SAN MATEO
1
Pe' ƚawa'mhitsik'i pe' ta'ƚets pa' Jesucristo.
(Lucas 3:23-38)
Enewe'en ƚiyits pe' ƚawa'mhitsik'i pe' ta'ƚets ha' Jesucristo, hikha' ta'ƚets pa' David'ik'i, ta'ƚets pa' Abraham'ik'i.* Rt 4:18-22; 2S 7:12-16; 1Cr 2:1-15; Mr 12:26; Lc 1:32,69; 3:4; Hch 1:20; Fil 4:3; Ap 3:5; Sal 89:3; Is 9:6; Gn 22:18; Mt 9:7; Ro 1:3; Ga 3:16 Pa' Abraham'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Isaac, pa' Isaac'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Jacob. Pa' Jacob'ik'i qa ƚa'sek pa' Judá qa pe' ƚamatsits qa pe' ƚek'injats.* Gn 29:35; Sal 14:7; 105:9; Mt 8:11; 22:32; Stg 2:21 Pa' Juda'ak'i qa pa' ƚa's qa ƚii Fares qa pa' ƚek'inij Zara, qa pe' ƚenene qa ƚii Tamar. Pa' Fares'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Esrom. Pa' Esrom'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Aram.* Gn 38:29-30; 46:12; Lc 3:33 Pa' Aram'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Aminadab. Pa' Aminadab'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Naasón. Pa' Naason'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Salmón. Pa' Salmón'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Booz qa pe' ƚenene'ek'i qa ƚii Rahab. Pa' Booz'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Obed qa pe' ƚenene'ek'i qa ƚii Rut. Pa' Obed'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Isaí.* Rt 1:4; 2:1; Lc 3:32 Pa' Isai'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii David, hikpa' qi wittata'aj pa'aj. Pa' wittata'ik'i David qa pa' ƚa's qa ƚii Salomón. Pekhe' ƚenene'ek'i hikpe' ƚewhe'ye'tax pa'aj pakha' ƚii Urias.* 1S 16:1; 17:12; 2S 11:27; 12:24 Pa' Salomon'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Roboam. Pa' Roboam'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Abías. Pa' Abias'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Asa.* 1R 11:43; 14:31; 15:8,24; 22:50; 2R 14:21 Pa' Asa'ak'i qa pa' ƚa's qa ƚii Josafat. Pa' Josafat'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Joram. Pa' Joram'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Uzías. Pa' Uzías'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Jotam. Pa' Jotam'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Acaz. Pa' Acaz'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Ezequías.* 2R 15:5,38; 16:20; 20:21; 21:18,24 10 Pa' Ezequias'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Manasés. Pa' Manases'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Amón. Pa' Amon'ik'i qa pa' ƚa's ƚii Josías. 11 Pa' Josias'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Jeconías, qa pe' ƚamatsits qa pe' ƚek'injats. Hik pakha'aj pa' ƚahats'ij pe' Israel qa t'opheƚitiiju' qa wetka'xii pa'aj pa' witset Babilonia.* 2R 24:6,14; Is 5:13; Jer 27:20; Ez 1:1; Mt 1:17 12 In mexe i'ni'kii pa'aj pa' Babilonia pa' Jeconias'ik'i qa nekfik'i pa' ƚa's qa' ƚii Salatiel. Pa' Salatiel'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Zorobabel.* Gn 10:10; 1Cr 3:17; Lc 3:27,30 13 Pa' Zorobabel'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Abiud. Pa' Abiud'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Eliaquim. Pa' Eliaquim'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Azor. 14 Pa' Azor'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Sadoc. Pa' Sadoc'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Aquim. Pa' Aquim'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Eliud. 15 Pa' Eliud'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Eleazar. Pa' Eleazar'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Matán. Pa' Matan'ik'i qa pa' ƚa's qa ƚii Jacob. 16 Pa' Jacob'ik'i qa ƚa's pa' José, ƚewhe'ye' ke' María, hikke' ƚenene ha' Jesús, hikha' ƚenqii iye Cristo.* Mt 27:17,22; Lc 2:11; Jn 1:45; 4:25 17 Pa' Abraham'ik'i uja'x yamets pe' ta'ƚets catorce (14) ma' qa hats yametsji' pa' David'ik'i, qa pa' David'ik'i uja'x yametsji' iye catorce (14) iye pe' ta'ƚets, qa hik pa'aj t'opheƚitiiju' qa wetka'xii pa'aj pa' witset Babilonia. Qa catorce (14) iye yametsji' pekhewep iye ta'ƚets, ma' qa hikpe' qa ta'ƚji'ju' ha' Cristo.* 2R 24:14; Jer 27:20; Dn 9:25-26; Mr 8:29; Hch 2:31,36,38
In i'nk'a nekfik'i pa' Jesucristo.
(Lucas 2:1-7)
18 Aka'an ƚunye'jkii pa'aj in i'nk'a nekfik'i pakha'aj ha' Jesucristo. Ke' ƚenene ƚii María jutsiqetsi'ƚ wetju'ƚ pa'aj qu' ƚewhe'ye'yi'ij pa' José. In mexente' i'ntaxijupha' pa'aj qa yiwkajitsheninƚe pa' ƚet'unha'x pa' Espíritu Santo. 19 Pa' José, María ƚewhe'ye', yatsathen. Nite' yisu'un qu' pekhel ƚ'anye'ji'ijkii pa'aj ke' María, qa yisu'un qu' niliƚi'ij qa'nte' nenikfe'le'ets pekhewep.* Mt 13:17; Mr 10:12; Lc 2:36; 1Co 14:35; 2Co 11:2; Ga 4:27; Dt 22:20-24; 24:1-4; Mt 2:7; Lc 16:18; Jn 8:4-5 20 In mexe yijamtitaxijupkii pa'aj aka'an, qa in ima' qa itsowoƚ'axij pa'aj pa' ewi'ƚ ángel ta'ƚii pa' Yatsat'ax'inij, qa yit'ijets pa'aj: —José, ta'ƚets ka' David'ik'i, hasu'uj e'nijiwei qu' ni'ijup ne' María qu' ewhe'ye'yi'ij qe pa' ƚa's qu' nenektaxfik'i ta'ƚets na' ƚet'unha'x na' Espíritu Santo.* 2Cr 1:1; Mt 13:49; 27:19; Jn 6:20; Ro 1:3 21 Ne' María qu' nenektaxfik'i pa' ƚa's qa eqiyi'ij hatse' Jesús. Ƚii aka'an qe qa' naqsi'jij pe' ƚewuƚ'ets ene' jukhew qa efuts ha'ne ƚetset.—* Lc 1:31; 2:21; Jn 1:29; 10:25; 1Jn 2:12; Lc 2:11; Hch 4:12; 5:31; 13:23,38-39 22 Week aka'an in ƚunye'jkii qe qa' nafits aka' yit'ij pa'aj pa' Yatsat'ax'inij in i'nijji' pa' ewi'ƚ profeta qa yit'ij:* Is 7:14; Mt 20:5-6; 21:1-4; Lc 24:44; Ro 1:2-4 23  —Pekhe' mexe ham yawitjiye' qa' niwkajitshen, qa' nana'l pa' ƚa's qa' ƚeqiyi'ij Emanuel.—(Is 7:14) Qa aka'an qa ikji' —Dios in initji'ju'.—(Is 8:10) 24 Ma' qa in nompha'm pa' José qa tek'eenik'iha pa' yit'ijets pa' Yatsat'ax'inij ƚaqa ángel qa i'nijup pa'aj ke' María.* Mt 1:6; 13:49; Lc 1:1; 19:32; Jud 5 25 Qa nite'ƚe ewi'ƚ i'wi'ƚi' nite' t'eku'mets iye, pekhe'en qa nekfik'i pa' ƚa's, qa pa' José qa ƚeqiyij Jesús.* Gn 4:1,17; Ex 13:2; Jue 11:39; 1S 1:19; Lc 2:7,21

*1:1 Rt 4:18-22; 2S 7:12-16; 1Cr 2:1-15; Mr 12:26; Lc 1:32,69; 3:4; Hch 1:20; Fil 4:3; Ap 3:5; Sal 89:3; Is 9:6; Gn 22:18; Mt 9:7; Ro 1:3; Ga 3:16

*1:2 Gn 29:35; Sal 14:7; 105:9; Mt 8:11; 22:32; Stg 2:21

*1:3 Gn 38:29-30; 46:12; Lc 3:33

*1:5 Rt 1:4; 2:1; Lc 3:32

*1:6 1S 16:1; 17:12; 2S 11:27; 12:24

*1:7 1R 11:43; 14:31; 15:8,24; 22:50; 2R 14:21

*1:9 2R 15:5,38; 16:20; 20:21; 21:18,24

*1:11 2R 24:6,14; Is 5:13; Jer 27:20; Ez 1:1; Mt 1:17

*1:12 Gn 10:10; 1Cr 3:17; Lc 3:27,30

*1:16 Mt 27:17,22; Lc 2:11; Jn 1:45; 4:25

*1:17 2R 24:14; Jer 27:20; Dn 9:25-26; Mr 8:29; Hch 2:31,36,38

*1:19 Mt 13:17; Mr 10:12; Lc 2:36; 1Co 14:35; 2Co 11:2; Ga 4:27; Dt 22:20-24; 24:1-4; Mt 2:7; Lc 16:18; Jn 8:4-5

*1:20 2Cr 1:1; Mt 13:49; 27:19; Jn 6:20; Ro 1:3

*1:21 Lc 1:31; 2:21; Jn 1:29; 10:25; 1Jn 2:12; Lc 2:11; Hch 4:12; 5:31; 13:23,38-39

*1:22 Is 7:14; Mt 20:5-6; 21:1-4; Lc 24:44; Ro 1:2-4

*1:24 Mt 1:6; 13:49; Lc 1:1; 19:32; Jud 5

*1:25 Gn 4:1,17; Ex 13:2; Jue 11:39; 1S 1:19; Lc 2:7,21