2
Te Israel dabe Jerusalemba ma soali bidi namba e dao
(Neh 7:4-73)
Te Israel dabe hauwago te Babilon tǫ pedai tagalama, tama Jerusalemba ma pali, tama te gasa Juda pedai badu me pai, tama augwa hanigo page buluba palio. Te Israel dabe te Babilonde sesabi mu elama, bobobage sogo mu bidalio, te king Nebukatnesargo bidali sogo te Juda haniba hwįgi pelama, tama we bidi hauwa kalabus elama, tama augwali te Babilonba sela pai dao. Te Juda dabe augwa tobolu bidi dabe nogi te tiwai dao, Serubabel, Josua, Nehemia, Seraia, Relaia, Mordekai, Bilsan, me Mispar, Bikvai, me Rehum, me Bana, te tama dao. Te tobolu bidi dabe te Juda dabe dali augwa page buluba ma pali.
E da te Israel hani dabego nogi dao, te dali te deli deli bidi dabego hani bidi te Jerusalemba ma pelawali namba dao. Te hanigo namba e tiwai elalubao.
Te Parosgo hani bidi 2,172 elaluali. Tama Sefatiago hani bidi 372 bidali, tama te Ara hani bidi 775 elaluai. Te Pahatmoap hani, te Jesua me Joap sigo bulali wai hani bidi, augwali te 2,812 bidi elaluali.
Te Elam hani bidi 1,254 elaluai. Tama te Satu hani bidi 945 elaluali. Te Sakai hani bidi 760 elaluai. 10 Te Bani hani bidi 642 bidi bidai. 11 Tama te Bebai hani bidi 623 bidi bidali, 12 tama te Asgat hani bidi 1,222 bidi bidai.
13 Te Adonikam hani bidi 666 bidi bidali, 14 tama te Bikvai hani bidi 2,056 bidi bidalio, 15 tama te Adin bidi hani te 454 bidi bidai.
16 Te Ater hani bage, te agai gasa nogi me Hesekia, te hani bidi 98 bidali, 17 tama te Besaigo hani bidi 323 bidali. 18 Te Jorago hani bidi 112 bidi bidai, 19 tama te Hasungo hani bidi te 223 bidai, 20 tama te Gibargo hani bidi te 95 bidi bidai dao.
21 E da te Juda dabego taun nogi hauwa dao. Te taun dabe te Juda tǫba ma pali bidi hani dabe augwa wąį dabego page bulu taun dao. Te Betlehem taun bidi dabego namba te 123 dao, 22 tama te taun Netofa bidi te 56 elaluai, 23 tama te taun Anatot te 128 dao, 24 te taun Asmavet bidi 42 elaluali.
25 Te Kiriat Jearim taun bidi dabe, me te Kefira, me Berot taun bidi dabe te 743 dao. 26 Tama te Rama me Geba taun bidi dabe te 621 bidali, 27 tama te Mikmas taun bidi te 122 dao. 28 Te taun Betel me Ai te bidi te 223 dao, 29 tama te Nebo taun bidi 52 bidai, 30 tama te Makbis taun bidi 156 bidai dao.
31 Tama te Namba 2 Elam bidi dabe 1,254 dao, 32 tama te Harim taun bidi te 320 dao. 33 Tama te Lot, me Hadit, me Ono, te taun bidi dabe te 725 dao. 34 Tama te Jeriko taun bidi dabe te 345 bidi hani bidai dao. 35 Tama te Sena taun bidi hani te 3,630 dao.
36 Te pris hani dabego nogi dali, te Jerusalemba ma pali pris dabego namba dali, te tiwai elalubao. Te Jedaia hani, te augwa ayago wai te Jesuago hani bidi, te 973 elaluali. 37 Te Imergo hani bidi 1,052 bidi elaluai dao, 38 tama te bidi Pasurgo hani bidi te 1,247 bidi elaluali, 39 tama te bidi Harimgo hani bidi te 1,017 bidi elaluai dao.
40 Te Livaigo hani dabe nogi dali, te Jerusalemba ma pali Livai dabego namba dali, te e tiwai dao. Te Jesua de Katmiel sigo hani bidi te 74 elaluali. Te bidi si augwa bulali wąį te Hodavia dao.
41 Te Godigo tempel bede musik wabo hani bidi dabe augwali te Asapgo hani bidi te 128 bidi bidali.
42 Te Godigo tempel be tonalubo bidi dabe, augwali te tama hani bage Salum, me Ater, me Talmon, Akup, Hatita me Sobai. Tama augwali te 139 bidi dabe elalualio.
 
43 Te Godigo tempel be tonalubo sę bidi dabe te Jerusalemba ma pali bage, augwali te bidi dabego hani dabe da, Siha, Hasufa, Tabaot, 44 me Keros, Siaha, me Padon, 45 te Lebana, me Hagaba, me Akup, 46 me Hagap, me Samlai, Hanan, 47 tama me Gidel, Gahar, Reaia, 48 Resin, Nekoda, me Gasam, 49 me Usa, Pasea, Besai, 50 me Asna, Meunim, me Nefisim, 51 Bakbuk, Hakufa, Harhur dao. 52 Te bidi nogi me Baslut, Mehida, Harsa, 53 Barkos, Sisera, Tema, 54 Nesia, me Hatifa.
55 Te hani bidi dabe augwali te bidi Solomongo sę bidi nogi yali, augwali me te augwa page buluba ma pali. Augwali te hani bidi dabego hani bidi dabe da, Sotai, Hasoferet, me Peruda, 56 me Jala, Darkon, Gidel, 57 Sefatia, Hatil, Pokeret Hasebaim, me Ami, te tama dao.
58 Te Godigo tempel bede sę ebo bidi dabe, me te Solomongo sę yali bidi dabe, te augwa page buluba pali bidi dabego namba e tama, te 392 dao.
59-60 Te Delaia me Tobia, Nekoda, te hani bage bidi namba te 652 elaluai. Augwali taun Telmela, Telharsa, me Kerup, Adan, me Imer, te taun page bidi dabe dao. Tiali goli, te hani bidi dabego te augwa bulali te wąįgo nogi kuna konesiąwai. Tama tiyu, augwaligo te Israel tuni bidi dabebolo augwa wąį dabego nogi ola maiabo sunumi te bugagia konesiąwai, augwali te Israel bagewe, ma meniwe, te subeo.
61-62 Te pris hani dabe te pris bage mebago te augwa wąį dabe nogi te tigidali pris hani nogi elalubo bukude gegebo sę yali, tiali goli augwaligo nogi elalubo me subeo. Tama tialima, te augwali te pris da po wabo te sunumi ola maiabo te bugagia mu me konebeo. Te pris hani bage nogi te tiwai, Habaia, me Hakos, me Barsilai. Te polobadu te Barsilaigo wąįgo te taun Gileatde bidali bidi nogi Barsilaigo wegi me deli sali, tama te wąįgo te aga ayago wąįgo nogi hasegelama salio.
Te hani bidi selago te augwa wąįgo nogi me susiąbadi elaluali, tama te hetman dabego homugo te augwali olo bidi dabe naga dao homu yali, tama augwali te augwaligo pris bidimainu me ilibeo. 63 Tama te Juda dabe augwa polalubo gavman bidigo te bidi dabego te Godiba ofa ebo nai te tugio olama, te augwali habu selali. Agai te po wai, augwaligo te pris tuni bidi me deli pedalubaso da, teda te polalubo prisgo te dwasianu masigi side te po elalubo sulama, te Godigo homu sumainao, tama Godigo te po omainu yaibao, te bidi dabe augwali te pris sę emainao po wagowe, ma te subo dao. * Nam 27:21
64 Te tigidali Israel bage augwa page buluba ma pali bidi namba te e dao, 42,360 dao. 65 Tama augwa sę bidi me sę ebo we dabe namba te 7,337 dao. Tama te balia wabo we bidigo namba te 200 dao. 66-67 Tama te hosgo namba 736, tama te kamel dabego namba 435, te donki dabe namba 6,720, tama te hosgo hapkas me donki te namba 245 dao.
68 Te Godigo tempel be elaluali madigi te Jerusalemba te we bidi dabe pedelali sogo, te augwa hani tobolu bidi mebago te Godigo be ma sę ebo tau saio homu godolo yali. Tama tibaso, augwa te sę yainu te me badu dwagi yai nai dabe mani. Augwaligo te be te polobadu sę yani tǫde ma sę yainu yalio. 69 Te doado bage umabo elalubo bidi dabego te nai hauwa mani, tama te dwasianu nai elalubo bidi dabego te dwasianu nai mawai. Te Israel dabego mani tigidali golgo sęgę te 500 kilogram yali, tama te mani silvago sęgę, te 2,800 kilogram tama yali, tama augwaligo te prisgo gudubo ugwa te 100 manio. 70 Te pris dabe me, Livai dabe me, te meba we bidi te Jerusalem tomode bidali, tama pąde me bidali. Tama te musik wabo bidi dabe, me te tempel be tonalubo wasman, me te tempel bede sę ebo bidi dabe, augwali te taun te Jerusalem pąde bidigi pai. Tama te gasa Israel we bidi tigidali te augwa hanigo polobadu bidali page buluba pelama, bidigi pai dao. * 1 Sto 9:2; Neh 11:3

*2:63: Nam 27:21

*2:70: 1 Sto 9:2; Neh 11:3