^
Pilipai
Poli iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Poli iqu, Pilipai pmeqä iquauŋqe, ‘äŋguiqä’ ätukqeŋqä
Poli iqu guä pmetaŋgqä-qe, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋä iqu, naqänäŋä äwqeŋqä
Poli iqu, äpäkoŋqeŋqätä, häŋä-pmeŋqätä, kŋuä indqäŋgqeŋqä
Goti Iqu ne hiŋuinäŋi, Kraisi Iqueqä yoqä ämetanitaŋi, haŋä-iqä metuŋquä-pqe naqänänä
Hiqä ämaqä huizi duŋqe, “Qu ämaŋqutäuäŋäuä” kŋuä metaŋgpu
Suqä Kraisi Iqu ämänätquakqeŋqä
He ämaqä qua täutaŋä iuqä awä iqiŋi, we-huŋqä-täŋä pmetpŋqä
Timoti iquenyqätä, Epaplotitusi iquenyqätä
Kraisi Iquenyqä quuvqä heqiyqä iquanä, jänänäŋuaiqä
“Nyi hiqŋqä du timäumqä diŋqe, yäŋä äqäŋga äwätqäŋä”
Suqä äŋguä iquanä imäkqaŋgpu
“Nyi eeqä-täŋä, ä maeqä-täŋä äpmeŋqä, iiŋqä qundqändqä miqunji”
Poli iqu, iquauqä yätamäkqä vqeŋqä, “äŋguiqä” ätukqeŋqä
“Henyqä hui mimäuqä iqunä” ätkuwiŋqä