Köcökpa ka
Yudi
Masere si-ngü
Yudi ba köcökpa ne me-ye. Engu ta de gara enga ni ye Yesu. (Mü ena amaka ngü la gbü Marako 6:3.) Ta te Yesu kpo endoro, da erï wü kpara de ngü ka Me ne, wü di enga ni ye na le ta ngü kaka nda-wü de. (Mü ena amaka ngü la gbü Yüwane 7:1-5.) Amba tïne, sidi nga ngü te Yesu zükü tete gbü kpi ne, fü ewü adu afü maguma wü, ale ngü ka Yesu. (Mü ena amaka ngü la gbü Mürü Tima ka Yesu 1:14.) *Yakobo te di ta kpah gara enga ni ye Yesu ne, du koro ta mere kovo, esüka wü *kpara ka Yesu agbü Yerüsalema. Te Yudi ngbü eba köcökpa ne tete, ah mala nga ye, gü ba, “Ni de enga ni ye Yesu ne,” nda de. Ah mala bü, gü ba, ni de enga ni ye Yakobo, angü ah le acu ngü ye, gü ba, ni de enga ni Miri Yesu ne, nda de.
Yudi ba köcökpa ne fü wü kpara ka Yesu. Amba sü te wü kpara la ngbü tete, ah sere nda de. Amba wü kpara ngbü efï, gü ba, mere bi ewü ena adi de wü di enga *Yïsarayele.
Yudi mala ngü fü wü kpara la, gü ba, “Ni fï ta eyi aba köcökpa fü wü, teka ngü ka *küküwa te Yesu koro di fü ani ne. Amba fü ni adu aje nga gara siti ngü, gü ba, ‘Gara wü mürü mani koro eyi, kpo da efiti wü.’ Teka ngü la, fü ni ayia aba köcökpa ne fü wü, teka amala fü wü, gü ba, ‘Wü lala fï gbü ngü ka Yesu kpekpeke. Wü zoro ngü la de kpa wü ꞌbasu, angü siti wü mürü mani la ena afiti wü fiti.’ ”
1
Dene Mandï ka Yudi fü wü kpara ka Yesu
De-ra Yudi, enga ni ye *Yakobo, te ma di kpah labï ka Yesu *Kurisito ne, ma to mandï fü yi, wü kpara te Me ï yi eyi, teka alala gbü ngü ka-ye ne. Wö nih, Me, ngbü ele yi efa sü. Kpah bala, Yesu Kurisito ngbü da eceka kpï fütanga yi me-ye. Me di de yi, de ah le yi de maguma ye ꞌburu. De ah to kpah gu ngü fü yi fa sü, teka *züka maguma ye.
Dene ngü ka wü mürü mani, te ewü le afü ngü ka Me
3-4 Wü di enga wüna, ma ngbü ta ereke te-ra, teka aba köcökpa fü yi, teka amala nga *küküwa te Yesu to fü nih ne. Amba ma du je gara ngü tïtïne, gü ba, gara wü mürü mani yia egïrï da wü afiti yi. Teka ngü la, fü ra ayia aba köcökpa ne fü yi kere, teka de yi rü kpekpeke. Ma le de yi lala duu gbü ngü ka Yesu. Angü ngü ka Yesu la de zu ngü ka Me, te Me to fü nih, wü kpara ka-ye. Ngü la, wüh tï afü de. Te di bala, ah le de yi ceka te-yi ꞌbe, angü wü mürü mani la zi te-wü eyi, nü rï ngbü esüka yi kpala. Wüh gü ba, “Ani de wü kpara ka Me,” amba wüh to maguma wü fü Me nda-wü de. Wüh le Miri Yesu nda-wü kpah de. Wüh ngbü egïrï da wü, teka afüfü ngü, teka *züka maguma ka Me ne, gü ba, “Te mü ngbü emere waza, de wü gara *siti ngü ba e te mü ngbü ele la, ah mere e de. Me ena aboro siti ngü ka-mü la aboro.” Amba ngü la bala nda de! Ah ka-ye de wu! Yi mere e aje ngü ka-ewü la nda-yi de! Gara wü *mürü dofo ka Me ba ngü ka wü mürü mani la, gbü *Ngari Me ta gügü, gü ba, “Te gara, Me ena ato kuru te wü kpara, te ewü ngbü esutu wu, da efiti wü kpara de bala.”
Wü di enga wüna, dene ngü te ma ngbü ele amala fü yi. Me ena ato kuru te siti wü kpara, te ewü le aje rïrï kaka de ne. Yi tï eyi awu ngü la, teka ngü ta te mere te-ye fü nih, wü di enga *Yïsarayele ne. Ta gügü, Me küwa wü kundu nih, wü di enga Yïsarayele, esaka wü vügü ka-ewü, wü kpara ka *Ezepeto. Amba fütanga ngü la, fü gara ewü ayia ace ngü ka Me, adu amere kögö-nzö fefe. Te di bala, Me ce ta ewü eyi bü bala? Ah bala de! Engu du mörö wü mürü kögö-nzö la ꞌburu asidi. Kpah bala, ta gügü, gara wü *malayïka yia ce ngü ka Me, fü ewü ayia afü te-wü vügü kaka. Angü wüh ngbü ta ele de ani ngbü me-ani, baka mere wü kpara. Te di bala, Me ce ngü la ta eyi bala? Ah bala de! Me yia i ewü ꞌburu de nyarï, gö gö gö! za ewü, sötö ꞌburu agbü du, gbü mere mbiri sü. Tïtïne wüh fï ladü kpala, gbü mbiri sü la, ecï nga *adu sïkpï, te Me ena akolo ngü ka wü kpara ꞌburu tete. Kpah bala, wü kpara ka *Sodomo ake Gomora, bete wü bu wü, gbü wü gara kötï gbamari ede ewü ne, wüh le ta aje rïrï ka Me de. Fü ewü angbü eto te-wü ꞌburu ꞌburu da ememere waza, de wü gara ngü ka lümü te tï de. Fü Me ayia acuru ewü ꞌburu ꞌburu asidi. Dela ngü te ena asere fü nih, gü ba, Me ena ato kuru te gara ato, te wü kpara, de te wüh le aje rïrï kaka de ne. Fü ah aza ewü, agü ꞌburu agbü mere du ka wa fï mere badi, fü ngü ka-ewü anza kpala.
Amba wü mürü mani la, wüh ce ngü ka Me eyi asidi. Wüh le aje rïrï kaka nda-wü de, kpah baka siti wü kpara ta gügü ne. Wü mürü mani la gü ba, Me ngbü emala ngü fü ani gbü roto. Amba ngü ka-ewü la, ah de ngü ka Me nda de! Angü wüh ngbü ememere bi wü ngü ka lümü, de wü waza bü faaa, baka e te ewü ngbü ele. Wüh le akpe cürü mere wü kpara ka-wü kpah de. Wüh ngbü kpah da esoko wü malayïka asoko! Amba ah de siti ngü teka adi esoko kpara. Angü Mïkayele, te di de mere wü *malayïka ka Me ne, mere ngü bala kpah de. Ta gügü te *Müse kpi tete, fü Mïkayele, ayia akoro teka ati kö Müse. Fü *Satana ayia kpah akoro da ega yïkï ake di. Amba Mïkayele soko Satana ta nda de. Mïkayele mala bü ngü fü Satana, gü ba, “Me ena akolo ngü ka-ye me-ye.” 10 Amba wü mürü mani la, wüh le ngü ka soko fa sü. Wüh ngbü efala ngü ka Me afala, angü wüh je si-ngü gbü ngü ka Me nda-wü ꞌburu ꞌburu de. Fïngangü ka-ewü ka-ye baka nda siti wü nü la. Teka ngü de te ewü ngbü emere la, Me ena ato kuru te ewü ato.
11 Wü di enga wüna, fanü fanü, Me ena ato kuru te wü kpara la ato. Angü ngü ka wü kpara la ka-ye ꞌburu esiti. Wüh ka-wü kpah baka Kayïna,* 1:11 Kayïna de gina kpara te mörö kiri ye füh kotö ne. Mü ena amaka ngü la gbü Gina Ngü 4:1-25. angü wüh ngbü emere fï bü siti wü ngü. Wüh kpah baka Balama, 1:11 Balama de gara mürü dofo ka Me. Mü ena amaka ngü la gbü buku ka Namba 22-24. Mü ena amaka kpah gbü 2 Petero 2:15-16. angü wüh ngbü eto te-wü ꞌburu ꞌburu teka gümü ngü ka jiase. Wüh le aje rïrï ka wü mere kpara ka-wü nda-wü de, baka nda Küra ta gügü ne. 1:11 Mü ena amaka ngü ka Küra la gbü buku ka Namba 16:1. Te di bala, Me ena anza ngü ka-ewü te gara ꞌburu ꞌburu asidi, baka te engu mere ta fü Küra ne.
12 Wü mürü mani la ngbü engbü esüka yi, da ezü e tundu de wü yi. Wüh ngbü emala ngü, gü ba, “Ani kpah de wü *kpara ka Yesu, baka yi.” Amba ah bala de! Wüh kpe cürü Me nda-wü de. Wüh gü ba, “Ani ngbü da erï wü kpara de ngü ka Me,” amba wüh ka-wü de wü mürü fiti! Rïrï ka-ewü ka-ye ꞌburu de wu! Wüh gü ba, “Ani ngbü eceka kpï fütanga wü kpara ka Me,” amba wüh ngbü efï ka-wü bü nzö nga wü. Wüh ka-wü gegege baka agö te ngbü ebïrï, baka e te yia elï alï la, amba ah ni jia ra bü kükürü. Wege ena aza ka-ye, anü sü di ka. Ah du lï nda tïne de. Kpah bala, wüh ka-wü baka mene wü rü, te ewü kpi akpi, wüh tï arï nda-wü tïne de, angü wüh gbigbi sï ewü eyi. 13 Wü kpara la ngbü ememere ngü ka lümü bü faaa! baka ngu te si fa sü, te ngbü ekö bi wü ca-e enü di, da eli edere ngolo ꞌdüü ꞌdüü ꞌdüü! Wüh ka-wü kpah baka ca-e te wege ngbü efe. Te di bala, yi mere e arï gbü ngü ka-ewü la nda-yi de, angü Me ena ato kuru te wü kpara la te gara, agü ewü gbü mbiri sü, fü ngü ka-ewü anza fï mere badi.
14-15 Ta gügü, Enoka,§ 1:14-15 Mü ena amaka ngü ka Enoka la gbü Gina Ngü 5:18-24. kundu kundu ye Adama ne, mala ta ngü teka wü mürü mani la eyi. Angü Me sere ta ngü la me-ye fefe, o ngü la mere te-ye la de, gü ba, “Te gara, Me ena ato kuru te siti wü kpara, de te ewü le ngü kaka de ne. Angü Me ena akoro füh kotö sene, de mere bi wü *malayïka ka-ye, gbe gbe gbe, teka aye süka ngü ka wü kpara füh kotö ne ꞌburu. Ah ena ato kuru te siti wü kpara, teka siti wü ngü te wüh ngbü emere ne, baka siti ngü mündü, te wüh ngbü emala, da esoko Me di ne, de wü gara *siti ngü kpah ꞌburu.” Dela ngü te Enoka mala ta gügü, teka ngü ka wü mürü mani la.
16 Dela eyi ngü te ma le amala fü yi, teka wü mürü mani la. Yi mere e aje rïrï ka-ewü la nda-yi de, angü wüh ngbü engbü ka-wü fï bü da ega yïkï, da emala ambalaꞌba eküte wü kpara. Wüh ngbü emere ngü ka-wü, baka te wüh ngbü ele. Wüh ngbü egbo nga wü de tete-wü, da eo te-wü memere. Wüh ngbü kpah da ecu ngü wü kpara de mani, teka de ani maka züka e esaka ewü tete.
Dene adu ngü, te ma le arï yi di
17 Wü di enga wüna, yi fï la nga ngü, ta te wü *mürü tima ka Yesu Kurisito mala fü yi gügü, 18 gü ba, “Gbü *adu wü sïkpï ka-nih dene, wü gara kpara ena akpo da efala ngü ka Yesu. Wüh ena akpo da emere wü ngü, baka e te ewü ngbü ele.” Dela ngü ta te wü mürü tima ka Yesu mala fü yi. Ah bala de? 19 Enatikine wü kpara la koro eyi! Wüh ngbü eyi esiti fïngangü ka-yi, teka de yi ye süka yi. Wüh ngbü emere wü ngü ꞌburu, baka te ewü ngbü ele, angü wazi ka *Nzïla Wazi Me emaguma ewü nda ma.
20 Wü di enga wüna, ah le de yi lala nda-yi fï bü eküte Yesu, da enü de ngü kaka kpa engagira nü. Yi di fï bü eku gba fü Me, gbü wazi ka Nzïla Wazi Me. 21 Ah le de yi lala gbü ngü ka Me, angü Me le yi fa sü. Yi o jia yi te Miri Yesu, angü engu ena aküwa yi me-ye, agbü sü ka-ye agbü kpï, fï mere badi, teka *züka maguma ye. 22-23 Amba, teka mene wü kpara de maguma wü ꞌbasu ꞌbasu ne, yi di ewu cïnga ewü, de yi di kpah esere züka kaje fü ewü kere, angü wüh ena adürü gbü *siti ngü ka wü mürü mani la. Teka mene wü kpara, te fïngangü ka-ewü siti eyi esaka wü mürü mani la, yi di kpah ewu cïnga ewü. Amba ah le fü yi adi ekpe cürü siti ngü ka-ewü la akpe, angü siti ngü ka-ewü la ena asiti kpah fïngangü ka-yi.
24-25 Nih gbo nga ïrï Me, angü engu ena ato wazi fü yi me-ye, teka fü yi arü di kpekpeke, gbü ngü kaka. Te di bala, yi tï adürü te kaje ka Me de. Baka te Me zürü yi eyi nzïla ne, ah ena aza yi, akoro di agbü sü ka-ye agbü kpï, fü yi angbü kpala de mere tadu.
Nih gbo nga ïrï Me!
Engu me-ye de Mere Me, kpikpi ye!
Nih gbo ïrï Me!
Angü engu küwa nih eyi fï mere badi,
teka ngü ka Miri ka-nih Yesu *Kurisito.
Nih gbo nga ïrï Me!
Engu de mere mürü wazi!
Nih gbo nga ïrï Me!
Engu de Mere Miri, te ngbü gbü nzö nih fï mere badi!
Nih gbo nga ïrï Me!
Ta gügü, o Me mere kotö ne la de, Me ka-ye kü ladü.
Nih gbo nga ïrï Me!
Ngü kaka tï anza kpo fï de, zalü fï mere badi.
Nih gbo nganga fï bala, nü di kpa engagira nü, fï mere badi!
Gbo nga e ngbü te ïrï Me!
Ah di bala!
Dene adu ngü ka-ra fü yi. De-ra Yudi.

*1:11 1:11 Kayïna de gina kpara te mörö kiri ye füh kotö ne. Mü ena amaka ngü la gbü Gina Ngü 4:1-25.

1:11 1:11 Balama de gara mürü dofo ka Me. Mü ena amaka ngü la gbü buku ka Namba 22-24. Mü ena amaka kpah gbü 2 Petero 2:15-16.

1:11 1:11 Mü ena amaka ngü ka Küra la gbü buku ka Namba 16:1.

§1:14-15 1:14-15 Mü ena amaka ngü ka Enoka la gbü Gina Ngü 5:18-24.