SANTIAGO
1
Mexe wetfel.
Yakha' Santiago, ƚeqejkunenek pa' Intata qa ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo. Hika' ha'ne witfaakanek t'ejuyets pe' doceju' (12) ta'ƚets pe' ƚelitsik'i pa' Israel pe' hane'ej mexe yak'eskii. Week hewetfelii.* Mt 13:55; 19:28; Mr 6:3; Hch 12:17; 15:13; 16:17; 21:18; 26:7; Ga 1:19; 2:9,12; Jud 1; Ro 1:1; Ef 6:6; Stg 1:1; 1P 1:1; 2:16; Ap 1:1; 21:12; Gn 49:28; Ex 24:4; Ez 47:13; Tit 1:1
¿Ƚekpa' ta'ƚets in jitajaajinhetii?
Yejefets, les ƚe'wis qu' qi qu' e'ƚe'sitse'ƚi'iƚi'mkii qu' nanami'ƚ ewets pe' witaqjaajinkeyejei.* Mt 5:12; 1P 1:6 Ƚenikfe'li'ƚetsha pa' nite' inqekuyejeyij qu' natjaajinhetii qe qa' leesjeek qu' net'un. Qa pa' nite' inqekuye'j in t'un qa' ta'ƚetsek in les ƚe'wis pa'qu' injunye'je' ma' qa ham pa'qu' hami'ik'ui in jiwatji'let. Qa qu' nana'l pa'qu' ham ƚikfeliya'xe'ets pa'qu' ƚunye'je', qa' iyini'ƚijets pa' Intata. Ma' qa' netisij ƚikfeliya'xe'ets, qe pa' Intata nite' t'oqowe'yiju'ƚ qu' netniyinheyijets. Ma' qa' netisij.* 1R 3:9; Pr 2:3-6; Mt 7:7 Qa lesƚe ƚe'wis qu' weeki'ijha pe' atawjetsi'ƚ qu' iyini'ƚijets pa' Intata qa hasu'uj qu' eqeku'uƚik'i, qe pa'qu' neqeku'uk'i pakha'an hik ƚunye'j ne'ej ƚeqe t'uyuyuyits na' qi iweli' in pekhel yepiletji'kii na'aj t'unik'i. Pa'qu' hik ƚunye'je' aka'an qu' niyin hasu'uj numti qu' nana'l pa'qu' netisij pa' Yatsat'ax'inij, qe pakha'an nite' yeqet'axkii pa'qu' nijamti'ets qa nite' yeqet'axkii iye pa'qu' naqsiijkii.* Stg 4:8; 2P 2:14 Pa'qu' ewi'ƚe' if'iljetsax inejefe'epji' pa' Intata les ƚe'wis qu' ƚe'wisi'imkii qe pa' Intata yiwqinhetji' pakha'an. 10 Qa pa'qu' ewi'ƚe' inejefe'epji' pa' Intata in yiwq'axin wekwek qa lesƚe ƚe'wis qu' ni'sinheti'mkii in yijayan pa' Intata qa hasu'uj in yiwq'axintax wekwek, qe pa'qu' niwq'axintax wekwek hik qu' ƚunye'je' hatse' ne'ej ƚop'om in ta'ƚi' na'aj ƚ'ejinqa'wet qa sujƚe qa hats wa'mji' iye,* 1Co 7:31; 1P 1:24 11 qe in nekpha'm ne' junu' ma' qa elejei qa yisƚax na'aj jup'elket qa namju'kii ne'ej ƚop'omik'i qa pa' ƚe'sinyejeitax qa hats ham. Qa hik qu' ƚunye'je' na'aj yiwq'axin wekwek in week neƚuts ewi'ƚƚe in yijamti'ets in yithayiki qu' lees net'ijayijfik'i in yiwq'axin wekwek qa qu' nawa'm ma' qa hats hamijup.* Sal 102:4,11; Is 40:7 12 Ƚe'wisi'mkii pa'qu' jukhewe' in nite' yeqenijanij pe' witaqjaajinkeyejei qe qu' nat'atsji'ƚik'uifik'i pe' witaqjaajinkeyejei qa' netesti'yij hatse' pa'qu' ƚapjisa'ye' pakha'an witiƚa'x hikpa' hayiits yiwjutsiqen pa'aj pa' Intata qu' netisij hatse' pekhewe' yijaa'ija in yisu'un.* 1Co 9:25; 2Ti 4:8; 1P 5:4; Ap 2:10; 3:11; Mt 10:22; Stg 2:5 13 Pa'qu' noksi'wen qu' natjaajinhetii qa hasu'uj qu' nit'ij: —Tsijaajin pa' Intata,— qe pa' Intata nite' ƚeke' qu' natjaajinhetiitaxij pa' uƚ'ax, qa' ƚakha' iye nite' yaqsiijkii qu' nijaajinij pe'ye' pa' uƚ'ax. 14 Qa pakha'ƚe qu' natjaajinhetii qe ta'ƚets in yisu'un qu' naqsiijkii pakha' ƚakha'ƚe in yisu'un uƚ'ax. 15 Qe in wetwejinij pakha' ƚakha'ƚe in yisu'un qa hikpa' yaqsijinenijkii uƚ'ax ma' qa hastaax qa yaqsiijijkiiha pa' uƚ'ax. Qa in hats yaqsiijijkiiha pa' uƚ'ax, ma' qa hats na'l pa' witwamhi'.* Job 15:35; Sal 7:14; Is 59:4; Ro 6:23 16 Yejefets, yakha' k'esu'uni'ƚ. Hasu'uj metwejiniƚij qu' nawitji'iƚ aka'an.* 1Co 6:9; Stg 1:19 17 Week na'aj jitesti'yij qa na'aj jitoksi'wen iye in ƚe'wis ta'ƚiipha'm pa' i'ni' pa' Intata, hikpa' yaqsiijkii iye pa'aj week ene' jite'wen i'nji' ha'ne wa's. Pa' Intata nite' yi'nk'aihit pa'qu' hats nisu'un. Nite' hik ƚunye'j na'aj witq'eneƚeya'x in ink'ayik'ik'uikii na'aj i'ni'.* Nm 23:19; Mal 3:6; Jn 3:27; 1Jn 1:5 18 Ƚakha'ƚe in yisu'unƚe pa'aj qu' naqsiijkii qu' ewi'ƚi'ij iye qu' jinenekfik'ikii qu' nata'ƚets ekewe' yijaalija wi'tlijei, hats'inha qa' inekhewele' pe' les qitsji' pe' week ƚaqsijiiju'.* Jn 1:13; Ef 1:12
Aqsiiƚijkii pa' yit'ij ke' Intata ƚe'lijei.
19 Maxtayitiƚik'i aka' qu' hit'iƚij ewets yejefets, week ewiƚei ekheweli'ƚ enexpiikeyu'uƚijha qa' jeƚi'ƚijupkiiha iye pa'qu' niyet qa hasu'uj pa'qu' nitaqsunijup pa'qu' nenqitijineyu'uj in mente' nikfe'letsha qa hasu'uj iye pa'qu' aje'eƚ na'nayu'kii,* Pr 10:19; 17:27; Ec 5:1-2 20 qe na'aj nayu'kii nite' yaqsiijkii pa' yatsathen pa' hik ƚunye'j pa' yisu'un pa' Intata. 21 Qa hik ta'ƚijupi' iwu'mi'ƚfik'iha week pa' uƚ'ax, hats'inha qa' ƚe'wiise'ƚe qu' ku'mi'ƚiju'ƚ qa' aqsiiƚijkii iye ke' Intata ƚe'lijei, qe ke' Intata ƚe'lijei neƚisi'ƚij pe'qu' et'unhaxitsi'iƚ ma' qa' hats ƚeke'ye' qu' i'ƚiyi'iƚ.* Ef 1:13; 4:22; Col 3:8 22 Aqsiiƚijkii pa' yit'ij ke' Intata ƚe'lijei qa hasu'uj qu' isu'unƚi'iƚ qu' epi'ye'eƚik'i, qe qu' ewi'ƚe'ƚe qu' isu'unƚi'iƚ qu' epi'ye'eƚik'i, ma' qa hats ƚanawitjiƚi'iƚ.* Mt 7:24-27; Ro 2:13; Stg 2:14-20 23 Pa'qu' ewi'ƚe' in yepi'ye' ek'i ke' Intata ƚe'lijei qa nite'ƚe yaqsiijkii, pakha'an hik ƚunye'j pa'qu' ewi'ƚe' in yejeƚiiju' ne'ej witeqjeƚinetjii, 24 qe in yejeƚiiju' ne'ej witeqjeƚinetjii ma' qa in ik qa hats nitapi'ik'i iye pa' ƚunye'j. 25 Qa pa'qu' nejeƚju' qa yejeeƚijupkiiha ekewe' qu' jintaqsiijkii wi'tlijei ƚe'sits hik ekewe' ji'yatsjiƚinik'uifik'i pa' uƚ'ax, pakha'an qa nite' yili'ij in yaqsiijkii pa'qu' nit'ij eke' wi'tlijei. Ma' qa nite' hik ƚunye'j pa' yepi'ye'taxik'i qa nite'ƚe yaqsiijkii. Pakha'an qa yaqsiijkii yijat'ij, qi in ƚe'wisi'mkii qe yaqsiijkii pa'qu' nepiye'ek'i eke' wi'tlijei.* Jn 13:17; Stg 2:12 26 Pa'qu' nit'ijets in yijayan pa' Intata qa nite'ƚe ƚeke' qu' nitke'lenhetju' pa'qu' ƚelepepe', pakha'an wanawitjiƚe. Ma' qa in yittaxijets in yijayan pa' Intata, qa ham weju'ƚi'ij.* Sal 34:13; 39:1; 141:3; Stg 3:2-3; 1P 3:10 27 Pa'qu' nijayaanija pa' Intata, aka'an ƚunye'j: t'ifti'ts'ets pekhewe' ham ƚ'alheye' qa ham iye pe'qu' ƚejefetse', qa t'ifti'ts'ets iye pekhewe' wikiihalei ham pe'qu' ƚejefetse'. Qa qi iye in yejeƚiju'ƚ pa' uƚ'ax ha'ne sehe' epji'.* Job 31:17; Is 1:17,23; Mt 25:36; Ro 12:2; 1Jn 5:18

*1:1 Mt 13:55; 19:28; Mr 6:3; Hch 12:17; 15:13; 16:17; 21:18; 26:7; Ga 1:19; 2:9,12; Jud 1; Ro 1:1; Ef 6:6; Stg 1:1; 1P 1:1; 2:16; Ap 1:1; 21:12; Gn 49:28; Ex 24:4; Ez 47:13; Tit 1:1

*1:2 Mt 5:12; 1P 1:6

*1:5 1R 3:9; Pr 2:3-6; Mt 7:7

*1:8 Stg 4:8; 2P 2:14

*1:10 1Co 7:31; 1P 1:24

*1:11 Sal 102:4,11; Is 40:7

*1:12 1Co 9:25; 2Ti 4:8; 1P 5:4; Ap 2:10; 3:11; Mt 10:22; Stg 2:5

*1:15 Job 15:35; Sal 7:14; Is 59:4; Ro 6:23

*1:16 1Co 6:9; Stg 1:19

*1:17 Nm 23:19; Mal 3:6; Jn 3:27; 1Jn 1:5

*1:18 Jn 1:13; Ef 1:12

*1:19 Pr 10:19; 17:27; Ec 5:1-2

*1:21 Ef 1:13; 4:22; Col 3:8

*1:22 Mt 7:24-27; Ro 2:13; Stg 2:14-20

*1:25 Jn 13:17; Stg 2:12

*1:26 Sal 34:13; 39:1; 141:3; Stg 3:2-3; 1P 3:10

*1:27 Job 31:17; Is 1:17,23; Mt 25:36; Ro 12:2; 1Jn 5:18