Le'ec Ada' u Ca' P'eel a Carta u Tz'iibtaj aj Pablo Ti'ijoo' a Hermano ich Caj Tesalonica.
1
Aj Pablo eteloo' u yet'oco, tanoo' u tz'iib ti'ijoo' a hermanojo.
Inen aj Pablo in wet'oc aj Silvano etel aj Timoteojo. Tan ti tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' a hermano a walacoo' u much'tal ich caj Tesalonica. Ala'oo'o, que'enoo' tu c'ü' a Dios ti Tat u yet'oc a Noochtzil a Jesucristojo.* 2 Co 1:19; 1 Ta 1:1 Ti c'ati ca' aantabüque'ex u men Dios a Tattzili, y u men a Noochtzil a Jesucristojo. Ti c'ati ilic ca' tz'abüc te'ex u jetz'a'anile'ex a wool.
Ca' uduc a Cristojo, tz'abüloo' u ca'a u sip'il a pula'ana.
Pues te'i. Hermanoje'ex, ino'ono, yan ti wadic bo'tic ti'i Dios tulacal a q'uin ta woc'ole'exe. Toj ca' ti wadü' abe'e, u men tan ti tane'ex a mas tz'ocsic a Dioso. Jujun tuule'exe, tan ti tane'ex a mas yacuntique'ex a bajil tuwich a biq'uin ado'o.* Job 17:9; Sal 84:7 Le'ec ilic ino'ono, walac ti c'ajsique'ex tu taanoo' a much'a'anoo' u c'ajes a Dioso. Walac ti tzicbaltic biqui ti walaque'ex a muc'yajtic a yaja. Ma' ta'ache'ex a p'ütic a tz'ocsic Dios ichil tulacal a yaj a tan u tz'abül te'ex u menoo' a cristianojo, ma'ax ichil ulaac' a yajil a tane'ex a muc'yajtiqui.* 2 Co 7:14; 1 Ta 1:3; 1 Ta 2:14 Ichil a yaj a tane'ex a c'ümiqui, chica'an ti bel u ca'a ilbil ti toj u sip'il a mac u men a Dioso. U men bel u ca'a ilbil ti toj a sip'ili, bel u cu yadü' qui' ca' ocoque'ex tu cuenta a Dioso. Tane'ex ilic a c'ümic a yaj u men c'üma'ane'ex u men a Dioso.* Job 8:3; Fil 1:28; Lc 20:35; Rev 3:4 Toj tu wich Dios ca' u yusq'uintoo' u jel ich c'asil boon a tanoo' u betic te'ex a c'asa.* Rev 6:10 Toj ilic tu wich ca' u tz'aa' te'ex boone'ex a tane'ex a c'ümic a yaj ca' jetz'lac a woole'ex jabix ilic a bel u ca'a tz'abül to'ono. Bel u ca'a u bete' ti baalo' a Dioso, le'ec ca' emec ti ca'an a Noochtzil a Jesus u yet'ocoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Top yaaboo' u muc' ala'oo'o. Etel u yac' c'aac' beloo' u ca'a ti emel.* Rev 14:13; He 10:27; Rev 21:8 Bel u ca'a u tz'aa' u sip'il boon a ma' u yeeloo' a Dioso, u yet'ocoo' boon a ma' ta'achoo' u tz'ocsic u pectzil ti Noochil a Jesucristojo.* Sal 79:6 Le'ec a yaj a bel u ca'a tz'abül ti'ijoo'o, le'ec a ma' tu jobol u quimil u men u yajil. Beloo' u ca'a joc'sabül jumpul tu taan a Noochtzili. Ma' tu yaalticoo' a qui'il a bel u cu tz'aa' etel u yaabil u muc'.* Dt 33:2; Is 2:19 10 Beloo' u ca'a u c'ümü' a yaj abe' tu q'uinil u yudel a Noochtzili. Udel u ca'a ti'i ca' aalbüc u qui'il u menoo' boon tuul a hermanojo. Beloo' u ca'a u tz'oques u yanil tulacaloo' aj tz'ocsaj t'an ca' u yiloo' a Noochtzili. A tz'ocsaje'ex u pectzil ti wadaj te'ex ino'ono, mentücü, bele'ex a ca'a tu yaamoo' ala'oo'o. 11 Ti c'ati ca' uchuc te'ex ti baalo', mentücü, tan ti tan ti c'ajsic a Dios ta woc'ole'exe. Ti c'ati ti Dios ca' u tojquinte'ex a na'at ti'i ca' paatac u c'üme'ex ich qui'il, u men püybe'ex ta wichi. Ti c'ati ilic ti Dios ca' u tz'aa' te'ex etel u muc' a qui' a tane'ex a c'atiintiqui. Etel a meyaj a tane'ex a betic u men tane'ex a tz'ocsic a Dioso, ti c'ati etel ilic u muc' ca' u yaante'ex. 12 Ti baalo'o, bel u ca'a tzicbalbül tu qui'il ti Noochil a Jesus yoc'lal a qui' a tane'ex a betiqui. Bele'ex ilic a ca'a tzicbalbül ti qui' u men a qui'il a tan u betic a Cristojo, Uchul u ca'a abe'e, u men qui' ti Dios y a Noochtzil a Jesucristojo.

*1:1 2 Co 1:19; 1 Ta 1:1

*1:3 Job 17:9; Sal 84:7

*1:4 2 Co 7:14; 1 Ta 1:3; 1 Ta 2:14

*1:5 Job 8:3; Fil 1:28; Lc 20:35; Rev 3:4

*1:6 Rev 6:10

*1:7 Rev 14:13; He 10:27; Rev 21:8

*1:8 Sal 79:6

*1:9 Dt 33:2; Is 2:19