Amgwesewei agnutmaqan
ta'n Sa'n ewi'g'g'p
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Sa'n getu' tlimaji mimajuinu'g tapu'gl ta'n goqwe'l. Pewalaji wigumatultinew maw Nisgam aq maw Se'sus aq mo pewalagwi mimajuinu'g majulgwalanew ta'ni egsugina'mua'tiliji. Wegla egsugina'mua'tijig getu' tlimaji egsuo'qonn. Teluejig “Se'sus aq Nisgam mu gigjita'gwi lue'winu'g.” Tel gnu'tmuaji mimajuinu' Se'sus na Nisgam uggwisl mu mimajuinuigw. Telimaji mo sespete'tmnew muta gisi ugs'tawiata jel tlia me' winsultijig, mo gesala'tigwi igtigi aq newtite'lsultijig.
Sa'n ewi'g'g'p ula wi'gatign ugjit tlimanew igtigi na Se'sus mimajuinualsip aq ta'ni getlams'tasultiliji gigji wigumatutilita Se'suseg. Elt ewi'g'g'p ta'nig getlams'tasultijig Se'suseg na gsalata Nisgaml aq igtigi mimajuinu'. Ta'nig getlams'tasultijig tla'taqatita ta'n Nisgam tel puatg aq ma' emtogwala'tigwi igtigi nisgama.
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Negm ta'n tel wi'tit Gjiglusuaqan gisa'laji mimajuinu' mimajultinew iapjiw (1.1-4)
Nisgam sape'wit aq na mimajuinu ta'n majulgwalatl na getlamietew. Na Wejuli Nisgam gina'muatal ta'n tla'tegelital (1.5–2.27)
Ta'n wen getlams'tasit mo pewatmug ntaqo'qonalsit ta'n tujiw Se'susal apaja'silitew na amujpa tel mimajit st'ge' ta'n Nisgam tel puatg. Amujpa getlams'tasit Se'suseg aq amujpa ango'tg mo majulgwalan egsugina'mua'tiliji (2.28–4.6)
Ta'n wen getlams'tasit tl mimajit ta'n Nisgam tel pualaj aq amujpa gesalaji igtigi (4.7–5.12)
Ta'n wen getlams'tasit na tl wigumaji Nisgaml aq Nisgam uggwisl. Na mimajitew iapjiw aq mo teltenug emtogwalan igtigl nisgaml (5.13-21)
1
Negm ta'n tel wi'tut Gjiglusuaqan
gisa'laji mimajuinu' mimajultinew iapjiw
Ewi'gmuloq muta getu' tlimuloq na iapjiwewei mimajuaqan gis eteg'p ge's mu ugs'tqamu gisita's'gtnugweg aq me' eteg. Nutmaieg'p ula mimajuaqan aq nemi'g'tt'p negm ta'n geggung ula mimajuaqan. Ignmugsieg'p aq mesnmu'tieg nige'. Na agnutmaqan ewi'gm ula wi'gatignigtug apoqonmuata mimajuinu'g iapjiw mimajultinew. Negm ta'n wejgwa'tugsieg ula mimajuaqan neia'tugsieg'p ugs'tqamug. Nestmu'tieg'p aq geitueg ula na teliaqewei mimajuaqan. Nige' getu' usgutmuloq ula iapjiwewei mimajuaqan. Na wejiaq gujjinu ta'n eig wa'so'q. Musga'tugsieg'p aq gis ignmugsieg'p. Ta'n goqwei gis nmitueg aq gis nutmaieg na nige' ewi'gmuloq muta pewaluloq 'gtlams'tasultinew st'ge' ta'n tli gtlams'tasultieg aq wigumatultinenu. Na wigumatultieg maw gujjinu ta'n eig wa'so'q aq uggwisl ta'n teluisilitl Se'sus Westaulg. Nige' ewi'gmuloq glaman ma'muni ul'ta'sultitesnen. Ta'n tujiw elita'sultioq ula agnutmaqan na tujiw ma'muni ul'ta'sultitoqs'p.
Gjinisgam sape'wit
Nige' telimuloq na agnutmaqan ta'n Se'sus telimugsieg'pnn. Ula na telueg, “Gjinisgam nemitoq ms't goqwei aq mo goqwei mimugwas'gtnug muta ms't goqwei nemitoq.” Pa na telueigus na wigumalg'tt Se'sus aq teli gtlams'tasulti'gw ta'n Gjinisgam gis tluep gatu pem pata'taqati'gw na tujiw egsua'ti'gw aq pem tla'taqati'gw ta'n goqwei mo telianug. Pa na tla'taqati'gw ta'n tetaputeg st'ge' ta'n Gjinisgam musga'tugsi'gw tetapua'taqatinenu na wigumatulti'gw. Apjiw tetapua'teget aq ms't gpata'taqanminal apjiw apigsigtugsitesnu muta Se'sus na uggwisl mal'tewiep aq nepg'p gujjieweigtug.
Pa na telueigus mu pata'taqatiggw, na elue'wa'lsulti'gw aq mo getlams'tmugg na teliaqewei ta'n Gjinisgam teluep. Pa na paqapuguatmug 'gtlue'utiminal, Gjinisgam na apigsigtugsitesnu aq ignmugsitesnu ms't gpata'taqanminal apigsigta's'gl. Na gisa'lugsitesnu gtlamia'tinenu. Na ula tla'tegetew muta tetapu'et aq iapjiw tela'teget ta'n teplumasit. 10 Pa na wen ginu te'si'gw tluej mnaq pata'tegegw, na elsutmuatl egsuelin Gjinisgaml muta teluelitl, “Ms't wen na pata'teget.”