3
Paulo õn―Jesus Cristo emunaẽ.
— Deus Judeuyũ daxijojom acã g̃u. Judeu'ũmayũ daxijojom tak — i õn e'em.
Iboap puye õn daomũnmũnap'a be. Deus soat podi ma xipan okug̃. Imẽnpuye juk omuju jekawẽn muwẽn ãm eywebe―Deus xe soat ikukpin cĩcã iap ekawẽn muwẽn ãm eywebe. Kuy eyetaybit apẽn cuk ixe omuju eykay iam. 3-6 Kuyje Deus o'jekawẽn jewebe ma.
— Kawẽn idipat og̃uju Judeu'ũmayũ be dak — i juk o'e jewebe ma. — Jesus Cristo kay ixeyũ etabun puje, ajo-ũmũm õn webekitkiyũ be iap je'jat ip — i juk o'e jewebe ma. — Pũg̃ pe ma ip jewebot. Judeuyũ eju jewebot ip — i juk o'e. — Wa'õ dag̃ oce Judeu'ũmayũ be dak apẽn cuk adi ocece Judeuyũ be iap tag̃ — i juk o'e jewebe ma.
Kuyje apẽn pũg̃ kadian je'e ip iap ekawẽn o'g̃uwẽn g̃u warara'acat pe. Iba'arẽm osodop soat xe iboap ekawẽn. G̃asũ bit jemumujuyũ o'g̃utaybin iboap ekawẽn―soat tag̃ iisuayũ. Jemunaẽyũ o'g̃utaybin jekawẽn muwẽnuwẽn'ukayũ dak. Jebiõg̃bug̃ ip o'g̃utaybin. Owebe dak Deus kuy bima iba'arẽm osodop iap ekawẽn o'g̃uwẽn. Kuy iboap ekawẽntup o'tupmubararak yopĩtpĩt. Wemudupmubararaktup co buje, eyetaybit epe'e Paulo itaybit kuy bima iba'arẽm osodop iap ekawẽn Cristo ekawẽn iam.
— Kawẽn idipat cuy eg̃uwẽnuwẽn itaybit'ũmayũ be — i juk o'e Deus owebe.
Tei'ũmat puxim ja'õbacaap o'g̃ũm owebe kawẽn idipat muwẽn ãm. Ja'õbacaap o'g̃ũm owebe imuwẽn ãm. O'g̃ũm owebe yobog̃at g̃u ma'g̃u õn. Ixe xipan okug̃ puye acã o'g̃ũm owebe. Soat podi ma õn yopĩt ma Deus kayayũ bodi ma. Owebe bit Deus o'e:
— Kawẽn idipat cuy eg̃uwẽnuwẽn Judeu'ũmayũ be — i. Imẽnpuye:
— Soat podi ma Cristo xipan wuykug̃ — i õn e'em cebe ip. — Soat podi ma xipacat ũmũm wuywebe — i dak. — “Kuyje Deus ibikuy osunuy soat kay jebekitkin―Judeuyũ kay, Judeu'ũmayũ kay dak,” i juy ece soat pe — i juk o'e Deus owebe, soat mug̃ẽg̃ẽ'ukat cuk o'e. — “Jebikuyap tag̃ Judeuyũ daxijojom g̃asũ, Judeu'ũmayũ daxijojom tak,” i juy ece soat pe — i juk o'e Deus owebe. Apẽn Deus ibikuy osunuy iap iba'arẽm osodop soat xe kuy bima. G̃asũ acã ibapuk o'e. 10 Iba'arẽm osodop kuy bima. G̃asũ bit ade taxijojo'ibiyũ―Judeuyũ, Judeu'ũmayũ dak―soat kaka dag̃ayũ. Ixeyũ jojom pima, kabi beayũ itaybit je'e soat podi ma Deus itaybit iam.
— Deus acã itaybit soat kaka dag̃ayũ daxijo am — i je'e ip kabi beayũ―ya'õbuyxiayũ, Deus ekawẽn tojotjot'ukayũ kukukayũ dak.
11 Ipi mug̃ẽ awap Deus g̃ebum osunuy jebekitkiyũ kay. Soat ka watwat mutabun ojuy osunuy. Deus ebekitkiyũm o'e ip wuykukukat Jesus Cristo kay itabut ip o'e buye. 12 Ixe Jesus Cristo eju mũg̃'i wuyju, cekay wuyetabut puye. Imẽnpuye wuyekawẽnpi g̃u Deus eju. Wuybisũsũn g̃u kawẽn ãm ceweju. 13 Imẽnpuye eyg̃uycũg̃ g̃u epesop ipiat'ajojom ma'g̃u õn daomũnmũnap'a be. Õn ipiat'ajojom cuk adi kawẽn idipat og̃uwẽnuwẽn eywebe buye. Õn kawẽn idipat muwẽnuwẽnap xipat osodop eywebeam. Õn daomũnmũnap'a be iap tak xipat eywebeam.
14 Apẽn Deus soat kaka watwat o'taxijo jebekitkiyũm iap kay õn g̃ebum pima, ocẽg̃'aecõg̃cõg̃ wuyebay wap “Ẽn soat podi ma xipat ocekay” i'e am cebe. 15 Deus xipan wuykug̃ iap puxim soat wuyebayũ jebekitkiyũ kug̃ xipan―kabi beayũ, ipi dag̃ayũ dak. 16 Eywebeam õn kawẽnwẽn Deus eju. Ixe soat podi ma idip, ya'õbaca dak. Imẽnpuye:
— Bay, a'õbacaap cuy eg̃ũm Éfeso ka watwat pe — i õn e'em cebe. — Ebiõg̃buk cuy ip eya'õmucan kũyjobit am ip a'õ kay — i õn e'em cebe. 17 — Cristo juy jeeku ceweju ip itabut puye ip cekay — i õn e'em cebe.
Kanabũ badi nabũ õmõmat puxim cuy epesop. Darem g̃u warara'acat kug̃ epesop xipan―soat em ma.
— Bay, ibuywatwan cuy ip eg̃uy xipan ip jewekuk am, ya'õbacaam tak ip — i õn e'em Deus pe. 18 — Ixeyũ juy eg̃utaybin apẽn Cristo xe ocekukpin iam — i õn e'em cebe. — Soat ebekitkit cuy eg̃utaybin iboam — i õn e'em cebe. — Soat podi ma ocekukpin exe — i õn e'em.
Apẽn Cristo xe ocekukpin iap imuweg̃ũn pa'ore ocewebe, yobog̃ cĩcã buye.
— Apẽn ocekukpin cexe iam cuy eg̃utaybin ip — i õn e'em Deus pe. 19 — Itaybit g̃u ip ikukpin cĩcã ip exe iam — i õn e'em cebe. — Apẽn ocekukpin exe iam ocetaybitbũt ã — i õn e'em cebe. — Iboam cuy ip eg̃utaybin — i õn e'em cebe. — Iboam ip itaybin puje, ka'ũma kay je'e ip. Icokcok cĩcã je'e ip soat kukat puxim — i õn e'em Deus pe.
20 Deus pe soat i'e but. Wuyemuojuy bodi ma ixe iũmũm wuywebe. Wuyag̃uyg̃ebuap podi ma dak iũmũm wuywebe. Ixe a'õbacaap kug̃ wuyju. Ixe ja'õbacaam soan e'em wuywebeam. Imẽnpuye:
— Ka'ũma ma ejo'iat xipacat, idipat tak — i juy ace cebe.
21 Soat em ma: — Ka'ũma ma ejo'iat xipacat — i'e'em jeedop ip Deus pe Jesus kay itabucayũ.
Imẽn i'e'em jeedop ip, soat em Jesus Cristo a'õ kay ip jekuku'ukayũ. Ibu'u g̃u ma ip je'e imẽn je'e am.