Tu̱tu̱ ña̱ uvi̱ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Pablo kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ Timoteo
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ra̱
Yuꞌu̱ nduuꞌ Pablo, te̱ Jesucristo ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ yuꞌu̱ te̱ sa̱niaꞌá i̱ i̱chiꞌ a̱ sa̱a̱ kuní Ndiosí, te̱ kaꞌán ndo̱so̱ꞌ i̱ xaꞌa̱ꞌ kuento ña̱ ni̱ ndoo̱ Ndiosí xiinꞌ e̱ꞌ, ña̱ taxiꞌ a̱ kivi̱ꞌ ñu̱u̱ e̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ i̱ni̱ e̱ꞌ xini e̱ꞌ Cristo Jesús. Tiꞌviꞌ i̱ chaꞌanꞌ u̱nꞌ, Timoteo, te̱ nduuꞌ u̱nꞌ nde̱e̱ naa siꞌe̱ i̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ i̱ni̱ ingaꞌ e̱ꞌ xini e̱ꞌ Jesús. Na sa̱ñuꞌuꞌ na Ndiosí, yu̱vaꞌ e̱ꞌ, xiinꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo, yoꞌó, te̱ na ku̱vi̱ta i̱ni̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ, te̱ na ta̱xi̱ tu̱ a̱ ña̱ mani̱ꞌ ko̱o̱ xiinꞌ u̱nꞌ.
Xandieni Pablo Timoteo
Sa̱kuuꞌ i̱chiꞌ kii̱ꞌ kaꞌán i̱ xiinꞌ Ndiosí, i̱i̱n keꞌinꞌ nduuꞌ a̱, uun ñu̱u nduuꞌ a̱ ndii, nakaꞌanꞌ i̱ xaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ, te̱ taxiꞌ i̱ ña̱ chi̱nda̱ni Ndiosí, ña̱ xikaꞌ nuuꞌ i̱ nuu̱ꞌ xiinꞌ nimá ndo̱o̱, sa̱a̱ ni̱ xa̱a̱ ne̱ xii̱ꞌ ya̱taꞌ i̱. Kii̱ꞌ nakaꞌanꞌ i̱ ña̱ ni̱ xiti̱a̱ ti̱kui nuu̱ꞌ u̱nꞌ kii̱ꞌ ni̱ nde̱iꞌ taꞌanꞌ e̱ꞌ ndii, kuni ku̱ni̱ i̱ yoꞌó, te̱ va̱ꞌa̱ ndi̱ꞌi̱ ku̱ni̱ nimá i̱. Nakaꞌanꞌ tu̱ i̱ ña̱ i̱ni̱ xna̱ꞌa̱ u̱nꞌ xini u̱nꞌ Jesús naa ni̱ xa̱a̱ xi̱ꞌna̱ xtaa̱nꞌ u̱nꞌ Loida xiinꞌ si̱ꞌiꞌ u̱nꞌ Eunice. Xiní kaxiꞌ i̱ ña̱ i̱ni̱ tu̱ yoꞌó naa ne̱ ja̱a̱nꞌ. Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na sanakaꞌanꞌ i̱ yoꞌó ña̱ tä̱xi̱ u̱nꞌ ndaꞌva̱ ña̱ chu̱u̱n va̱ ña̱ ni̱ ta̱xi̱ Ndiosí nuu̱ꞌ u̱nꞌ kii̱ꞌ ni̱ chi̱nduꞌu̱ꞌ i̱ nda̱ꞌaꞌ i̱ xíniꞌ u̱nꞌ. Kua̱chi̱ ndii nï̱ ta̱xi̱ Ndiosí i̱i̱n espíritu ña̱ i̱yo̱ nuu̱ꞌ e̱ꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii Espíritu mi̱iꞌ a̱ ni̱ ta̱xi̱ a̱ nuu̱ꞌ e̱ꞌ, te̱ taxiꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ e̱ꞌ, te̱ taxiꞌ tu̱ a̱ ña̱ ndani̱ e̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ, xiinꞌ ña̱ ndikoꞌ niꞌiꞌ xiinꞌ mi̱iꞌ e̱ꞌ.
Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ küchani u̱nꞌ te̱ ndi̱e̱e̱ yu̱ꞌuꞌ u̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ, ni̱ nde̱e̱ xaꞌa̱ꞌ yuꞌu̱ ña̱ naá i̱ vi̱ꞌe̱ ka̱a̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndieeꞌ yu̱ꞌuꞌ i̱ xaꞌa̱ꞌ a̱. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii ku̱ndi̱e̱ni u̱nꞌ nuu̱ꞌ tu̱ndoꞌo̱ꞌ ña̱ ndoꞌoꞌ u̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ Ndiosí naa xaaꞌ yuꞌu̱. Kua̱chi̱ ndii ni̱ sa̱kakú Ndiosí yooꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ, te̱ ni̱ ka̱na̱ a̱ yooꞌ te̱ ku̱ndu̱u̱ e̱ꞌ kuenta a̱. Te̱ süu̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ ña̱ ni̱ xa̱a̱ e̱ꞌ na ni̱ xa̱a̱ a̱ sa̱kanꞌ xaꞌa̱ꞌ e̱ꞌ. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii nde̱e̱ kii̱ꞌ tïa̱ꞌan ko̱o̱ i̱i̱n yivi̱ꞌ ndii, ni̱ chi̱tuní Ndiosí kuento ña̱ ku̱ndani̱ mi̱iꞌ a̱ yooꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ sa̱a̱ Cristo Jesús. 10 Te̱ vi̱ti̱n ndii, xa̱ ni̱ sa̱tuví Ndiosí ña̱ ni̱ chi̱tuní a̱ ja̱a̱nꞌ ña̱ ni̱ ki̱xi̱n Cristo Jesús, ña̱ ni̱ sa̱kakú yooꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ, te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ sa̱ndo̱ñuꞌuꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ ña̱ xaꞌni̱ꞌ yooꞌ. Te̱ xiinꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ni̱ sa̱tuví kaxiꞌ a̱ nuu̱ꞌ e̱ꞌ ña̱ ku̱vi̱ na̱ti̱i̱n e̱ꞌ kivi̱ꞌ ñu̱u̱ ña̱ kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ndiꞌiꞌ. 11 Te̱ xaꞌa̱ꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ ndisoꞌ chuunꞌ i̱ ña̱ nduuꞌ i̱ te̱ kaꞌán ndo̱so̱ꞌ a̱, te̱ nduuꞌ tu̱ i̱ te̱ ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ Cristo saniaꞌá tu̱ꞌu̱n ja̱a̱nꞌ nuu̱ꞌ ne̱ tukuꞌ, te̱ nduuꞌ tu̱ i̱ maestro xaꞌa̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ. 12 Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na ndoꞌoꞌ i̱ yoꞌoꞌ vi̱ti̱n. Ndisu̱ küchani i̱, sa̱kanꞌ ña̱ xiní i̱ yo̱o̱ nduuꞌ ña̱ i̱ni̱ i̱ xini i̱, te̱ i̱ni̱ xna̱ꞌa̱ i̱ ña̱ kumiꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ, te̱ ko̱to̱ va̱ꞌa̱ a̱ nde̱e̱ kivi̱ꞌ soꞌo̱ꞌ ndiꞌiꞌ chu̱u̱n ña̱ ni̱ xa̱a̱ i̱, ña̱ ni̱ sa̱na̱kuaꞌa i̱ nda̱ꞌaꞌ a̱. 13 Ta̱xa̱ꞌa̱ u̱nꞌ ña̱ ni̱ sa̱niaꞌá i̱ yoꞌó, te̱ i̱ni̱ u̱nꞌ xini u̱nꞌ Cristo Jesús, te̱ ndani̱ u̱nꞌ ne̱ yivi̱ꞌ xaaꞌ a̱. 14 Te̱ xiinꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ Espíritu Santo, ña̱ naá nimá u̱nꞌ, ko̱to̱ va̱ u̱nꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ña̱ ni̱ sa̱niaꞌá i̱ yoꞌó.
15 Xa̱ xiní u̱nꞌ ña̱ ni̱ na̱ko̱o̱ sa̱kuuꞌ ne̱ ni̱ ki̱e̱e̱ ñu̱ꞌuꞌ Asia yuꞌu̱, te̱ ni̱ na̱ko̱o̱ tu̱ Figelo xiinꞌ Hermógenes yuꞌu̱.
16 Na ku̱vi̱ta i̱ni̱ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesús xaꞌa̱ꞌ ne̱ vi̱ꞌe̱ Onesíforo, sa̱kanꞌ ña̱ kiꞌinꞌ i̱chiꞌ ni̱ xa̱ndi̱e̱ni ra̱ yuꞌu̱, te̱ nï̱ ku̱chani ra̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ naá i̱ vi̱ꞌe̱ ka̱a̱. 17 Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii xa̱a̱ so̱ꞌo̱ ra̱ ñu̱u̱ Roma yo̱ꞌo̱ꞌ, te̱ ni̱ xa̱ꞌaꞌ nandukuꞌ ndiꞌni̱ ra̱ yuꞌu̱ nde̱e̱ ni̱ xan ku̱ni̱ ra̱ miiꞌ naá i̱. 18 Na ku̱vi̱ta i̱ni̱ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesús xaꞌa̱ꞌ Onesíforo ja̱a̱nꞌ kivi̱ꞌ so̱ꞌo̱ ndiꞌiꞌ. Xiní kaxiꞌ u̱nꞌ ña̱ ni̱ chi̱ndi̱e̱eꞌ va̱ ra̱ yooꞌ ñu̱u̱ Éfeso.