ထွက်​မြောက်​ရာ​ကျမ်း
နိ​ဒါန်း
ထွက်​မြောက်​ရာ​ကျမ်း​သည်​ဣ​သ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​၏​သ​မိုင်း​တွင် အ​ရေး​အ​ကြီး​ဆုံး​အ​ဖြစ်​အ​ပျက်​ကို​မှတ်​တမ်း​တင်​သော​ကျမ်း​ဖြစ်​သည်။ ဤ​ကျမ်း​တွင်​ဣ​သ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​သည်​အီ​ဂျစ်​ပြည်​၌​တစ်​ပါး​ကျွန်​အ​ဖြစ်​နေ​ထိုင်​ခဲ့​ရာ​မှ​လွတ်​မြောက်​လာ​ခြင်း​အ​ကြောင်း​ကို​ဖော်​ပြ​ထား​သည်။ အ​ဋ္ဌိ​က​အား​ဖြင့်​အ​ပိုင်း​လေး​ပိုင်း​ရှိ​သည်။ (၁) ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​ကျွန်​ဘ​ဝ​မှ​လွတ်​မြောက်​ခြင်း (၂) သိ​နာ​တောင်​သို့​သွား​သော​ခ​ရီး (၃) ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​သိ​နာ​တောင်​တွင်​မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​နှင့်​ပ​ဋိ​ညာဉ်​ပြု​၍​သူ​တို့​စောင့်​ထိန်း​ရ​မည့်​လူ့​ကျင့်​ဝတ်၊ နိုင်​ငံ​သား​ကျင့်​ဝတ်၊ ဘာ​သာ​ရေး​ဆိုင်​ရာ​ကျင့်​ဝတ်​စ​သည်​တို့​နှင့်​ပတ်​သက်​သော​ပ​ညတ်​များ​ကို​ပေး​တော်​မူ​ခြင်း (၄) ဣသ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​တို့​ဘု​ရား​ဝတ်​ပြု​ကိုး​ကွယ်​ရာ​ဌာ​န​ကို​တည်​ဆောက်​ခြင်း​နှင့်​အ​တွင်း​အ​ပြင်​တန်​ဆာ​ဆင်​ခြင်း၊ ယဇ်​ပု​ရော​ဟိတ်​များ​လိုက်​နာ​ရန်​ပ​ညတ်​များ၊ ဘု​ရား​ဝတ်​ပြု​ကိုး​ကွယ်​ခြင်း​ဆိုင်​ရာ​ပ​ညတ်​များ​ကို​ပြဋ္ဌာန်း​ပေး​ခြင်း။
အ​ထူး​အ​ရေး​ကြီး​သော​အ​ချက်​မှာ​ဤ​ကျမ်း​တွင်​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​ကို​ကျွန်​ဘ​ဝ​မှ​လွတ်​မြောက်​စေ​ပြီး​လျှင်​အ​နာ​ဂတ်​အ​တွက်​မျှော်​လင့်​ချက်​ရှိ​သော​လူ​မျိုး​နှင့်​နိုင်​ငံ​အ​ဖြစ်​သို့​ရောက်​အောင်​ပြု​စု​ပေး​တော်​မူ​ခြင်း​ပင်​ဖြစ်​သည်။
ဤ​ကျမ်း​၏​အ​ထင်​ပေါ်​ဆုံး​သော​ပ္ဂိုလ်​မှာ​ဣသ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​ကို​ခေါင်း​ဆောင်​၍​အီ​ဂျစ်​ပြည်​မှ​ထုတ်​ဆောင်​ရန်​ဘု​ရား​သ​ခင်​ရွေး​ကောက်​ခြင်း​ခံ​ရ​သော​မော​ရှေ​ဖြစ်​သည်။ ပ​ညတ်​တော်​ဆယ်​ပါး​စာ​ရင်း​ကို​ဖော်​ပြ​ထား​သော​အ​ခန်း ၂၀ သည်​လူ​အ​များ​သိ​သော​ကျမ်း​ပိုင်း​ဖြစ်​သည်။
အ​ကြောင်း​အ​ရာ​အ​ကျဉ်း​ချုပ်
ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​ကို​အီ​ဂျစ်​ပြည်​မှ​လွတ်​မြောက်​စေ​ခြင်း ၁:၁-၁၅:၂၁
(က) အီ​ဂျစ်​ပြည်​တွင်​ကျွန်​ခံ​ရ​ခြင်း ၁:၁-၂၂
(ခ) မော​ရှေ​မွေး​ဖွား​ခြင်း​နှင့်​ငယ်​စဉ်​ဘ​ဝ ၂:၁-၄:၃၁
(ဂ) မော​ရှေ​နှင့်​အာ​ရုန်​တို့​အီ​ဂျစ်​ဘု​ရင်​နှင့်​အ​ရေး​ဆို​ခြင်း ၅:၁-၁၁:၁၀
(ဃ) ပ​သ​ခါ​ပွဲ​တော်​ကျင်း​ပ​ခြင်း​နှင့်​အီ​ဂျစ်​ပြည်​မှ​ထွက်​ခွာ​လာ​ခြင်း ၁၂:၁-၁၅:၂၁
ပင်​လယ်​နီ​မှ​သိ​နာ​တောင်​သို့ ၁၅:၂၂-၁၈:၂၇
ပ​ညတ်​တော်​နှင့်​ပ​ဋိ​ညာဉ် ၁၉:၁-၂၄:၁၈
ပ​ဋိ​ညာဉ်​တဲ​တော်​နှင့်​ဝတ်​ပြု​ကိုး​ကွယ်​ခြင်း​ဆိုင်​ရာ​ပ​ညတ်​များ ၂၅:၁-၄၀:၃၈
1
အီ​ဂျစ်​ပြည်​၌​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​အ​ညှဉ်း​ဆဲ​ခံ​ရ​ခြင်း
အီ​ဂျစ်​ပြည်​သို့​ယာ​ကုပ်​နှင့်​အ​တူ သွား​ရောက်​ကြ​သော​ယာ​ကုပ်​၏​သား​များ​မှာ၊- ရု​ဗင်၊ ရှိ​မောင်၊ လေ​ဝိ၊ ယု​ဒ၊- 3-4 ဣ​သ​ခါ၊ ဇာ​ဗု​လုန်၊ ဗင်္ယာ​မိန်၊ ဒန်၊ န​ဿ​လိ၊ ဂဒ်၊ အာ​ရှာ​တို့​ဖြစ်​ကြ​၏။ သူ​တို့​၏​မိ​သား​စု​များ​လည်း​လိုက်​ပါ​သွား​ကြ​၏။- က၊ ၄၆:၈-၂၇။ ဤ​သူ​တို့​သည်​ယာ​ကုပ်​မှ​တိုက်​ရိုက်​ဆင်း​သက်​၍ ဦး​ရေ​အား​ဖြင့်​စု​စု​ပေါင်း​ခု​နစ်​ဆယ်​ရှိ​သ​တည်း။ ယော​သပ်​သည်​အီ​ဂျစ်​ပြည်​သို့​ရောက်​နှင့်​ပြီး​ဖြစ်​၏။- အ​ချိန်​တန်​သော်​ယော​သပ်​နှင့်​သူ​၏​ညီ​အစ်​ကို​များ​နှင့်​တ​ကွ သူ​တို့​၏​ခေတ်​က​ဆွေ​မျိုး​သား​ချင်း​အ​ပေါင်း​တို့​သည်​ကွယ်​လွန်​ကြ​ကုန်​၏။- သို့​ရာ​တွင်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​သည်​သား​သ​မီး​မြောက်​မြား​စွာ​မွေး​ဖွား​၍ အ​လွန်​တိုး​ပွား​များ​ပြား​လာ​သ​ဖြင့်၊ တစ်​တိုင်း​တစ်​ပြည်​လုံး​တွင်​အ​နှံ့​အ​ပြား​နေ​ထိုင်​ကြ​လေ​သည်။ တ၊ ၇:၁၇။
ထို​နောက်​အီ​ဂျစ်​ပြည်​တွင် ယော​သပ်​အ​ကြောင်း​ကို​လုံး​ဝ​မ​ကြား​ဘူး​သော​ဘု​ရင်​တစ်​ပါး​နန်း​တက်​လာ​လေ​၏။- တ၊ ၇:၁၈။ ထို​ဘု​ရင်​က​သူ​၏​ပြည်​သား​တို့​အား``ဤ​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​သည် လူ​ဦး​ရေ​အ​လွန်​များ​ပြား​၍​အင်​အား​ကြီး​မား​လာ​သ​ဖြင့် ငါ​တို့​အား​အန္တရာယ်​ပြု​နိုင်​၏။- 10 သူ​တို့​၏​လူ​ဦး​ရေ​ယခု​ထက်​မ​တိုး​ပွား​လာ​စေ​ရန် လိမ္မာ​စွာ​ငါ​တို့​ပြု​ရ​ကြ​မည်။ အ​ကယ်​၍​စစ်​မက်​ဖြစ်​ပွား​လာ​လျှင် သူ​တို့​သည်​ငါ​တို့​၏​တစ်​ဘက်​ရန်​သူ​နှင့်​ပူး​ပေါင်း​၍​ငါ​တို့​ကို​တိုက်​ခိုက်​ပြီး​လျှင် တိုင်း​ပြည်​မှ​ထွက်​ပြေး​ကြ​လိမ့်​မည်'' ဟု​မိန့်​ကြား​လေ​၏။- တ၊ ၇:၁၉။ 11 သို့​ဖြစ်​၍​အီ​ဂျစ်​အမျိုး​သား​တို့​သည်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​အ​ပေါ်​တွင် အုပ်​ချုပ်​ရေး​အ​ရာ​ရှိ​ချုပ်​များ​ကို​ခန့်​ထား​၍ စိတ်​ဋ္ဌာတ်​ကို​ချိုး​နှိမ်​ရန်​အ​လုပ်​ကြမ်း​ကို​အ​တင်း​အ​ကြပ်​ခိုင်း​ကြ​၏။ ဤ​နည်း​အား​ဖြင့်​ဖာ​ရော​ဘု​ရင်​၏​ရိက္ခာ​သို​လှောင်​ရာ ပိ​သုံ​မြို့​နှင့်​ရာ​မ​သက်​မြို့​တို့​ကို​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​အား​တည်​ဆောက်​စေ​၏။- 12 သို့​သော်​လည်း​အီ​ဂျစ်​ပြည်​သား​တို့​က ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​ကို​နှိပ်​စက်​ညှဉ်း​ဆဲ​လေ၊ သူ​တို့​၏​လူ​ဦး​ရေ​တိုး​ပွား​ပျံ့​နှံ့​လာ​လေ​ဖြစ်​၏။ အီ​ဂျစ်​ပြည်​သား​တို့​သည်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​ကို​ကြောက်​ရွံ့​လာ​ကြ​၏။- 13 ထို့​ကြောင့် ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​အား ကျွန်​အ​ဖြစ်​အ​တင်း​အ​ကြပ်​စေ​ခိုင်း​၍​ညှဉ်း​ဆဲ​ကြ​၏။ 14 ဆောက်​လုပ်​ရေး​၌​လည်း​ကောင်း၊ လယ်​ယာ​လုပ်​ငန်း​၌​လည်း​ကောင်း မ​ညှာ​မ​တာ​ဘဲ​ပင်​ပန်း​ကြီး​စွာ​လုပ်​ဆောင်​စေ​ကြ​၏။
15 အီ​ဂျစ်​ဘု​ရင်​က ရှိ​ဖ​ရ​နှင့်​ပု​အာ​နာ​မည်​ရှိ​သော​ဟေ​ဗြဲ​ဝမ်း​ဆွဲ​နှစ်​ဦး​တို့​အား၊- 16 ``ဟေ​ဗြဲ​အ​မျိုး​သမီး​တို့​ကို​သား​ဖွား​ပေး​ရ​သည့်​အ​ခါ ယောကျာ်း​က​လေး​ဖြစ်​လျှင်​သတ်​ပစ်​လော့။ မိန်း​က​လေး​ဖြစ်​လျှင်​အ​သက်​ချမ်း​သာ​ခွင့်​ပေး​လော့။'' ဟု​အ​မိန့်​ပေး​လေ​၏။- 17 သို့​ရာ​တွင်​ဝမ်း​ဆွဲ​အ​မျိုး​သ​မီး​တို့​သည် ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ကို​ကြောက်​ရွံ့​သူ​များ​ဖြစ်​သော​ကြောင့် ဘု​ရင်​၏​အ​မိန့်​ကို​မ​နာ​ခံ​ဘဲ​ယောကျာ်း​က​လေး​များ​ကို​အ​သက်​ချမ်း​သာ​စေ​ကြ​၏။- 18 ထို့​ကြောင့်​ဘု​ရင်​သည်​ဝမ်း​ဆွဲ​တို့​အား​ဆင့်​ခေါ်​လျက်``သင်​တို့​သည်​ငါ​၏​အ​မိန့်​ကို​မ​နာ​ခံ​ဘဲ အ​ဘယ်​ကြောင့်​ယောကျာ်း​က​လေး​များ​ကို​အ​သက်​ချမ်း​သာ​စေ​ရ​သ​နည်း'' ဟု​မေး​လေ​၏။- 19 ထို​အ​ခါ​ဝမ်း​ဆွဲ​တို့​က``ဟေ​ဗြဲ​အ​မျိုး​သ​မီး​တို့​သည် အီ​ဂျစ်​အ​မျိုး​သ​မီး​တို့​နှင့်​မ​တူ​ပါ။ သူ​တို့​သည်​သား​ဖွား​လွယ်​ကြ​သ​ဖြင့်​ဝမ်း​ဆွဲ​မ​ရောက်​မီ က​လေး​ကို​ဖွား​နှင့်​ပြီး​ဖြစ်​ပါ​သည်'' ဟု​လျှောက်​ထား​ကြ​၏။- 20-21 ဝမ်း​ဆွဲ​တို့​သည်​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ကို​ကြောက်​ရွံ့​သူ​များ​ဖြစ်​သော​ကြောင့် ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က​သူ​တို့​ကို​ကျေး​ဇူး​ပြု​၍ သူ​တို့​၌​အိမ်​ထောင်​မိ​သား​စု​များ​ရှိ​စေ​တော်​မူ​၏။ ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​၏​ဦး​ရေ​သည်​လည်း​တိုး​ပွား​များ​ပြား​လာ​၏။- 22 သို့​ဖြစ်​၍​ဖာ​ရော​ဘု​ရင်​သည်``ဟေ​ဗြဲ​အ​မျိုး​သ​မီး​တို့​မှ​ဖွား​မြင်​သော သား​ယောကျာ်း​မှန်​သ​မျှ​တို့​ကို​နိုင်း​မြစ်​ထဲ​သို့​ပစ်​ချ​ရ​မည်။ သ​မီး​မိန်း​က​လေး​များ​ကို​မူ​အ​သက်​ချမ်း​သာ​ပေး​ရ​မည်'' ဟု​မိ​မိ​၏​ပြည်​သူ​ပြည်​သား​တို့​အား​အ​မိန့်​ပေး​လေ​၏။ တ၊ ၇:၁၉။

1:3-4 က၊ ၄၆:၈-၂၇။

1:7 တ၊ ၇:၁၇။

1:8 တ၊ ၇:၁၈။

1:10 တ၊ ၇:၁၉။

1:22 တ၊ ၇:၁၉။