JUDAS
1
Judas mexe wetfel.
Yakha' Judas, ƚeqejkunenek ha' Jesucristo, qa ƚek'inij ha' Jacobo (Santiago). He'nq'ika'aƚ ei ekheweli'ƚ pekhewe' taya'yiiji' pa' Intata Dios qa yisu'un iye qa yejeƚets iye qe ta'ƚets ha' Jesucristo.* Mt 13:55; Mr 6:3; Ro 1:7; 1Co 1:24; 1Ts 1:4; 5:23; 2Ts 2:13; Jn 17:11,15; 1P 1:5 Na'lƚek pa' Intata qu' qi qu' nenq'eleti'ƚ ej iye qa qu' les neƚisi'ƚij iye pa' wit'ikesimeya'x qa qu' qi qu' nesu'uni'ƚ iye.* 1P 1:2; 2P 1:2
Jeƚi'ƚiju'ƚ pe' i'nq'ijatshentaxij qa nite'ƚe yijayan.
Yejefets, yojo in qi in hisu'untaxija qu' he'nq'ika'aƚij ei in t'ejuyets pa' iniƚijii nite' yili'ij hikpa' je'weektaxij, qa humtiƚe qu' les ƚe'wise' qu' he'nq'ika'aƚij ei qu' k'akakƚini'ƚij qu' mawatlaniƚipji' pa' nite' inqekuyejeyij, hikpa' hats tisij pa' Intata week pe' hats yijayan qa nite' ƚeke' qu' ink'ayik'e.* Tit 1:4; 1Ti 6:12; 2Ti 4:7; 2P 2:21 Qe na'l pe' uja'x jukhew i'ni'ƚ etji'teje'm nite' watanalittax ƚete'm, hik pekhewe' hayiits we'nika'ajji' pa'aj qu' nattanithenhetii. Pekhewe'en jukhew nite' yijayan pa' Intata, yisu'un qu' nayaxkitipji' pa' ƚeq'iftitsheneye'j pa' Intata hats'inha qu' nit'ijets qu' nite' uƚ'axe' qu' jinanawitjiƚi'ij ha'ne i'nese'n, qa nite' yisu'un iye qu' net'eku'miju'ƚ ha' ewi'ƚƚe in Tenek'enhei inipji' qa Yatsat'ets'inij iye Jesucristo.* 1P 2:8; Ga 2:4; 2Ti 3:6; Mr 7:22; Ro 5:6; Tit 1:16; 2P 2:1; 1Jn 2:22 Hisu'un qu' k'ajamtikineniƚik'i, yemjeetax in hats week ƚenikfe'ltaxiƚets ekewe'en, pa' Yatsat'ax'inij in yilithin pe' Israel, yilithinik'ui pa' sehe' Egipto, qa i'nk'aƚe pa' Yatsat'ax'inij qa nilanju' pe' Israel'ik'i pe' nite' tek'enets.* 1Co 10:1-11 Qa hik ƚunyejei iye pa'aj pe' angelits in nite' yejeƚets pa' ƚunyejeitaxija na' wa'sji', qe wattaliheni' yijat'ij pe' ƚetsetititstaxija, ma' qa pa' Intata qa yeni' pa' qi in nookii in nophe'ƚju' qa yaqsi'jijup pa' neƚuji' qu' newetjeyumtshentax pe' uƚ'ets.* Gn 6:1-4; 2P 2:4 Qa hik ƚunye'j iye pa' Sodoma qa pa' Gomorra qa pekhewep witsetits metitsi'm, in wanawitjiƚeju'kii qa in wapilƚe wetju'ƚkii iye, qa pa' ƚunyejeikii pa'aj qa wetjeyumtshentaximijupi' pa'qu' ƚunyejeye'kii hatse' pe'qu' namii pa' fe't nite' yili'ij.* 2P 2:6; 2Ts 1:8 Qa hik ƚunyejei pekhewe' i'ni'ƚ etji'teje'm, in itsowoƚ'ax qa yumtiƚe pe'ye' qa yaqsiijkii, qa yit'esinhet pa' ƚ'ese'n in yaqsiijkii pa' uƚ'ax, yuten week pa'qu' ƚunye'je' qu' netnek'enhei qa nite' yaatse'etsju' in uƚ'ax ƚ'anyejeyij pa'qu'ƚe ƚunye'je' pekhewe' qu' qitse'ji'.* 2P 2:10 Pa' qiji' ángel Miguel nijiwe'yets iye qu' uƚ'etsi'ik'i pe'qu' nit'ij, pa' inwo'met in tejitheitaajetskii qu' nenfeli'm pa' i'ni' pe' ƚenutsik'i pa' Moises'ik'i, qe yit'ijets yijat'ij: —¡Pa' yatsat'axyij qu' naq'ayinij!—* Dn 10:13,21; 12:1; Ap 12:7; Lc 1:19; 1Ts 4:16; Mt 4:1,10; 8:4; Hch 13:10; Sal 77:20; He 3:2 10 Qa pekhewe'ƚe'en pe' yit'ij ƚetets in inejefetsipji' pa' Intata qa uƚ'etsik'i ƚe'lijeyij pa' qu'nte' nenikfe'le'ets, qa pa' nikfe'ltaxets in nite' qi, qa hik ƚunyejei ne'ej inqa'metets in nekfik'i qa nikfe'lets pa' ƚunyejeiƚe ek. Qa ekewe'en qa hik ekewe' qu' niwuƚ'enhetju'. 11 ¡Hiye' enewusits yijaat'ij pekhewe'en! Qe ƚekhewel ikik'i pa' wit'ikheyi'j ikik'i iye pa'aj pa' Caín, qa in yisu'un qu' nanaxij ƚ'astai, ma' qa yisu'unija in ikik'i pa' wit'ikheyi'j ikik'i iye pa'aj pa' Balaam, nanhiyu'upji'kii pe'qu' netnek'enhei qa' uƚ'etse'ju' hatse' in ƚunye'jek pa' Core'ik'i.* Gn 4:1-17,24-25; He 11:4; 1Jn 3:12; Nm 16:1,32; 22:5; 2P 2:15 12 Enewe'en hik ƚunyejei na'aj wekwek iftsaxets qu' jinaf'ali'ipji' in nite' jite'wen in ekufetsi'ƚij na'aj ƚaqsiiƚijkii qa nite' wepin wetju'ƚ iye, ewi'ƚƚe in watjamtiƚi'ijƚetets qu' netekju'. Enewe'en hik ƚunyejei iye wasil ham iweli'ye'ji' qa yeka'xƚe na'aj t'unik'i, hik ƚunyejei iye ne'ej najkak qu' ham ƚeye' in yamtaxets qu' netei, ma' qa in tenit'ijpha'm pe' ƚefitets'ij ma' qa hats wetsjuk'ij in wa'm.* 1Co 11:17-22; 2P 2:13; Pr 25:14 13 Hik ƚunyejei iye ne'ej qitsik'i ƚeqe t'uyuyits na'aj qi iweli' in nejeti' na'aj ƚotkoyek na'aj ƚ'ehuf, qe in i'nq'ijatshen qa nejeti' pa' yeqwepin. Hik ƚunyejei iye ne'ej footekii in nite' ikesimeni' pa'qu' na'ni', pa' qi in nookii hats wanaqsi'jijup qu' net'ejuyets pekhewe'en qa' pakhaayi'ij qu' na'ni'kii.* Is 14:12-15; Ap 1:16; 8:10; 9:1; Mt 6:23; Jud 6; 2P 2:17 14 Hik enewe' iye iyetij pa'aj pa' Enoc'ik'i, hikpa' wetsjuk tatsai (7) pa' ƚetset pe' ta'ƚets pa' Adan'ik'i. Pa' Enoc qa yit'ij: —Jeƚ qeku'ni'ƚek, pa' Yatsat'ax'inij qu' nenekijju' pe' milits qa milits yamets pe' ƚijts'eyekju',* Gn 5:18; Dt 7:10; 33:2; Mr 8:38; 1Ts 3:13; 2Ts 1:7; He 12:22 15 qe qa' nejeyumtshen ene' week, qa' nitanithenij iye week pe' yaqsiijkii pekhewe' uƚ'ets, qa' nitanithenij iye in uƚ'etsik'i ƚe'lijeyets pakha'an.—* 2P 2:5-6 16 Pekhewe'en nite' yisu'un qa pekhel ƚ'anyejeyijkii week pa'qu' nanaqsiijkii, we'niyayittaxij qa pekhel ƚ'anyejeyijkii week na'aj wanaqsiijkii, ewi'ƚƚe in yisu'un qu' naqsiijkii pa'qu' nisu'unƚe, in iyet wenikfelitets wekwek, qa hamƚe weju'ƚi'ij pe' yit'ij, yaqsiijijetskii pa' yisu'un qu' ƚeqfenyejeyi'ij pekhewep qa yeqif'eli'ijju'.* 2P 2:10; Lv 19:15; Dt 10:17; 2Cr 19:7; Pr 28:21 17 Qa ekheweli'ƚ, yejefets, hasu'uj antapi'iƚik'i kekhewe' wi'tlijei hayiits nefeliƚi'm hekhewe' ƚeqe apóstoles ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo. 18 Hekhewe'en in yitjiiƚij ewets: —Pekhewe' teke'lenju' neƚuts na'l hatse' pe'qu' qi qu' neqeku' qa' nawitji'iƚiji' pe'qu' ƚe'lijeye', qa ewi'ƚƚe in yisu'un qu' naqsiijkii pa'qu' nisu'unƚe uƚ'ax.—* 1Ti 4:1; 2Ti 3:1; 1P 1:5,20; 2P 3:3 19 Enewe'en hik enewe' ta'ƚets in yeqet'etsju'kii, enewe'en in iƚii ewi'ƚƚe in iƚiyijup ha'ne sehe' ipji', hamitsji' pa' Espíritu Santo.* Ro 8:9; Fil 3:3 20 Qa ekheweli'ƚ, yejefets, week neƚuts ijatsheni'ƚfik'i pa' nite' eqekuyejeyi'ƚij ha' Cristo, iyini'ƚ qa pa' Espíritu Santo qa' ne'feni'ƚij qu' iyini'ƚ.* Ro 8:15-16,26-27; Ef 6:18 21 Aqsiiƚijkii aka'an hats'inha qa'nte' e'wisitsi'iƚji' pa' ƚeqsu'unka'x pa' Intata in hats ƚo'notki'iƚik'ui pa' ƚeq'ilta'x ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo t'ejuyets pa' witiƚa'x nite' yili'ij.* Jn 15:9-10; 1Jn 4:16 22 Iftits'iƚijets pekhewe' eseweitaxijkii. 23 Qa pekhewep qa' aqsi'ji'ƚij qu' ilithini'ƚik'ui pa' fe't. Qa pekhewep qa' enq'eleti'ƚij qa enik'esƚe'eƚij, qa hasu'ujƚe qu'nte' jeƚi'iƚiju'ƚ pekhewe' t'ijatshenheti'yij hasu'uj ku'miju'ƚ hik eqjunyejeyi'ij pe'qu' ƚeqhinataye' t'esits nite' ƚeke' qu' anatkin.* 1Co 3:15; 2Ts 1:8; Ap 11:11; Pr 6:16-19; Zac 3:3-4 24 Qa pakha' ewi'ƚƚe Eqiƚina'x, hikpa' ewi'ƚƚe in ƚeke' qu' net'unheti'ƚ qa' nite' anami'iƚju'kii, qa weju'ƚij iye qu' neka'xiƚets pa' i'ni' pa' ƚesa'x qa qi qu' e'ƚe'sitsi'iƚi'mkii qa ham iye pe'qu' ewuƚ'etsi'iƚ.* Ro 16:25; Jn 17:12; Ef 1:4; 5:27; Fil 2:15; Col 1:22 25 Pa' ewi'ƚƚe Dios Eqiƚina'x, qe ta'ƚets ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo, ƚakha' neniwqinhetji'ha, ƚakha' wittata, nite' yili'ij in wittata, ƚakha' tenek'enhei, hayiits pa'aj in mexe ham pa'qu' ƚahats'i'ij, qa hane'ej iye, qa' pakhaayi'ij iye nite' yili'ij. Amén.* Jn 5:44; Ro 16:27

*1:1 Mt 13:55; Mr 6:3; Ro 1:7; 1Co 1:24; 1Ts 1:4; 5:23; 2Ts 2:13; Jn 17:11,15; 1P 1:5

*1:2 1P 1:2; 2P 1:2

*1:3 Tit 1:4; 1Ti 6:12; 2Ti 4:7; 2P 2:21

*1:4 1P 2:8; Ga 2:4; 2Ti 3:6; Mr 7:22; Ro 5:6; Tit 1:16; 2P 2:1; 1Jn 2:22

*1:5 1Co 10:1-11

*1:6 Gn 6:1-4; 2P 2:4

*1:7 2P 2:6; 2Ts 1:8

*1:8 2P 2:10

*1:9 Dn 10:13,21; 12:1; Ap 12:7; Lc 1:19; 1Ts 4:16; Mt 4:1,10; 8:4; Hch 13:10; Sal 77:20; He 3:2

*1:11 Gn 4:1-17,24-25; He 11:4; 1Jn 3:12; Nm 16:1,32; 22:5; 2P 2:15

*1:12 1Co 11:17-22; 2P 2:13; Pr 25:14

*1:13 Is 14:12-15; Ap 1:16; 8:10; 9:1; Mt 6:23; Jud 6; 2P 2:17

*1:14 Gn 5:18; Dt 7:10; 33:2; Mr 8:38; 1Ts 3:13; 2Ts 1:7; He 12:22

*1:15 2P 2:5-6

*1:16 2P 2:10; Lv 19:15; Dt 10:17; 2Cr 19:7; Pr 28:21

*1:18 1Ti 4:1; 2Ti 3:1; 1P 1:5,20; 2P 3:3

*1:19 Ro 8:9; Fil 3:3

*1:20 Ro 8:15-16,26-27; Ef 6:18

*1:21 Jn 15:9-10; 1Jn 4:16

*1:23 1Co 3:15; 2Ts 1:8; Ap 11:11; Pr 6:16-19; Zac 3:3-4

*1:24 Ro 16:25; Jn 17:12; Ef 1:4; 5:27; Fil 2:15; Col 1:22

*1:25 Jn 5:44; Ro 16:27