Estago Po Asęai Buku
Hasia nedebo po
Esta te Israel we me deli dao. Aga te boi bidi dabego te Israel dabe te gasa gavmango tonalubo tǫ pedaiba augwali sela pali sogo bidai. Augwali te tǫ pedai me delide bidibadi, tama boi bidi me deligo Israel dabe augwali dolainu yai. Tama te sogo Godigo Esta te tǫ pedai tonalubo king tuni bidigo we pedalumainu yalio. Godigo te Estago te Israel dabe augwali tau somainu homu yai. Tialima, Estago te Godigo homu kolesaga wali pelama, tama aga digi aga bugagia bidabo homu godolo me ebeo. Menio. Tama tialigo Godigo te Israel dabe augwali ma selama, tama te boi bidi dabego augwali me dolobeo. Te e buku Esta asęani bidigo te Israel dabe augwali nogi te tiwai poali, te augwali Juda dabe dao.
1
Te tuni we Vastigo te tuni bidi Serksis dali hagoma yai
1-2 Tama te sę dabe pedelali sogo, te Serksis te Persia genuai tǫ pedaide king tuni bidi bidibo sogo tiwai. Aga te genuai tuni bidi duabo sai siade te moni hanu Susa tede dulaluali, te Persia kantrigo genuai polalubo hanude bidai, tama agai te 127 te tama genuai provins dabe te tǫ Indiade gagalasa, te Itiopia teba dąį usu nagaselama tonaluali. * Esr 4:6 Te kibu be selade te aga tuni bidi king bidiyu, agai te tigidali tǫde bidibo kiap dabe badi, tigidali provins polalubo gavman bidi dabe sisinao po olama, te genuai nai daa tuaibao wai. Tama te Persia ami dabe badi, te Midia ami dabe badi, te genuai nai daa tuboba aselama, bidai. Tama tonalubo bidi dabe badi, te tigidali provinsdu asali genuai bidi dabe, augwali me bidalio. Te nai daa tuali te tudubadi, te polua a naga me badu nogo deli bidali, tama king bidigo tigidali doado bage, te mone tigidali badi, te aga bede munalubo tigidali au dodobage te we bidi augwalibolo ola manio. Tama augwaligo te nai dabe sulama, tama te dwagi yai naga mu dao walio.
Te silama nosali, king bidigo te aga be obo tomode digi, te aga be pąde, te gasa genuai nai daa tuali. Te nai daa tuainu ebo da, te Susa hanude bidibo tigidali bidigo tuabo nai, te mone elalubo bidi dabe badi, te magi nai meni yai bidi badi elama tuali. Tama augwali te nai daa tudubadi, te Sadede deli dolo usu nanio. Te obo bagulali te tedela ugwago me, te sisi ugwago badi te au ilama, tama augwaligo te dwagi yai dila pai bono baklaingo kęani. Tama te baklain bono te silva ring te bobobage masigi pos elalubo madi augwaligo kęanio. Augwaligo te obo tomode te haniani umabo masigigo te tǫ haluai, te plua tiwai te wiegi yai masigigo nigai. Te umabo mama yai masigigo me, te tedela masigi me, te sisi masigigo me mubadi, te nogo mogu me te dula ula tiwai masigi hauwago halubadi yali. Tama te golgo nigai duabo sia sai, me te silvago nigai sai dabe badi te obo tomode muna muna pai. Te bidi dabe augwaligo wę selama, tudu pali te haniani gasagi gasagi yai gol kapde wę tudu pai. Tama tuni bidigo te bidi dabebolo te wain wę hauwa mawai. Te augwaligo nisu naga wain tumainogo te dąį me ilibeo. Tuni bidigo te aga bede sę ebo bidi dabe augwalibolo te po wali, augwaligo te deli deli bidi dabebolo te augwa homu usu nama te ąį mao po wali. Tama te sogo me te tuni we kwin Vastigo te tuni bidigo bede te we sibi tigidaligo tuabo nai daa naga elama tualio.
10 Te Sadede deli da wabode te genuai nai daa tubode, te tuni bidi te wain ąį tuali madi te aiyoge gana dwasianu yalio. Tama aga te nai ulubo bidi dabe a naga olama, me badu nogo si te augwali asomainu i wali. Te augwali nogi e dao, Mehuman, me Bista, me Harbona badi, Bikta badi, Abakta badi, Setar me, Karkas badi, tama dao. 11 Tama tuni bidigo augwalibolo po weyu, te tuni we kwin Vasti sela asao wali. Te kwin Vasti aga te tuni we sę ebo madi tobolude munasa asao wali. Tuni we aga te sawi yai we mu, tama tiyu tuni bidi agai te kiap dabe augwalibolo me, te agai genuai nai daa tubo madi asali tigidali bidi dabebolo aga ola mawainogo yai. 12 Te nai ulubo bidi dabego te tuni bidigo po te kwin Vastibolo wali, tiali goli te tuni we te asobo hagela yai. Tama te tuni bidigo wado po mu weyu, moni sębę yalio.
13 Tama agai te po page koneai bidi dabe i olama asobo si, te po augwaligo agabolo pusubode te agai magi sę te tuni we dali yagasomainu yali. Te tuni bidigo te tiwai kolesaga elalubo te po page koneai bidi dabe aselama, te agai te bomai po me te we bidi augwali bidibo homu kolesaga dodolobo sę elaluai. 14 Te bidi dabego nogi e dao, Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan. Augwali te bidi a naga olama, nogo me badu si bidi te Persia de Midia tǫ pedai side te tuni bidigo tǫ badu te polalubo gavman tobolu bidi dabe dao. Tuni bidigo te augwaligo po wali paibao. 15 Tama agai te bidi dabe augwalibolo te po wali, “Ena te gavman tuni bidi king Serksis dao, eno te ena nai ulubo bidi dabe tagala paliyu, te eno we te gavman tuni we kwin Vastigo te sę dabe emainu te eno po agabolo tagala palali, tiali goli agai eno po sela sąwanio. Tama bomai pode magi po wabo dawe? Te gavman tuni we kwin dali dago magi yaibawe?” agai te po hanalu wali.
16 Tialima, Memukango te gavman tuni bidibolo me, te aga tobolu bidi dabebolo dali, te po wai, “King bidi, nago odao! Te kwin we Vastigo yali dwai sę te nage delibolo naga me ebeo, menio, agai te dwai sę te nago tigidali hanude bidi tigidalibolo me, te tigidali tobolu bidi dabebolo me, te sę yalio. 17 Te pąde tama digi te nago tonalubo tǫ pedai badu te tigidali we sibigo te gavman tuni wego yali kolesaga te po odaibao. Tama augwaligo te tiwai po waibao, ‘Te king Serksisgo te kwin Vastigo te aga suagasao po wali, tiali goli kwin we aga kolesaga hagoma elama, tama agai po sela sawanio,’ waibao. Tama te we dabe sibigo augwaligo me te augwa bidi dabe dali hagoma yaibao. 18 Tama e sogo naga te Persia me Midia te tobolu bidi dabego we dabego te kwin wego yali kolesaga po odoyu, tama augwaligo augwa bidi dabebolo te sę yali po pusulama, tama te we dabe sibigo te dwai po hauwa weyu, te hagoma eyu yaibao,” te po wai.
19 “Tialima, king bidi, nago homugo te po wiegi yai da wida, te nago te bidi dabebolo te tiwai po me tolao, te kwin Vastigo te nage me suagasigi po wao. Te po te Persia me Midia dabego te bomai po asębo bukude asęao. Tama te bomai po hasegelibo usu me egobeo. Tama nago te we Vasti te hasegelama, tama sawi yai dwagi yai we me selama, tama aga te gavman tuni we kwin nigilao. 20 Nosali nago te po te nago tonalubo bulu tigidaliba te po bila silai madi, te tigidali wego te augwa bidigo po bugagia odomainogo, te nogi elalubo bidi, ma te nogi meni yai bidigo me, te augwa wego po odomainu yaibao,” Memukango te po wai.
21 Te gavman tuni bidi king te aga tobolu bidi dabe dali augwaligo te po godolo elama, tama king bidigo te Memukango wali po gilama, te tiwai yai dao. 22 Tialima, gavman tuni bidi kingo te aga tonalubo hanu tigidaliba pas asęna toliyu, tama agai te tigidali we bidigo wabo po deli delide te pas asęai. Agai tama tiwai po wai, “Bidigo naga te aga we wai puluba tonaluaibao,” te po wai.

*1:1-2: Esr 4:6