2 TIMOTEO
1
Mexe wetfel pa' Pablo.
Yakha' Pablo, yakha' apóstol qe ta'ƚets pa' Intata qe qa' henfel ha' Jesucristo qe pa' Intata yiwjutsiqen qu' jineƚisij pa' witiƚa'x qu' natsat'ets'inij ha' Jesucristo.* Hch 13:9; 1Co 1:1; Ef 1:1; Col 1:1; 1Jn 2:25; 5:12 Ha'ne witfaakanek t'ejuyii ha' Timoteo. Hik hakha' hik ƚunye'j qu' ya'se' qe qi in hisu'un. Na'lƚek pa' Intata Dios qa ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo qu' net'iftits ewets qa qu' nenq'elet'ej iye qa' neƚisij iye pa' wit'ikesimeya'xƚekii.* 1Ti 1:2; 2Jn 3 Nite' tsitapi ei qa k'iyinji'ij neƚuts qa najai qa hitjiijetspha'm pa' Intata qii'ija in ƚe'wisij, hikpa' he'yithayi'yi'm in ƚunye'jek pe' yaqwa'mhitsik'i in t'ithayi'yi'm, ma' qa hoksi'wen in nite' haqsiijkii pa' uƚ'ax.* Hch 23:1; 24:16; Ro 9:1; 2Co 1:12; 1Ti 1:19; 3:9; He 10:22; 1P 3:21; Ef 1:6 Nite' tsitapi'ik'i in nekju' ke' et'ilii, hisu'untax qu' k'ewen iye qa' qi qu' ets-sinheti'mkii iye. Qe nite' tsitapi'ij ewets in yijaa'ija in ƚ'ek'enets pa' Intata. Ke' ewketi' Loida hikke' yojo'oj in tek'eenetsha pa' Intata qa hik ƚunye'j iye ke' enene Eunice, ma' qa tsikfee'letsha in akha' na'l e'm iye aka'an.* 1Ti 1:5; Hch 16:1 Hik ta'ƚijupi' in k'akakƚinij qu' itujinhetji' iye pa' neƚisij pa' Intata in i'nk'aa he'yeku'm epji'.* 1Ti 5:22 Qe pa' Intata nite' jiyeƚisij pa'qu' espirituye' qu' nata'ƚets qu' jine'nijiwei. Pa' Intata jiyeƚisij pa' Espíritu ta'ƚets pa'qu' int'unha'xe' qa ta'ƚets iye pa'qu' ineqsu'unka'xi'ij ene' week qa pa'qu' injunyejeye' qu' jinewetjeƚ intok'oiha.* Jn 7:13; 14:27; Ro 8:15; 15:13,19; Lc 1:35; 4:14; 24:49; Hch 1:8; 4:33; 1Co 2:4; 13:1; Ef 3:16,20; 1Ts 1:5 Hik ta'ƚijupi' hasu'uj mewepinij qu' enfel ha' Yatsat'ax'inij. Qa hasu'uj iye mewepinyij qe in hoyopheƚitii ta'ƚets ha' Cristo. Enekijup yijat'ij qa' ku'miju'ƚ pe' a'tits wekwek qe ta'ƚets qu' enfel ke' ƚe'lijei ha' Jesús qa pa' Intata qa' neƚisij pa'qu' et'unha'xe'.* Mr 8:38; Ro 1:16; 2Ti 1:12,16; Hch 4:33; 1Co 1:6; Ap 1:2,9; 12:17; 19:10; 20:4; Ef 3:1; 4:1; Flm 1,9; Lc 1:35; 2Co 13:4 Hikpa' Dios hats jiyiƚin ma' qa tayai inijii qu' jintaqsiijkii pa' yisu'un. Aka'an nite' ta'ƚets pa'qu' jintaqsi'jtaxijkii. Ƚakha'ƚe in ta'ƚets in yisu'unƚe qu' naqsiijkii qa qu' jini'fen iye qe ta'ƚets in hayiits pa'aj nikfe'lets qu' natsat'ets'inij ha' Jesucristo.* Ro 8:28; 9:11; 11:14,29; He 3:1; Ef 1:11; 2:9; Fil 2:13; Pr 19:21; Is 42:6; 46:10; Hch 2:23; 4:28; 26:16 10 Qa hane'ej qa hats te'wenhetii aka'an qe ta'ƚets in te'wenhetii ha' Jesucristo, hikha' Eqiƚina'x. Hikha' yiwuƚ'enhetju' pa' ƚet'unha'xtax pa' witwamhi' qa yaqsiijkii qu' ne'twenhetii pa' witiƚa'x nite' yili'ij qu' nata'ƚets ekewe' ƚe'sits ƚe'lijei.* Lc 21:8; 2Ti 4:1; 1Jn 2:7,28; 5:12; Jn 8:51; Fil 3:10 11 Hik ekewe' heinekumhi'yijiiji' qa henfel qa heinekumhi'yijiiji' iye qu' ya'postoli'ij qa qu' ya'maestroyi'ij iye. 12 Qa hik ta'ƚijupi' in qi in haats'e'ej ekewe' wekwek. Qa nite'ƚe hewepinij in henfel qe yakha' tsikfe'letsha ha' heik'enets qa tsikfee'letsha iye in qi'ija pa' ƚet'unha'xijup qu' nejeƚets ha'ne hats etisij yiƚa'x yamijii qu' namtaxets pa' neƚuji' hatse'.* Fil 1:29; 2Ti 2:9; 4:8; 1Ti 1:11; 6:20; Tit 1:3; Fil 1:6 13 Itujtseikaninkitek'iƚ kekhewe' hats ƚespi'ye'eƚij ta'ƚets eke' ƚe'sits wi'tlijei. Hasu'uj eqeku'uƚik'i qa' eni'ƚipji' iye qu' ineqsu'uni'ƚ qe ekewe'en ta'ƚii ha' Jesucristo.* 1Ti 1:10; 6:3; Tit 1:9; 2:1; 2Ti 2:2; 3:14 14 Pa' Espíritu Santo hikpa' i'n'init ji'teje'm hikpa' qu' ne'fenij qu' jeeƚetsha ekewe' hats neƚisij ƚe'lijei qu' enfel. 15 Qa hats ƚenikfe'lets week hekhewe' ta'ƚii ha' sehe' Asia hats yak'esyik'uikii qa hats tsiwu'mi' qa week hekhewep hakha' Figelo qa ha' Hermógenes.* Hch 6:9; 16:6; 2Ti 4:10-16 16 Na'lƚek ha' Yatsat'ax'inij qu' ni'fen hekhewe' yatsat'etsij ha' Onesíforo qe hakha'an olotsij qa tsi'fenji'jii ma' qa' yet'unji'ij qa nite' iye yisu'un qu' newepinyij in ho'yopheƚiti'yij enewe' foƚoƚik'il.* Lc 1:50; 2Ti 4:19; Flm 7,10,20; Hch 16:26; 20:23; 21:33; 23:29; 26:29; Ef 6:20 17 In i'nk'a namets ha'ne witset Roma qa aje'eƚ pa'aj qi in woyiikii. Ma' qa i'nk'aƚe qa tsi'wen.* Ro 1:7 18 Na'lƚek pa' Yatsat'ax'inij qu' netisij ha' Yatsat'ax'inij qa' ni'fen hatse' hakha'an qu' namtaxets pa' neƚuji'. Akha' hats ƚenikfe'lets hakha'an in qi in jiyi'fen ha' witset'ii Efeso.* Lc 1:50; Ef 1:1

*1:1 Hch 13:9; 1Co 1:1; Ef 1:1; Col 1:1; 1Jn 2:25; 5:12

*1:2 1Ti 1:2; 2Jn 3

*1:3 Hch 23:1; 24:16; Ro 9:1; 2Co 1:12; 1Ti 1:19; 3:9; He 10:22; 1P 3:21; Ef 1:6

*1:5 1Ti 1:5; Hch 16:1

*1:6 1Ti 5:22

*1:7 Jn 7:13; 14:27; Ro 8:15; 15:13,19; Lc 1:35; 4:14; 24:49; Hch 1:8; 4:33; 1Co 2:4; 13:1; Ef 3:16,20; 1Ts 1:5

*1:8 Mr 8:38; Ro 1:16; 2Ti 1:12,16; Hch 4:33; 1Co 1:6; Ap 1:2,9; 12:17; 19:10; 20:4; Ef 3:1; 4:1; Flm 1,9; Lc 1:35; 2Co 13:4

*1:9 Ro 8:28; 9:11; 11:14,29; He 3:1; Ef 1:11; 2:9; Fil 2:13; Pr 19:21; Is 42:6; 46:10; Hch 2:23; 4:28; 26:16

*1:10 Lc 21:8; 2Ti 4:1; 1Jn 2:7,28; 5:12; Jn 8:51; Fil 3:10

*1:12 Fil 1:29; 2Ti 2:9; 4:8; 1Ti 1:11; 6:20; Tit 1:3; Fil 1:6

*1:13 1Ti 1:10; 6:3; Tit 1:9; 2:1; 2Ti 2:2; 3:14

*1:15 Hch 6:9; 16:6; 2Ti 4:10-16

*1:16 Lc 1:50; 2Ti 4:19; Flm 7,10,20; Hch 16:26; 20:23; 21:33; 23:29; 26:29; Ef 6:20

*1:17 Ro 1:7

*1:18 Lc 1:50; Ef 1:1