13
Acin Jɔn kɛlɛk ceen ram wunozyai
Ma kacin kelegit ci mooti aduŋna liila anyak ooti torgɛrɛm been oto amɔtɔ. Ma anyak oto ciginɛ o dook kondɛnɛn. Ma ayeedonek ooti cigin noko dook zaara ci abɔlɔli azi nɛ, Keen naana Jook. Kelegiti nici kizik bar kɛlaŋ, maje zɔɔna kizik kiciciman, maje ɔtɔgi kizik maa. Ma anyek kutali kelegit nico dɔyiz onin ki lɛcɛr o alaazetu been alaazɛt onin adikir. Ma ɔɔ codoi ootine cigin noko ateedi, ma kizik ka kadaak, bar tɛ tobɛn ci alal labak. Ma atɛɛt ɔl dook zɔɔz nici biye, ma ano kelegit nico. Ma adiŋdiŋan niigi dook kutal, eeci anyewun niini kelegit nico dɔyiz onin. Ma buk adiŋdiŋan niigi kelegit nico. Azi nɛ, “Ŋɛnɛɛn ci atobɔ ki kelegit nico? Ŋɛnɛɛn ci anim kooryɔ ki nɔɔnɔ?”
Ma anyononek kelegit nico gɔl ci ka kɔbɔlɔli kutuguwi ɛlɛ kizi Jook. Ma anyononek nɔɔnɔ dɔyizi ci ka kutuguwi nɔkɔ nyɛlɔwɛ eet ram ki tiin ram. Akata ni niini momoz ci amomozi zaar o Joowo, ki ŋin onin abaai, been ɔl o abaak tamma dook. Ma anyononek nɔɔnɔ dɔyizi ci ka kɔɔri ɔl o Joowo, ma amɔk nɔɔgɔ, Ma anyononek buk nɔɔnɔ dɔyizi ci abali modɛn o loocu dook. Ma ɔl ci abaak loota noko dook adiŋdiŋ nɔɔnɔ. Zin ɔl baal laadun ayɛɛt Jooi zaar ugeec waragewe o rogeto kinatamma e doon calaŋ niigi adiŋdiŋan nɔɔnɔ. Ma waragɛwi ci rogeto o waragɛ ci Nyɔɔn baal aruk ɔl nɔɔnɔ kadaak e.
Mã anyaku iin, abon aziiŋnu zɔɔz nico juruŋ. 10 Mã anyozek eet gɔl ci ka kagamɔi, tiŋeere agamnyi. Mã anyozek eet daayizi ci ka kadaai dilawa, tiŋeere adaai niini dilawa. Zin ɔl o Joowo abon anyak niigi zinzeeti dɔyiz tuwente o atuwi Jook.
11 Bodo ni kacin kelegit oma ci mooti aduŋna tɔdɔwai. Anyak kelegiti nici oto ram ci ɛɛl kiyo o mirkic o ŋaan miliny o, ma agɛrɛny kiyo kutali o. 12 Ma anyak dɔyiz ci abil kiyo kelegiti ona oowu e, ma atirit niini gɔn nice. Ma adaŋek ɔl ci abaak loota noko dook kidiŋdiŋanit kelegit ci ona anyak oowe codoi tobɛn ci alal noko. 13 Ma agɔɔn kelegiti nici kaal ci atɛɛt ɔl biye. Anyek niini goo kiitak looc tamma kicinit ɔl dook. 14 Ma alaba ɔl ci loocu noko dook giye o agɔɔni niini kaal ci atɛɛt ɔl biye ka kitirit kelegit o oowu. Ma aduwak kelegiti nici ɔl kɛtɛɛnyca riritɔn ci abil kiyo kelegiti ona anyak morotɛn e. Aduwak niini nɔɔgɔ kutuguza riritɔn nico ka kidiŋdiŋanti niigi kelegit nico. 15 Anyonek kelegit nico dɔyizi ci abɛkɛ vɔŋiz riritɔn o ɛɛnyca ɔl kotobtɔ ki kelegit ona oowu e korok kɔzɔɔz. Ma anyonek riritɔn nico dɔyizi ci ka kuruyi ɔl o alaŋ adiŋdiŋan nɔɔnɔ kadaayitɔ. 16 Ma adoma kelegiti nici adaŋek ɔl dook zɔɔz ci ka kanyakti niigi bayen aziine ci azo o, karabɔŋ een ŋumtinɛ, ɔl o titiny ki ɔl o cɛlbɛz, ki ɔl ween arɔk been ɔl o amaat, ki ɔl ween mirɔk been ɔl o alaŋ een mirɔk. 17 Akɔm zin bodo eet ci ka kataalɔ karabɔŋ ataalinɛ kaal, dooke coma anyak bayen ween zaar o kelegit nico.
18 Abon zin anyaku gɛnyiz. Ma ɛɛti ci agɛny ajowa niini kɛŋ ci bayen ci kelegit nico o, ma bayen nici een 666.