Tu̱tu̱ yoꞌoꞌ nduuꞌ ña̱ ni̱ ke̱ꞌi̱ San Marcos ña̱ kaꞌán xaꞌa̱ꞌ Jesús
1
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱kuchiꞌ Juan ne̱ yivi̱ꞌ kuenta Ndiosí i̱ti̱a̱ Jordán
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9,15-17; Jn. 1:19-28)
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱ꞌaꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ña̱ kaꞌán xaꞌa̱ꞌ Jesucristo, siꞌe̱ Ndiosí. Naa yoso̱ꞌ a̱ miiꞌ ni̱ kaꞌa̱n Isaías te̱ ni̱ kaꞌa̱n tiakú tu̱ꞌu̱n Ndiosí, kii̱ꞌ ni̱ ke̱ꞌi̱ ra̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndiosí ndii:
Yuꞌu̱ ndii, tianu̱ꞌ i̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ i̱,
te̱ xi̱ꞌna̱ ra̱ kuꞌu̱n, te̱ nda̱sa̱va̱ꞌa̱ ra̱ i̱chiꞌ nuu̱ꞌ u̱nꞌ.
Te̱ te̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ te̱ tiakú tachi̱ꞌ yu̱ꞌuꞌ kaꞌán tiꞌeꞌ ra̱ miiꞌ taxi̱nꞌ kaaꞌ ndii:
“Nda̱sa̱va̱ꞌa̱ ndoꞌó i̱chiꞌ miiꞌ ki̱xi̱n xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ,
te̱ nda̱sa̱nda̱ku tu̱ ndo̱ꞌ a̱.”
Kachi a̱.
Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ ni̱ xa̱ꞌaꞌ i̱i̱n te̱ naniꞌ Juan sakuchiꞌ ra̱ ne̱ yivi̱ꞌ kuenta Ndiosí miiꞌ taxi̱nꞌ kaaꞌ. Te̱ kaꞌán ndo̱so̱ꞌ ra̱ nuu̱ꞌ ni̱a̱ kuenta ña̱ na̱ma̱ ni̱a̱ nimá ni̱a̱ xaꞌa̱ꞌ kua̱chi̱ ña̱ xaaꞌ ni̱a̱. Sa̱kanꞌ te̱ ko̱o̱ kaꞌnuꞌ i̱ni̱ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ ni̱a̱, te̱ ku̱chi̱ ni̱a̱ kuenta a̱. Te̱ sa̱kuuꞌ ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ Jerusalén xiinꞌ nda̱ꞌaꞌ a̱, ña̱ ñuꞌuꞌ nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Judea ndii, ni̱ xaꞌa̱n ni̱a̱ miiꞌ iinꞌ Juan ja̱a̱nꞌ, te̱ ku̱ni̱ so̱ꞌo̱ ña̱ꞌaꞌ ni̱a̱, te̱ naꞌmá ni̱a̱ kua̱chi̱ ni̱a̱, te̱ ni̱ sa̱kuchiꞌ ña̱ꞌaꞌ ra̱ kuenta Ndiosí i̱ti̱a̱ Jordán ja̱a̱nꞌ. Toto̱ Juan ndii, xiinꞌ i̱xiꞌ camello ni̱ kua̱ꞌa̱ a̱. Te̱ kiꞌiꞌ i̱i̱nꞌ to̱koꞌ ra̱. Te̱ ti̱ka̱ xiinꞌ ñuñu̱ꞌ i̱tunꞌ ni̱ xa̱xi̱ꞌ ra̱. Ni̱ kaꞌa̱n ndo̱so̱ꞌ ra̱ nuu̱ꞌ ni̱a̱ ndii:
―Ña̱ kua̱xi̱ xata̱ꞌ i̱ ndii, ña̱ kooꞌ chukuuꞌ ka̱ nduuꞌ a̱ te̱ sa̱kanꞌ yuꞌu̱. Te̱ yuꞌu̱ ndii, ni̱ nde̱e̱ vä̱ꞌa̱ i̱ ku̱ndu̱u̱ te̱ nda̱xinꞌ i̱i̱nꞌ ndixa̱nꞌ kiꞌiꞌ a̱. Yuꞌu̱ ndii, sakuchiꞌ i̱ ndoꞌó xiinꞌ ti̱kui kui̱ti̱ꞌ, ndisu̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, sa̱kuchiꞌ a̱ ndoꞌó kuenta a̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ Espíritu Santo ―ni̱ kachi̱ ra̱ xiinꞌ ni̱a̱.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ chi̱chi̱ tu Jesús i̱ti̱a̱ Jordán
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Te̱ kii̱ꞌ sa̱kanꞌ ndii, ni̱ ke̱ta̱ Jesús nde̱e̱ ñu̱u̱ Nazaret, ña̱ naá nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Galilea, te̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ miiꞌ iinꞌ Juan ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ sa̱kuchiꞌ ña̱ꞌaꞌ ra̱ i̱ti̱a̱ Jordán. 10 Te̱ ndi̱ꞌi̱ so̱ꞌo̱ ni̱ chi̱chi̱ Jesús, te̱ ni̱ ke̱ta̱ a̱ ti̱kui. I̱kanꞌ te̱ ni̱ xi̱ni̱ a̱ ni̱ nuni̱a̱ꞌ ndi̱viꞌ, te̱ nuuꞌ Espíritu Ndiosí, naa kaaꞌ paloma kaaꞌ a̱, te̱ ni̱ ndoo̱ a̱ xiinꞌ a̱. 11 Sa̱kanꞌ te̱ ni̱ kaꞌa̱n i̱i̱n tachi̱ꞌ yu̱ꞌuꞌ nde̱e̱ ndi̱viꞌ ndii:
―Yoꞌó nduuꞌ siꞌe̱ mani̱ꞌ i̱, te̱ va̱ꞌa̱ va̱ kuni i̱ xini i̱ yoꞌó ―ni̱ kachi̱ a̱ xiinꞌ a̱.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ kuni̱ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ sa̱namaꞌ a̱ Jesús nuu̱ꞌ kua̱chi̱
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Ndi̱ꞌi̱ so̱ꞌo̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ sa̱kaꞌán Espíritu Santo nimá Jesús te̱ kuꞌu̱n a̱ miiꞌ taxi̱nꞌ kaaꞌ. 13 Te̱ i̱kanꞌ ni̱ xika̱ a̱ niiꞌ uvi̱ xi̱ko̱ kivi̱ꞌ, te̱ ni̱ xi̱to̱ kua̱ꞌa̱ ña̱ꞌaꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱. Te̱ ni̱ xika̱ a̱ te̱i̱n tiꞌ i̱kuꞌ, te̱ ni̱ nde̱kui̱e̱ ángele i̱kanꞌ, te̱ ni̱ xika̱ nu̱u̱ a̱ nuu̱ꞌ Jesús.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ xa̱ꞌaꞌ Jesús kaꞌán ndo̱so̱ꞌ a̱ nuu̱ꞌ ne̱ ndieeꞌ ñu̱ꞌuꞌ Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Te̱ kii̱ꞌ ni̱ xi̱kuꞌu̱n Juan naá ra̱ vi̱ꞌe̱ ka̱a̱ ndii, ni̱ xaꞌa̱n Jesús nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Galilea kaꞌán ndo̱so̱ꞌ a̱ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ sa̱a̱ kuní Ndiosí ka̱ꞌndi̱a̱ chuunꞌ a̱ nimá e̱ꞌ. 15 Te̱ kaꞌán a̱ ndii:
―Xa̱ ni̱ xinu̱ kivi̱ꞌ ña̱ ni̱ chi̱tuní Ndiosí, te̱ xa̱ ni̱ ku̱ya̱ti̱n ka̱ꞌndi̱a̱ chuunꞌ a̱ nimá ne̱ yivi̱ꞌ. Ña̱ ja̱a̱nꞌ na kuiiꞌ na̱ma̱ ndo̱ꞌ nimá ndo̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ kua̱chi̱ ña̱ xaaꞌ ndo̱ꞌ, te̱ ka̱ndi̱xaꞌ ndo̱ꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ i̱chiꞌ a̱ ―ni̱ kachi̱ a̱.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ ka̱na̱ Jesús ku̱miꞌ taꞌan te̱ tava̱ꞌ ti̱a̱kaꞌ te̱ ku̱ndu̱u̱ ra̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Te̱ kii̱ꞌ xikaꞌ Jesús yu̱ꞌuꞌ mi̱ni̱ Galilea ndii, ni̱ xi̱ni̱ a̱ uvi̱ ta̱ꞌan te̱ yivi̱ꞌ. I̱i̱n ra̱ na̱niꞌ Simón, te̱ i̱nga̱ ra̱ na̱niꞌ Andrés. Te̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ña̱ni̱ ra̱ ku̱ni̱ taꞌanꞌ ra̱. Te̱ skóꞌniꞌ ra̱ ñu̱nu̱ꞌ ra̱ ti̱xi̱n ti̱kui mi̱ni̱ ja̱a̱nꞌ, sa̱kanꞌ ña̱ te̱ tava̱ꞌ ti̱a̱kaꞌ nduuꞌ ra̱. 17 Te̱ ni̱ kaꞌa̱n a̱ xiinꞌ ra̱ ndii:
―Ni̱a̱ꞌa̱ ndo̱ꞌ, te̱ ku̱ndiku̱n ndo̱ꞌ i̱chiꞌ i̱, te̱ sa̱niaꞌá i̱ ndoꞌó ta̱va̱ꞌ ndo̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ ni̱a̱ te̱ ku̱ndiku̱n ni̱a̱ yuꞌu̱ ―ni̱ kachi̱ a̱.
18 Xa̱kaꞌán e̱ꞌ te̱ ni̱ na̱ko̱o̱ ra̱ ñu̱nu̱ꞌ ra̱, te̱ ni̱ xi̱ku̱ndiku̱n ra̱ Jesús.
19 Te̱ kii̱ꞌ ni̱ yaꞌa̱ a̱ ndo̱so̱ꞌ ka̱ ndii, ni̱ xi̱ni̱ a̱ Jacobo xiinꞌ ña̱ni̱ ra̱ Juan, te̱ uvi̱ sa̱aꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ nduuꞌ siꞌe̱ Zebedeo. Te̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ndieeꞌ ra̱ xiinꞌ yu̱vaꞌ ra̱ ti̱xi̱n tundo̱oꞌ ra̱ naꞌmaꞌ ra̱ ñu̱nu̱ꞌ ra̱. 20 Sa̱kanꞌ te̱ ni̱ ka̱na̱ Jesús Jacobo xiinꞌ Juan, te̱ ni̱ na̱ko̱o̱ te̱ ja̱a̱nꞌ yu̱vaꞌ ra̱ ti̱xi̱n tundo̱oꞌ xiinꞌ te̱ tatú ra̱, te̱ ni̱ xi̱ku̱ndiku̱n ra̱ Jesús.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ xta̱ꞌniꞌ Jesús ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ nimá i̱i̱n te̱ yivi̱ꞌ
(Lc. 4:31-37)
21 Te̱ ni̱ xa̱a̱ Jesús ñu̱u̱ Capernaum xiinꞌ te̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱. Te̱ kii̱ꞌ ni̱ xa̱a̱ kivi̱ꞌ sábado, ña̱ xina̱ndiee̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ ndii, ni̱ sko̱ꞌnuꞌ a̱ xiinꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ ti̱xi̱n vi̱ꞌe̱ miiꞌ nakayá ne̱ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ sa̱niaꞌá a̱ ne̱ yivi̱ꞌ. 22 Te̱ ni̱ na̱nda̱ni̱ ni̱a̱ sa̱a̱ saniaꞌá ña̱ꞌaꞌ a̱, sa̱kanꞌ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n a̱ nde̱e̱ naa kaꞌán i̱i̱n te̱ kumiꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ, te̱ süu̱ꞌ naa saniaꞌá te̱ saniaꞌá tu̱ꞌu̱n nde̱iꞌ Ndiosí.
23 Te̱ ni̱ yoo̱ i̱i̱n te̱ naá ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ nimá ti̱xi̱n vi̱ꞌe̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ ndeꞌi̱ tiꞌeꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ kaꞌán a̱ ndii:
24 ―Kuaꞌan Jesús, te̱ Nazaret. ¿Ndichun kua̱xi̱ sa̱ta̱ñaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ ndu̱? ¿Ñáá kua̱xi̱ u̱nꞌ te̱ sa̱ndo̱ñuꞌuꞌ u̱nꞌ ndu̱? Xiní yuꞌu̱ yo̱o̱ nduuꞌ yoꞌó. Ña̱ su̱ꞌu̱n kuenta Ndiosí nduuꞌ u̱nꞌ ―ni̱ kachi̱ a̱.
25 I̱kanꞌ te̱ ni̱ kaꞌa̱n ndi̱e̱eꞌ Jesús xiinꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii:
―Taxi̱nꞌ ko̱o̱ yu̱ꞌuꞌ u̱nꞌ te̱ kuaꞌan ke̱ta̱ nimá te̱ ñaa̱ꞌ ―ni̱ kachi̱ a̱.
26 Te̱ ni̱ ki̱si̱ ndi̱e̱eꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ ja̱a̱nꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ ndeꞌi̱ tiꞌeꞌ a̱, te̱ ni̱ ke̱ta̱ a̱ nimá ra̱ kuaꞌa̱n a̱. 27 Te̱ sa̱kuuꞌ ne̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ni̱ na̱nda̱ni̱ xa̱va̱ꞌa̱ ni̱a̱, te̱ ni̱ kaꞌa̱n xiinꞌ taꞌanꞌ ni̱a̱ ndii:
―¿Miiꞌ tu̱ kua̱xi̱ ña̱ kaꞌán te̱ yivi̱ꞌ kaa̱ꞌ? ¿Tee̱ꞌ i̱i̱n i̱chiꞌ xa̱aꞌ nduuꞌ ña̱ saniaꞌá ra̱, cho̱ꞌ? Sa̱kanꞌ ña̱ xiinꞌ ña̱ ndi̱e̱eꞌ kaꞌán chuunꞌ ra̱ nuu̱ꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱, te̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ a̱ ―kachi xiinꞌ taꞌanꞌ ni̱a̱.
28 Te̱ yachi̱ va̱ ni̱ kiku̱ kuento xaꞌa̱ꞌ Jesús ka̱niiꞌ nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Galilea ja̱a̱nꞌ.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱ndaꞌa Jesús ñaꞌ ti̱so̱ Simón Pedro
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Sa̱kanꞌ te̱ ni̱ ke̱ta̱ Jesús xiinꞌ te̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ vi̱ꞌe̱ ja̱a̱nꞌ te̱ kuaꞌa̱n a̱ xiinꞌ Simón xiinꞌ Andrés vi̱ꞌe̱ uvi̱ sa̱aꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ kuaꞌa̱n tu̱ Jacobo xiinꞌ Juan xiinꞌ a̱. 30 Te̱ ñaꞌ ti̱so̱ Simón ja̱a̱nꞌ ndii, ka̱ꞌniꞌ ndi̱e̱eꞌ tiinꞌ ña̱ꞌaꞌ kanduꞌu̱ꞌ aꞌ vi̱ꞌe̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ kii̱ꞌ ni̱ xa̱a̱ Jesús xiinꞌ ra̱ i̱kanꞌ ndii, ni̱ kaꞌa̱n ne̱ yivi̱ꞌ xiinꞌ a̱ xaꞌa̱ꞌ ñaꞌ ja̱a̱nꞌ. 31 Sa̱kanꞌ te̱ ni̱ ku̱ya̱ti̱n a̱ miiꞌ kanduꞌu̱ꞌ aꞌ, te̱ ni̱ ti̱i̱n a̱ nda̱ꞌaꞌ aꞌ, te̱ ni̱ nda̱ni̱ꞌi̱ ña̱ꞌaꞌ a̱. Xa̱kaꞌán e̱ꞌ te̱ ni̱ ki̱e̱e̱ ña̱ꞌaꞌ ka̱ꞌniꞌ, te̱ ni̱ xa̱ꞌaꞌ aꞌ ndukuꞌ aꞌ ña̱ ku̱xi̱ a̱ xiinꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱ndaꞌa Jesús kuaꞌa̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Te̱ xa̱kuaa̱ꞌ nuuꞌ kii̱ꞌ xa̱ ni̱ keta̱ ñu̱ꞌu̱ kivi̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii, ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ te̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ ne̱ ndi̱e̱e̱ꞌ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ kuni ku̱vi̱ nuu̱ꞌ Jesús. Te̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ tu̱ ni̱a̱ ne̱ ñuꞌuꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ nimá. 33 Te̱ ni̱ nde̱kui̱e̱ kuaꞌa̱ꞌ xa̱va̱ꞌa̱ ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ yiꞌeꞌ vi̱ꞌe̱ ja̱a̱nꞌ. 34 Te̱ ni̱ sa̱ndaꞌa a̱ kuaꞌa̱ꞌ va̱ ne̱ kuni ku̱vi̱ nuu̱ꞌ ndee ka̱ nuu̱ꞌ kuiꞌe̱. Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ ni̱ ta̱va̱ꞌ a̱ kuaꞌa̱ꞌ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ ña̱ ñuꞌuꞌ nimá ne̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ nï̱ ta̱xi̱ Jesús kaꞌa̱n ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ sa̱kanꞌ ña̱ xiní ña̱ ja̱a̱nꞌ yo̱o̱ nduuꞌ Jesús.
Kaꞌán Jesús xiinꞌ Ndiosí i̱i̱n xaanꞌ miiꞌ taxi̱nꞌ kaaꞌ
(Lc. 4:42-44)
35 Te̱ ni̱a̱ꞌa̱ va̱ kua̱xi̱ kitúꞌ, te̱ ni̱ ndo̱koo̱ Jesús, te̱ ni̱ ke̱ta̱ a̱ vi̱ꞌe̱ ja̱a̱nꞌ te̱ kuaꞌa̱n a̱ i̱i̱n xaanꞌ miiꞌ taxi̱nꞌ kaaꞌ xaꞌa̱ꞌ kuꞌu̱, te̱ i̱kanꞌ ni̱ nda̱tuꞌunꞌ a̱ xiinꞌ Ndiosí. 36 Te̱ ni̱ xaꞌa̱n na̱ndu̱kuꞌ ña̱ꞌaꞌ Simón xiinꞌ i̱nga̱ te̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱. 37 Te̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xiinꞌ a̱ kii̱ꞌ ni̱ xaꞌa̱n kuni̱ ña̱ꞌaꞌ ra̱ ndii:
―Sa̱kuuꞌ ne̱ yivi̱ꞌ nandukuꞌ yoꞌó, tákuiꞌe ―ni̱ kachi̱ ra̱.
38 Sa̱kanꞌ te̱ ni̱ kaꞌa̱n a̱ xiinꞌ ra̱ ndii:
―Toꞌo̱ꞌ ndo̱ꞌ tu̱ku̱ ñu̱u̱, ña̱ ñuꞌuꞌ ya̱ti̱n, te̱ kaꞌa̱n ndo̱so̱ꞌ tu̱ i̱ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ nuu̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ ja̱a̱nꞌ. Kua̱chi̱ ndii xa̱ chu̱u̱n ja̱a̱nꞌ ni̱ ke̱ta̱ i̱ nuu̱ꞌ Ndiosí kua̱xi̱ i̱ ―ni̱ kachi̱ a̱.
39 Sa̱kanꞌ na kuii ni̱ ke̱ta̱ a̱ xiinꞌ te̱ nda̱ꞌaꞌ xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ xaꞌa̱n kaꞌa̱n ndo̱so̱ꞌ a̱ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ nuu̱ꞌ ne̱ ndieeꞌ ka̱niiꞌ nuu̱ꞌ ñu̱ꞌuꞌ Galilea. Sa̱kanꞌ ni̱ xa̱a̱ a̱ ti̱xi̱n i̱ꞌi̱n vi̱ꞌe̱ miiꞌ nakayá ne̱ ndieeꞌ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ sa̱kanꞌ tu̱ ni̱ ta̱va̱ꞌ a̱ ña̱ ndi̱va̱ꞌa̱ ña̱ ñuꞌuꞌ nimá ne̱ ndieeꞌ i̱kanꞌ.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱ndaꞌa Jesús i̱i̱n te̱ kumiꞌ kuiꞌe̱ teꞌi
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Te̱ ni̱ ku̱ya̱ti̱n i̱i̱n te̱ kumiꞌ kuiꞌe̱ teꞌi nuu̱ꞌ Jesús, te̱ ni̱ xi̱kuii̱n xitiꞌ ra̱ nuu̱ꞌ a̱, te̱ ni̱ kaꞌa̱n ndaꞌvi ra̱ xiinꞌ a̱ ndii:
―Tákuiꞌe, naaꞌ kuní u̱nꞌ ndii, ku̱vi̱ sa̱ndaꞌa u̱nꞌ yuꞌu̱ nuu̱ꞌ kuiꞌe̱ ña̱ ndoꞌoꞌ i̱ ―ni̱ kachi̱ ra̱.
41 Te̱ ni̱ ku̱vi̱ta i̱ni̱ a̱ xaꞌa̱ꞌ te̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ sa̱na̱kaá a̱ nda̱ꞌaꞌ a̱, te̱ ni̱ tondi̱a̱ nda̱ꞌaꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱ kaꞌán a̱ xiinꞌ ra̱ ndii:
―Kuni sa̱ndaꞌa i̱ yoꞌó nda̱ꞌa̱ kii̱ꞌ u̱nꞌ ―ni̱ kachi̱ a̱.
42 Sa̱kanꞌ na, kii̱ꞌ kaꞌán a̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, xa̱kaꞌán e̱ꞌ, te̱ ni̱ ki̱e̱e̱ ña̱ꞌaꞌ kuiꞌe̱ ja̱a̱nꞌ, te̱ ni̱ nda̱ꞌa̱ ra̱. 43 Ndi̱ꞌi̱ ja̱a̱nꞌ te̱ ni̱ kaꞌa̱n chuunꞌ ndi̱e̱eꞌ a̱ xiinꞌ ra̱, te̱ ni̱ nde̱iꞌ ña̱ꞌaꞌ a̱ kaꞌán a̱ xiinꞌ ra̱ ndii:
44 ―Kuaꞌan, ndisu̱ käꞌa̱n u̱nꞌ xiinꞌ nde̱e̱ i̱i̱n ne̱ yivi̱ꞌ ña̱ ni̱ xa̱a̱ i̱ xaꞌa̱ꞌ u̱nꞌ yoꞌoꞌ. Süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii kuaꞌan te̱ niaꞌa̱ xiinꞌ mi̱iꞌ u̱nꞌ nuu̱ꞌ sutu̱ ña̱ xa̱ ni̱ nda̱ꞌa̱ u̱nꞌ. Te̱ na̱soko̱ꞌ u̱nꞌ ña̱ꞌa̱ nuu̱ꞌ Ndiosí xaꞌa̱ꞌ ña̱ xa̱ ni̱ nda̱ꞌa̱ u̱nꞌ naa ni̱ kaꞌa̱n chuunꞌ Moisés, te̱ ku̱ni̱ ne̱ yivi̱ꞌ ña̱ ni̱ nda̱ꞌa̱ xna̱ꞌa̱ u̱nꞌ ―ni̱ kachi̱ a̱.
45 Ndisu̱ ni̱ ke̱ta̱ so̱ꞌo̱ te̱ ja̱a̱nꞌ kuaꞌa̱n ra̱, te̱ ni̱ xa̱ꞌaꞌ kiku̱ ra̱ kuento nuu̱ꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ yivi̱ꞌ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ni̱ xkaꞌndi̱a̱ ja̱a̱nꞌ. Xaꞌa̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ na nï̱ ku̱vi̱ ka̱ kuꞌu̱n tuviꞌ Jesús nde̱e̱ i̱i̱n ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii ni̱ ndoo̱ a̱ miiꞌ kataxi̱nꞌ, nde̱e̱ sa̱a̱ ka̱ ni̱ ndii, ni̱ xaꞌa̱n ne̱ ndieeꞌ sa̱kuuꞌ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ miiꞌ ni̱ yoo̱ a̱.