j ji'jij week ke' yifaakanhei. Enewe'en yeq'ikatii.* 1Co 16:21 18 Na'lƚek ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo qu' net'iftits'iƚ ewets week ekheweli'ƚ. Amén.

*3:1 1Ts 2:13

*3:2 Mt 27:43; Ro 15:31

*3:3 Mt 5:37; 6:13; 13:19,38; Jn 17:15; Ef 6:16; 1Jn 2:13-14; 3:12; 5:18-19

*3:5 Ro 15:5; Ap 13:10

*3:6 Jn 14:13; Hch 3:16; 15:14; Fil 2:10; Mt 18:17; 1Co 5:11; 2Ti 3:5; 2Jn 10; Mr 7:3; Jud 3

*3:7 3Jn 11

*3:9 Mr 1:22; Hch 9:14; Ro 13:1; 1Co 9:4-14; He 8:5

*3:10 1Ts 4:11

*3:11 1Ti 5:13

*3:13 Lc 18:1; 2Co 4:1,16; Ga 6:9; Ef 3:13

*3:16 1Ts 5:23; Nm 6:26; Ef 6:23; Ro 15:33; 1Co 16:24; 2Co 13:13; Tit 3:15; He 13:25

*3:17 1Co 16:21