Tu̱tu̱ ña̱ uvi̱ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Pedro kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús xiinꞌ ra̱
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ni̱a̱
Yuꞌu̱ nduuꞌ Simón Pedro, te̱ xikaꞌ nuuꞌ nuu̱ꞌ Jesucristo, te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ yuꞌu̱ saniaꞌá i̱ i̱chiꞌ a̱. Te̱ tiꞌviꞌ i̱ chaꞌanꞌ ndoꞌó, ne̱ ni̱ na̱ti̱i̱n i̱i̱n ña̱ va̱ꞌa̱ xa̱va̱ꞌa̱, ña̱ i̱ni̱ na ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ Jesús sa̱a̱ niiꞌ i̱ni̱ ndu̱. Te̱ ni̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ xachuunꞌ nda̱ku Ndiosí e̱ꞌ Jesucristo, ña̱ ni̱ sa̱kakú yooꞌ. Te̱ i̱ꞌi̱n kivi̱ꞌ na sa̱ñuꞌuꞌ na Ndiosí ndoꞌó, te̱ na ta̱xi̱ yaꞌa̱ tu̱ a̱ ña̱ mani̱ꞌ ko̱o̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ xiní ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱, xiinꞌ ña̱ xiní ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesús.
Niaꞌá ndo̱ꞌ ña̱ ni̱ ka̱na̱ Ndiosí ndoꞌó, te̱ ni̱ na̱ka̱xi̱n tu̱ a̱ ndoꞌó
Xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ Ndiosí ni̱ ta̱xi̱ a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ kuní nuu̱ꞌ e̱ꞌ te̱ ku̱ti̱a̱ku̱ e̱, te̱ ka̱ka̱ nda̱ku xna̱ꞌa̱ e̱ꞌ nu̱uꞌ a̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ ta̱xi̱ a̱ ku̱nda̱ni̱ e̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ Jesús, ña̱ ni̱ ka̱na̱ yooꞌ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ mi̱iꞌ a̱ xiinꞌ chu̱u̱n kaꞌnuꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ a̱. Te̱ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ ta̱xi̱ Ndiosí kuento a̱ nuu̱ꞌ e̱ꞌ, te̱ kuento ja̱a̱nꞌ ndii, nda̱tu̱nꞌ va̱ a̱, te̱ kaꞌnuꞌ va̱ tu̱ a̱. Sa̱kanꞌ te̱ kii̱ꞌ ndi̱ꞌi̱ ki̱e̱e̱ ndo̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ ña̱ ki̱ni̱ ña̱ kuní i̱i̱nꞌ ndo̱ꞌ, ña̱ yoo i̱i̱n yivi̱ꞌ yoꞌoꞌ ndii, na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ ña̱ yoo ndi̱viꞌ.
Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na sa̱a̱ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ i̱ni̱ kui̱ti̱ꞌ ndo̱ꞌ ku̱ni̱ ndo̱ꞌ Jesús, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱a̱ tu̱ ndo̱ꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ te̱ ka̱ka̱ nda̱ku ndo̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱a̱ tu̱ ndo̱ꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ te̱ ku̱nda̱ni̱ ka̱ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ Ndiosí. Te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱a̱ tu̱ ndo̱ꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ te̱ ndi̱ko̱ niꞌiꞌ xiinꞌ mi̱iꞌ ndo̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱nduxa̱ꞌ tu̱ ndo̱ꞌ te̱ kuie ku̱u̱ i̱ni̱ ndo̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱nduxa̱ꞌ tu̱ ndo̱ꞌ te̱ sa̱a̱ ndo̱ꞌ ña̱ kuní Ndiosí kui̱ti̱ꞌ. Te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱nduxa̱ꞌ tu̱ ndo̱ꞌ te̱ ku̱ndani̱ taꞌanꞌ ndo̱ꞌ nde̱e̱ naa taꞌanꞌ mi̱iꞌ ndo̱ꞌ nduuꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, te̱ süu̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kui̱ti̱ꞌ sa̱a̱ ndo̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii sa̱a̱ tu̱ ndo̱ꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ te̱ ku̱ndani̱ taꞌanꞌ ndo̱ꞌ xiinꞌ i̱i̱n ka̱niiꞌ nimá ndo̱ꞌ. Sa̱kanꞌ ña̱, naaꞌ xaaꞌ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ chituꞌ vi̱ꞌ a̱ nimá ndo̱ꞌ ndii, sa̱kuaꞌnuꞌ a̱ ndoꞌó nuu̱ꞌ ña̱ xiní ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo, te̱ täxiꞌ a̱ ku̱ndu̱u̱ ndo̱ꞌ ne̱ kuä̱sa̱ꞌ kuní, uun ne̱ kö̱o̱ꞌ xa̱chiꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ xaaꞌ xaꞌa̱ꞌ Ndiosí. Te̱ ne̱ kö̱o̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ñuꞌuꞌ nimá ndii, xïtoꞌ xa̱chiꞌ ni̱a̱ ña̱ xaaꞌ ni̱a̱, te̱ nduuꞌ ni̱a̱ nde̱e̱ naa ne̱ kuiꞌe nuu̱ꞌ näkaꞌanꞌ ka̱ ni̱a̱ ña̱ xa̱ ni̱ sa̱ndoyoꞌ Ndiosí kua̱chi̱ ña̱ ni̱ xa̱a̱ ni̱a̱ xta̱ꞌanꞌ. 10 Ña̱ni̱ taꞌanꞌ i̱, sa̱kanꞌ na kuiiꞌ sa̱a̱ ka̱ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ nduxa̱ꞌ te̱ sa̱a̱ ndo̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ko̱to̱ va̱ ndo̱ꞌ ña̱ ni̱ ka̱na̱ Ndiosí ndoꞌó, sa̱kanꞌ ña̱ su̱vi̱ a̱ ni̱ na̱ka̱xi̱n ndoꞌó. Te̱ naaꞌ xaaꞌ ndo̱ꞌ sa̱kanꞌ ndii, kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ku̱xi̱o̱o̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ a̱. 11 Te̱ kii̱ꞌ xaaꞌ ndo̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, nu̱niaꞌ koꞌoꞌ Ndiosí yiꞌeꞌ nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ te̱ xkaꞌndi̱a̱ ndo̱ꞌ miiꞌ xaꞌndia chuunꞌ Jesucristo nde̱e̱ ndiꞌiꞌ ni̱ kivi̱ꞌ, ña̱ nduuꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ, ña̱ ni̱ sa̱kakú yooꞌ.
12 Ña̱ ja̱a̱nꞌ na kuiiꞌ sanakaꞌanꞌ chito̱ i̱ ndoꞌó xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n i̱ ja̱a̱nꞌ tee̱ꞌ ndee xa̱ xiní ndo̱ꞌ a̱, te̱ xikaꞌ ni̱ꞌi̱ ndo̱ꞌ xiinꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ja̱a̱nꞌ, ña̱ kumiꞌ ndo̱ꞌ vi̱ti̱n. 13 Sa̱kanꞌ ña̱ xiní i̱ ña̱ vi̱ti̱n ña̱ kusaaꞌ tiaku i̱ xiinꞌ ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ yoꞌoꞌ ndii, kuní a̱ sa̱na̱kaꞌanꞌ chito̱ i̱ ndoꞌó xaꞌa̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ. 14 Sa̱kanꞌ ña̱ xiní i̱ ndii, nä̱ꞌaꞌ ka̱ te̱ na̱ko̱o̱ i̱ ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ i̱ naa ni̱ kaꞌa̱n xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo xiinꞌ i̱. 15 Te̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ sanakaꞌanꞌ tu̱ i̱ ndoꞌó sa̱kuuꞌ ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ vi̱ti̱n te̱ na̱ka̱ꞌanꞌ ndo̱ꞌ a̱ tee̱ꞌ ndee xa̱ ni̱ xiꞌi̱ i̱.
Ña̱ nda̱ku kaꞌán Ndiosí xaꞌa̱ꞌ Jesucristo
16 Kii̱ꞌ ni̱ sa̱kuniꞌ ndu̱ ndoꞌó xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ kooꞌ chukuuꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo, xiinꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ na̱ndi̱koꞌ a̱ i̱i̱n yivi̱ꞌ ndii, nï̱ kaꞌa̱n ndu̱ xiinꞌ kuento xini tuní ndaꞌvi so̱ꞌo̱. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ xi̱ni̱ ndu̱chiꞌ nuu̱ꞌ ndu̱, ña̱ kaꞌnuꞌ va̱ ña̱ nduuꞌ Jesús ja̱a̱nꞌ. 17 Kua̱chi̱ ndii ni̱ ti̱i̱n kaꞌnuꞌ ña̱ꞌaꞌ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí, te̱ ni̱ nda̱sa̱yiꞌé va̱ tu̱ ña̱ꞌaꞌ a̱. Te̱ nde̱e̱ ndi̱viꞌ, miiꞌ nduꞌu̱ꞌ ña̱ kaꞌnuꞌ kooꞌ chukuuꞌ, ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ ndu̱ tachi̱ꞌ yu̱ꞌuꞌ a̱ ña̱ kaꞌán ndii: “Siꞌe̱ i̱, ña̱ ndani̱ va̱ i̱, nduuꞌ ña̱ ñaa̱ꞌ. Te̱ va̱ꞌa̱ va̱ kuni i̱ xini ña̱ꞌaꞌ i̱”, ni̱ kachi̱ a̱.
18 Te̱ mi̱iꞌ nduꞌu̱ nduuꞌ te̱ ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ tachi̱ꞌ yu̱ꞌuꞌ ña̱ ni̱ ki̱xi̱n nde̱e̱ ndi̱viꞌ kii̱ꞌ ni̱ ita̱ ndu̱ xiinꞌ Jesús xíniꞌ i̱kuꞌ su̱ꞌu̱n.
19 Te̱ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ xi̱ni̱ e̱ꞌ ni̱ xinu̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n te̱ ni̱ kaꞌa̱n tiakú tu̱ꞌu̱n Ndiosí, sa̱kanꞌ na va̱ꞌa̱ xaaꞌ ndo̱ꞌ naaꞌ ka̱ndi̱xaꞌ ndo̱ꞌ a̱, sa̱kanꞌ ña̱ ku̱ndu̱u̱ a̱ nde̱e̱ naa ñuꞌu̱ ña̱ ko̱tuu̱n nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ miiꞌ i̱i̱n yaví nde̱e̱ kitu̱ꞌ, te̱ tuvi̱ Jesús nimá ndo̱ꞌ, ña̱ nduuꞌ nde̱e̱ naa tiuu̱nꞌ chie̱, tiꞌ ketaꞌ kua̱xi̱ kitúꞌ. 20 Te̱ ña̱ kaꞌnuꞌ ka̱ nduuꞌ a̱ ña̱ ku̱nda̱ni̱ ndo̱ꞌ ña̱ nde̱e̱ i̱i̱n tu̱ꞌu̱n ña̱ yoso̱ꞌ nuu̱ꞌ tu̱tu̱ Ndiosí, ña̱ kaꞌán tiakú ja̱a̱nꞌ ndii, nï̱ ka̱ku̱ a̱ xíniꞌ nde̱e̱ i̱i̱n te̱ yivi̱ꞌ. 21 Kua̱chi̱ ndii, kii̱ꞌ ni̱ kaꞌa̱n tiakú te̱ yivi̱ꞌ tu̱ꞌu̱n Ndiosí ndii, nï̱ ka̱ku̱ a̱ xíniꞌ mi̱iꞌ ra̱, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii Espíritu Santo ni̱ sa̱kaꞌán ña̱ꞌaꞌ, te̱ ni̱ kaꞌa̱n tiakú ra̱ sa̱a̱ kuní Ndiosí.