Te Israel Tobolu Bidi Dabe
Hasia Nedebo Po
Te buku Te Israel Tobolu Bidi Dabede te nosali augwaligo te Kenan tǫ sainogo yali sę me te po hauwa elalubo, tama sę ela pelama, te augwa digi augwa tuni bidi nigilama bidali teba usu nigi pali. Augwaligo te Israel dabe tobolu bidi meba dabede te po wali. Te e tobolu bidi dabe hauwa augwali te ami bidi tonalubo bidi dabe dao, augwali te po tų odobo bidi dabe me te bomai po dabe bolobaso, te po dodolobo bidi dabe augwali te bage menio. Godigo augwali te augwa hani dabe te boi bidigo augwali aiyaba elaluama, tama te augwali sęgę mobaso, te augwaligo tau somainogo yali. Te bidi me deli augwali tomode te genuai nogi elaluali, te Samson, te augwaligo agade yali sę po asęani te Dąį 13-16 tede te po elalubao.
Te genuai sę me deli te Godigo dabolo ola mawainu yali, te e tama: Israelgo te Godigo po wali mu peyu tama bugagia bidimainu yali, tiali goli te augwaligo agai po sela sąbaso da, te augwali boi bidigo mu dolomainu yali. Tiali goli, te aiyaba elalubo gasa nai me deli te elaluali. Te augwaligo Godigo po sela sąbo sogo, te augwali dolobo si da, te Godigo augwali homu dene idu, tama augwali tau sabo homu yali. Tiali goli, agai augwali odolali me tau sabe, augwaligo homu begelama, tama dwai sę yali tagalama, tama agaba homu begelama asobo si da, teda agai te tobolu bidi dabe augwaligo nogode tau sabo bomo mawai dao.
Tobolu Bidi Dabego te Israel Hani Tonaluali
1
(Dąį 1–3)
Te Juda dabe me te Simeon dabe dede augwaligo te tuni bidi Adoni Sedek pageabi yali
Te Josua isai madi tama te Israel dabego te tiwai po te Genuai Bidibolo hanalu wali, “Te mena hani polasa peyu, tama te Kenan dabe dali boi hwįgi pogowe?” wali.
Tama Genuai Bidigo te po wei ponani, “Te Judago hani polasa paibao, magi baso meni, eno te tǫ augwalibolo mawai dao.”
Tama Judago hanigo te Simeongo hanibolo wali, “Te hasia dage da dali aselama, tama da te augwaligo dabolo sa muani tǫba pinao,” wali, “tama dago te Kenan dabe dali hwįaibao. Nosali da Juda dabe dage dali te augwaligo dagebolo sa muani tǫba paibao.” Te po wai. Tama te Simeongo hani te Judago hani dali pali.
Tama Judago hani te boi hwįgi painu polasa pali, tama Genuai Bidigo te Kenan hani me te Peres hani si te Judago hani dabe nogoba munama, tama augwaligo te bidi sese umabo bidi mu, te 10,000 bidi te Besekde ela silali. Tama te Juda dabego te tuni bidi Adoni Besek te aga hani dali gegelama, tama augwaligo augwali dali hwįani, tama augwali aiyaba elauali. Adoni Besek wi pali, tiali goli te Juda dabego aga pobeasa pelama, tama aga pageabi elama, tama te genuai a nogo si togwali, tama te a sągą si me togobadi yali.
Tama Adoni Besekgo te po wali, “Polobadu eno te tuni bage bidi sese sela te gasa bidigo nogo si te 70 bidi te augwali eno te a nogo me, a sągą me togolama, tama augwaligo te nai kakali te eno tebol sai dologode sela tuyu yai. Megi Godigo te tiwai sę naga te enaba wei ponobao,” wali. Tama augwaligo te tuni bidi Adoni Besek te moni hanu Jerusalemba sela pelama, te Jerusalemde bidibadi tama aga isai dao.
Te Judago hanigo te Jerusalem me Hebron dali sali
Te Juda dabego te Jerusalemde bidali bidi dabe dali boi hwįnama, tama augwaligo tǫ sali. Tama augwaligo te we bidi ela munama, tama augwaligo bulu dabe dali sia ulali.
Nosali augwali pelama, te Kenan bidi dabe te bulu dude me bulu odogode bidalubo bidi dabe dali hwįgi pali, tama augwaligo te bulu nogi Negev teba pelama, me hwįgi pai. 10 Tama nosali ma augwali pelama, te Hebronde bidibo Kenan bidi dabe dali hwįgi pali. Te bulu Hebron te polobadu augwaligo te hanu nogi Kiriat Arba nogi yai. Tama Juda dabego te Sesai bulu bidi me, te Ahiman bulu me, te Talmai bulu bidi, te augwali aiyaba elaluai dao.
Otnielgo te Debir hanu sali
11 Te Juda dabego te Hebron bidi dabe augwali aiyaba elaluama, tama augwali pelama, te Debir we bidi dabe dali hwįgi pali. Te bulu Debir polobadu augwaligo te hanu nogi Sefer nogi yali. 12 Tama Kalepgo te po wali, “Te niwai bidi me deligo te Sefer hanu we bidi dali boi hwįnama, te augwali aiyaba elaluama, tama te hanu sobaso da, teda agai te eno wegi Aksa te somainu yaibao.” Kalepgo te po wali. 13 Tama Otniel, te Kenasgo ogwa, te Kenas da te Kalepgo dwasianu amanu, agai te hanu sigi pali. Tama tibaso, Kalepgo aga wegi Aksa te Otniel menama, tama agai sali.
14 Tama te Aksa sabalubode, Otnielgo agabolo po bomo elama weyu, te aga ayabolo te tǫ pedai me deli momainogo te po hanalu wao po wali. Tama Aksa te Kalepba pelama, tama aga te kibu donkide dualaluali te tagalama tǫba samonani, tama Kalepgo agabolo hanalu wali, “Nago magi nai sabo homu ebowe?”
15 Tama Aksago po wei ponani, “Eno te nai me deli sabo homu ebao. Nago ena te ili meni yai wa pai tǫba muani, te tǫ nogi Negev, te megi nago ena te wę ulu meba mao,” wali. Tama Kalepgo te ulu wę ugwadu me aiyadu me elalubo tǫ me te agabolo mani.
Te Juda dabe dali te Benjamin dabe dali te augwali ugwaba ela holali
16 Te Mosesgo wąį monu te Kengo hani dao. Tialima, te ayago hani dali, te Judago hani dali, augwaligo te pam ni sili elalubo bulu * Te pam ni sili elalubo bulu te augwaligo polobadu te Jeriko nogi poali. taga peyu, tama augwali te Judago bulu te wa pai elalubo te Arat pedai te badu bidigi pali. Tama augwali te Amalek bidi dabe dali te bulude bidali. 17 Tama te Juda me, te Simeon me, te hani si augwali pelama, tama te Sefat hanude bidibo Kenan bidi dabe aiyaba elaluali. Tama augwaligo te hanu tigidali dola silali. Tama augwaligo te hanu nogi gesi poali, te Horma nogi yai. Te hanugo gesi noma nogi page da te “Dola silali,” tama wabo dao. 18 Tiali goli te Juda dabe augwaligo te bulu Gasa me Askelon si te sabeo, tama Ekron te tǫ pedai dabe dali te sisąwai.
19 Genuai Bidigo te Juda dabe tau sobaso tama augwaligo bulu du elalubo tǫ dabe sali. Tiali goli, augwaligo te wę sanide bidalubo bidi dabe sela sąyabo te usu meni yai, magi basowe, te bidi dabe augwaligo te hwįbo nai dabe karis ain elaluali. 20 Tama augwaligo te bulu Hebron te Kalep mani, te tiwai te polobadu Mosesgo po wali gilama. Tama Kalepgo te Anakgo ogwa sela te augwali Hebronde bidali te sela sąwani. * Jos 15:13-14 21 Tiali goli, te Benjamin hanigo te Jebus dabe te Jerusalemde bidibo te me sela sąbeo. Tama te Jebus dabe te Benjamin hani dali bidaluama, tama megi e po asęani sogoba usu nagasali. * Jos 15:63; 2 Sml 5:6; 1 Sto 11:4
Te Josepgo hani dabego te Betel bulu hani bidi augwali aiyaba elaluali
22-23 Tama tialima, te Josepgo hani pelama, te Betel hanude bidali we bidi dali boi hwįgi pali. Polobadu augwaligo te hanu nogi te tiwai nogi poali, te Lus wai. Tama Genuai Bidigo augwali tau sabo sę yali. Tialima, augwaligo te bidi meba tagala palama, te hanuba sa pali. 24 Tama te sa pali bidi dabego te bidi me deli te hanu tagalama buluba soabo suali. Tialima, augwaligo agabolo te po wali, “Te nago dabolo te hanu tomoba pabo sunumi ola mobaso da, teda dago nage dali dwai sę me iligobeo,” te po wali. 25 Tama agai augwalibolo te hanu tomoba pabo sunumi ola mani. Tama augwali te hanu tomoba pelama, tama te hanude bidali we bidi tigidali ela silali. Tiali goli, augwaligo te bidi deli te aga hani dali te augwali me elibeo. 26 Tama te bidi aga te Hit dabego tǫba pelama, tama agai te hanu me deli nigali, tama agai te hanu nogi te Lus nogi poali. Tama te nogi me elalubo dao.
Te Manase hani me Efraim hani si te ugwaba igulali
27 Te Manasego hanigo te bulu Betsan, me Tanak, me Dor, me Ipleam, me Megido, te bulu dabe pąde elaluali dwasianu bulu dabede te bidali bidi dabe te augwali te augwaligo me sela sąbeo. Magi baso meni, te Kenan dabego homu bomonama eyu, tama tede me bidalu dali. 28 Tama te Israel dabe augwaligo bomo pedalubo sogo, augwaligo te Kenan we bidi augwali kalabus ilibo sę yali. Tiali goli, te Israel dabego te augwali mu tigidali sela sąyu me ebeo. * Jos 17:11-13 29 Tama Efraimgo hanigo te Kenan we bidi te Geser hanude bidali te augwali me ela gudulisiąwai. Tama te Kenan we bidi augwali dali tede me bidaluai. * Jos 16:10
Te gasa hani dabe augwali ugwaba ela holali
30 Tama Sebulungo hanigo te hanu Kitron me Nahalal te hanu side bidali we bidi te augwaligo ela gudulube. Tama te Kenan we bidi te augwali dali hodobo bidaluai. Tama te Sebulun hanigo te Kenan dabe augwali kalabus ebo sę ilali. 31 Tama Asergo hanigo te Ako me Saidon, me Alap, me Aksip, me Helba, me Afek, me Rehop, te tama hanude bidali we bidi te augwaligo me sela sąsiąwai. 32 Tama te Aser dabe te Kenan dabe dali bidali, magi baso meni, te augwaligo augwali te bidi me sela sąsiąwai. 33 Tama Naptaligo hanigo te hanu Betsemes me Betanat te hanu side bidali we bidi augwali te me sela sąbeo. Tama augwali te Kenan dabe dali bidaluali. Tama Naptaligo hanigo te Kenan dabe augwali kalabus ilibo sę yali. 34 Tiali goli, te Amor dabego bomo eyu, tama te Dango hani dabego augwali te odogo tǫde ela gudulubo usu meni yai. Tama tibaso te Dango hani dabe meba bulu duba holama bidali. Tama te Amor dabego te augwali te tǫ maluba dulumainu me ebeo. 35 Te Amor dabe augwali naga te Aijalon, me Salbim, me Heres, te tama sela bulude bidaluai. Tiali goli, nosali te Josepgo hanigo bomo genuai pedelama, tama augwali tonaluyu, tama augwali kalabus ilibo sę yai. 36 Tama te Amor dabego tǫ dąį te bulu du Akrabimde gagalasa pelama, te bulu Selaba sabolama, tama ugwaba mu pidubadi geani.

*1:16: Te pam ni sili elalubo bulu te augwaligo polobadu te Jeriko nogi poali.

1:17: Te hanugo gesi noma nogi page da te “Dola silali,” tama wabo dao.

*1:20: Jos 15:13-14

*1:21: Jos 15:63; 2 Sml 5:6; 1 Sto 11:4

*1:28: Jos 17:11-13

*1:29: Jos 16:10