Dene köcökpa fü wü Ebere
Ebere
Masere si-ngü
Kpara te ba köcökpa ne, nih je ïïrï na nda-nih de. Ah ba köcökpa ne fü wü *kpara ka Yesu, amba sü ta te wü kpara la ngbü engbü tete ne, nih tï awu nda-nih kpah de, angü wüh sere nda-wü de. Ngü te nih tï eyi awu tüngü ewü, ah bü teka te wüh di de wü di enga *Yïsarayele, te wüh fü ngü ka-wü teka ale ngü ka Yesu. Dela si-ngü te nih gü ïrï köcökpa ne tete, gü ba, wü *Ebere. Angü dela kpah gara ïrï wü di enga Yïsarayele.
Nih wu kpah eyi, gü ba, wü vügü to ta mere cïnga te ewü, teka ngü ka Yesu *Kurisito. Te di bala, gara ewü ngbü efï, gü ba, anga te ani ena ace ngü ka Yesu, adu arï gbü diri gele ka-ani, wü Yïsarayele la, e-wu neh da, wü vügü ena adu ace da embü ani. Amba kpara te ba köcökpa ne, mala fü ewü, gü ba, wü rü kpekpeke gbü cïnga la, de wü mere e ace ngü ka Yesu de. Engu gü ba, ngü ka Yesu ka-ye memere, fa ngü ka rïrï ka gele ka wü di enga Yïsarayele ka. Fü ah amala ngü fü wü kpara la kpekpeke, gü ba, ah le de wüh mere e, ace ngü ka Yesu, teka adu angbü emere gele ka wü kundu wü ne, tïne de. Ngü la kpah fü nih de enatikine ne.
Gbü diri gele ka wü di enga Yïsarayele, wüh gü ba, tima ka wü *Arona de wü kundu ye de mere kpeke tima. Wüh ngbü eï ewü, gü ba, wü *mürü gele. Tima ka-ewü ka-ye adi ewa nü fü Me, teka adi ereke ngü ezengba wü kpara de wü Me di. Wüh ngbü ta eï Arona, gü ba, mere kovo ka wü mürü gele. Ngü kaka-na nye nda wü bu ye, te ewü eyiti e ne ꞌburu ka. Engu me-ye kpikpi ye de mene kpara te ngbü erï gbü mene guvu *Kambü ka Me agbü Yerüsalema, te wü kpara rï gbügbü na ꞌdaaa de ne. Ah ngbü erï kpala du biri gbü re biringbö, de ngüte nü esaka ye, teka anü areke ngü ezengba wü kpara de wü Me, de ngüte nü la. Fütanga kpi ka Arona, fü ewü adu afe gara süka wü di ye na biringbö, teka amere tima ka mere kovo ka wü mürü gele la. Fü ngü la angbü engbü fï bü bala teka mere bi wü re.
Kpara te ba köcökpa ne, gü ba, tïtïne ah le de nih wu awu, gü ba, Yesu fü ngü la eyi. Angü kpara te ngbü ereke ngü ezengba nih de wü Me tïtïne ne, ah ka-ye de Yesu. Ngüte, de te Yesu reke ngü di ezengba nih de wü Me ne, ah cu de *ngüngüte, te tökö kpa füh *rü gbegbete, teka aküwa nih ne, ah de ngüte wü nü nda tïne de. Fü Yesu ayia aza ngüte ye la, ago di agbü kpï, teka areke ngü te di ezengba nih de wü Me ne di. Te di bala, enatikine Yesu ka-ye ladü agbü kpï, ede kpökpö ka Me kpala.
Wü ngü te mü ena amaka gbü köcökpa ka wü Ebere ne, wüh dene.
Sapïta 1:1-3 Ngü ka Yesu ga fa nda wü kpara ꞌburu
Sapïta 1:4–2:18 Wazi Yesu fa nda wü *malayïka ka Me ka
Sapïta 3:1–4:13 Ngü ka Yesu fa nda *Müse ka
Sapïta 4:14–7:28 Yesu de mere mürü gele ka-nih
Sapïta 8:1–9:28 Yesu de mere vüngüte ka-nih
Sapïta 10:1-31 Yesu reke ngü te di ezengba nih de wü Me cu de ngüte ye
Sapïta 11:1–13:25 Ah le de nih le ngü ka Yesu de maguma nih biringbö
1
Dene ngü ka Yesu, te ga fa nda wü kpara ꞌburu
Wü di enga wüna, ta gügü, Me ngbü emala ngü fü wü kundu nih enda nganga gömö bi wü *mürü dofo ka-ye. Ah ngbü ta esere ngü la fü ewü cüküꞌdaye cüküꞌdaye, enü di kpa engagira nü bala. Tïtïne gbü wü adu re ne, Me mala ngü ka-ye eyi ꞌburu mbölö fü nih gömö Yesu *Kurisito, angü Yesu de Ye Me. Ta te Me mere kpï bete kotö tete, ah to tima la esaka Yesu, de engu mere tima la me-ye. Fü Me aza engu, ao kpah Mere Miri gbü nzö wü ngü ꞌburu, agbü kpï, zalü füh kotö sene ꞌburu. Yesu ka-ye de Ye Me, ah kpah gegege baka Wö ye. Engu sere mere wazi ka Me fü nih, teka de wü kpara ꞌburu di egbo nga ïrï Me. Te di bala, Yesu, Ye Me, ngbü eto wazi gbü wü ngü agbü kpï, akoro di füh kotö sene, ꞌburu me-ye, teka de wü ngü ka-ewü ngbü ꞌburu ꞌbe. Yesu kpi teka aküwa nih gbü wü *siti ngü ka-nih. Fü engu ayia ago agbü kpï, angbü kpala ede kpökpö ka Mere Me, te di de mere mürü wazi ne.
Dene ngü ka wazi Yesu, te fa nda wü malayïka ka Me ka
Te Me o Ye ye baka Mere Miri bala ne, fü ah ayia ato mere wazi fefe na, afa nda wü *malayïka ka-ye la di ka. Te di bala, ah le de wü kpara ꞌburu di egbo nga ïrï Yesu, afa nda wü malayïka di ka.
Gara malayïka ladü, te Me mala ngü fefe, gü ba, “Ye de ye ni”? Ah nda ma! Me mala ngü bala, duu teka Yesu, gü ba, “Ye de Ye ni. Enatikine, ni sere ngü la eyi fü wü kpara ꞌburu, gü ba, ni de Wö ye.”* 1:5 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 2:7. Me mala kpah ngü teka Yesu, gömö gara *mürü dofo ka-ye, gü ba, “Ni fefe baka Wö ye na, engu nda-ye baka Ye ni.” 1:5 Mü ena amaka ngü la gbü 2 Samüwele 7:14. Me mala nga sïkpï de te ni ena adu atima biri Ye ni, de ah koro füh kotö ne, gömö gara mürü dofo, gü ba, “Ah le de wü malayïka ka-ni ꞌburu di egbo nganga na.”
Dene ngü te Me mala teka wü malayïka ka-ye, gü ba, “Wü malayïka ka-ni, wüh de wü mürü kitima ka-ni, Me, te ni ngbü etima ewü, adi emere tima ka-ni. Ni ngbü kpah efü ewü gbü wege, efü wü gara baka te-wa, teka de wüh di emere tima ka-ni.” 1:7 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 104:4. Amba dene ngü te Me mala fü Yesu Kurisito, gü ba, “Wayi, Ye ni, ni to wazi ni eyi fü ye, fü ye angbü baka ni, Me. Ye kpah de Mere Miri. Ye ena angbü gbü nzö wü kpara ka-ye fï mere badi. Ye ena angbü emere ngü ka-ewü ereke areke. Ye ngbü ele de wü kpara ꞌburu di emere züka ngü. Angü ye le siti ngü nda de. Dela si-ngü de te ni, Me, fe ye miri tete. Fü ni ato wazi fü ye, afa nda wü bu ye ꞌburu. Te wü kpara wu bala, fü ewü angbü ecu ngü ye de mere tadu!”§ 1:9 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 45:6-7.
10 Wüh ba kpah ngü gbü *Ngari Me teka Yesu, Ye Me, gü ba, “Wayi Me, ye de mere kpara! Ta gügü te enga gina, ye reke kpï bete tö me-ye. 11 Ngü ka kotö ne bete ngü ka kpï, ena anza ka-wü ꞌburu anza, baka diri bongo, amba ngü ka-ye tï anza nda kü de. 12 Ye ena aza ewü, agara agara baka bongo, fü ngü ka-ewü anza. Amba ngü ka-ye ena angbü ka-ye fï da ye. Ye tï akpi nda-ye de.”* 1:12 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 102:25-27.
13 Me mala kpah gara ngü gömö gara *mürü dofo tüngü Ye ye, gü ba, “Ye ngbü gbü kokpa ka-ni sene! Angü ni fe ye, o eyi Mere Miri! Te di bala, ye ena angbü gbü nzö wü kpara ꞌburu! Angü ni ena ao wü vügü ka-ye ꞌburu esa lö ye!” 1:13 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 110:1. Amba Me mala la ngü bala, fü biri gara malayïka ka-ye nda kü de!
14 Wü *malayïka nda-wü neh wü da? Wüh de wü mürü kitima ka Me, te ewü ngbü emere tima kaka. Fü Me angbü etima ewü teka adi eto wazi fü nih, wü kpara ka-ye, de te Me le aküwa ewü ne.

*1:5 1:5 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 2:7.

1:5 1:5 Mü ena amaka ngü la gbü 2 Samüwele 7:14.

1:7 1:7 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 104:4.

§1:9 1:9 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 45:6-7.

*1:12 1:12 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 102:25-27.

1:13 1:13 Mü ena amaka ngü la gbü Ci ka wü Davidi 110:1.