Dene gina köcökpa te Yüwane ba fü wü kpara ka Yesu
1 Yüwane
Masere si-ngü
*Yüwane ba köcökpa ne me-ye. Ah de Yüwane, ye Zebedayo, ta te di esüka wü *mürü tima ka Yesu nzükpa de füh ye ꞌbasu ne. Ah kpah de Yüwane ta te ba tofo ngü ka Yesu Kurisito. Ah ba köcökpa ne fü gara wü *kpara ka Yesu te ewü ngbü gbü gara sü, amba nih tï awu ïrï sü la nda-nih de.
Si-ngü te Yüwane ba ngü ne fü wü kpara ka Yesu la tete, ah teka amala ngü fü ewü kpekpeke, gü ba dene, ah le de wüh le te-wü de wü bu wü, teka fü ewü adi wü di Me fanü fanü. Angü Yüwane gü ba dene, te mü gü ba, ni le Me de maguma ni ꞌburu, amba te mü le wü bu mü de la, mü ngbü esu ka-mü dela wu.
Yüwane le kpah amala ngü fü wü kpara la kpekpeke, de wüh ceka te-wü ꞌbe ꞌbe ꞌbe teka wü mürü wu, angü wüh ena afiti ewü de siti rïrï. Ah le de wüh lala eküte zu *ngari Me, ta te ani rï ewü di te enga gina ne.
Wü ngü te Yüwane ba gbü köcökpa ne, wüh dene
Sapïta 1:1-4 Si-ngü te Yüwane ba köcökpa ne tete
Sapïta 1:5–2:17 Ngü ka siti ngü
Sapïta 2:18-27 Siti rïrï ka wü mürü fiti
Sapïta 2:28–3:24 Ah le de nih di ele te-nih, angü nih de wü di Me
Sapïta 4:1-6 Siti rïrï ka wü mürü fiti
Sapïta 4:7-21 Ngü ka lele ka Me
Sapïta 5:1-21 Ngü te yi ena amaka wazi gbügbü, te yi to maguma yi fü Yesu la
1
Dene si-ngü te ma ba köcökpa ne tete
Wü di enga ra, ngü te a ngbü ele aba fü yi enatikine ne, ah de ngü ka Yesu *Kurisito, angü engu de Ri Me, te ngbü eküwa wü kpara ꞌburu. Ta gügü, te enga gina, o Me o kotö ne la de, Yesu ladü. De-a, wü *mürü tima kaka, a wu engu eyi cu de jia a. A je riri na eyi de güje a. A tala küküte kpah eyi cu de kpa a. Yesu Kurisito ka-ye ta ladü ake Wö ye, kü te kpo te enga gina, o Me mere kotö ne, la de. Fü Me adu aza engu, agü tatamu fü nih. Fü a awu engu ta cu de jia a. Fü a adu tïne emala ngü tekaka na fü wü kpara, teka de wüh küwa aküwa fï mere badi. Dela si-ngü te a ngbü eba ngü tekaka na fü yi ne. Angü a wu ngü engu la cu me-a de jia a. A je riri na kpah eyi cu me-a de güje a. Dela si-ngü te a ngbü kpah emala ngü ne tete fü yi, de yi le ngü kaka, teka de nih ngbü biringbö, da ele te-nih esüka nih. Teka ne de, angü a ngbü nda-a eyi ele te-a esüka a de wü Me bete Yesu Kurisito, te di de Yeye na ne. Te di bala, dela si-ngü te ma ngbü eba ngü ne tete na fü yi, teka de nih ngbü de nih ma, de maguma nih biringbö. Fü nih adu angbü ꞌburu de mere tadu emaguma nih teka ngü la.
Dene ngü te ma ele amala fü yi teka siti ngü
Ngü de te a ngbü eba fü yi ne, a je wü ngü la gömö Ye Me, Yesu *Kurisito. Fü a adi emala fü yi, ga, Me ka-ye *nzïla baka ra te ngbü esü, adi elofo sü füh kotö ne ꞌburu. Me ngbü eyi elofo sü, gara e kpala, te ena akoro ba biti, ani jia sü de te ngbü elofo la, nda ma.
Te di bala, te mü mala, gü ba, “Ni le ngü ka Me eyi,” te mü di dene la fï bü elala gbü *siti ngü, te mü ngbü emere ne, amba mü ngbü esu ka-mü nda-mü wu. Teka ne de, angü wü siti ngü ka-mü la, ngbü egü tamu ngü, ga, mü le zu ngü ka Me nda-mü la fï de. Amba te nih ngbü emere fï bü wü ngü te reke gbü jia Me, ba e te Me ngbü ele, fü nih angbü eyi da ele te-nih esüka nih fanü fanü la, *ngüte Yesu, Ye Me, tï eyi azürü wü siti ngü ka-nih ꞌburu asidi.
Te mü mala, gü ba, “Ni mere siti ngü nda-ni kü de,” la, mü ngbü dela esu wu eküte mü de tete-mü. Amba te mü du füwa te-mü, mala nga wü siti ngü ka-mü, de te mü ngbü emere ne ꞌburu mbölö mbölö fü Me la, Me tï eyi aboro wü siti ngü ka-mü. Fü engu azürü wü siti ngü de emaguma mü la ngbala, kpah ba e ta te engu mala. Angü engu ka-ye de kpara te tï afüfü ngü, de te engu mala ne, nda de. Ah emere ka-ye kpah fï bü mene ngü te reke areke.
10 Amba te mü cere nga mü, ga, “Angü ni mere siti ngü nda-ni kü de,” ngü la ena angbü gegege ba e te mü mala, ga, “Me de mürü wu.” Angü engu mala eyi, ga, “Wü kpara ꞌburu mere siti ngü eyi.” Te mü ga yïkï gbü ngü engu la, amba ngü ka Me emaguma mü nda ma.