22
Godigo Abrahambolo te Aisak ofa yao po wali
Nosali Godigo Abraham usu sali. Agai Abraham agabolo i olama, te tiwai po wai, “Abraham o!” Tama Abrahamgo te po wai, “Ena e bidibao.” Tialima, Godigo te po wali, “Nago ogwa deli digi te elalubao, Aisak, tama nago aga godolo mu ebao. Nago te wai odasa, nage te Moria te pedai badu pao. Te eno bulu du me deli nagebolo ola mawaibao. Tama te bulu dude nago te Aisak enabolo ofa mayu, te augwaligo ofa eyu, te siago domainu ulubo tiwai yao,” wali.
Tialima, kigamu digi mu Abrahamgo te moni kibu donki me sisi elama, te Aisak sobadi, te aga sę bidi me si dali sali. Agai te ofa yabo bagawai isi meba sobadi elama, tama agabolo te Godigo po wali pesageba palio. Tama digibulu palima, te sela wabode Abrahamgo suali, te bulu du digibulu me elalualio. Tama agai te sę bidi sibolo te po wai, “Dage si ede te kibu donki dali bididuao,” wai. “Te ena u badu te wai dali pelama, tama da si tede lotu wagi paibao. Tama nosali da si ma asaibao,” wali. Tama Abrahamgo te ofa yabo sia te Aisakbolo menama, tama agai tolai. Tama Abrahamgo sia dage dali, hwą ge dali tolali. Tama augwa si palio. Te augwali si pelama gana, tama Aisakgo te po wai, “Ayao!” Tama Abrahamgo te po wali, “Magi yaliwe, ogwao?” Tama Aisakgo agabolo hanalu wali, “Ayao, eno te sia dage me te ulabo sia da sigo sela soabo subao, tiali goli te ofa yabo sipsip te mena bidibowe?”
Tama Abrahamgo po wei ponoyu, te po wai, “Ogwa, te Godigo digi te sipsip gegela mawaibao.” Te po olama, tama augwali si palio.
Augwali si te Godigo po wali pesageba sabolama, tama Abrahamgo te alta sai masigigo nigilama, tama sia ugwadu daide dodolama muani. Tama agai aga ogwa Aisak te bonogo nogo sągą duanio. Tama agai aga te alta te isi daiba muai. * Jer 2:21 10 Tialima, Abrahamgo te hwą ge selama, tama aga ogwa elainu yali. 11 Tiali goli, Yawego Mobo Bidi Ensel te dagalude bidiyu, tama i wali, “Abraham! Abraham!” Tama Abrahamgo te po wai, “Ena e bidibao,” wai.
12 Tama Mobo Bidi Enselgo te po wali, “Nago te wai elamuo. Nago magi sę me deli aga dali me igio. Nago ogwa deli naga elalubadi, tama nago aga yogo eyu, dąų me wabeo. Tama tibaso, eno koneani, nage te Godigo po odobo bidi dao,” Yawego Ensel Mobo Bidigo te po wai.
13 Tama Abrahamgo tonono bilibadi, tama sipsip omai me deli suali, te aga gąų te dwasianu ni nologo abe sai ni nologode habela sai elaluali. Aga pelama, tama te sipsip sigi pai. Agai elama, tama tigidali siaba ulalio. Tama tiyu, agai te ofa Godibolo mawai. Tama te sipsipgo te Aisakgo pesage hasegelai dao. 14 Tialima, Abrahamgo te bulu nogi poali “Yawego mawaibao.” Tama bidi dabego megi tama me te po wabo, “Yawego aga bulu dude te sǫą pabo nai mawaibao.”
15 Tialima, Yawego Mobo Bidi Enselgo te Abraham si sogo i bomonama weyu, te po wai, 16 “Yawego te tiwai wali, ‘Te ena nogide digi eno mu dąų walai bomai po obao. Nago naga te deli naga elalubo ogwa me yoga sabeo. Tama tibaso, mu tama, eno nage dali wiegi yai sę mu yaibao. 17 Eno te tiwai po obao, te eno nago hani wąį dabe te wai puluba hauwa mu, te dagalude hǫ, me te tamu ąį sanede masigi kemi tiwai hauwa mu pedelaibao. Tama nago wąį hani wai dabe augwaligo te boi bidi dabe augwali aiyaba mu elaluama, tama augwaligo doado bage mu saibao. * Hib 6:13-14; 11:12 18 Tama tigidali tǫde bidalubo bidi hanigo ena hanalu, te augwali dali dwagi yai sę yao po weyu, te nago wąį hani dabe dali dwagi yai sę yali te tiwai yao po waibao. Magi baso meni, nago eno po wali palio,’ Yawego te po wali,” Mobo Bidi Enselgo te po wai. * Tpi 3:25 19 Tama Abraham dali, Aisak dali si aga sę bidi si bididuali madi ma pelama, tama augwali te Berseba teba ma pali. Tama Abraham te Bersebade bidali.
Te Nahorgo hani dabe
20 Nosali Abrahamgo te tiwai po odali, “Milkago te wai meba ame nani po wai.” Milka te Nahorgo we, tama Nahor te Abrahamgo ama dao. 21 Te e da te wai dabe augwali nogi e dao, Us te gomunai bidi, tama Bus, me Kemuel, aga te Aramgo aya dao, 22 tama Keset, me Haso, me Pildas, me Jitlap, me Betuel. 23 Betuel te aga te we Rebekago aya dao. Milkago te Nahor tego ogwa te a naga olama, me sela ame nani, te Nahor te Abrahamgo ama dao. 24 Te Nahor aga dali bidali gasa we me nogi da, te Reuma, agai ame nani ogwa te Teba, me Gaham, me Tahas, me Maka, te tama ame nai.

*22:9: Jer 2:21

*22:17: Hib 6:13-14; 11:12

*22:18: Tpi 3:25