2
Glu'si sma'gnisuin ugjit Se'suguli
Gwi's Timoti, ignmu Gjinisgam ta'n teli ul'telmulin, ml'gignewa'lunin muta tleiawin Se'sugulieg. Ta'n nutmu't'p wesgutman mimajuinuigtug. Amujpa egina'majig igtigig. Ula teliaqewe'l gina'mu mimajuinu'g ta'n gis lita'sua'lijig aq negmow gis siaw gina'muattew.
Ul'te'te'n gitnman ugjit Se'suguli pa wijei aq nige' wel gina'muj sma'gnis. Ji'nm ta'n sma'gnisewit getu ula'latl iganpuguilitl aq mo igtig lugowaqan elugwatmug. Pa wijei telteg gi'l gegnu pmien aq Gjinisgam tetapua'lan. Na mimajuinu getu igatne'wet ma gisi ne'pa'tug ta'n pas'g goqwei glapis majulgwatg 'tplutaqann. Pa na wijei gi'l amujpa majulgwatmn Gjinisgam ugt'tplutaqanm, pualj Gjinisgam apangitulin. Nuji iga'taqug ta'n attigna'sit ta'n tel lugwej, na tmg wesua'toq ta'n goqwei gisigweng. Pa wijei gi'l attigna'sin ta'n tel lugwen ugjit Gjinisgam aq ul apangitultew. Angite'te'n ta'n goqwei gis wi'gmap. Gjisaqamaw gisa'lultew ns'tasin 'ms't goqwei.
Apji migwite'te'n Se'suguli. Etna na negm wesgumg ta'n tujiw al pestunm. Ta'piteg wetagutg. Ta'n tujiw nepgeg Gjinisgam wenaqa'lapnn. Al pestunmatmap gelu'lg agnutmaqan, etna na weji pisi laplusang. Pisgataqanapigtug gelpilimg'p pa wijei aq ta'n wen sewisga'toq 'tplutaqan. Gatu Gjinisgam ugglusuaqanml ma gisi glpinmuam'g pisgataqanapigtug. 10 Wet gisi pugu'tmap 'ms't goqwei ugjit Gjinisgam ugtmimajuinumg ta'nig gisi mgnapni glaman elt 'gtlams'tasultitaq Se'suguli. Se'sus ugs'ta'titaq aq ignmuataq iapjiwewei uggepmitelgaqanm maw Negm. 11 Migwite'te'n ula,
“Se'suguli gisi np'g'p aq apaji minunsip.
Tli 'npu'ti'gw 'st'ge' negm,
na telueg mo tla'taqatigw ginu ta'n tel puatmu'g
gatu tela'taqati'gw
ta'n Gjinisgam tel pualugsi'gw.
Na tujiw iapjiw mimajultitesnu maw negm.
Na teliaq na!
12 Gis siawpugu'tmu'g je tlia gitnm'ti'gw,
mawi ilsutaqatitesnu maw negm.
Ta'n tujiw tluen, ‘Mo tali ugtmitelmawg Se'suguli.’
Negm elt wijei tluetew, ‘Mo tali ugtmitelmulu.’
13 Ta'n tujiw tl'ta'sin Westaulg mo sespetelmugsigw,
siawi gsalugsitesnu muta ma gis tlueg mu tlianug
aq mu negmeg tleiaultigw. Na teliaq na!
Je tlia gi'l ma tla'tegewn ta'n teplu't'p
me' negm ne'gaw getlamiet.
Tla'tegetew ta'n goqwei gisi tplumugsi'gw
aq ignmugsitesnu ta'n tel'te'tg.”
Lugowinu ta'n Gjinisgam wel'te'tg
14 Wegla migwim 'gtmimajuinumg aq melgim Gjinisgam ugwisunmg ugjit ango'tmnew aq mut gi'gaita'new ta'n goqwei mo tepawgtinug. Na telamu'gl gi'gaja'suaqann mo glu'lgtnugul pas'g sewisga'tuajig ta'n teli gtlams'tasulti'tij, ula mimajuinu'g ta'n jigs'tua'tiji. 15 Tla'tega 'gtlgowaqanm ta'n tel we'gu gisi pgwatun glaman Gjinisgam ul'telmultew, pa wijei aq lugowinuj ta'n mo netaqite'tmug ugtlgowaqan. Al tetapu gina'mu Gjinisgam ugteliaqeweim. 16 Mut gina'matmu ta'n goqwei mo Nisgamewei ta'n mo tali ugtapsuninu aq mut ewnas agnutmu, muta pas'g me' gneg ejigla'l'jig mimajuinu'g Gjinisgamewigtug 17 aq gis nigtuo'lataq ta'nig getlams'tasultijig. Asgaiwataq pugwenniji mimajuinu'g. Se'sa's'gt'tew pa wijei aq nige' goqwei mesitegeg. Ula tapusijig ji'nmug Aimnius aq Pailitus na tel gina'muepnig. 18 Negmow puna'tu'tij ta'n teli getlams'ta'sipnig aq pestunma'tmi'tip ula egsuo'qon. Teluepnig, “Gis Se'suguli apaja'sip aq enmo'lapni ugtmimajuinumg wa'so'q, aq ma nugu tet 'pgisinug.” Mo telianug gatu menaqana'la'tiji alt ta'n teli gtlams'tmu'tiliji. 19 Gatu Gjinisgam teliaqewei ugglusuaqanml na pa wijei aq mesgi'g gun'tew ta'n ma gis maja'tas'gtnug, me' eteg. Etna na ula ugglusuaqanml teluegl, “Gjinisgam gejiaji ta'nig wenig negmewe'g” aq “Na mimajuinu ta'n teluet, ni'n tleiawi Gjinisgam wi'gmaq, mu tla'tegewis ta'n goqwei mo tetaputenug.”
20 Ta'nig welo'ltijig gegguna'tiji gaqais milamugsijig eptaqann. Ta'nig mego'tijig eptaqann pas'g e'wa'tiji ta'n tujiw wen peji mittugwelij aq igtigig ta'nig anawgtijig te'sigisg'g. 21 Ta'n wen ejigla'sit winjigigtug pa wijei aq mego'tijig eptaqann, Gjinisgam iga'lapnn ugjit mujgajewei ugtlgowaqan lugwatmugsin. Gmetug igalsip ugjit Gjisaqamaw. Apji gisgaje'g e'wugsin ugjit gaqais milamu'g gelu'lg lugowaqan. 22 Jigla'si ta'n te's'gl goqwe'l ignmasgl winjiggl angita'suaqan ta'n maljewe'jg geggunmi'titl. Gatu awna gigjo'te'n ta'n goqwe'l gisa'lultew getu ula'tegen, siawi gtlams'tasi, siawi gsalug igtigig, aq siaw sangewe'ie'n aq mut gi'gaja'sualaw. Tla'tega wegla maw igtigig ta'nig getlams'tasultijig aq melgugtmi'tij ta'n teli a'sutma'titl Gjinisgaml aq waqame'gl uggamlamunual. 23 Mut iga'tu 'gsisgon ta'n mo tleiawinug aq mut mgwasalsiw ewnase'gl gi'gaja'suaqan muta uggwaiugtatultitaq. 24 Na mimajuinu ta'n elugowatl Gjinisgaml mo teltenug gi'gaja'sin. Amujpa na 'ms't wen wele'watl aq nata' gina'muet aq sangewe'g. 25 Tlia mimajuinu 'gtanj, amujpa na sangew egina'mu aq sangewe'n. Etug jel Gjinisgam ignmuataq ugjit gawasgita'sultinew aq jiglita'new elue'utigtug aq 'gji'tutaq ugteliaqeweim. Na tujiw apigsigtuataq. 26 Na tujiw apaji ns'tuattaq aq gis smugtuataq mn'tu'l ta'n mesn'pni aq gisa'l'pni jigs'tuanew ta'n tel puatmlij, pa wijei aq loqte'gnigtug nasto'gu'ti'tij.