46
Jekop me, aga ogomani dali, te Isipba pai
Te Jekopgo aga doado bage tigidali sisinama, tama aga te Berseba teba pelama, tama agai te aga aya Aisakgo Godiba ofa igi pali. Te hulide nade God te Jekopba pedelama, tama i wali, “Jekop, Jekop.” Tama Jekopgo te po wali, “Ae, ena e bidibao.” Tialima, Godigo te po wali, “Ena God dao. Ena te nago ayago God dao. Nage te Isipba pabo wi me elamuo. Te eno nago hani sibi wąį dabe te genuai hani mu pedelimainu ilaibao. Te ena digi ena nage dali te Isipba pelama, tama nosali eno nago hani wąį dabe te eba ma odasa asaibao. Tama Josep nage dali bidibadi, te nage isibo siba usu naibao,” wali.
Tialima, Jekopgo Berseba taga soali. Tama aga ogomanigo aga me, te augwa we dabe me, tama te dwasianu wai te Ferogo augwali te sela asomainu te tolali karisba munama pali. Tama augwaligo te Kenande sali te bulmakau me, te gasa nai dabe dali selasa peyu, tama augwali te Isipba pai. * Tpi 7:15 Tigidali ogwa me, wegi dabe dali, te dwasianu ogwa wąį me we, augwali tigidali te Jekop dali pali.
Te Jekop dali Isipba pali hani dabe augwali nogi e dao. Te gomunai ogwa Ruben da. Te Rubengo ogwa dabe nogi te e tiwai, Hanok, me Palu, me Hesron, me Karmi. 10 Tama Simeongo ogwa dabe nogi e dao, Jemuel, me Jamin, Ohat, Jakin, Sohar me Saul. Saul te Kenan wego ame nani ogwa dao. 11 Tama te Livaigo ogwa dabe e da, Gerson, me Kohat, me Merari. 12 Tama Judago ogwa dabe e tama da, Er, me Onan, me Sila, me Peres, me Sera. Tiali goli, Er de Onan si te Kenande isali. Tama te Peresgo ogwa dabe e da, Hesron me Hamul. 13 Tama te Isakargo ogwa dabe te e dao, Tola, Puva, me Iop, me Simron. 14 Tama te Sebulungo ogwa dabe e tama, Seret, me Elon, me Jalel. 15 Ruben me Simeon, me Livai, me Juda, me Isakar, me Sebulun te Jekopgo we Leago, te augwali Mesopotemiade bidali sogo te augwali ame nani. Agai te wegi me deli me ame nani, te wegi nogi Daina. Te we Leago ame nani wai dabe te wąį te tigidali 33 usu dao.
16 Te Gatgo ogwa dabe te e tama, Sifion, me Hagi, me Suni, me Esbon, me Eri, me Arodi, Areli. 17 Tama te Asergo ogwa dabe te e tama, Imna, me Isva, me Isvi, me Beria, tama augwa abe da Sera da. Tama te Beriago ogwa dabe te e tama, Heber me Malkiel. 18 Tama te 16 hani sibi augwali te Jekopgo wąį te ogwa dabe te we Silpago ame nani. Silpa te sę ebo we te Labango aga wegi Leabolo mani, te sę ebo we dao.
19 Te Jekopgo we Reselgo wai te e tama, Josep de Benjamin si dao. 20 Josepgo we Asenat te Isipde selama, tama ogwa si ame nani, Manase me Efraim. Asenat te Heliopolis bulu pris bidi Potiferago wegi dao. * Gag 41:50-52 21 Tama te Benjamingo ogwa dabe te e tama wali, Bela, me Beker, ma Asbel, me Gera, me Naman, me Ehi, me Ros, me Mupim, me Hupim, me Art, tama da. 22 Te 14 bage, te augwali Jekopgo ogwa dabe me wai, te Reselgo ame nani hani dao.
23 Dango te ogwa deli naga ame nani, te Husim dao. 24 Tama te Naptaligo ogwa dabe te e tama, Jasiel, me Guni, me Jeser, me Silem. 25 Te augwali 7 hani te we Bilhago ame nani. Bilha te sę ebo we Labango te aga wegi Reselbolo mawai.
26 Te Jekopgo ogwa dabe me wąį hani dabe dolo te Isipba pali, te 66 hani augwali Kenandu pali. Te nedali te Jekopgo ogwa dabego we dabe te augwali nedebe. 27 Te Josepgo wego ogwa si te Isipde ame nani. Tama tialima, te Jekopgo hani tigidali augwali te Isipba pali bage nedeyu, tama Josep aga we waide nedali te deliba sisinama, te namba te bidi sese sela olama, gasa bidigo nogo si, te 70 tama augwali te sogo Isip tǫba sisinama, bidai dao. * Tpi 7:14
Jekop me aga hani we wai te Isipde bidali
28 Te Jekopgo Juda polasa tagala palali, te Josepbolo hanalugi pomainu pelama, te aga aya agai te Gosen hanu tǫba tiąba asomainu yali. Tama Jekopgo hani augwali te sabolubo sogode, 29 tialima Josepgo te agai po ola tolama, te aga karis sela asobosi, te aga aya tiąba peyu, te Gosen tǫba pali. Aga aya bidiboba sabolama, tama polo aga pagea sigi pelama, tama gela sesabi elama mu wali.
30 Tialima, Jekopgo Josepbolo te po wali, “Megi da, ena isibaso, te usu dao, magi baso meni, eno nage suali, tama eno koneani, te nage bidibo ula dali bidibo te eno suali,” wali.
31 Tialima, Josepgo aga ama dedebolo me te aga ayago we wai sibibolo te po wai, “Megi da, te eno Ferobolo e tama po wagi paibao, ‘Eno ama dede me eno ayago hani dabe, augwali te Kenande bidali te enaba aselama, bidibao,’ po waibao. 32 ‘Te hani bidi dabe augwaligo te sipsip me bulmakau dabe tonalubo sę ebo da. Augwaligo sipsip me bulmakau dabe dali te tigidali doado bage sela asai,’ eno agabolo te po pusaibao. 33 Tama Ferogo dage i olama, tama dagebolo hanalu, te dagego magi sę ebo dawe po obaso da, 34 teda dagego e tiwai po agabolo waiąo, ‘Genuai bidi, dago te bulmakau me sipsip tonalubo sę te da dwasianu ogomani elalubadi gagalama, te megi e sogoba usu nagasali, te dago dena aya dede hanigo polobadu yali tiwai te dago me yai.’ Te dagego te tama tiwai po weyu da, teda dage te Gosen tǫ pedaide bida po waibao. Eno tama tiwai po wali, magi baso meni, te Isip bidi dabe augwaligo te sipsip tonalubo bidi dabe te augwaligo godolo me ebo meni, tama tedali bidimainao homu ebo dao,” Josepgo aga hani bagebolo te po wai.

*46:6: Tpi 7:15

*46:20: Gag 41:50-52

*46:27: Tpi 7:14