Hipuru
1
Godoni Vuꞌa Huni Harihijihuni Vaji ꞌWaramajina
Nitama Godira vea ani aniꞌinijino Huni vuꞌa ꞌunama ani aniꞌinijino poropetia ꞌwaravumakame amuhu núna najahara. ꞌEnakaivo ike vea túchamaikaho Hu Huni Harihi jihuni vaji nú ꞌwarumana. ꞌEne Godira aachiꞌa mahoꞌokaho Hunaꞌe rehuna nahama ꞌwaramana. ꞌEne Huni vaji ꞌuꞌo mweꞌa vene ꞌee uneunecha mahoꞌokaho vesihana. Godi Hu icháꞌinijaho Hariaha ijaꞌinaꞌomo Hu najuhana. Hariahijara raka kaꞌene venajaho Godi ijaꞌina venuna. ꞌEne Huni harurijino uneunecha mapoka kaꞌene maira ꞌwaraꞌeme rejajija Hu ꞌuninamiuꞌe puni tiniji navura. ꞌEnavo Hu kwama núni sisea sovume paranajaho akúpa huni Godi niꞌimaꞌuri jihuni ija manaꞌinijaꞌi tinia kaꞌene Hu taꞌarohuniji asuma hinana.
Godoni Harihijihuni Nimaa Nimaijina
Hu nihoꞌo Godoni ꞌona ojiꞌina asitaha paranana. ꞌEne Huni ihijaho niꞌimaꞌura ꞌona ojiꞌina puni iha asitahana. Godiho Huni Hariha ijá ꞌwama
A Nuni Hariha. Iviasi Na Oni Oma reju ꞌwamana.
Ijaꞌinaꞌe ꞌona ojiꞌina pina paꞌwaramana. ꞌEne kúꞌo Godi ijá ꞌwama
Na Huni Oma reje Hu Nuni Hariha rehuna ꞌwamana.
Godira vea kaꞌene Huni Hariha ranavume iki mweꞌi roani veijino Godi kúꞌo ikaꞌina ꞌwaramana.
Veje Godoni ꞌona ojiꞌina mahoꞌo Hu oja maꞌavara ꞌwamana.
Hu Huni ꞌona ojiꞌina rone ikaꞌina ꞌwaramana.
Hu Huni ꞌona ojiꞌina hwasisia saꞌine ꞌee Hu pu venae Huni pwea vena harura punaꞌi rehuna ꞌiamana.
ꞌEnakaivo Huni Hariha rone ikaꞌina ꞌwaramana.
Oo Godi! Oni toronuijaho majama nama apena vaꞌuna. Oni kini huni harurijaho Oni ariramaa vajijino najuhu. A iraka ariramaiji oja mahu. ꞌEnavo siseijija A senamuna. Ijihuni hahi Godi, Oni Godijara ꞌwerua kaꞌene teamanama parahunijino A usetaꞌikaꞌi ea ꞌahoꞌa pausetiana ꞌwamana.
10 ꞌEne kúꞌo ikaꞌina ꞌwaramana.
A Natohwa! Mweꞌa kehuni anejijaho Ara venana. ꞌEne akúpa ꞌee uneunecha kaꞌene navujija Oni isura. 11 Pu paꞌareꞌeja vo A majama hina apena vahuna. Pu ateha punaꞌi sahasa rehuna. 12 Ara pu ateha punaꞌi tahuahuna. Pu atehapo siserasahu jaꞌinaꞌe pu ꞌuꞌo siserasahuna. ꞌEnakaivo A aniꞌina parehuna vo A majama ijaꞌina hina apena vahuna ꞌwamana.
13 ꞌEnakaivo Hu Huni Hariha ijá ꞌwama
Nuni ija manaꞌinijaꞌi asuma hiꞌeje Na Oni naka Oni mumora hari irechahuna wamana.
Ijaꞌina ꞌona ojiꞌina pina paꞌwaramana. 14 ꞌEnavo ꞌona ojiꞌinijija pu ma pwea. Pu ꞌavenaꞌomo Godira irechamiuꞌe ea irahipo maranihuna apejajihi ꞌajoahura.