Tu̱tu̱ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Pablo kuaꞌa̱n nda̱ꞌaꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús, ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Éfeso
1
Tiꞌviꞌ ra̱ chaꞌanꞌ ni̱a̱
Yuꞌu̱ nduuꞌ Pablo, te̱ Jesucristo ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ yuꞌu̱ te̱ saniaꞌá i̱ i̱chiꞌ a̱ sa̱a̱ kuní Ndiosí. Te̱ tiꞌviꞌ i̱ chaꞌanꞌ sa̱kuuꞌ ndoꞌó, ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Éfeso, ne̱ nduuꞌ kuenta Cristo Jesús, ne̱ xikaꞌ nda̱ku i̱chiꞌ a̱. Na sa̱ñuꞌuꞌ va̱ yu̱vaꞌ e̱ꞌ Ndiosí xiinꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo ndoꞌó. Te̱ na ta̱xi̱ tu̱ a̱ ña̱ mani̱ꞌ ko̱o̱ xiinꞌ ndo̱ꞌ.
Sañuꞌuꞌ Ndiosí yooꞌ xiinꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ ña̱ nduuꞌ kuenta Jesucristo
Kaꞌnuꞌ va̱ ña̱ nduuꞌ Ndiosí, yu̱vaꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo. Su̱vi̱ a̱ nduuꞌ ña̱ sañuꞌuꞌ yooꞌ xiinꞌ sa̱kuuꞌ nuu̱ꞌ ña̱ va̱ꞌa̱, ña̱ yoo ndi̱viꞌ, xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ nduuꞌ e̱ꞌ kuenta Cristo. Kua̱chi̱ ndii ni̱ na̱ka̱xi̱n a̱ yooꞌ xaꞌa̱ꞌ Cristo nde̱e̱ kii̱ꞌ tïa̱ꞌan kua̱ꞌa̱ i̱i̱n yivi̱ꞌ te̱ ku̱ndu̱u̱ e̱ꞌ ndi̱ti̱a̱ mi̱iꞌ a̱, te̱ kö̱o̱ꞌ nde̱e̱ i̱i̱n xaꞌa̱ꞌ ña̱ ti̱i̱n kua̱chi̱ a̱ yooꞌ nuu̱ꞌ a̱. Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndani̱ a̱ yooꞌ ndii, ni̱ chi̱tuní a̱ kuento nde̱e̱ ña̱ nu̱uꞌ ña̱ ku̱ndu̱u̱ e̱ꞌ siꞌe̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ Jesucristo, sa̱kanꞌ ña̱ xa̱ sa̱kanꞌ ni̱ ndoo̱ nimá mi̱iꞌ a̱ sa̱a̱ a̱. Ni̱ xa̱a̱ a̱ sa̱kanꞌ, te̱ sa̱kaꞌnuꞌ ña̱ꞌaꞌ e̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndani̱ nda̱tu̱nꞌ a̱ yooꞌ, te̱ ni̱ na̱ti̱i̱n yooꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ni̱ xa̱a̱ siꞌe̱ a̱, ña̱ ndani̱ a̱. Xiinꞌ níiꞌ siꞌe̱ a̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ sa̱ndoó ndiká a̱ yooꞌ nuu̱ꞌ ña̱ ni̱ kuni̱ a̱ ku̱ndo̱ꞌo̱ e̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ, te̱ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ yoo̱ kaꞌnuꞌ i̱ni̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ e̱ꞌ, te̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ sa̱kanꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndani̱ va̱ mi̱iꞌ a̱ yooꞌ. Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ ndani̱ xa̱va̱ꞌa̱ a̱ yooꞌ na ni̱ na̱ti̱i̱n e̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ndichi xiinꞌ ña̱ xini tuní. Te̱ xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ niaꞌa̱ Ndiosí nuu̱ꞌ e̱ꞌ ña̱ ni̱ yoo̱ꞌ si̱ꞌe, ña̱ kaꞌán xaꞌaꞌ ña̱ xa̱ ni̱ chi̱tuní a̱ sa̱a̱ a̱ xiinꞌ Cristo. 10 Te̱ sa̱xinú Ndiosí ña̱ ni̱ chi̱tuní a̱ ja̱a̱nꞌ sa̱va̱ ni̱ kivi̱ꞌ ña̱ ni̱ kuni̱ mi̱iꞌ a̱, te̱ nda̱sa̱i̱i̱n a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ yoo, te̱ ka̱ꞌndi̱a̱ chuunꞌ Cristo nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ, naaꞌ ña̱ yoo ndi̱viꞌ nduuꞌ a̱ uun naaꞌ ña̱ yoo i̱i̱n yivi̱ꞌ nduuꞌ a̱.
11 Te̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ Cristo tu̱ ni̱ na̱ka̱xi̱n Ndiosí yooꞌ te̱ na̱ti̱i̱n kuaꞌa̱ꞌ e̱ꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ nda̱ꞌaꞌ Ndiosí, ña̱ ni̱ chi̱tuní mi̱iꞌ a̱ nde̱e̱ ña̱ nu̱uꞌ, sa̱kanꞌ ña̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, saxinú a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ kuní a̱. 12 Sa̱kanꞌ te̱ na̱ti̱i̱n Ndiosí ña̱ xakaꞌnuꞌ xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ yooꞌ, xi̱ꞌna̱ ka̱ nda̱ꞌaꞌ nduꞌu̱, ne̱ ni̱ ndiatu̱ xi̱ꞌna̱ ña̱ ki̱xi̱n Cristo. 13 Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ ndoꞌó, kii̱ꞌ ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ ndo̱ꞌ tu̱ꞌu̱n ndi̱xa̱, ña̱ nduuꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱, ña̱ kaꞌán xaꞌa̱ꞌ sa̱a̱ kaku̱ e̱ꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ e̱ꞌ, te̱ ni̱ ka̱ndi̱xaꞌ ndo̱ꞌ a̱ ndii, ni̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ Espíritu Santo naá nimá ndo̱ꞌ sa̱a̱ niiꞌ ni̱ ta̱xi̱ Ndiosí kuento a̱ ña̱ sa̱a̱ a̱. Te̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ nde̱e̱ naa sello ña̱ niaꞌá ña̱ kuenta Jesucristo nduuꞌ ndo̱ꞌ. 14 Te̱ naá ña̱ ja̱a̱nꞌ nimá e̱ꞌ, te̱ ku̱ni̱ e̱ꞌ ña̱ na̱ti̱i̱n xna̱ꞌa̱ e̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ ni̱ chituní Ndiosí ta̱xi̱ a̱ nda̱ꞌaꞌ e̱ꞌ nde̱e̱ kii̱ꞌ xaa̱ kivi̱ꞌ ña̱ sa̱ndoó ndiká xa̱chiꞌ a̱ yooꞌ, ne̱ nduuꞌ kuenta a̱, te̱ ko̱o̱ e̱ꞌ xiinꞌ a̱, te̱ na̱ti̱i̱n a̱ sa̱kuuꞌ ña̱ kaꞌnuꞌ.
Kaꞌán va̱ Pablo xiinꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ ne̱ i̱ni̱ xini Jesús, ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Éfeso
15 Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na, kii̱ꞌ ni̱ xi̱ni̱ tu̱ i̱ kuento ña̱ i̱ni̱ va̱ ndo̱ꞌ xini ndo̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesús, te̱ ndani̱ tu̱ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ nduuꞌ kuenta Ndiosí ndii, 16 xïkuiín tu̱ yuꞌu̱ ña̱ taxiꞌ i̱ ña̱ chi̱nda̱ni a̱ xaꞌa̱ꞌ ndo̱ꞌ kii̱ꞌ kaꞌán i̱ xiinꞌ a̱. 17 Te̱ su̱vi̱ a̱ nduuꞌ Ndiosí xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Jesucristo, te̱ nduuꞌ tu̱ a̱ yu̱vaꞌ e̱ꞌ, ña̱ kaꞌnuꞌ kooꞌ chukuuꞌ. Te̱ kaꞌán va̱ i̱ xiinꞌ a̱ ña̱ na ta̱xi̱ a̱ Espíritu a̱ te̱ chi̱ndi̱e̱eꞌ a̱ ndoꞌó ña̱ ku̱ndichi ndo̱ꞌ, te̱ ta̱xi̱ tu̱ a̱ ña̱ sa̱tuví nuu̱ꞌ ndo̱ꞌ te̱ ku̱nda̱ni̱ va̱ꞌa̱ ka̱ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱. 18 Te̱ xikán tu̱ i̱ nuu̱ꞌ a̱ ña̱ sa̱na̱tuún a̱ nimá ndo̱ꞌ te̱ ku̱nda̱ni̱ kaxiꞌ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ndiatuꞌ i̱ni̱ e̱ꞌ, ña̱ ni̱ ka̱na̱ a̱ yooꞌ na̱ti̱i̱n e̱ꞌ sa̱a̱ a̱. Te̱ ku̱nda̱ni̱ tu̱ ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ nda̱tu̱nꞌ va̱ ña̱ na̱ti̱i̱n ndo̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ a̱, ña̱ natiinꞌ tu̱ sa̱kuuꞌ ne̱ nduuꞌ kuenta a̱. 19 Te̱ ku̱nda̱ni̱ kaxiꞌ tu̱ ndo̱ꞌ ña̱ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ yaꞌa̱ nduuꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ a̱, ña̱ tiinꞌ a̱ te̱ chindieeꞌ a̱ yooꞌ, ne̱ i̱ni̱ xini Jesús. Te̱ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ ja̱a̱nꞌ tu̱ 20 ni̱ ti̱i̱n a̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱na̱tiaku a̱ Cristo, te̱ ni̱ chi̱nduꞌu̱ꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱ nuu̱ꞌ tei̱ kaꞌnuꞌ nda̱ꞌaꞌ kua̱ꞌa̱ a̱ ndi̱viꞌ. 21 Te̱ kumiꞌ a̱ ndi̱e̱e̱ꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ xaꞌndia chuunꞌ kuuꞌ nu̱uꞌ, xiinꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ, xiinꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ, xiinꞌ nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ xto̱ꞌo̱. Te̱ kumiꞌ tu̱ a̱ chu̱u̱n kaꞌnuꞌ ka̱ te̱ sa̱kanꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ ndi̱e̱e̱ꞌ i̱i̱n yivi̱ꞌ vi̱ti̱n xiinꞌ i̱nga̱ i̱i̱n yivi̱ꞌ nuu̱ꞌ kuꞌu̱n e̱ꞌ. 22 Te̱ ni̱ sa̱na̱kuaꞌa Ndiosí sa̱kuuꞌ ña̱ yoo nda̱ꞌaꞌ Cristo, te̱ ni̱ sa̱kuisoꞌ chuunꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱ ña̱ nduuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ xíniꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ va̱ꞌa̱ yooꞌ, ne̱ nduuꞌ kuenta a̱. 23 Te̱ sa̱kuuꞌ yooꞌ nduuꞌ nde̱e̱ naa ñu̱ꞌuꞌ ndeꞌi̱ Cristo. Te̱ yoo xinu̱ e̱ꞌ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱e̱ꞌ Cristo, sa̱kanꞌ ña̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ ña̱ saxinú sa̱kuuꞌ ña̱ yoo.