26
Si wagi soayu augwaligo Israel dabe nedali
Te genuai gasi silama, tama Genuai Bidigo Moses de Arongo ogwa Eleasar sibolo te po wali, “Megi da, nago te Israel hanigo wąį hani bidi dabe sese tama nedao. Teda te kibu be nogo si sągą si yai bidi dabe, me te nogo si sągą si edelai bidi dabe me nedao, tama augwali ami bidi nigabo usu yai sao,” wali. 3-4 Tialima, Moses de Eleasar sigo Genuai Bidigo po wali pali. Tama augwali sigo te bidi dabe te kibu be nogo si sągą si, me te kibu be edelai bidi dabe i wali. Tama augwali te Moapde dola pai buluba sisinagasali, te wę Jordan sesege badu, te hanu Jeriko pąde. Augwaligo te Isip tagalama asali bidi dabe nedao po wali, tama augwaligo namba e tama dao.
Ruben te Jekopgo gomunai ogwago hanigo wąį aga hani mu e tama elaluali, Hanok, me Palu, me Hesron, me Karmi. Te hani me si me si bidi dabe te 43,730 te elaluali. Te Palugo ogwa te Eliap dao. Tama te Eliapgo ogwa te e dao, te Nemuel, me Datan, me Abiram. Tama polobadu te we bidigo te Datan me Abiram si tobolu bidi bidimainogo sa muai dao. Tiali goli, augwali si te Moses de Aron si dali hagoma elama, augwali si Kora hani dali taluama, augwali sesego Genuai Bidi dali dwai hagoma kolesaga yali. 10 Tialima, te tǫ tomode si peda pelama, moni dedage nigilama, tama te bidi augwali sese tama te dedageba tulaluama, tama tǫ ma madu selama, augwali mesegelai dao. Augwali te Kora dali tama isali, tama te sogo me te 250 bidi aga wali pali bidi te isigo dolali. Tama te kolesagago te Godigo bomai homu kolesaga mu te we bidi mani, te augwaligo me te dwai kolesaga wali pidali weyu. 11 Tiali goli, te Korago ogwa dabe te dolali sogo isai menio.
12 Te Simeon aga hani meba e tama elaluali, te Nemuel, me Jamin, me Jakin, 13 me Sera, me Saul dao. 14 Tama te a naga hani deligo da te 22,200 bidi elaluali.
15 Te Gat hani bidi dabe augwa hani meba e tama elaluali, te Sefon, me Hagi, me Suni, 16 me Osni, me Eri, 17 me Arot, me te Areli dao. 18 Tama te a naga olama si hani deligo te 40,500 bidi dabe elaluali.
19-21 Te Juda hanigo aga hani meba e tama elaluali, Sela, me Peres, me Sera, Hesron me Hamul, Peres te Hesron de Hamul sigo aya dao. Polobadu Judago ogwa si me te Er me Onan si te bulu Kenande isai dao. 22 Te a naga hani deligo te 76,500 bidi dabe tama elaluali.
23-24 Isakar aga hani meba te tama elaluali, te Tola, me Puva, me Jasup, me Simron. Te Puva aga hani augwa digi augwa nogi te Pun nogi yali. 25 Te me si me si hani deligo te 64,300 bidi tama elaluali.
26 Te Sebulun hanigo hani meba e tama elaluali, te Seret me Elon me Jalel. 27 Te hani selago bidi dabe te 60,500 tama elaluali.
28 Te Josepgo hani si elaluali, te Manase me Efraim. 29-30 Te Manase hani te e tama dao. Te Makir te Manasego ogwa dao, te Gileatgo aya. Tama te Gileatgo wąį dabe deli hani da, te e tama dao, te Ieser, me Helek, 31 me Asriel, me Sekem, 32 me Semida, me Hefer. 33 Selofehat, te Hefergo ogwa, agai ogwa meni. Agai te wegi mani naga elaluali. Augwaligo nogi e tama dao, Mala, me Noa, me Hokla, me Milka, me Tirsa. 34 Te a naga olama deli te Manase wąį hani deligo te 52,700 bidi dabe tama elaluali.
35 Te Efraim hani wąį deligo da e tama elaluali, Sutela, me Beker, me Tahan. 36 Tama Sutela te Eran hanigo wąį dao. 37 Tama te hani wąį deli selago da te 32,500 bidi tama elaluali. Te Manase hani de Efraim hani augwali sigo wąį deli dao, te Josep dao.
38 Te Benjamin hanigo wąį e tama elaluali, Bela, me Asbel, me Ahiram, 39 me Sefufam, me Hufam. 40 Tama te Art me Naman augwa wąį te Bela dao. 41 Tama te hani wąį a naga augwaligo te 45,600 bidi tama elaluali.
42 Te Dango te aga hani wąį deli tama elaluali, te Husim dao, 43 tama te hanigo te 64,400 bidi tama elaluali.
44 Te Aser hanigo wąį te e tama elaluali, te Imna, me Isvi, me Beria. 45 Tama te Beria te Heber de Malkiel sigo wąį dao. 46 Asergo wegi deli dao, te wegi nogi te Sera dao. 47 Te deli wąį selago te 53,400 bidi tama bidali.
48 Te Naptali hani wąį te e tama elaluali, Jasiel, me Guni, 49 me Jeser, me Silem. 50 Te deli wąį me si me sigo te 45,400 bidi dabe tama elaluali.
51 Tialima, te Israel dabe namba sese tama te 601,730 bidi dabe tama elaluali.
52 Nosali Genuai Bidigo Mosesbolo te po walali, 53 “Megi da, eno homugo nago te deli deli hani bidi wąįgo we bidi dabe namba usu nama, augwali tǫ nosali dobayao. 54-56 Nago te tǫ togola dobayainu, te satu gagali yao. Tama te we bidi hauwa elaluali we bidi haniba te tǫ genuai togola mao, tama te we bidi dwasianu yali we bidi haniba te tǫ dwasianu tama togola dobayao,” te po wai. * Nam 34:13; Jos 14:1-2
57 Te Livai hanigo wąį te dao, Gerson me Kohat me Merari. 58 Gerson, me Kohat, me Merari, augwali hani wąį te e dao, Lipni, me Hebron, me Mali, me Musi, me Kora. Kohat te Amramgo aya dao. 59 Tama Amramgo te Jokebet sai dao, te Livaigo wegi. Jokebet augwali te Isipde bidibadi ame nai dao. Tama Jokebetgo ogwa si ame nai dao, te Aron de Moses si. Tama Jokebetgo te wegi deli ame nai dao, te agai nogi te Miriam dao. 60 Tama nosali Aron aga we selama, te ogwa me si me si ame nani, te Nadap, me Abihu, me Eleasar, me Itamar dao. * Nam 3:2 61 Te Nadap de Abihu si te habu selai isi selama, Genuai Bidibolo ofa yaide isai dao. * Prs 10:1-2; Nam 3:4
62 Te Livai hani dabego bidi dabe naga namba te dwasianu polua deli yai waidu gagalama, polo monu dabe yaiba sabolali bidi namba, te 23,000 dao. Augwaligo te Livai dabego namba dali te Israel dabego namba dali deliba talubeo. Magi baso meni, augwaligo te Israel dabebolo yali gilama te Livai dabebolo tǫ me mawai menio.
63 Moses de Eleasar si te Moap bulude te dola pai bulude bidiyu, te Jordan wę u badu, te Jeriko hanu pąde, augwali si tede bidiyu, te Israel bidi dabego nogi selama, tama lista nigali. 64 Polobadu te Moses de Aron sigo te bidi dabe te nai meni yai bulude nedai dao, te Sainai bulu du pąde. Tiali goli, megi da, te hani me bidibadi Mosesgo augwali nogi me sabeo. Mu menio. 65 Polobadu Genuai Bidigo augwalibolo te po walai dao, “Te bidi dabe augwali sese te nai meni yai bulude isila paibao,” po wai dao. Tiali goli, Jefunego ogwa Kalep, de Nungo ogwa Josua augwali si digi te isibeo. * Nam 14:26-35

*26:54-56: Nam 34:13; Jos 14:1-2

*26:60: Nam 3:2

*26:61: Prs 10:1-2; Nam 3:4

*26:65: Nam 14:26-35