ဟေ​ရှာ​ယ​အ​နာ​ဂတ္တိ​ကျမ်း
နိ​ဒါန်း
ဟေ​ရှာ​ယ​ကျမ်း​စောင်​ကို ခ၊ မ ရှစ်​ရာ​စု​နှစ်​ဝက်​နောက်​ပိုင်း​၌ ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​တွင်​နေ​ထိုင်​သော​ပ​ရော​ဖက်​ကြီး​တစ်​ပါး​၏​နာ​မည်​ကို​အ​စွဲ​ပြု​၍ ခေါ်​ဆို​ထား​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ ဤ​ကျမ်း​စောင်​ကို​အ​ဋ္ဌိ​က​အ​ချက် (၃) ချက်​ခွဲ​ခြား​ထား​ပါ​သည်။
၁။ အ​ခဏ်း​ကြီး ၁-၃၉ တောင်​ပိုင်း​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​သော​ယု​ဒ​ပြည်​သည်​တန်​ခိုး​ကြီး​မား​သော​အိမ်​နီး​ချင်း​နိုင်​ငံ​အာ​ရှု​ရိ​ပြည်​၏ ခြိမ်း​ခြောက်​ခြင်း​ကို​ခံ​နေ​ရ​သော​အ​ချိန်​အ​ခါ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ဟေ​ရှာ​ယ​၏​အ​မြင်​တွင် ယု​ဒ​ပြည်​ကို​အ​မှန်​တ​ကယ်​ခြိမ်း​ခြောက်​နေ​သော​အ​ရာ​မှာ​အာ​ရှု​ရိ​၏​အင်​အား​မ​ဟုတ်​ပါ။ မိ​မိ​လူ​မျိုး​ကိုယ်​တိုင်​၏​အ​ပြစ်​များ​နှင့်​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​စ​ကား​ကို​နား​မ​ထောင်​ခြင်း​များ၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​ကို​ယုံ​ကြည်​ခြင်း​ကင်း​မဲ့​မှု​များ​ပင်​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ပ​ရော​ဖက်​သည်​ရှင်း​လင်း​ပြတ်​သား​သော​စ​ကား​လုံး​တို့​ဖြင့် ထို​သူ​တို့​နှင့်​ထို​သူ​တို့​၏​ခေါင်း​ဆောင်​တို့​အား​ဖြောင့်​မတ်​မှန်​ကန်​သော​အ​သက်​တာ​နှင့်​တ​ရား​မျှ​တ​မှု​ရှိ​သော​အ​သက်​တာ​သို့​ခေါ်​ဆောင်​ပြီး၊ ထို​သူ​တို့​၏​ဘု​ရား​သ​ခင်​စ​ကား​ကို​နား​မ​ထောင်​ခြင်း​ဖြင့်​ပျက်​စီး​ခြင်း​သို့​ရောက်​မည့်​အ​ကြောင်း​ကို သ​တိ​ပေး​ခဲ့​ပါ​သည်။ ထို​မျှ​မ​က​တစ်​ကမ္ဘာ​လုံး​နှင့်​ဆိုင်​သော​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​နှင့်​တ​ကွ တ​ရား​တော်​နှင့်​အ​ညီ​မျှ​တ​စွာ​အုပ်​စိုး​မည့်​ဘု​ရင်​တစ်​ပါး​သည် ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​၏​အ​မျိုး​အ​နွယ်​မှ​ဆင်း​သက်​မည်​ကို​ဟေ​ရှာ​ယ​မှ​ကြို​တင်​၍​ပြော​ဆို​ခဲ့​ပါ​သည်။
၂။ အ​ခဏ်း​ကြီး ၄၀-၅၅ ယု​ဒ​လူ​မျိုး​များ​စွာ​တို့​သည်​ဗာ​ဗု​လုန်​နိုင်​ငံ​တွင်​ကျွန်​ခံ​နေ​ရ​သော​အ​ချိန်၊ ဖိ​စီး​နှိပ်​စက်​ခြင်း​ခံ​နေ​ရ​သော​အ​ချိန်၊ မျှော်​လင့်​ခြင်း​ကင်း​မဲ့​နေ​သော​အ​ချိန်​အ​ခါ​ဖြစ်​သည်။ ပ​ရော​ဖက်​က၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​ကို​လွတ်​ခြင်း​အ​ခွင့်​ပေး​ပြီး၊ ဘ​ဝ​သစ်​ကို​အ​စ​ပြု​ရန်​အ​တွက်​မိ​မိ​တို့​၏​နေ​ရင်း​အ​ရပ်​ဖြစ်​သော​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​သို့ ပြန်​လည်​ပို့​ဆောင်​တော်​မူ​မည်​ဟု​ပြော​ကြား​ခဲ့​ပါ​သည်။ ဤ​အ​ခဏ်း​ကြီး​တို့​၏​အ​ဋ္ဌိ​က​အ​ချက်​မှာ၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​သ​မိုင်း​၏​အ​ရှင်​သ​ခင်​ဖြစ်​ပြီး၊ ဣ​သ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​များ​နှင့်​တ​ကွ​ထို​လူ​မျိုး​အား​ဖြင့် ကောင်း​ချီး​ခံ​စား​ရ​မည့်​လူ​မျိုး​အား​လုံး​တို့​အ​တွက် ထို​သ​ခင်​၏​အ​ကြံ​အ​စည်​တော်​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ``ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​အ​စေ​ခံ'' ဆို​သော​စ​ကား​လုံး​များ​သည်​ဋ္ဌမ္မ​ဟောင်း​ကျမ်း​၏​လူ​သိ​များ​သော​အ​ကြောင်း​အ​ရာ​များ​တွင်​ပါ​ဝင်​ပါ​သည်။
၃။ အ​ခဏ်း​ကြီး ၅၆-၆၆ ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​သို့​ပြန်​လာ​သော​သူ​များ​အ​တွက်​ရည်​ညွှန်း​ရေး​သား​ထား​ခြင်း​ဖြစ်​ပြီး၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​သို့ မိ​မိ​၏​က​တိ​တော်​ပြည့်​စုံ​မည့်​အ​ကြောင်း​ကို သေ​ချာ​လို​သူ​များ​အ​တွက်​ရေး​သား​ထား​ခြင်း​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ဖြောင့်​မတ်​မှန်​ကန်​ခြင်း​နှင့်​တ​ရား​မျှ​တ​ခြင်း​ဆိုင်​ရာ​အ​ကြောင်း​များ၊ ဥ​ပုသ်​နေ့​ကို​စောင့်​ထိန်း​ခြင်း​အ​ကြောင်း၊ ယဇ်​ပူ​ဇော်​ခြင်း​ဆိုင်​ရာ​အ​ကြောင်း​နှင့်​ဆု​တောင်း​ပတ္ထ​နာ​ပြု​ခြင်း​အ​ကြောင်း​တို့​ကို​လည်း​ဖော်​ပြ​ထား​ပါ​သည်။ သ​တိ​ပြု​ရန်​ကျမ်း​ပိုဒ်​မှာ ၆၁:၁-၂ ဖြစ်​ပြီး၊ ထို​စ​ကား​သည်​သ​ခင်​ယေ​ရှု​၏​အ​မှု​တော်​လုပ်​ငန်း​အ​စ​ပြု​ခြင်း​၏​ခေါ်​တော်​မူ​ခြင်း​အ​ကြောင်း​ဖြစ်​ပါ​သည်။
အ​ကြောင်း​အ​ရာ​အ​ကျဉ်း​ချုပ်
သ​တိ​ပေး​ခြင်း​နှင့်​က​တိ​တော်​များ ၁:၁၊ ၁၂:၆
လူ​မျိုး​စု​များ​ကို​ဒဏ်​ခတ်​တော်​မူ​ခြင်း ၁၃:၁၊ ၂၃:၁၈
ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​ကို​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​အ​ပြစ်​ဒဏ်​ခတ်​တော်​မူ​ခြင်း ၂၄:၁၊ ၂၇:၁၃
သ​တိ​ပေး​ခြင်း​နှင့်​က​တိ​တော်​များ ၂၈:၁၊ ၃၅:၁၀
ယု​ဒ​ဘုရင်​ဟေ​ဇကိ​နှင့်​အာ​ရှု​ရိ​အ​မျိုး​သား​များ ၃၆:၁၊ ၃၉:၈
က​တိ​တော်​နှင့်​မျှော်​လင့်​ချက်​ဆိုင်​ရာ​သ​တင်း​စ​ကား​များ ၄၀:၁၊ ၅၅:၁၃
သ​တိ​ပေး​ခြင်း​နှင့်​က​တိ​တော်​များ ၅၆ :၁၊ ၆၆ :၂၄
1
ဤ​ကျမ်း​စောင်​တွင် ယု​ဒ​ဘု​ရင်​များ​ဖြစ်​သော​သြ​ဇိ​မင်း၊ ယော​သံ​မင်း၊ အာ​ခတ်​မင်း​နှင့်​ဟေ​ဇ​ကိ​မင်း​တို့​၏​လက်​ထက်​၌ ယု​ဒ​ပြည်​နှင့်​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​အ​ဘယ်​သို့​ဖြစ်​ပျက်​မည်​ကို အာ​မုတ်​၏​သား​ဟေ​ရှာ​ယ​အား​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ပေး​တော်​မူ​သော​ဗျာ​ဒိတ်​တော်​များ​ပါ​ရှိ​၏။ ၃ရာ၊ ၁၅:၁-၄၊ ၁၅:၃၂-၁၆:၂၀၊ ၁၈:၁-၂၀:၂၁။ ၆ရာ၊ ၂၆:၁-၃၂:၃၃။
မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​အား​ဘု​ရား​သ​ခင်​ပြင်း​ထန်​စွာ​ပြစ်​တင်​ဆုံး​မ​တော်​မူ​ခြင်း
ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က``အို ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​နှင့်​မိုး​ကောင်း​ကင်​တို့ ငါ​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​မိန့်​တော်​မူ​သော​စကား​ကို​နား​ထောင်​ကြ​လော့။ ငါ​ကျွေး​မွေး​ပြု​စု​ထား​သည့်​သား​သ​မီး​များ​သည်​ငါ့​အား​ပုန်​ကန်​ကြ​လေ​ပြီ။- ကျွဲ​နွား​များ​သည်​မိ​မိ​တို့​ပိုင်​ရှင်​ကို​သိ​ကြ​၏။ မြင်း​များ​သည်​လည်း​မိ​မိ​တို့​သ​ခင်​၏​မြင်း​စောင်း၊ မိ​မိ​တို့​သ​ခင်​အ​စာ​ကျွေး​ရာ​အ​ရပ်​တို့​ကို​သိ​ကြ​၏။ သို့​ရာ​တွင်​ငါ​၏​လူ​မျိုး​တော်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​မူ​ကား ထို​မျှ​ပင်​မ​သိ​ကြ။ သူ​တို့​သည်​အ​သိ​ပ​ညာ​ခေါင်း​ပါး​ကြ​ပါ​သည်​တ​ကား'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​ပါ​၏။
``အ​ချင်း​အ​ပြစ်​ကူး​သည့်​လူ​မျိုး၊ ဖောက်​ပြန်​တတ်​သူ​ဒု​စ​ရိုက်​သ​မား​တို့၊ သင်​တို့​သည်​အ​မင်္ဂ​လာ​ရှိ​ကြ​၏။ သင်​တို့​သည်​အ​ပြစ်​ဝန်​ထုပ်​ပိ​လျက်​နေ​ကြ​ပါ​သည်​တ​ကား။ ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​၏​သန့်​ရှင်း​မြင့်​မြတ်​သည့်​ဘု​ရား​သ​ခင်​ကို​ပစ်​ပယ်​လျက် ကိုယ်​တော်​ကို​ကျော​ခိုင်း​ကြ​လေ​ပြီ။- သင်​တို့​သည်​အ​ဘယ်​ကြောင့်​ဆက်​လက်​ပုန်​ကန်​လျက်​နေ​ကြ​ပါ​သ​နည်း။ ယ​ခု​ထက်​ပင်​ပို​မို​ကြီး​လေး​သည့်​အ​ပြစ်​ဒဏ်​ကို​ခံ​လို​ကြ​ပါ​သ​လော။ အ​ချင်း​ဣ​သ​ရေ​လ​ပြည်​သူ​တို့၊ သင်​တို့​၏​ဦး​ခေါင်း​သည်​ဒဏ်​ရာ​များ​ဖြင့်​ပြည့်​လျက်​ရှိ​၏။ သင်​တို့​၏​စိတ်​နှ​လုံး​သည်​လည်း​ညှိုး​နွမ်း​လျက်​နေ​၏။- ခြေ​ဖ​ဝါး​မှ​ဦး​ခေါင်း​တိုင်​အောင် သင်​တို့​ကိုယ်​တစ်​ခု​လုံး​သည်​အ​နာ​နှင့်​ကင်း​သည်​ဟူ​၍​မ​ရှိ။ ပွန်း​ပဲ့​ကွဲ​ရှ​နာ​များ၊ ဒဏ်​ရာ​သစ်​ဒဏ်​ရာ​ဟောင်း​များ​နှင့်​ပြည့်​လျက်​နေ​ပေ​သည်။ ထို​ဒဏ်​ရာ​များ​ကို​ဆေး​ကြော​ကာ၊ အ​ဝတ်​ဖြင့်​မ​ပတ်​မ​စည်း​ရ​ကြ​သေး။ ဆေး​လည်း​မ​ထည့်​ရ​ကြ​သေး။
သင်​တို့​၏​ပြည်​သည်​ပျက်​ပြုန်း​ရ​၍၊ သင်​တို့​၏​မြို့​တို့​သည်​လည်း​ပြာ​ပုံ​ဆိုက်​ကြ​လေ​ပြီ။ သင်​သည်​ကြည့်​ရှု​လျက်​နေ​စဉ်​ပင်​တိုင်း​တစ်​ပါး​သား​တို့​သည် သင်​၏​နယ်​မြေ​ကို​သိမ်း​၍​အ​ရာ​ခပ်​သိမ်း​ကို​ဖျက်​ဆီး​စေ​ကြ​ပြီ။- အ​ဝိုင်း​ခံ​လျက်​နေ​ရ​သည့်​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​တစ်​မြို့​သာ​လျှင်​ကျန်​တော့​၏။ ထို​မြို့​ကား​မိ​မိ​အ​တွက်​ခု​ခံ​ကာ​ကွယ်​နိုင်​စွမ်း​မ​ရှိ​သည့်​စ​ပျစ်​ဥ​ယျာဉ်​အ​စောင့်​တဲ​ကဲ့​သို့​လည်း​ကောင်း၊ သ​ခွား​တောင်​ယာ​တဲ​ကဲ့​သို့​လည်း​ကောင်း​ဖြစ်​၍​နေ​၏။
အ​ကယ်​၍​အ​နန္တ​တန်​ခိုး​ရှင်​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သာ​လျှင် မြို့​သူ​မြို့​သား​အ​ချို့​တို့​အား​အ​သက်​မ​သေ​ဘဲ​ကျန်​ရစ်​စေ​တော်​မ​မူ​ပါ​လျှင်၊ ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​သည် သော​ဒုံ​မြို့​နှင့်​ဂေါ​မော​ရ​မြို့​တို့​ကဲ့​သို့​လုံး​ဝ​ပျက်​သုဉ်း​၍​သွား​မည်​သာ​ဖြစ်​၏။ က၊ ၁၉:၂၄။ ရော၊ ၉:၂၉။
10 အို ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့၊ သင့်​ကို​အုပ်​စိုး​သော​မင်း​များ​နှင့် သင်​၏​မြို့​သူ​မြို့​သား​တို့​သည်​သော​ဒုံ​မြို့​နှင့်​ဂေါ​မော​ရ​မြို့​မှ​လူ​တို့​နှင့်​တူ​ကြ​၏။ သင့်​အား​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​မိန့်​တော်​မူ​သော​စ​ကား​တော်​ကို​နား​ထောင်​လော့။ ငါ​တို့​၏​ဘု​ရား​သ​ခင်​သွန်​သင်​တော်​မူ​သော​အ​ရာ​ကို​အာ​ရုံ​ပြု​လော့။- 11 ကိုယ်​တော်​က`သင်​တို့​ဆက်​ကာ​ဆက်​ကာ​ပူ​ဇော်​လျက်​ရှိ​သည့်​ယဇ်​တို့​ကို​ငါ​အ​လို​ရှိ​တော်​မူ​သည်'' ဟု​ထင်​မှတ်​ကြ​ပါ​သ​လော။ သင်​တို့​မီး​ရှို့​ပူ​ဇော်​သည့်​သိုး​များ​နှင့်​ဆူ​ဖြိုး​သော​တိ​ရစ္ဆာန်​တို့​၏​ဆီ​ဥ​များ​ကို​ငါ​ငြီး​ငွေ့​တော်​မူ​ပြီ။ သိုး​နွား​ဆိတ်​တို့​၏​သွေး​များ​ကို​လည်း​ငါ​မ​နှစ်​သက်​တော့​ပေ။- 12 သင်​တို့​ငါ့​ထံ​သို့​ဝတ်​ပြု​ကိုး​ကွယ်​ရန်​လာ​ရောက်​ကြ​သော​အ​ခါ ထို​အ​ရာ​များ​ကို​ယူ​ဆောင်​လာ​ရ​ကြ​မည်​ဟု​သင်​တို့​အား​အ​ဘယ်​သူ​စေ​ခိုင်း​ပါ​သ​နည်း။ အ​ဘယ်​သူ​သည်​သင်​တို့​အား​ငါ​၏​ဗိ​မာန်​တော်​တွင် ဤ​သို့​ရှုပ်​ယှက်​ခတ်​သွား​လာ​စေ​ပါ​သ​နည်း။- 13 သင်​တို့​၏​အ​သုံး​မ​ကျ​သော​ပူ​ဇော်​သ​ကာ​များ​ကို နောက်​တစ်​ဖန်​ငါ​အ​လို​မ​ရှိ။ သင်​တို့​ပူ​ဇော်​သည့်​နံ့​သာ​ပေါင်း​၏​ရ​နံ့​ကို​ငါ​ရွံ​မုန်း​၏။ သင်​တို့​၏​လ​ဆန်း​ပွဲ​နေ့​များ၊ ဥ​ပုသ်​နေ့​များ​နှင့်​ဘာ​သာ​ရေး​ပွဲ​နေ့​များ​ကို​ငါ​စက်​ဆုပ်​၏။ သင်​တို့​၏​အ​ပြစ်​များ​ကြောင့်​ထို​အ​ရာ​များ​သည်​ဖောက်​ပြန်​ပျက်​စီး​နေ​သည်။- 14 သင်​တို့​၏​လ​ဆန်း​ပွဲ​နေ့​များ​နှင့်​မြင့်​မြတ်​သန့်​ရှင်း​သော​နေ့​များ​ကို​ငါ​မုန်း​၏။ ထို​ပွဲ​သ​ဘင်​များ​သည်​ငါ​မ​ထမ်း​လို​တော့​သည့်​ဝန်​ထုပ်​ဖြစ်​ပေ​သည်။ အာ၊ ၅:၂၁-၂၂။
15 ``သင်​တို့​လက်​အုပ်​ချီ​၍​ဆု​တောင်း​ပတ္ထ​နာ​ပြု​ကြ​သော​အ​ခါ ငါ​သည်​သင်​တို့​အား​လှည့်​၍​ကြည့်​တော်​မူ​လိမ့်​မည်​မ​ဟုတ်။ သင်​တို့​၏​လက်​များ​သည်​အ​ပြစ်​သွေး​စွန်း​လျက်​နေ​သ​ဖြင့် သင်​တို့​အ​ဘယ်​မျှ​ပင်​ပြင်း​ပြ​စွာ​ဆု​တောင်း​ပတ္ထ​နာ​ပြု​ကြ​သော်​လည်း​ငါ​နား​ထောင်​လိမ့်​မည်​မ​ဟုတ်။- 16 သင်​တို့​၏​စိတ်​နှ​လုံး​ကို​စင်​ကြယ်​အောင်​ပြု​ကြ​လော့။ ငါ့​ရှေ့​တော်​တွင်​သင်​တို့​ပြု​လျက်​ရှိ​သည့်​ဒု​စ​ရိုက်​တို့​ကို​ရပ်​စဲ​ကြ​လော့။ ဒု​စ​ရိုက်​ပြု​မှု​ကို​ရပ်​စဲ​ကာ၊- 17 သု​စ​ရိုက်​ကို​ပြု​ကြ​လော့။ ဖိ​နှိပ်​ချုပ်​ချယ်​ခြင်း​ခံ​ရ​သူ​တို့​ကို​ကူ​မ​၍​မိ​ဘ​မဲ့​သူ​များ​နှင့်​မု​ဆိုး​မ​တို့​၏ အ​ခွင့်​အ​ရေး​များ​ကို​ကာ​ကွယ်​စောင့်​ရှောက်​ခြင်း​အား​ဖြင့် တ​ရား​ဥ​ပ​ဒေ​စိုး​မိုး​မှု​ရှိ​အောင်​ပြု​ကြ​လော့'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​ပါ​၏။
18 ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က``သင်​တို့​၏​အ​မှု​ကို ယ​ခု​စဉ်း​စား​ဆုံး​ဖြတ်​ကြ​ပါ​စို့။ သင်​တို့​သည်​အ​ပြစ်​သွေး​စွန်း​လျက်​ရှိ​ကြ​၏။ သို့​ရာ​တွင်​ငါ​သည်​သင်​တို့​အား​မိုး​ပွင့်​ကဲ့​သို့​ဖြူ​စင်​အောင် ဆေး​ကြော​တော်​မူ​မည်။ သင်​တို့​သည်​အ​ပြစ်​သွေး​ဖြင့်​နီ​မြန်း​လျက်​နေ​သော်​လည်း ဝါ​ဂွမ်း​ကဲ့​သို့​ဖြူ​ဖွေး​၍​လာ​လိမ့်​မည်။- 19 အ​ကယ်​၍​သင်​တို့​သည်​ငါ​၏​စ​ကား​ကို​နား​ထောင်​မည်​ဆို​ပါ​က မြေ​ထွက်​သီး​နှံ​ကောင်း​များ​ကို​စား​သုံး​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။- 20 သို့​ရာ​တွင်​ငါ​၏​စကား​ကို​နား​ထောင်​ရန်​ငြင်း​ဆန်​၍ ငါ့​အား​အာ​ခံ​ကြ​မည်​ဆို​လျှင်​မူ​ကား သင်​တို့​သည်​သေ​ကြေ​ပျက်​စီး​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။ ဤ​ကား​ငါ​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​မိန့်​တော်​မူ​သော​စ​ကား​ဖြစ်​၏။
အ​ပြစ်​ကူး​သော​မြို့
21 အ​ခါ​တစ်​ပါး​က​သစ္စာ​ရှိ​ခဲ့​သော​မြို့​သည် ယ​ခု​အ​ခါ​ပြည့်​တန်​ဆာ​အ​သွင်​ကို​ဆောင်​လျက်​နေ​ပါ​သည်​တ​ကား၊ အ​ခါ​တစ်​ပါး​က​ထို​မြို့​တွင်​သူ​တော်​ကောင်း​များ​နေ​ထိုင်​ခဲ့​သော်​လည်း ယ​ခု​အ​ခါ​၌​သူ​သတ်​သ​မား​များ​သာ​လျှင်​ကျန်​ရှိ​နေ​တော့​၏။- 22 အို ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့၊ သင်​သည်​အ​ခါ​တစ်​ပါး​က​ငွေ​နှင့်​တူ​ခဲ့​၏။ ယ​ခု​မူ​ကား​တန်​ဖိုး​မဲ့​ဖြစ်​၍​နေ​လေ​ပြီ။ ယ​ခင်​အ​ခါ​က​သင်​သည်​စ​ပျစ်​ရည်​ကောင်း​နှင့်​တူ​ခဲ့​၏။ ယ​ခု​မှာ​မူ​ရေ​ပ​က​တိ​ဖြစ်​၍​နေ​တော့​၏။- 23 သင်​၏​ခေါင်း​ဆောင်​တို့​သည်​လည်း​သူ​ပုန်​များ၊ သူ​ခိုး​လက်​ခံ​များ​ဖြစ်​ကြ​၏။ သူ​တို့​သည်​အ​စဉ်​ပင်​တံ​စိုး​လက်​ဆောင်​များ​ကို​လက်​ခံ​လျက်​နေ​ကြ​သော်​လည်း တ​ရား​ရုံး​တော်​တွင်​မိ​ဘ​မဲ့​သူ​တို့​အား​ကာ​ကွယ်​စောင့်​ရှောက်​မှု​ကို​မ​ပြု​ကြ။ မု​ဆိုး​မ​တို့​၏​အ​မှု​အ​ခင်း​များ​ကို​လည်း​ကြား​နာ​စစ်​ဆေး​၍​မ​ပေး​ကြ။
24 သို့​ဖြစ်​၍​တန်​ခိုး​တော်​နှင့်​ပြည့်​စုံ​တော်​မူ​သော ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​၏​ဘု​ရား​သ​ခင်၊ အ​နန္တ​တန်​ခိုး​ရှင်​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​မိန့်​တော်​မူ​သည့်​စ​ကား​ကို​ယ​ခု​နား​ထောင်​လော့။ ကိုယ်​တော်​က``ငါ​သည်​မိ​မိ​၏​ရန်​သူ​တည်း​ဟူ​သော​သင်​တို့​အား​လက်​စား​ချေ​တော်​မူ​မည်​ဖြစ်​၍ သင်​တို့​သည်​ငါ့​ကို​အ​ဘယ်​သို့​မျှ​ဒုက္ခ​ပေး​နိုင်​ကြ​တော့​မည်​မ​ဟုတ်။- 25 ငါ​သည်​သင့်​အား​အ​ရေး​ယူ​အ​ပြစ်​ပေး​မည်။ သတ္တု​၏​ချေး​ညှော်​များ​ကို​ချွတ်​သည့်​နည်း​တူ သင်​၏​အ​ညစ်​အ​ကြေး​များ​ကို​လည်း​ချွတ်​၍ သင့်​အား​သန့်​စင်​အောင်​ငါ​ပြု​မည်။- 26 ရှေး​အ​ခါ​ကဲ့​သို့​သင့်​အား​ခေါင်း​ဆောင်​များ​နှင့် အ​တိုင်​ပင်​ခံ​အ​မတ်​များ​ကို​ငါ​ပေး​မည်။ ထို​အ​ခါ​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​ကို​သူ​တော်​ကောင်း​တ​ရား​ပြည့်​ဝ​သည့်​မြို့၊ သစ္စာ​ရှိ​သည့်​မြို့​ဟု​ခေါ်​ဝေါ်​သ​မုတ်​ကြ​လိမ့်​မည်'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​ပါ​၏။
27 ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည်​ဖြောင့်​မှန်​တော်​မူ​သည်​ဖြစ်​၍ ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​နှင့်​နောင်​တ​ရ​သူ​မှန်​သ​မျှ​ကို​ကယ်​တင်​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။- 28 သို့​ရာ​တွင်​ကိုယ်​တော်​သည်​အ​ပြစ်​ကူး​လွန်​သူ​နှင့် မိ​မိ​ကို​ပုန်​ကန်​သူ​အ​ပေါင်း​တို့​အား​ချေ​မှုန်း​ပစ်​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။ မိ​မိ​အား​စွန့်​ပစ်​သူ​မှန်​သ​မျှ​ကို​သုတ်​သင်​ပယ်​ရှင်း​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။
29 သင်​သည်​သစ်​ပင်​များ​ကို​ဝတ်​ပြု​ရှိ​ခိုး​မိ​ခဲ့​သည့်​အ​တွက် ဝတ်​ပြု​ကိုး​ကွယ်​ရာ​ဥ​ယျာဉ်​များ​ကို​စိုက်​ပျိုး​မိ​ခဲ့​သည့်​အ​တွက်​ဝမ်း​နည်း​ရ​လိမ့်​မည်။- 30 သင်​သည်​သေ​အံ့​ဆဲ​ဆဲ​ရှိ​သော​ဝက်​သစ်​ချ​ပင်​နှင့် ရေ​မ​လောင်း​သည့်​ဥ​ယျာဉ်​ကဲ့​သို့​ညှိုး​နွမ်း​ခြောက်​သွေ့​၍​သွား​လိမ့်​မည်။- 31 သစ်​ခြောက်​သည်​မီး​ပွား​ကြောင့်​မီး​စွဲ​လောင်​ရ​သည်​နည်း​တူ​တန်​ခိုး​ကြီး​မား​သူ​တို့​သည်​လည်း မိ​မိ​တို့​၏​ဒု​စ​ရိုက်​များ​ကြောင့်​ဆုံး​ပါး​ပျက်​စီး​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။ ယင်း​သို့​ဆုံး​ပါး​ပျက်​စီး​မှု​ကို​လည်း​အ​ဘယ်​သူ​မျှ​ဆီး​တား​၍​ရ​လိမ့်​မည်​မ​ဟုတ်'' ဟု​မြွက်​ဆို​လေ​သည်။

1:1 ၃ရာ၊ ၁၅:၁-၄၊ ၁၅:၃၂-၁၆:၂၀၊ ၁၈:၁-၂၀:၂၁။ ၆ရာ၊ ၂၆:၁-၃၂:၃၃။

1:9 က၊ ၁၉:၂၄။ ရော၊ ၉:၂၉။

1:14 အာ၊ ၅:၂၁-၂၂။