8
Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä yäpakä ique equkqäŋgaŋqä
Itaŋgaŋi Sipsipqä Meqä Iqu nyuŋuä takä 7 ique equvqaŋga, qäukuä yätuŋi imäŋgŋgeŋqä hmbu tii imänmiŋqe. Itaŋi qänakŋi ynaunjqä 7, Goti Hanjuwä Iqueä hipeŋuä iqi ätqäumiŋuwä iqua, hääwä 7 hŋqua meqaŋgä äquŋgqe.
Iiŋä qunätaŋga, ynaunjqä hŋqu äpäqe, suakä äŋguä sisnyaŋä weniŋqä golqä häkä a äqätä, hiqäva-imäkqä ttawä-täŋä qäqiqi ätqepkqe. Qu ynaunjqä iqueŋi, sisnyaŋä-weqä aaŋä kuapänä äwikuwi. Iqu nätmatqä iitä, Goti Iqueqä qokä-apäkä eeqänäŋä iuqä tääqä tqetä qäsä, golqä hiqäva-imäkqä ttawä, Goti Iqueqä zä-hawä iqueä hipeŋuä iqi ätqäuŋqeu, hiqäva imäkätŋqä äwikuwi. Ga jinaŋä-weqä äŋguä iiŋitä, Goti Iqueqä qokä-apäkä iuqä tääqä tqetä, ynaunjqä iqueqä hipa iutaŋi, Goti Iqueä hipeŋuä iqinyqä äminmä äymiŋiyi. Itaŋi ynaunjqä iqu, tä hiqäva-imäkqä ttawä iuŋi ioätä, jinäŋäweqä hevqeu eoquteqe, qua bu ätnämäueqäkqe. Iqu ae ätnämäueqaŋgaŋi, qäukui mmqä ätätä, käkaqä naqänäŋä äpneqetaŋi, qaquvqetaŋä we-huŋqe, im-imä äqiyändakqa uwqaŋga, quae eekä ikqe.
Ynaunjqä 4 iqua, quwqä hääwi, hääwä ätkuwiŋqä
Ga ynaunjqä 7 hääwä a äqätmiŋuwä iqua, hääwä tpŋqä näwinyä imäknmiŋuwi. E imäkmbiyitaŋi, ynaunjqä kiŋganäŋä iqu, iqueqä hääwi, hääwä tqaŋga, hiwiyä häukuitä, tetä, häŋeqä ique yuqui-yaqui imäkmbiyi, qua bu äpäkŋguwi. Qu quaetä, zä eeqänäŋitä, hŋquaqu-hŋque iwäsekuwä iutaŋi, te qua iuŋi hŋgiŋinä änätä, zä eeqänäŋä-pqä iuŋi hŋgiŋinä äŋgqe. Ga qätaqä hioätqä-pqe, te eeqäpnä äŋgqe.
Itaŋi ynaunjqä huiziqu, iqueqä hääwi, hääwä tqaŋgqäŋga, nätmatqä qoqoŋä, naqänäŋä tä-täŋä eŋqä-paŋä iiŋä hŋqu ätimäutä, iqu eqä-pŋä bu äpäkŋgqe. Qu eqä-pŋä hŋquaqu-hŋque iwäsekuwä iquautaŋä hŋqueŋi, häŋeqä ätuekqe. Ga qu nätmatqä eeqänäŋä eqä-pŋiu häŋä äpmeŋuwä ii-pqe, hŋquaqui-hŋque iwäsekuwä iutaŋi, hŋgiŋi eeqä äpäkoŋguwi. Asä yimba ii-pqe, hŋquaqui-hŋque iwäsekuwä iutaŋä hŋquesaŋi, qui imäkŋguwi.
10 Iiŋi ae äqunmi huizi, ynaunjqä 3 iqu, iqueqä hääwi, hääwä tqaŋga, qätäqueqä naqänäŋä, hiqi-tä äyänätŋqä-paŋä hŋqu, qäukuä haqä yätuta äpäkŋgqe. Iŋgaŋi qu eqä eeqänäŋi hŋquaqui-hŋque iwäsekuwä iutaŋä hŋgiŋitä, eqä esquä iquautäŋi, qätäqueqä iqu haqeqi äpäkŋgqe. 11 Qätäqueqä ii äpäkŋgqä iqueqä yoqe, “Marasinqä Zä-iqä Iqueqä.” Itaŋga eqä, qätäqueqä e äpäkŋgqä iqua, marasinqä aaŋä zä kuapänä iqä ii ätimäukqe. Ämaqä kuapänäŋi, eqä iquau äŋgaŋguwäŋga, eqe, quwqä äwqe häkiyä yäqiyqaŋgi, qu äpäkoŋguwi.
12 Iiŋi ae äqunmi, eŋätqä 4 iqu, iqueqä hääwi, hääwä tqaŋga, tiiŋä ätimäukqe. Qu mäptqeu, qaŋuiu, itaŋga qätäqueqä eeqänäŋä iutaŋi, hŋquaqui-hŋque iwäsäupu, hŋgiŋi qui imäkkuwi. Itaŋi mäptqä iqutä, qaŋuä iqutä, iquaquiyqä äyäŋqäŋgaŋi, hŋgaŋi mäyäŋqä imiŋiyi. Itaŋga qätäqueqä iqua-pqe, hŋgiŋi mäyäŋqä imiŋuwi.
13 Ique äqunmi huizi, ymäuäkä naqänäŋä hŋqu qäukuä awä iqä äväwa päwqaŋgi äquŋgqe. Iqä äväwa äpäwätäqäŋgaŋi, maŋä yäŋänäqŋqä tii tqaŋgi äwikqe. “Qokä-apäkä qua bu äpmeŋuwä iquenä, oänä, oänä, oänä!* Itkimäkqä 9:12; 11:14 Ynaunjqä huizi hŋquaqu-hŋqueŋä iqua, quwqä hääwi hääwä tqaŋguwäŋga, haŋä-iqä naqänäŋi qokä-apäkä iu äwimeŋqiyä.”

*8:13 Itkimäkqä 9:12; 11:14