17
Tuhan ika janji deng Abram pake tanda sunat
Waktu Abram pung umur 99 taon, TUHAN datang kasi tunju Dia pung diri sang Abram. Ju Dia omong bilang, “Beta ni, Tuhan Allah yang Paling Kuasa. Lu musti iko tarús Beta pung mau, deng idop lurus-lurus. Beta mau ika janji deng lu, deng bekin lu pung turunan dong balipa-ganda.”
Ju Abram tikam lutut ko tondo kapala sampe di tana. Ais Tuhan Allah omong tarús bilang, 4-5 “Beta bekin janji deng lu, bagini: nanti lu jadi banya bangsa pung nene-moyang. Tagal itu, lu pung nama bukan Abram lai (yang dia pung arti ‘bapa yang nama takanál’), ma Abraham (yang dia pung arti ‘banya bangsa pung nene-moyang’). Beta nanti bekin lu pung turunan dong balipa-ganda. Deng nanti Beta ju kasi bangun banya bangsa dari dong, deng angka banya raja dari itu turunan dong.
Beta pegang tarús Beta pung janji deng lu, deng lu pung turunan dong. Ini janji sonde tau putus-putus, te Beta ni, lu deng lu pung turunan dong pung Tuhan Allah. Ini tana Kanaꞌan samua, nanti Beta kasi sang lu deng lu pung turunan dong. Sakarang lu cuma tenga manumpang sa di sini. Ma nanti lu pung turunan dong soa ini tana Kanaꞌan sampe salamanya. Deng nanti Beta ju jadi dong pung Tuhan Allah. 9-10 Ma lu deng lu pung turunan dong ju musti pegang tarús ini janji deng satia. Samua laki-laki musti sunat. 11-13 Mulai sakarang, samua laki-laki mulai dari umur dalapan hari, musti sunat. Lu pung kelu, lu pung orang karjá samua, deng budak yang lu su béli ame dari negrí laen, samua musti sunat. Sunat tu, jadi kotong dua pung tanda janji yang makaditi di bosong pung badan. 14 Laki-laki mana yang sonde sunat, sonde dapa bagian dalam Beta pung janji, deng sonde maso jadi Beta pung orang.”
15 Ais itu, Tuhan Allah omong tarús lai bilang, “Mulai sakarang ni, lu jang pange lu pung bini, deng nama Sarai lai, ma pange Sara sa. 16 Nanti Beta kasi berkat bam-banya sang Sara, ko dia barana kasi lu satu ana laki-laki. Batúl! Nanti Sara jadi banya bangsa pung nene-moyang. Deng nanti Beta angka banya raja dari dia pung turunan.”
17 Ju Abraham lipa lutut ko tondo sampe di tana. Ma dalam hati dia ada katawa. Dia pikir bilang, “Laki-laki kakaluk umur 100 taon ke beta ni, masi dapa ana lai? Deng Sara yang su tua ganggók, umur 90 taon, mana masi bisa barana lai?” 18 Ju dia kasi tau sang Tuhan bilang, “Tuhan. Biar Ismael sa yang dapa beta pung pusaka ju, sonde apa-apa.”
19 Ma Tuhan Allah manyao bilang, “Sonde! Te nanti lu pung bini Sara barana satu ana laki-laki. Lu kasi nama sang dia, Isak. Beta pung janji nanti turun pi sang dia deng dia pung turunan, sampe salamanya. 20 Beta ju su dengar apa yang lu minta kasi Ismael. Tagal itu, Beta ju kasi berkat sang dia, deng Beta bekin tamba banya dia pung turunan. Nanti ada 12 kapala suku dari dia pung turunan. Deng dia pung turunan nanti jadi satu bangsa yang hebat. 21 Biar bagitu, ma Beta pung janji ni taꞌika deng lu pung ana Isak sa. Nanti taon muka, kira-kira waktu bagini, Sara barana sang dia.” 22 Omong abis bagitu, ju Tuhan Allah kasi tenga Abraham sandiri sa di situ.
23-27 Itu hari ju, Abraham iko memang Tuhan Allah pung parenta. Ju dia sunat. Ais dia sunat sang Ismael deng samua laki-laki dalam dia pung ruma. Dia ju sunat budak laki-laki dong samua. Itu waktu, Abraham su umur 99 taon, deng Ismael umur 13 taon.