Dene wü ngü te
Wü Mürü Tima ka Yesu
ngbü mere sidi nga Yesu
Masere si-ngü
Buku ne, Luka ba kpah me-ye. Engu ba züka tofo ngü teka Yesu ne kpah me-ye. Ngü de gbü buku ne, ah ka-ye fï bü du tofo ngü, de te Luka ba teka ngü ka Yesu ne. Ah kpo te gogo ka Yesu agbü kpï, anü akoro te wü ngü te wü *mürü tima ka Yesu du ngbü mere sidi nga Yesu ne. Angü *Nzïla Wazi Me to ta wazi fü ewü, fü ewü akpo da endoro, da emala ngü ka Yesu fü wü kpara. Wüh kpo de ngü la agbü Yerüsalema, anü akoro di agbü *Yudaya bete *Samarïya. Fü ewü andoro akoro te adu sü füh kotö ne ꞌburu (Wü Mürü Tima 1:8).
Luka de te ba buku ne, ah ta de kpara, te ewü ngbü endoro de wü Pawülü. Dela si-ngü te nih ngbü etanga gbü wü gara sü, te Luka ngbü emala ngü teka wü Pawülü la, ah mala de, gü ba, “Wüh mere bane,” amba, ah ngbü emala, gü ba, “A mere ngü bane, anga bala,” (Wü Mürü Tima 16:10-17; 20:5–21:18 bete 27:1–28:16). Luka ngbü emala ngü la da eto te-ye gbügbü. Kükürü de, angü engu ta ladü de wü Pawülü, gbü lakï te ngü la ngbü emere te-ye tete. Ah ge baka te Luka di ta ladü ake Pawülü, fü engu angbü ele ta-ngü te Pawülü gbü wü lakï te Pawülü di tete na gbü ku agbü *Rüma ne, zalü anü akoro gbü sïkpï te wüh mörö Pawülü tete na (2 Timoteyo 4:11).
Wü ngü te mü ena amaka gbü buku ka wü Mürü Tima, wüh dene.
Sapïta 1 Wü mürü tima ka Yesu reke te-wü teka amala ngari Yesu
Sapïta 2:1–8:3 Wü mürü tima ka Yesu mala ngari Yesu gbü Yerüsalema
Sapïta 8:4–12:25 Wü mürü tima ka Yesu mala ngari Yesu agbü nga nzö sü ka Yudaya ake Samarïya
Sapïta 13–28 Pawülü mala ngari Yesu agbü mere bi wü nga nzö sü füh kotö ne
Sapïta 13–14 Gina ndondoro ka Pawülü teka amala ngari Yesu
Sapïta 15:1-35 Ngü ka mabiti ka wü mürü tima ka Yesu agbü Yerüsalema
Sapïta 15:36–18:22 Eꞌbaꞌbasu ndondoro ka Pawülü teka amala ngari Yesu
Sapïta 18:23–21:16 Ebabata ndondoro ka Pawülü teka amala ngari Yesu
Sapïta 21:17–28:31 Ngü ka Pawülü te wüh i engu agbü ku
1
Wayi bala, enga wüna Teyofile, ngü ta te ma ba gbü gina köcökpa ka-ra ne, ah de nga ngü ta te Yesu kpo de tima ka-ye, da erï wü kpara di, zalü koro gbü sïkpï te engu go tete agbü kpï. Amba, o engu go agbü kpï la de, ah to rïrï fü wü *mürü tima ka-ye ta te engu fe ewü la, gbü wazi ka *Nzïla Wazi Me, teka tima te ewü ena amere sidi nga ye. Angü fütanga kpi kaka-na, engu ngbü ekoro da esere te-ye fü wü mürü tima ka-ye la teka sïkpï teke ꞌbasu, teka fü ewü awu, gü ba, ni zükü gbü kpi eyi fanü. Ah ngbü kpah da erï ewü de ngari Me.
Gbü gara sïkpï, o wü Yesu ngbü eyi tundu de wü kpara ka-ye la, fü engu ayia ato rïrï fü ewü, gü ba, “Yi mere e ayia agbü Yerüsalema sene de. Ah le fü yi angbü sene, acï nga ngü ta te Wüba gü ba, ni ena ato fü yi ne. Ah de Nzïla Wazi Me, ba e te ma mala nganga na fü yi, gü ba dene, ‘*Yüwane to ta *babatïza fü yi de ngu kükürü, amba sidi ne, Me ena ato babatïza fü yi, fü ah ato kpah wazi ka Nzïla Wazi ye fü yi.’ Ngü la ena amere te-ye fanü fütanga sïkpï mba cüküꞌdaye.”
Dene ngü te Yesu mala fü wü kpara ka-ye,
teka tima te ewü ena amere sidi nga ye
Marako 16:19-20; Luka 24:50-53
Fütanga ngü la, fü wü *kpara ka Yesu abiti te-wü edede, ayi-tata, gü ba, “Mere kpara, sïkpï te ye ena ato wazi fü ani, wü di enga *Yïsarayele, teka fü ani aliki wü vügü ka-ani tete, ah ena adi elaye?” Fü Yesu alügü ngü fü ewü, gü ba, “Ngü ka sïkpï la, ah de ngü ka-yi nda de. Kükürü de, angü ngü la, ah ka-ye de ngü ka Wüba, angü ah wu ngü ka sïkpï engu la ka-ye me-ye. Amba nda-yi, sidi nga sïkpï mba cüküꞌdaye, yi ena amaka wazi ka *Nzïla Wazi Me, te ena akoro angbü gbü nzö yi. Ah ena ato wazi fü yi teka adi emala nga ra di fü wü kpara. Yi ena akpo de ngü la gbü Yerüsalema sene, kpah agbü nga nzö sü ka *Yudaya, *Samarïya, zalü koro di agbü adu sü füh kotö ne ꞌburu.”
Te Yesu mala ngü la fü wü kpara ka-ye nza tete, ꞌduwa fü Me adu aza engu gbü jia ewü, ago di kpaka ye agbü kpï. Wüh du wu engu tïne de, ka sangu te koro gba engu gbü jia ewü. 10 O wüh ngbü la fï bü eceka kpï agbü kpï, fü ewü agü jia wü, gbo! te wü kpara ꞌbasu, de bu bongo te wü. 11 Fü wü kpara la amala ngü fü ewü, gü ba, “De-yi wü kpara ka *Galïlaya, yi ngbü erü fï bü da eceka kpï agbü kpï de bala, teka ngü ka Yesu, de te Me za engu, go di agbü kpï ne? Fanü fanü, te gara, engu ena adu akoro füh kotö ne kpah bala.”
12 Dela ngü te mere te-ye kpa füh da de ïrï ye Olïve ne.
Dene ngü ka kpara te za tima gbü nga Yuda Keriyota
Fütanga gogo ka Yesu agbü kpï ne, fü wü kpara ka Yesu ayia kpa füh da la, adu agbü Yerüsalema, angü sü la ka-ye gbamari ede mere kötï la. 13 Te wüh du koro agbü Yerüsalema, fü ewü anü arï kpa esambü te di ga füh kiri ye, angü ah de kambü te ewü ngbü gbügbü na. Wüh ta de wü Petero, *Yüwane, *Yakobo, Anderïya, *Fïlïpo, Toma, Batülümayo, Matayo, *Yakobo ye Alofaya, bete Sïmüna* 1:13 Sïmüna engu la, ah de kpara ta te mere gü teka tö ka-wü ne. be kpah te *Yuda ye Yakobo. 14 Gbü wü sïkpï ꞌburu, wüh ngbü ta ebiti te-wü, da eku gba fü Me de maguma wü biringbö. Wü di enga ni ye Yesu kpah ladü de ewü kpala, bete *Marïya ni ye Yesu, de wü gara würüse, ta te ewü ngbü endoro de ewü.
15 Gbü gara sïkpï, fü wü *kpara ka Yesu ayia abiti te-wü baka wü kpara kama biri teke biri (120). Fü Petero ayia esüka ewü, amala ngü fü ewü, gü ba, 16-17 “Wü di enga wüna, ma ele amala gara ngü fü yi teka ngü ka *Yuda Keriyota, angü ah le de nih fe gara kpara dada na. Yi wu siti ngü kaka kpo. Angü ah ta de biri kpara esüka nih, te Yesu fe engu ta teka tima kpah baka nih. Fü ah adu afü te-ye vügü ka Yesu, agü tatamu, fü wü marajümïya azoro. Te di bala, ah le de nih fe gara kpara dada, baka ngü ta te wüh ba gbü *Ngari Me tekaka. Angü *Nzïla Wazi Me mala ngü kaka ta eyi gügü gömö Miri *Davidi.”
18-19 Petero mala bala, angü wü kpara agbü Yerüsalema je eyi ꞌburu, ga, Keriyota kpi eyi teka siti ngü ka-ye. Wüh to ta jiase fefe teka ngü ka Yesu. Te engu kpi tete, fü ewü aza jiase la, ase sü di, teka adi eti wü kpara gbügbü na. Amba engu ta de gina kpara te nzönzö tï gbü sü engu la, angü ah kpi, fü bubu na asü, fü nzanza na akoro etanü ꞌdaaa. Teka ngü la, fü ewü agü ïrï sü la gbü mö ka-wü, gü ba, “Akela damu”, baka e te wüh gü ba, “Sü ka ngüte”.
20 Fü Petero adu amala gara ngü fü ewü, gü ba, “Angü Davidi ba ngü teka Keriyota gbü gara ci ka-ye, gü ba, ‘Ah le fü sü kaka afü te-ye ndama, biri kpara mere e angbü kpala kpo fï de.’ 1:20 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 69:25. Gara gü ba, ‘Ah le fü gara kpara aza tima dada na.’ 1:20 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 109:8. 21-22 Te di bala, wü di enga wüna, ah le de ngü la mere te-ye fanü. Ah le fü ani afe gara kpara da Keriyota, teka ale ta-ngü te ani gbü tima ka-ani, da emala nga züzükü ka Miri Yesu ne fü wü kpara. Ah le kpara de te ani ngbü ta endoro de wü Yesu tundu de ewü, o Yesu ngbü ta la endoro de tima ka-ye füh kotö sene ne, akpo gbü sïkpï te *Yüwane to babatïza tete fefe, zalü koro di gbü sïkpï te engu yia tete esüka ani, go agbü kpï.”
23 Te wüh je ngü la bala, fü ewü afe wü kpara ꞌbasu, *Yüsefa Barasaba,§ 1:23 Gara ïrï Yüsefa la de Yüsito. ake Matatïya. 24 Fü ewü ayia ayi-ta Me, gü ba, “Ako Me, mü wu ngü te di emaguma wü kpara ꞌburu. Esüka wü kpara de ꞌbasu ne, ah tï fü mü agü tamu mene kpara te mü fe engu eyi, 25 teka fü engu aza tima da Keriyota, teka amala ngari mü, angü Keriyota kpi ce tima la eyi.”
26 Esüka ïrï wü kpara ꞌbasu de te wüh fe ewü ne, fü ewü aza ïrï kpara te Me fe eyi esüka ewü. Fü ïrï Matatïya akoro bü me-ye. Fü engu erï esüka wü *mürü tima ka Yesu nzükpa de füh ye biri ne.

*1:13 1:13 Sïmüna engu la, ah de kpara ta te mere gü teka tö ka-wü ne.

1:20 1:20 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 69:25.

1:20 1:20 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 109:8.

§1:23 1:23 Gara ïrï Yüsefa la de Yüsito.