Bhaluwa ja Tatu ja a
Yowana
Shilongolelo
Jene bhaluwaji pujajandikwe na a Yowana, kwaapeleshela bhaalongoya bhamo bha likanisha bhashemwaga a Gayo. Pubhajandishe jene bhaluwaji, pubhatandwibhe kwaalumbilila a Gayo ligongo lya kwaajangutilanga bhakilishitu bhananji. Kabhili, bhashinkwaaleya bhaiyembuye na bhandu bhamo bhashemwaga a Demetiliyo.
Ipali mwenemo
1. Shilongolelo 1-4.
2. Kulumbililwa kwa a Gayo 5-8.
3. Kuinginikwa kwa a Deotilipe 9-10.
4. Kuinginikwa kwa a Demetiliyo 11-12.
5. Mpelo gwa bhaluwa 13-15.
1
Nne kalongolele jwa likanisha, ngunakunnjandishila mmwe ambwiga ajangu a Gayo bhungumpinga mpaka muntima.
Ambwiga ajangu, ngunakunnjujila nkole ndamo ja mmbone na shiilu shiangalale malinga ntima gwenu shiguangalala. Pabha ishinonyela kwa kaje, pubhaikengene bhakilishitu bha kweneko ningong'ondelanga ga kulupalika kwenu, na shinkuti kamulila ya kweli ga a Kilishitu. Shakwa shipundile kunonyela, malinga shene sha pilikana kuti ashibhanangu bhanatamangana nkweli.
Kukulupalika kwa a Gayo
Ambwiga ajangu, kwa yene inkwaatendelanga bhakilishitu ajenunji nkali na bhajeninji, ni ikuntenda nkulupalilwe. Bhene bhandunjibho bhashikong'ondelanga nnikanisha kuti nshikola ntima gwa pinga bhandu. Kwa nneyo, shintende ya mmbone mwaajangutilangaga bhene bhakilishitubho, mmwanja gwabhonji malinga shibhaapinga a Nnungu. Pabha kwa ligongo lya lina lya a Yeshu, bhashinkujabhulangana gwangali kukunda kuposhela shindu sha kwaajangutilanga, kukopoka ku bhandunji bha ilambo ina. Bhai uwe tunapinjikwa kwaatendelanga mituka bhene bhandunjibho, nkupinga tukamule liengo lya kweli pamo.
A Deotilipe na a Demetulushi
Nashinkujandika ku likanisha bhaluwa, ikabhe a Deotilipa bhaapinga kwiibhika kubha akalongolele munkumbi gwabhonji, bhashinkukana kutupilikanila. 10 Kwa nneyo, ng'ikaga kweneko shinugule indu yowe yangali ya mmbone ibhatendile na malobhe ga unami gubhatulambilile, numbe kupunda genego, bhenebho bhanakana kwaaposhelanga Bhakilishitu ajetunji bhene bhaapinganga kwaaposhelanga bhala, bhanakwaalimbiyanga na kwaabhinganga nnikanisha.
11 Ambwiga ajangu, nnayaye indu ya nyata, ikabhe nnyaye ya mmbone. Pabha jwene atenda indu ya mmbone ni jwa a Nnungu, ikabhe jwene atenda indu ya nyata akakwaamanya a Nnungu.
12 Bhandu bhowe bhanakwalumbililanga a Demetulushi, numbe uwe tunakwaakong'ondela na mmumanyinji kuti ukong'ondelo gwetu, ni gwa kweli.
Shalamu sha Mpelebhesheyo
13 Ngwete indu yaigwinji ya kunnjandishila, ikabheje ngaapinga kunnjandishila na kalamu na wino. 14 Ikabheje shitubhonegane nikunguluka, tuli tutemi pamo.
15 Ulele utame na mmwe. Ashambwiga ajetu bhanakunkumbushilanga, mwaalamushilanje ashaambwiga ajetunji bha kweneko bhowe, nnikwalugulanga kwa mena gabhonji.