6
Jeƚiju'ƚ, akha' ƚeke' iye qu' newu'mju' pa' uƚ'ax.
Yejefets, qu' i'weni'ƚ i'nƚi'i qu' enikfe'li'ƚets pe'ye' qu' nenwu'mju' pa' uƚ'ax pe' hats yijayan pa' Intata, ekheweli'ƚ in lees ƚijayani'ƚha pa'qu' nisu'un pa' Espíritu Santo, ƚe'wis qu' i'feni'ƚ hats'inha qa' ƚeke'ye' qu' neniyik'uipha'm pa' uƚ'ax, qa hasu'ujƚe meniwqinhetiƚij in ƚi'feni'ƚ qe akha' iye ƚeke' qu' najaajin iye pa' uƚ'ax.* Stg 1:13; 3:13; Sal 51:12 Meteni'feni'ƚij wetju'ƚkii yijat'ij qu' eka'xi'ƚ pe' wekwek niihetits nekipji' ha'ne sehe'. Qa aka'an qu' aqsiiƚijkii, ma' qa hats ƚaqsiiƚijkii kakha' ƚeqe ley ha' Cristo.* 1Co 9:21 Qe pakha' qu' numtiƚetax qu' qiye'ji', in nite' qitaxji', ma' qa hats ƚakha'ƚe ƚete'm in watqanƚekii.* 1Co 3:18; 2Co 12:11; Ga 2:6 Qa hik ta'ƚijupi' les ƚe'wis yijat'ij qu' week ewiƚei ekheweli'ƚ qu' jeƚ eku'ni'ƚijupkii pe' ithayijkititsi'ƚ, hats'inha qu' enikfe'lets qu' hats ƚe'wise'ju' ma' qa' hayitse' qu' it'ijets qu' e'niya'yij. Qa hasu'ujƚe qu' it'ijets qu' lees ƚe'wise'ju' pakha' ƚaqsiijkii qa pekhewepƚe qa' nite' ƚe'sitseju' pe' yaqsiijkii.* Mr 14:6; Ga 3:10; Stg 2:14-26 Qe week ewiƚei qu' ne'neniha pakha' hats testi'yijek in ƚ'ithayijkit. Qa pakha' qu' net'ijatshenhetiyij ke' Intata ƚe'lijei, ƚe'wis qu' ni'fen pa'qu' ƚaqa maestroye' qa natqapk'asiyijets week pa'qu' nana'li'm.* Ro 15:27
Pakha' jit'enju' qa hik pakha' qa ta'ƚji'.
Hasu'uj umti'iƚ qu' ƚeke'ye' pa'qu' aqani'ƚijkii pa' Dios, qe pa' Dios ham yawitjiye'. Qe week ne'ej yenju' na'aj jukhewe' qa hik ne'ej qa nifte'ji' ne'ej ƚei. Qe pakha' qu' hik ƚunye'je' qu' nenju' pa'qu' ƚakha' ye'ƚe qu' nisu'un, qa' nata'ƚ pe' ƚeqei qa' nenifte'ji' witwamhi' nite' yili'ij. Qa pakha'ƚe qu' hik ƚunye'je' qu' nenju' pa' yisu'un pa' Espíritu Santo, qa' nata'ƚ pe' ƚeqei qa' nenifte'ji' witiƚa'x nite' yili'ij.* Sal 51:11; Jn 1:33; 12:25; Hch 2:4; 13:48; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22 Hasu'uj jiyiwefju' in jitaqsiijkii pa' ƚe'wis, qe qu' namets pa' ƚahats'ij qu' nuji' pe' ƚei qa' jintifte'ji' qu' nite' jiniwefe'ju'.* 2Ts 3:13; Lc 18:18; Stg 4:17 10 Qa hik ta'ƚijupi' in yamets ƚahats'ij qu' ƚeke'ye' qu' jinti'fen pa'qu' ƚunye'je'ƚe ene' weekji', ƚe'wis qu' jinti'fen, qa lesƚe in ƚe'wiisija qu' jinti'fen pekhewe' hats inejefetsipji' ha' Cristo.* 2Jn 8; Gn 1:31; 3Jn 11; 1Ti 5:8; Jud 3
Pablo ƚakha'ija in yika' pe' teke'lenju' ƚe'lijeyii pe' Gálatas.
11 Jeƚi'ƚju' ene' yeq'ikatii hayits qa qitsji'. Hane'ej hit'ij ha'ne yikooyija in he'nq'ika'aƚ ei. 12 Pekhewe' yit'ijets qu'nte' ƚeke'ye' qu' hamitsi'iƚ e'm kakha' yiwu'mi'ƚ ƚaxpa's (circuncisión) qe yisu'unƚe qu' nisu'un pekhewep, hats'inha qa'nte' natawitjaxtiye' in i'nq'ijatshentaxij in ewi'ƚƚe pe' ƚeqe cruz ha' Cristo qu' jiniƚin.* Fil 3:3,18; Hch 15:1; 2Ti 3:12 13 Qa pekhewe'en in judiol qa yaqsi'jtaxijkii kakha' yiwu'm ƚaxpa's (circuncisión) qa nite'ƚe yaqsiijijkiiha week kekhewe' yit'ij ke' Moisés ƚe'lijei (ley). Qa yisu'unƚe qu' iwu'mi'ƚ ƚammi's axpa'si'iƚ, qe qa' neniwqinhetij qe ta'ƚets in nayaji'iƚij ewets qa' eka'xi'ƚkii pa'qu' jiif'iyeji' pe' ajitsi'ƚ.* Lc 11:28 14 Qa yakha'ƚe qa nite' hisu'un qu' heniwqinhetijji' pe'ye'. Ewi'ƚƚe in hiwqinhetji' in wa'mjipha'm hakha' Yatsat'ax'inij Jesucristo pe' cruz. Hik hakha' in ta'ƚets qa pe' wekwek ha'ne sehe' epji' qa hik yeqjunyejeyij qu' hats nanaxju', qa pe' wekwek ha'ne sehe' epji' qa hik ƚeqjunyejeiyijek qu' hats hawa'm. 15 Inye'jƚu' pa'qu' hats niwu'mtax ƚaxpa'se', i'nƚi'i qu' mente' niwu'metax. Ekewe'en hats ham weju'ƚi'ij. Pakha' weju'ƚij yijat'ij ta'ƚets in ƚ'ek'enets ha' Jesucristo ma' qa hats i'nk'ayik pa' ejunye'j.* Col 3:11; Jn 1:3; Ap 3:14 16 Qa pekhewe' tek'eenik'iha aka'an, pa' wit'ikesimeya'xƚekii qu' nanipji' qa pa' ƚeq'iltiye'j iye pa' Dios week pekhewe' ink'aihits ƚeqe Israel pa' Dios.* Lc 3:8 17 Qa hane'ej hats nite' hisu'untax qu' ewi'ƚij qu' esƚisi'ƚij qa' hepi'ye'ek'i iye week ekewe'en, qe yakha' na'l ye'm enewe' jif'imji' i'ni' ha'ne yaj ta'ƚets in ewi'ƚƚe in hijayan ha' Jesús.* Fil 3:10 18 Yejefets, pa' qi ƚeqi'fenkeye'j ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo qu' hikpa' na'ni'ƚ ejupha week ekheweli'ƚ. Hik aka' qu' ƚunye'je' (Amén).* Sal 51:12

*6:1 Stg 1:13; 3:13; Sal 51:12

*6:2 1Co 9:21

*6:3 1Co 3:18; 2Co 12:11; Ga 2:6

*6:4 Mr 14:6; Ga 3:10; Stg 2:14-26

*6:6 Ro 15:27

*6:8 Sal 51:11; Jn 1:33; 12:25; Hch 2:4; 13:48; Ro 8:9; Ga 5:25; Tit 3:5; Ap 3:22

*6:9 2Ts 3:13; Lc 18:18; Stg 4:17

*6:10 2Jn 8; Gn 1:31; 3Jn 11; 1Ti 5:8; Jud 3

*6:12 Fil 3:3,18; Hch 15:1; 2Ti 3:12

*6:13 Lc 11:28

*6:15 Col 3:11; Jn 1:3; Ap 3:14

*6:16 Lc 3:8

*6:17 Fil 3:10

*6:18 Sal 51:12