18
Te ofa ebo nai bugai, meba te pris dabeba pomainao
Tama Mosesgo po wadolama ma weyu, te po wali, “Te pris dabe augwali te Livai hani dabe dao. Tama tibaso, augwali dali te gasa Livai hani sese augwaligo te tǫ me selamuo, te da meba Israel dabego yali gilama egobeo. Menio. Te augwaligo nai dabe da, te da augwaligo te Israel dabego te ofa mabo naide, me te Genuai Bidibolo olo mabo te nai dabede somainao. Augwaligo te meba hanigo yali gilama, tama tǫ augwaligo me sogobeo. Te wiegi yai nai augwaligo sali da, te e dao, augwali te Genuai Bidigo pris bidi te nigali dao, te Genuai Bidigo po dąų wali gilama yali,” wali. * Nam 18:20
“Tialima, te bidi me deligo te kau kibu omai me te sipsip kibu elama, tama agai Godibolo ofa tiwai nai mobaso da, teda agai te hoboludu mi, me nogo na mi me sobadi, me penane mi sobadi, me haliga selama, tama agai te pris bidibolo mao. Tama me dagego te hasia inabo wit meba, me wain, me oliv wel, me te sipsip nisi selama, tama te pris bidi dabebolo mao. Genuai Bidi dago God, agai te dage Israel hani tomode gasa bidi hani meba te pris bidi nigimainogo sa me mubeo. Mu menio. Agai te Livai hani deli naga aga nogide te pris sę tigidali sogo emainogo sa muai dao,” wali.
“Tialima, te Livai me deligo aga bidali hanu taga pelama, tama te eno sa muani lotu wabo pesageba bidigi pabo homu ebaso da, teda agai te Godigo pris sę emainao, te aga hani dali augwaligo augwa te lotu wabo pesagede te pris sę tigidali sogo ebo gilama ma emainao. Te usu dao. Te deli deli pris bidigo sabo nai tiwai deli naga siyu emainao. Tama me augwaligo te meba nai dabe te augwa hanide sabo nai, te me tolalumainao,” wali.
Te Godigo po wali pisąbo Israel hani isąwani bidigo ebo kolesaga te habu mu dao
Tama Mosesgo po geninama weyu, te po wali, “Dage te Genuai Bidi dago God agai dage mawainogo yali te buluba sabalobo sogo da, teda dagego te bulu we bidigo ebo dwai kolesaga konea siyu, mu wali me pelamuo. 10-11 Dagego duga wai bǫų dabe elama, te iside te alta saide me ulamuo. Tama me dagego duga hani we bidi te sogo yesi bidi nigiyu, me esela bidi nigiyu, me kebele aubo sę eyu, me pobi mubo sę eyu, me te ho po wabo sę dabe me emainogo sula tagalamuo, me dagego te isai bidi noma dali po me olamuo. * Sai 22:18; Prs 19:26, 31 12 Genuai Bidi dago God agai te tobage dwai kolesaga ebo we bidi agai godolo me ebo menio. Te tama tibo te page delide tama agai te we bidi dage pąba saboligi pabo si, agai augwali te bulude sela sąwaibao. 13 Te tigidali kolesaga ebode dagego Genuai Bidi wali naga piąo,” wali. * Mat 5:48
Godigo te profet bidi tagala palaibao po dąų wali
14 Tama Mosesgo te po wali, “Megi dagego augwaligo tǫ sigi painogo ebo, te we bidi hani da, te da augwaligo te yesi bidi dabego po wali pelama, tama esela bidi wali peyu, tama ebo dao. Tiali goli, Genuai Bidi dago God, agai dagego te kolesaga wali pelamuo olama, habu selai dao. 15 Tiali goli, Genuai Bidi dago God agai duga ama me te profet bidi ena yali gilama tiwai bidi nigabo sa muaibao. Tama dagego agai po wali peyu yao,” wali. * Tpi 3:22; 7:37
16 “Te dage te Sainai bulu duba sisinani sogo da, dagego Genuai Bidibolo hanaluyu, agai po ma olamuo po wai dao. Tama me ma, dagego te God bidibo te moni isi bogoli ebo subo wi ebo po wai dao. Magi baso meni, dage wi dwai mu elama, dagego homugo tiali. Te dagego odoyu, me suyu ebode dage isidali weyu, te homu yai dao. 17 Tama tialima, Genuai Bidigo enabolo te po wali, ‘Augwaligo hanalubo po usu dao,’ wali. 18 ‘Tama eno te we bidi hani tomode eno bidi me deli sa muaibao,’ po wali. ‘Tama aga te profet bidi nage yali gilama nigaibao. Tama eno po agabolo mayu yaibao. Tama eno po me deli te we bidibolo pusigi pao po obaso da, teda agai pusiyu yaibao. 19 Tama ena nogide naga te profet bidigo te po pusiyu yaibao. Tialima, te bidi mebago agai po sela sąyani da, teda eno aga dene mawaibao. * Tpi 3:23 20 Tiali goli, bidi mego aga homugo eno agabolo masiąma yai po aga homugo naga nigilama pusali da, teda aga isimainao. Ma, bidi mego te tibo godigo nogide te profet tiwai po weyu da, teda aga me isimainao,’ Genuai Bidigo te sogo enabolo te po wai dao,” Mosesgo te po wali.
21 “Tama dagego homugo mena tama dagego koneaibao, te profet bidigo po te Genuai Bidigo pusai po dawe, ma meniwe, dagego konegobeo, te homu yaibao. 22 Dagego te po e tama koneagameo. Agai te po Genuai Bidigo nogide pusai goli, te sę pedalisąma ebaso da, teda agai te po Genuai Bidide sabeo. Te da, te profet bidi aga homugo naga Genuai Bidigo nogide tibo po pusai yaba homu yao. Tama dagego agade wi homu me elamuo,” Mosesgo te po wali.

*18:2: Nam 18:20

*18:10-11: Sai 22:18; Prs 19:26, 31

*18:13: Mat 5:48

*18:15: Tpi 3:22; 7:37

*18:19: Tpi 3:23