91
God te da tonalubo bidi dao
Bidi te Ugwade Mu Bidibo Godiba pelama,
te agai aga tonalumainu yali,
aga te Tigidali Bomo Elalubo God pąde bidiyu,
tama agai aga mesegalubo dao.
Te bidigo te tama po Genuai Bidiba waibao,
“Nago ena bagualu, tama nago
ena bugagia seselalubo dao.
Nage eno God dao.
Eno konealubo homu nageba muai dao.”
Mu tama, te Godigo nage bugagia tonalu,
tama te geme dualalubo naigo
nage me dologobeo.
Tama agai nage bagualubaso,
tama te dwai gasi dabego nageba me sogobeo.
Te agai nage bugagia mesegalu,
te kakarukgo aga wai dabe
te bogogo mesega sabo tiwai yaibao.
Nage te bugagia Genuai Bidigo bogo
dologode dualaluaibao,
tama agai nage tonalubao.
Agai nage tonaluabo po te tibo po me wagobeo.
Tama tiyu, nage Genuai Bidi dali bidiyu,
te bidi aga te hwįbo sabelede
duala sabo tiwai ebo dao.
Nago te magi nai me deli nageba
te hulide pedelaiba homu eyu, wi me egobeo.
Tama te giligade nage te magi nai me delide wi eyu,
te nage dolabo nai me deli te polo
pedelabo homu wi me elamu dao.
Tama te genuai gasi nageba te hulide
pedelabo te wi me igio,
tama te giliga tomode me te dwai nai
nageba pedaliyu,
tama nage dolainu me egobeo.
 
Te 1,000 bidi nage pąde isibaso me,
tama te 10,000 bidi nago
dolo nogo badu isibaso,
te tagalao, te dwai nai nage pąba me asogobeo.
Te naga digi te Godigo te dwai sę ebo bidi dabe
augwa yali sęde wei ponobo te nago suaibao.
 
Nage te Godiba pelama,
te dwai nai dabede geme duala sao,
tama te Ugwadu Mu Bidibo Godigo
te nage mu seselalubo bidi dao.
10 Tama tiyu, te dwai nai nageba me pedalugobeo.
Tama genuai gasi te nago be pąba me asogobeo.
11 Te Genuai Bidigo aga ensel dabeba
te nage menaba pabo madi tigidali badu
te nage tonalubo sę mawaibao. * Mat 4:6; Luk 4:10
12 Tama te ensel dabego nogogo nage tolalu,
tama tiyu, te masigigo nago sągąde
me dologobeo. * Luk 4:11
13 Te nago laion me hasamani agayu,
tama te gesi ogwa bidi laion,
me genuai hasamani dwai mu me
agayu, yaibao. * Luk 10:19
 
14 Godigo te tama po wali,
“Te eno te ena wei mu ebo bidi dabe
augwali ma saibao,
tama te eno te ena mu koneani
bidi dabe seselalubo dao.
15 Te augwaligo enaba gedu haluasa po wabo sogo,
te eno augwaligo wabo po odaibao.
Tama te sęgę augwaliba pedalubaso da,
te ena augwali dali bidaibao.
Tama eno augwali ma selama, tama augwaliba
te genuai nogi mawaibao.
16 Te augwaligo bidabo ula
te ibanu gana bobage kidilama,
te augwa gasa ugwadu me daganobo tiwai yaibao.
Tama eno augwali ma selama,
tama augwali ena dali bidaibao,” wali.

*91:11: Mat 4:6; Luk 4:10

*91:12: Luk 4:11

*91:13: Luk 10:19