2
Jiyeƚisij pa' witiƚa'x qe ta'ƚets pa' Jesucristo.
Toxik'i ekheweli'ƚ mexe hik ejunyejeyi'ƚ qu' anaxi'ƚju' qe ta'ƚets in ƚaqsiiƚijkii pa' uƚ'ax.* Jn 5:25 Ma' qa ƚa'ni'ƚi' pakha' ƚunye'j ha'ne week sehe' epji', qa ƚijayani'ƚij pakha' tenek'enhe'yipji' ha'ne sehe' epji', hikpa' espíritu uƚ'ax, in t'ithayii qa natkin pe' nite' tek'enets pa' Intata.* 2P 2:10,20; Jud 8; 1Co 2:12; 1Ti 4:1 Qa enewe'en hik injunyejeitax iye toxik'i inekhewel, ma' qa jitaqsiijkii pakha'ƚe qu' ƚunye'je' qu' jintesu'un uƚ'ax, qa jitek'eniju'ƚ pa'qu' nisu'un ha'ne i'nese'n qa pa' inaqjamtikineye'jkii, ma' qa in ƚunyejeyek pekhewep, in ewi'ƚƚe in je'weju'ƚtaxij pa' ƚaxtanithenkeye'j pa' Intata.* Fil 3:3; Mt 21:31; Lc 12:47; 23:25; Jn 1:13; 1Co 7:37; 2P 1:21; Ro 2:5; Ap 6:16 Qa pakha'ƚe Intata qa qii'ija pa' na'li'm ƚeq'iltiye'j. Qa in ta'ƚets pa' qi ƚeqsu'unka'x inij,* Lc 1:50; 1Co 13:1; 1Jn 4:16 ma' qa jiyeƚisij pa' witiƚa'x i'nijji' ha' Jesucristo, in mexe hik injunyejeitax qu' jinanaxju' qe ta'ƚets pe' inwuƚ'ets. ¡Pa' ƚeq'iltiye'j pa' Intata ta'ƚets in hats i'ƚiyi'ƚ!* Col 2:13; 1Ti 5:6; Jn 5:25 Qa in ewi'ƚ ju'uni'ƚi' ha' Cristo, pa' Intata qa hats hik ƚunye'j qu' jiniihinik'uipha'mkii pe' naxju' qa hats jiyinhinijup hakha'an na' wa'sji'.* Col 2:12; 3:1; Ef 1:3,20; 3:10; 6:12; Fil 2:10; 1P 3:22 Qa in yaqsiijkii aka'an qe qa' ji'nethiinijha hatse' in qi'ija pa' ƚeq'ilta'x inij, qa in qii'ija iye pa' ƚeqifenkeye'j inij qe ta'ƚets in jitek'enets ha' Jesucristo.* Mr 10:30; Lc 8:14; 2Co 8:9; Sal 25:6 Qe pa' ƚeq'iltiye'j pa' Intata ta'ƚets in hats i'ƚiyi'ƚ qe nite' ƚ'inqeku'uƚ, qa aka'an qa nite' ta'ƚi'iƚ ewets, qe ta'ƚƚe'ets yijat'ij pa' Intata in yisu'un qu' neƚisƚi'iƚij pa' witiƚa'x, nite' ta'ƚets pa'qu' jintaqsiijkii, qe qa' ham pa'qu' neniwqinhetij pe'ye'. 10 Qe inekhewel in jitajayan pa' Intata, ƚ'ithayijkit pa' Intata. Inekhewel jitaqsijkitiyijkii in jitajayan ha' Jesucristo qe qa' jintaqsiijkii pa' ƚe'wis, hik pakha' pa' ƚe'wis hayiits pa'aj yaji'let pa' Intata qu' injunyejeye'.* Jn 1:3; Ap 3:14; Ro 9:23
Cristo jiyaqsi'j wetju'ƚ.
11 Maxtayit qeku'ni'ƚik'i kekhewep ƚahatsiyij, ekheweli'ƚ in nite' ƚenekiƚijfik'i qu' e'judioli'iƚ, ne' judiol hik nekhewe' yaqsiijkii kakha' circuncisión qa ekheweli'ƚ qa ƚeqiyitsi'ƚ ej hamitsi'm kakha' circuncisión. Qa kakha'ƚe circuncisión qa jukhewƚe na'aj yaqsiijkii.* Ga 6:15; Fil 3:3 12 Maxtayitiƚik'i iye in mexe i'totsi'ƚi'mets ha' Cristo kakha' ƚahats'ij, mexe i'totsi'ƚi'mets ne' Israel ƚeiƚets, mexe nite' yatsat'etsi'ƚ epji' iye pe' yiwjutsiqen pa'aj pa' Intata, mexe ham pa'qu' etjumti'iƚik'ui qa mexe ham iye pa' yijaa'ija in Dios in ƚ'ani'ƚi'pji' ha'ne sehe'.* Gn 12:7; 1Ts 1:3; 4:13 13 Qa ha'neƚi'ij in ƚijayani'ƚ ha' Cristo, ekheweli'ƚ kekhewe' mexe i'totstaxiƚi'mii kakha' ƚahats'ij hats e'metitsi'ƚi'm qe ta'ƚets pe' ƚ'athits ha' Cristo.* He 9:12 14 Qe ha' Cristo hikha' jiyaqsi'j wetju'ƚ, ma' qa inekhewel in je'judiol qa ne' nite' judiol iye qa hats hik injunyejei qu' ewi'ƚ witset'e, qa hakha'an qa yiwjaƚaqitju' pa' jiyeqethentax wetju'ƚ.* Ro 10:12; Ga 3:28 15 Qe in wa'm qa yiwamhitijkii qa yilinenij kekhewe' yittaxij kakha' ley, ma' qa yaqsiijkii in hats hik ƚunye'j qu' ewi'ƚe'ƚe pa' jukhew in mexe hik ƚunye'jtax qu' wetsjuk'e qe qa' ewi'ƚ jina'niji' hakha'an, aka'an hik aka' ƚunye'j in je'ƚe'sits wetju'ƚ.* Ap 3:14; Jn 11:52 16 Ƚakha' in wa'mjipha'm pe' cruz qa yaqsi'j wetju'ƚ pe' wetsjuktax (pe' judiol qa pe' nite' judiol), ma' qa hats hik ƚunye'j qu' ewi'ƚ ƚ'ese'ne', qa yaqsiijkii iye in ƚe'sitsi'ƚ wetju'ƚ pa' Intata pekhewe' hats hik ƚunye'j qu' ewi'ƚ pa'qu' ƚ'ese'ne', qa in hats ƚe'sitsi'ƚ wetju'ƚ, qe ha' Cristo hats yilan pakha' yitontax wetju'ƚ.* Ef 4:4 17 Qa ke' we'nika'ajji' qa yit'ij: —Ma' qa nam qa nifel qu' e'ƚe'sitsi'iƚ wetju'ƚ pa' Intata ekheweli'ƚ pekhewe' totsii, qa qu' ƚe'sitsi'iƚ wetju'ƚ iye pekhewe' metitstaxi'm.—(Is 57:19)* Lc 4:18; 1P 1:12 18 Qe ha' Cristo hikha' ta'ƚets, ma' qa yekheweli'ƚ in ye'judio'oƚ, qa ekheweli'ƚ in nite' e'judio'oƚ, in les je'metitsi'm pa' Intata qa ewi'ƚƚe pa' ta'ƚets in Espíritu.* Jn 4:23; 10:7-9; Ro 5:2; Ef 3:12; 4:4; 1Co 1:12; 12:13 19 Qa hik ta'ƚijupi' ekheweli'ƚ in hats nite' hik ejunyejeyi'ƚ qu' pakha' ata'ƚiƚji', hats nite' hik ejunyejeyi'ƚ qu' nite' netsikfe'li'iƚ ej, qe hats etsetifetsi'ƚ yijat'ij pe' yijayan pa' Intata, hats ƚa'ni'ƚ ji'teje'm pe' ƚelits pa' Dios. 20 Ekheweli'ƚ hik ejunyejeyi'ƚ utel in teniihinpha'm pe' wititsi', qa pekhewe' ƚetkui qa hik hekhewe' he' apóstoles qa pe' profetas'ik'i, qa ha' Cristo qa hik hakhaa'ija hik ƚunye'j qu' witeqjeyumtshenki'ye' ute in i'nk'a tsupju' pe' wititsi'.* 1Co 12:28; Ef 3:5 21 Qa in ta'ƚets ha' Cristo, pe' wititsi' teniihinpha'm qa qapits wetju'ƚha in ewi'ƚ i'ni' pe' utel, qa week neƚuts t'ijaifik'i hats'inha qu' nijat'ax pe' wititsi' qa' ewi'ƚe'ƚe qu' net'ejuyets pa' Yatsat'ax'inij.* Ef 4:16; 1P 2:5 22 Qa hikha' iye Cristo ta'ƚets ekheweli'ƚ pe' nite' judío qa judío iye in e'weeki'ƚ in ƚa'ni'ƚ ji'teje'm pe' teniihinpha'm wititsi' pe' i'nifi pa' Intata qe i'nji'teje'm pa' ƚeqe Espíritu Santo.* Ro 11:18; 1P 2:5

*2:1 Jn 5:25

*2:2 2P 2:10,20; Jud 8; 1Co 2:12; 1Ti 4:1

*2:3 Fil 3:3; Mt 21:31; Lc 12:47; 23:25; Jn 1:13; 1Co 7:37; 2P 1:21; Ro 2:5; Ap 6:16

*2:4 Lc 1:50; 1Co 13:1; 1Jn 4:16

*2:5 Col 2:13; 1Ti 5:6; Jn 5:25

*2:6 Col 2:12; 3:1; Ef 1:3,20; 3:10; 6:12; Fil 2:10; 1P 3:22

*2:7 Mr 10:30; Lc 8:14; 2Co 8:9; Sal 25:6

*2:10 Jn 1:3; Ap 3:14; Ro 9:23

*2:11 Ga 6:15; Fil 3:3

*2:12 Gn 12:7; 1Ts 1:3; 4:13

*2:13 He 9:12

*2:14 Ro 10:12; Ga 3:28

*2:15 Ap 3:14; Jn 11:52

*2:16 Ef 4:4

*2:17 Lc 4:18; 1P 1:12

*2:18 Jn 4:23; 10:7-9; Ro 5:2; Ef 3:12; 4:4; 1Co 1:12; 12:13

*2:20 1Co 12:28; Ef 3:5

*2:21 Ef 4:16; 1P 2:5

*2:22 Ro 11:18; 1P 2:5