Na wi'gatign
ta'n Ji'mej ewi'gig'p
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Ji'mej ewi'gmuapni ula wi'gatign ta'ni getlams'ta'sultiliji aq wigultiliji ms't tami ugs'tqamug. Telimapni ta'n tllugowatal Nisgamal jel tlia milesultiliji gisna ewle'jultiliji.
Gegnu'tmapni ta'n tla'taqatilita ta'n tujiw wet nu'gwaluji gisna ta'n tujiw metue'gl goqwe'l gitnma'tita. Telimapni ta'n tla'taqatilita ta'n goqwei tetapu'aq. Pa na mo gji'tu'ti'gw, telimapni pipaniman Nisgaml aq Nisgam musga'tuata ta'n tla'taqatilita muta Nisgam welm'toq aq getu' apoqonmuaji. Ji'mej telimapni, “Mutt megtmnew ta'n Nisgam telimugsioq.”
Ji'mej pewalaji ilgwenanew st'ge' ta'n teli gtlams'tasultiliji. Wesgutgl telimaji pugwelgl goqwe'l ula wi'gatignigtug. Ta's'gl na gtlams'tuaqan, ns'tuo'qon, milesuaqan aq a'sutmaqan. Telimaji ta'n tla'taqatita mimajuinu' ta'n milesultiliji aq negla ta'n ewle'juinu'g. Telimaji ta'n tla'taqatita ta'n tujiw tluetilij goqwe'l gelu'lgl aq goqwe'l mo gelu'lgtnugl. Telimaji ta'n tla'taqatita ta'n tujiw newtite'lsultiliji aq ta'n tujiw ginite'lsultiliji.
Pa na gitmn ula wi'gatign na apoqonmulin tla'tegetes ta'n goqwe'l giasgiwewe'l.
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Amgwesewei glusuaqann (1.1)
Gtlams'tuaqan aq ns'tuo'qon (1.2-8)
Ewle'juaqan aq milesuaqan (1.9-11)
Ta'n tujiw wet nu'gwalugsin (1.12-18)
Tla'tega ta'n Nisgam teluet (1.19-27)
Mutt me' gsigaw angite'lm milesuinu je mu ewle'juinu (2.1-13)
Pas'g gis tluetes ta'n goqwei getlams'tasin ta'n tujiw tla'tegetes ta'n Nisgam ugtwi'gatign telueg (2.14-26)
Ta'n teluen na tli ilsutasitesg (3.1-12)
Gtlamia st'ge' ta'n Nisgam telim'sg (3.13-18)
Mutt ngutite'lsiw, mutt ilsumaw igtigig, mutt ginitesiw aq mutt ewla'law ta'nig ewle'jultijig (4.1–5.6)
Sangeweie'n aq a'sutma ugjit ta'n goqwei nuta'man (5.7-20)
1
Ni'n na Ji'mej. Pemgopa'si aq ewi'gmuloq gilew ta'n wetapegsultiog na newtisgegsijig je ta'pu piltu nemigsijig mimajuinu'g. Gisa'lugsioqopnig maita'new gm'tgiwow aq lta'new na'tami se'g. Ni'n elugowgig Gjinisgam aq Gjisaqamaw teluisit Se'sus Westaulg. Me' talo'ltioq?
Ta'n tujiw nat goqwei metue'g wejeiugsioq
na ul'ta'sultigw
Nitaptut ta'n tujiw pugwelgl goqwe'l gitnme'ugsioq lpa ulgwijultigw. Pa na tetapuita'sultioq aq tetapu tla'taqatioq ta'n tujiw pugwelgl amsala's'gl, na geituoq gtlams'tuewei na tepignaq aq gisipugutmu'titoqs'p ms't goqwe'l metue'gl. Amujpa gisipugutmoq aq siaw ml'gito'ltioq ta'n tujiw ms't goqwei mawi mtue'g. Na tujiw geggunmoq tepiaq ml'gigno'ti ugjit ms't goqwei ta'n tliatew aq mo nuta'ma'tiwoq goqwei ugjit gisipugutmnew.
Gatu ta'n tujiw nat wen te'sioq mo geitug tetapu tla'tegen nat goqwei na pipanimaj Gjinisgaml aq ignmugutal ns'tuo'qon, muta Gjinisgam welm'toq aq wel'ta'sit ignmulin ta'n goqwei nuta'man. Ta'n tujiw a'sutman, amuj gtlams'tmn na Gjinisgam ignmultew ta'n goqwei pipanimt. Mut megtuaw Gjinisgam ta'n tujiw a'sutman. Ta'n wen megtaq na piltue'gl goqwe'l tel'ta'sit aq ala'sit ms't tami st'ge' gmu'j ala'lugweg samqwanigtug. Ula mimajuinu ta'n megtuatl Gisitegelitl na ma' goqwei ignmua'gugul, muta apjiw sa'se'wita'sit aq mnaq gisite'tmug ta'n goqwei tla'tegetew.
Ewle'juaqan aq milesuaqan
Ta'n wen getlams'tuatl Gjinisgaml ge's ewle'jit na ul'ta'sij muta Gjinisgaml gis gepmite'lm'tl. 10 Ta'n wen getlams'tuatl Gjinisgaml ge's milesit na ul'ta'sij ta'n tujiw Gjinisgaml pun gepmite'lm'tl, muta milesuinu'g tl gaqia'titaq pa na wijei aq wasuegl ta'n jaqal gaqiaql. 11 Na na'gu'set segewa't aq ge's maw p'sij na alt goqwe'l nigwegl ewlistaqatigl aq wasuegl ta'n nastegl gis nisiaqt'tal je tlia welamu'gl. Na wijei jaqal gaqiatal na milesuinu ugmilesuaqanml, ge's al nujo'tg ugtlugowaqan.
Wejeiatimgewei aq gitnme'wa'timgewei
12 Na mimajuinu ta'n melgi gtlams'tasit na siaw ulgwijintew ta'n tujiw wejeiut. Ta'n tujiw saputa'sij, msntew iapjiwewei mimajuaqan ta'n Gjinisgam teplumapni ta'ni gesalgwi'titl. 13 Pa na nat wen suel gisgut tla'tegen pata'taqan, mu tluewiss, “Gjinisgam gisguit ni'n.” Muta Gjinisgam mo gisguam'g aq mo wenn getu' gisguagul. 14 Gatu na mimajuinu gisgasit ta'n tujiw winjigl siawi angita'sit glapis tla'tegetew ta'n goqwei tel'te'tg. 15 Ta'n goqwei winjig angite'tg gisa'lsit pata'tegen. Ta'n tujiw siaw pata'tegej, na tujiw nigtualsit Nisgameg.
16 Nitaptut, mut ignmugusinew mimajuinu'g lue'wa'lulnew. 17 Ta'n te's'g gelu'lg aq mujgajewei na wejiaq wa'so'q. Wet nisa's'g Gjinisgameg, ta'n gisiapni gloqowejg, na'gu'selitl aq tepgun'selitl. Gjinisgam mo sa'se'wa'sigw, aq mo eliamugsiggw. 18 Gjinisgam e'w'g'p na teliaqewei agnutmaqan aq gisa'lugsi'gup unaqapemultinenu glaman nige' ginu me' gepmo'lti'gw je mu esgwia'tijig ta'n gisiapni.
Amuj jigs'tmuti'gw Nisgamewei agnutmaqan
19 Nitaptut, migwite'tmug ula. Ms't wen amuj gisgaje'g jigs'tuan wenn wesgutmlitl Nisgamewei agnutmaqan, gatu amuj mu jaqal asita'puguegw aq mu jaqali uggwaiug. 20 Uggwaiuti mo teli apoqonmugsiggw gis tla'tunew Nisgamewei lgowaqan. 21 Na to'q punajo'tmug ta'n te's'gl winjigl aq na pugwelgl ta'n pata'taqann. Mut me'go'ltigw gatu apjiw ulgwijultigw lita'suatmnew na gelu'lg agnutmaqan ta'n Gjinisgam gis telimugsioq muta ula agnutmaqan ugs'tawugsinew.
Amuj tla'taqatigw ta'n goqwei ewi'gas'g
Gjinisgam ugtwi'gatgng
22 Tla'taqatigw ta'n goqwei ewi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatigng. Lue'wa'lsultitoqs'p ta'n tujiw pas'g jigs'tmoq gatu mo tela'taqatiwoq ta'n goqwei gis ewi'gas'g na'te'l. 23 Ta'n wen jigs'tg Gjinisgam ugtwi'gatign na geitoq ta'n goqwei amujpa tla'tegetew. Ta'n tujiw awan'ta'sit tla'tegetew lpa na wijei aq na mimajuinu ta'n angamsit plu'jaqamatigtug aq giasgiw nemi'sij. 24 Angamsit gatu smtug awan'ta'sit ta'n teli angamgusij ge's se'g eliet. 25 Gatu ta'n tujiw mimajuinu apjiw getu' tla'teget ula mujgajewei 'tplutaqan ta'n westawiaji mimajuinu'g na ulgwijintew aq Gjinisgaml uli apoqonmuagutal ta'n te's'g goqwei getu' tla'tegen.
Na gelu'sit a'sutme'winu
26 Na mimajuinu ta'n tel'te'lsit na mu elistagul Gjinisgaml gatu mu gisi nqa'tug ugtun aq teluet ta'n goqwei mo gelu'lgtnug, na elue'wa'lsit aq mo tali ugtapsuninug ta'n goqwei getlams'tg. 27 Ta'n goqwei Gjinisgam na gujjinu gis gina'muep na mawi glu'lg aq mujgajewei ugjit mimajuinu'l tla'tegen. Ula na mawi glu'lg aq mujgajewei ta'n tujiw mimajuinu angweiwaji segewo'ltiliji aq sigu'sgwa ta'n ewle'jultiliji. Ula na mawi glu'lg aq mujgajewei ta'n tujiw mimajuinu angweiasit ugjit mo lue'wien ta'n tujiw emittugwalaji lue'winu'.