4
Amba de-yi, wü mere kpara, ma emala fü yi, gü ba, ah le de yi di engbü de züka maguma kpaka wü labï ka-yi, da emere ewü ereke areke. Yi di ele ta-ngü te ewü kpah ereke areke, angü yi wu eyi, gü ba, mere kpara ka-yi kpah ladü agbü kpï, te di de Yesu Kurisito. Angü engu wu ngü te yi ngbü emere ne ꞌburu kpo.
Dene gara ngü te ma le arï yi di
Wü di enga wüna, yi di eku gba fü Me kpekpeke, da egbo nga ïïrï. Yi mere e ace da eku gba fü Me de. Ah le kpah de yi di eku gba fü Me teka a. Yi di kpah eku gba fü Me, teka de engu ü kaje, fü a adi emala ngü ka Yesu Kurisito fü wü kpara, angü wüh wu ngü ka Yesu gügü nda-wü de. Te di bala, dela tima te Me fe ra, adi emere. Fü ewü ayia agü ra gbü ku ne, teka ngü la. Te di bala, yi di eku gba fü Me teka ra, de ah to wazi fere, teka de ma di esere ngü ka Yesu la di mbölö mbölö fü wü kpara, de wüh di eje sisi na mbi mbi mbi, baka e te reke gbü jia Me.
Ah le de yi di eceka te yi ꞌbe, teka ngbüngbü ka-yi, esüka wü kpara te ewü le ngü ka Yesu de ne. De yi gïrï züka kaje, teka amala ngü ka Yesu tete fü ewü. Te yi ngbü emala ngü ka Yesu, anga ero mö de wü kpara, te ewü le ngü ka Yesu de ne la, yi di emala ngü fü ewü ferrre, de züka türü ngü mündü gömö yi baka ngütü, te mi ami gbü wuru la. Angü te wü kpara la yi-ta yi teka ngü ka Yesu la, yi ena awu züka kaje, te yi ena angbü elügü ngü la fü ewü tete.
Dene adu ngü ka-ra, Pawülü
7-8 Ma tima köcökpa ne fü yi esaka Tïkïko, te di de züka enga wüna, te ma le engu fa sü, gbü ngü ka Yesu Kurisito. Engu de kpeke kpara te ngbü ele ta-ngü te-ra, angü a ngbü emere tima ka Yesu Kurisito la tundu de ewü. Engu ena amala nga ra fü yi tïne cu me-ye mbi mbi mbi. Dela si-ngü te ma tima engu de köcökpa ne tete kpaka yi, teka de ah to kpah wazi fü yi gbü ngü ka Me. Wü Tïkïko ena akoro kpaka yi kpala ake Ünesïmü,* 4:9 Ünesïmü de kpara te Pawülü ba köcökpa fü Fïlemüna tekaka, angü engu ta de labï ka Fïlemüna, te di de kpara ka Kolosayï. züka enga wüna, te di kpah de kpeke kpara gbü tima ka Yesu. Engu kpah de kpara ka-yi, ka Kolosayï, te yia ta kpala, koro kpakine. Wüh ena amala nga wü ngü, de te ngbü emere a de kpakine ne, ꞌburu fü yi tïne me-wü.
10 Arïsïtarekü, te a di ake di agbü ku de kpakine ne, to kpah mandï fü yi, ake Marako, te di de mürü ye Baranaba ne. Te Marako koro eyi kpaka yi kpala la, yi le ta-ngü tete, angü ma mala ta nganga na eyi fü yi te enga gina. 11 Yusito 4:11 Gara ïrï Yusito de Yosuwa. to kpah mandï fü yi. Wü kpara de bata ne, Arïsïtarekü, Marako, Yusito, wüh de wü di enga *Yïsarayele, te ewü to maguma wü eyi fü Yesu. Wüh ngbü ele ta-ngü te ra gbü tima ka Me efa sü. Amba gara wü di enga Yïsarayele te a ngbü emere tima de ewü kpakine, nda ma, ꞌduwa bü mene ewü de bata la.
12 Enga ni yi, Epafürasï ne, to kpah mandï fü yi. Engu de züka kpara gbü tima ka Yesu Kurisito. Ah ngbü fï bü eo to ye kpekpeke, da eyi-ta Me fü yi, teka de Me to wazi fü yi, arü di kpekpeke gbü ngü ka-ye, kpah da emere wü ngü ꞌburu baka te Me ngbü ele. 13 Ma ngbü emala fü yi dene zu ngü, gü ba, Epafürasï engu ngbü efï nga yi, da eku gba fü Me teka yi kpekpeke, kpah teka wü *kpara ka Yesu agbü Lawüdïkïya, de mene ewü agbü Yerapoli ne.
14 Luka, züka mürü kuwa, te a le engu fa sü ne, to kpah mandï fü yi mini, ake Dema.
15 Yi to mandï ka-a fü wü kpara ka Yesu agbü Lawüdïkïya kpala ꞌburu. Yi to kpah mandï fü Nïfa, de wü kpara ka Yesu, te ewü ngbü ebiti te-wü agba ka la ꞌburu.
16 Te yi tanga köcökpa ne esüka yi eyi la, de yi tima kpah fü wü kpara ka Yesu agbü Lawüdïkïya la, de wüh tanga. Ah le kpah de yi tanga mene köcökpa, te ma tima fü wü kpara ka Lawüdïkïya ne.
17 Yi mala fü Arïkïpo, gü ba, ah le fü engu amere tima, de te Miri Yesu to fefe na ne, de züka maguma ye, akoro di te adudu na.
18 De-ra Pawülü, ma to mandï fü yi fa sü. Ma ba ngü ne fü yi cu me-ra de kpa ra. Yi di efï nga ra agbü ku kpakine mini, kpah da eku gba fü Me teka ra kpekpeke. Me di de yi, da eto wazi fü yi de *züka maguma ye. Ah di bala.

*4:9 4:9 Ünesïmü de kpara te Pawülü ba köcökpa fü Fïlemüna tekaka, angü engu ta de labï ka Fïlemüna, te di de kpara ka Kolosayï.

4:11 4:11 Gara ïrï Yusito de Yosuwa.