3
Pa'qu' ƚunye'je' pa'qu' hats nijayan pa' Intata.
Tito, iyeketijets iye aka'an qu' enfeli'm he' inejefetsipji' qu' niwqinhetji'ha pekhewe' qitsji' wit'alhei qa pekhewep tenek'enhei. Ƚe'wis qu' nimpiyel, qa' natjanithenik'uikiiha iye pa'qu' ƚunye'je' pa' ƚe'wis qu' naqsiijkii.* Ro 13:1-7; 1P 2:13-14 Hasu'uj qu' nitaqsunijup qu' nenfelijkii qu' nit'ijets qu' naqsiijkii pa'qu' uƚ'axe' pakhape', hasu'uj nisu'un qu' aje'eƚ netqek'uyij ƚokoi, nineqsu'un yijat'ij, qa' nethinij iye ene' week in nite' weniwqinhet.* Stg 3:13 Qe kekhewep ƚahatsiyij inekhewel iye jitaqsiijkii kekhewe' ham weju'ƚi'ij, qa nite' ji'mpi'yel iye, jiteqfeetsinƚi'iikii pa'qu' inikheyi'je', ƚeƚinhei'inij iye pa' witeqsunkaxijji' pekhewe' wekwek jinikfe'ltaxets in uƚ'ets, qa in hik ƚunye'j iye qu' natsat'ets'inij na'aj jitesu'un pekhewe' wekwek ha'ne sehe' epji', ji'napjaxƚe'etskii pe'ye' qa jitawtshetenƚe, je'qemtshenetsitsij na'aj wekwek, jitaqsi'jƚi'ijkii qu' jinuten ene' week, inekhewel qa jitutenek ene' week.* 2P 1:4; 2:10; Stg 4:1 Ma' qa in hats ji'yethinij pa' qi ƚeq'iltiyejei'inij qa pa' qi ƚeqsu'unka'x inij iye hakha' Dios Eqiƚina'x,* 1Ti 1:1; 2:3; Tit 1:3; 2:10; Jud 25 ƚakha' qa hats jiyiƚin. Qu' ji'ƚa'xe' nite' ta'ƚets pa'qu' jintumtitax qu' ƚe'wise' qu' jintaqsi'jtaajkii, pa' ƚeq'iltiyej'inij yijat'ij hikpa' ta'ƚets qu' ji'ƚa'xe'. Ma' qa jiyiliijijju'ha pe' inwuƚ'ets, ma' qa hats hik injunye'j qu' jink'ayik'e' qe ta'ƚets pa' Espíritu Santo* Ro 11:14; 12:2; 2Ti 1:9; Ef 2:4,9; 5:26; 1P 1:3; 3:21; Jn 3:5 hikpa' qi pa' yatsii i'nipji' pa' Intata qe ta'ƚets ha' Jesucristo hikha' Eqiƚina'x,* Jl 2:28; Hch 2:33; 10:45; Ro 5:5 hats'inha pa' ƚeqi'fenkeye'j ha' Jesucristo qa' jinatsathenket ma' qa jineƚisij pa' hats jinikfe'lets in na'l pakha'an witiƚa'x nite' yili'ij.* Hch 13:43; 15:11; 1Co 8:1; Ga 1:6; 1P 4:10; Tit 1:2 Ekewe'en eke' wi'tlijei yijaalija. Qa hik ta'ƚijupi in hisu'un qu' iwjutsiqeenija in yijaa'ija pakha' qu' iyetij ekewe'en, hats'inha pekhewe' hats tek'enets pa' Intata qa' nisu'uunija qu' naqsiijkii pa' ƚe'wis. Aka'an ƚe'wis in t'ejuyets ene' week jukhew qa efuts qa weju'ƚij iye.* 1Ti 1:15; 3:1; 4:9; 2Ti 2:11 Mewetwu'mik'uiha pekhewe' tafaakate'yijju'kii qa nite' yeqet'etskii pe' yumti, qa pe' uƚ'etsij wetju'ƚkii in t'ejuyets pe' ƚawa'mhitsik'i, qa pe' wata'nutenij wetju'ƚkii pe' yumti ma' qa tek'eƚeyijju' qa pe' wata'nutenij wetju'ƚkii ke' yika' pa'aj pa' Moises'ik'i (ley), mewetwu'mik'uiha qe ekewe'en ham weju'ƚi'ij.* 1Ti 1:4; 6:4; Ro 1:29; 13:13; 1Co 1:11; 3:3; 2Co 12:20; Ga 5:20; Fil 1:15 10 Pa'qu' jukhewe' qu' nata'ƚets in yeqet'etsju'kii, in hats wetsjuk'ij qu' aq'ayintaxij in nite' ƚe'wisju' pa'qu' nenfeltax qa' iwu'mfik'i.* 1Ti 1:9; Mt 18:15; 2Ts 3:15 11 Hats ƚenikfe'lets pakha'an in uƚ'ax pa' yisu'un. Nite' yaqsiijkii pa' yisu'un pa' Intata qa hats ƚakha'ƚe ƚete'm in wetwuƚ'enhetju'.
Nenijatshenij qu' naqsiijkii pa' ƚe'wis.
12 In mexe ƚa'ni' ha' ƚ'isƚawet'ii sehe' ƚii Creta, qu' he'nukintax ei hatse' ha' Artemas i'nƚi'i ha' Tíquico, qa' mowoqeku'ui wat'ij qu' aje'eƚ anamyii hatse' ha' witset'ii Nicópolis qe hikha' qu' ha'ni'kii hatse' qu' lop'etax.* Hch 20:4; Ef 6:21; Col 4:7,9; 2Ti 4:12; Lc 14:26 13 I'fenij week pa'qu' ƚeke'ye' qu' i'fenij ha' abogado Zenas qa ha' Apolos, hats'inha qa ham pa'qu' hami'ik'ui qu' nakkii iye.* Hch 18:24; 19:1; 1Co 1:12; 3:4-6,22; 4:6; 16:12; Stg 2:15 14 Qa pe' hats inejefetsipji' qa' nenijatshenij qu' naqsiijkii pa' ƚe'wis, ni'fen pa'qu' neƚ'ilax hats'inha qa'nte' hik ƚunyejeye' ne'ej ewi'ƚ najkak ham ƚeye'.* Mt 13:22; Mr 4:19; 1Co 14:14; Ga 5:22; Ef 5:11; 2P 1:8; Jud 12 15 Week enewe' i'nyijup wetfel ei. Hewetfeli'ƚii week hekhewe' tsisu'uni'ƚ inejefetsipji'. Na'lƚek ha' Yatsat'ax'inij qu' net'iftits'iƚ ewets.* Col 4:18; 2Ts 3:16

*3:1 Ro 13:1-7; 1P 2:13-14

*3:2 Stg 3:13

*3:3 2P 1:4; 2:10; Stg 4:1

*3:4 1Ti 1:1; 2:3; Tit 1:3; 2:10; Jud 25

*3:5 Ro 11:14; 12:2; 2Ti 1:9; Ef 2:4,9; 5:26; 1P 1:3; 3:21; Jn 3:5

*3:6 Jl 2:28; Hch 2:33; 10:45; Ro 5:5

*3:7 Hch 13:43; 15:11; 1Co 8:1; Ga 1:6; 1P 4:10; Tit 1:2

*3:8 1Ti 1:15; 3:1; 4:9; 2Ti 2:11

*3:9 1Ti 1:4; 6:4; Ro 1:29; 13:13; 1Co 1:11; 3:3; 2Co 12:20; Ga 5:20; Fil 1:15

*3:10 1Ti 1:9; Mt 18:15; 2Ts 3:15

*3:12 Hch 20:4; Ef 6:21; Col 4:7,9; 2Ti 4:12; Lc 14:26

*3:13 Hch 18:24; 19:1; 1Co 1:12; 3:4-6,22; 4:6; 16:12; Stg 2:15

*3:14 Mt 13:22; Mr 4:19; 1Co 14:14; Ga 5:22; Ef 5:11; 2P 1:8; Jud 12

*3:15 Col 4:18; 2Ts 3:16