Tu̱tu̱ nu̱uꞌ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Pablo kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús, ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Tesalónica
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ni̱a̱
Yuꞌu̱ Pablo, xiinꞌ Silvano, xiinꞌ Timoteo ndii, tiꞌviꞌ ndu̱ chaꞌanꞌ ndoꞌó, ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Tesalónica, ne̱ nakayá xaꞌa̱ꞌ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo. Na sa̱ñuꞌuꞌ va̱ na a̱ ndoꞌó, te̱ na ta̱xi̱ tu̱ a̱ ña̱ mani̱ꞌ ko̱o̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ.
Taxiꞌ Pablo ña̱ chi̱nda̱ni Ndiosí xaꞌa̱ꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús
Sa̱kuuꞌ i̱chiꞌ kii̱ꞌ kaꞌán ndu̱ xiinꞌ Ndiosí ndii, taxiꞌ ndu̱ ña̱ chi̱nda̱ni a̱ xaꞌa̱ꞌ sa̱kuuꞌ ndo̱ꞌ. Te̱ nakaꞌanꞌ chito̱ ndu̱ xaꞌa̱ꞌ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ sa̱a̱ xaaꞌ ndo̱ꞌ chu̱u̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Jesús, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ xachuunꞌ uꞌvi̱ va̱ ndo̱ꞌ ña̱ ndani̱ ndo̱ꞌ i̱nga̱ ne̱ yivi̱ꞌ, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ itaꞌ ni̱ꞌi̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ ña̱ ndiatuꞌ i̱ni̱ e̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo. Ña̱ni̱ taꞌanꞌ ndu̱, ndani̱ Ndiosí ndoꞌó, te̱ xiní ndu̱ ña̱ ni̱ na̱ka̱xi̱n a̱ ndoꞌó xaꞌa̱ꞌ mi̱iꞌ a̱. Kua̱chi̱ ndii, kii̱ꞌ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱so̱ꞌ ndu̱ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ ndii, süu̱ꞌ xiinꞌ tu̱ꞌu̱n kui̱ti̱ꞌ ni̱ xa̱a̱ ndu̱ a̱, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ Ndiosí ni̱ xa̱a̱ ndu̱ a̱, te̱ sa̱kanꞌ tu̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ Espíritu Santo te̱ ku̱ni̱ ne̱ yivi̱ꞌ ña̱ ña̱ ndi̱xa̱ nduuꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ xiní ndo̱ꞌ ña̱ mani̱ꞌ ni̱ ku̱u̱ ndu̱ kii̱ꞌ ni̱ xika̱ ndu̱ te̱i̱n ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ miiꞌ ndo̱ꞌ. Te̱ ni̱ xa̱a̱ ndo̱ꞌ sa̱a̱ niiꞌ xaaꞌ nduꞌu̱ xiinꞌ sa̱a̱ xaaꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ. Tee̱ꞌ ndee ni̱ sa̱ndoꞌoꞌ uꞌvi̱ va̱ ne̱ yivi̱ꞌ ndoꞌó ndii, ni̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ nakuatiaꞌ nimá ndo̱ꞌ xaaꞌ Espíritu Santo. Te̱ nuu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ niaꞌa̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ i̱ni̱ xini xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ, ne̱ ndieeꞌ ñu̱ꞌuꞌ Macedonia, xiinꞌ ne̱ ndieeꞌ ñu̱ꞌuꞌ Acaya. Süu̱ꞌ ne̱ ndieeꞌ i̱kanꞌ kui̱ti̱ꞌ xa̱ ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ ni̱ xa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii miiꞌ ka̱ kikú tu̱ꞌu̱n ja̱a̱nꞌ, sa̱kanꞌ ña̱ xa̱ ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ ne̱ yivi̱ꞌ ña̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Ndiosí. Nde̱e̱ küní a̱ ña̱ kaꞌa̱n ka̱ vi̱ꞌ ndu̱ xiinꞌ ne̱ yivi̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ tu̱ꞌu̱n ja̱a̱nꞌ, kua̱chi̱ ndii mi̱iꞌ ne̱ ja̱a̱nꞌ kaꞌán sa̱a̱ ni̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ nduꞌu̱ xiinꞌ sa̱a̱ ni̱ na̱ko̱o̱ ndo̱ꞌ ndiosí saka, te̱ vi̱ti̱n xikaꞌ nuuꞌ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ Ndiosí tiaku, ña̱ nduuꞌ Ndiosí xna̱ꞌa̱. 10 Te̱ kaꞌán tu̱ ni̱a̱ sa̱a̱ ndiatuꞌ ndo̱ꞌ ña̱ ki̱e̱e̱ Jesús, siꞌe̱ Ndiosí, ndi̱viꞌ, te̱ xaa̱ a̱ i̱i̱n yivi̱ꞌ. Te̱ Ndiosí ni̱ sa̱na̱tiaku ña̱ꞌaꞌ, te̱ ni̱ sa̱kakú a̱ yooꞌ nuu̱ꞌ ña̱ sa̱ndoꞌoꞌ Ndiosí ne̱ ndisoꞌ kua̱chi̱ nuu̱ꞌ kuꞌu̱n e̱ꞌ.