Atos
1
1-2 Te³o²fah³lãi³. Wãn³txa² tah²yau³xa² ũ³wha²li¹lũ³nxa²ha¹tu¹wa². Kxã³nxai³tã¹jau³la³ Je³su²jah³lai²na² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²ju³ta² ĩ³ye³kxi² ĩ³yau¹ũ³sain¹jau³xai³tã² ĩ³ye³kxi² nxe³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³jah¹lo²nu¹ta²kxai³lu² txon¹sxã³ wi¹lo²la³kxi² ã³si³wxe³ka³tu̱³ oh³xa² wxa²ka³la³xi²nxe³hĩ¹nai³tã¹jau³la³ ũ³wha²li¹lũ³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³sxã³ wxa²ka³la³xi²nxa³ta̱³lxa¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hain¹tũ̱³ka̱³txai³tã² wã²nxa³kxa² so¹ain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² ĩ³hxi²ka¹tain¹kxe³su² ĩ³yau¹ũ³yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³kxan²ta² khãuh³lxa³ti³nha²sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ka³tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²nũ²la² a³lan²ta² ye³ka³lxa¹txi³ 40 nxe² a³lan²tãu³ai³tã² wã²nã³ũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹ju³kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³tai³tã² a²ya³la³tu̱³jai¹nha²kxai³lu¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³jau³su² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹kxa²yu³su² ã³nũ²kxi²nyhain¹nũ²la² kwa³na³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³yah³lxi³sãn²txa³hẽ¹li¹. Hãi¹nxe³sxã³ ha³lo³kxi² yxaut3jah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Txa²wĩ³na² wãn³txai³tã² ĩ³ye³kxũ¹nx2ti³jau³xai³tã² wah³nxe³jah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Nxe³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tai¹ti²tu³wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nx2ti³tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ye³jen¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² A²yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹ta²sai¹nx2ti³tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² oh³xa²nãu³a² a²wa̱³li²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ã³nũ²kxi²nhyain¹tãu³u¹tai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Hĩ¹nai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ã³wa²sut1sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta³nũ³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³nũ³kxũ³non³nẽ³lhĩn¹ju³ta³nũ³su² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²ju³ta² sa²so¹kxi²sĩn¹te³lin¹ji¹wi¹? Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ³la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Txa²wĩ³na² e³kxi²nha²jau³nũ³su² ko̱³nyhah¹lxa³lxi¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wĩ³na² so¹lxi³ e³kxi²nha²jau³su² na³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² wxa²ka³nxi²sxã³ a²nxũ²kwa̱i³wih¹nx2ti³tu¹wi¹. A²nxe³nx2ti³hĩ¹nai²na² ĩ³hxi²ka¹txa²lxi³tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³ha²kxai³ ha³lo²a² a³la³kxi²yah³lxin¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi²nyhu¹sih¹nx2ta¹jau³nũ³su² ĩ³sa²si¹hã³nx2ta¹tu¹wi¹. Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² sa²si¹hã³i² Ju³te²a²ko³xa² sa²si¹hã³i² Sa³ma²ri²a²ko³xa² sa²si¹hã³i² ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ u²lxan¹ko³su² kxan²ti³ sa²si¹hã³i² nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe² ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² ĩ²sa²tẽ³kxain¹tãu³a² wxa²ka³la³xi²ye²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ oh³sĩ̱³na² ã³tĩ̱¹kxi²sa²so¹ye²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Ain¹ti̱³xa² sa²kxai³lu² in³txa² ha¹li¹ u²lã³na³ki²la² so¹sxã³ ũh³wxe³ãx1txa² ai³lyain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²a² wã²la² hã³ka³lo³a² so¹lxi³ wih²kxi²nha² yain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³jah¹lo²nãu³xa² a²wãn³ti³kxai³lu¹:
— Nxe³jah³lxi³si¹lxi¹. Ka³li³le²a² in³txi³nãu³syah¹lxi³nhi¹lxi¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ o³sĩ̱³na² ten³sa²tã³ah³lxin¹ji¹wi¹? Je³su²jah³la² kwẽn¹tai²na¹ ka³la³xi²jah¹lain²txi³ wxa²ka³nxĩ³xi²tu¹wi¹. A²nxe³jah¹lain²txi³ ka³la³xi²kxa² yã¹nxe² ka³nxĩ³xi²tu¹wi¹. Nxe³ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
Ma³ti²ah³la² ĩ²sxã³ ĩ³so¹ain¹jau³su²
12 Nxa²ha¹te¹ a³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³lu² wã³la³ka³txa² O³li³ve²ra³ka³txa² wxa²ka³nxi²nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wi²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tĩh³na² ũ²ki³lõ²me³tro³ nxe² kũ³we²ki²la² yan¹yain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 13 Nxe³ha²kxai³ sxi²ha² oh³xan¹ko³xan¹thĩ³nũ³a² ã³wi²xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³lih¹jau³xa²sa¹, Pe²jah³lo²su² ha²kxai³ Jo³ãu²ah³lo²su² ha²kxai³ Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ Ãn³tre²ah³lo²su² ha²kxai³ Fi³li²pah³lo²su² ha²kxai³ To³me²ah³lo²su² ha²kxai³ Bar³to³lo³me²ah³lo²su² ha²kxai³ Ma³te²ah³lo²su² ha²kxai³ Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³te²a² Au³fe²ah³la² ki³lha³lhxu² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Si³mãu²ah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹la² se³lo²ti³nũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² a²ha³lo²ko³khai³xa² a³lxi²khaix1jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Ju³ta²sah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹lai²li² Ti³a²kah³la² ki³lha³lhxu² ta¹hxai²hẽ¹la². Tũ̱¹ka̱³txai²li² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 14 A²nxe³te²nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ã³yã³nũ²kxain¹nũ²la² a²nũ²a² ã̱³sa²nũn³te²a² wxã³ain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Ma³ri²a³ka³lxa² Je³su²jah³la² a²hã³ka³nũ²su² wxã² Je³su²jah³la² a²lon³ti³tãu³su² wxã² txu¹ti³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ wxã² nxain¹sxã³ ã³nũ²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ka³lxa¹te²a² 120 nxe² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹ti̱³kxai³lu² Pe²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu² ĩ³sa²yxau³sxã³ ĩ³ye³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
16-19 Ĩ³ye³yain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ju³tas² Is³ka³ri³o²jah³lai¹tã² txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³su² tai¹ti²tu³wi¹. Je³su²jah³la² ĩ³kaix1so¹nũn³jah¹lai²li² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txa² ne³ka³ta² wxã³nũ²la² Je³su²jah³lai²na² sa²so¹sxã³ tĩ̱¹kxi²te³lhxã³ wã²nã³ũ¹nyhain¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ha²kxai³ ũ³yho³hi²ki³ai²na² ũ³yho³hi²nyhain¹ki³ai²na² tẽ³sxã³ ha³lo²a² so¹kxi²tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ha²kxai³ kuh³lxa³thin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ha³lo²a² so¹kxain¹ko³xai²na² ã³ya³hi²sxã³ ã³ti̱³ha³la̱³kxi²sxã³ ã³ya²lu¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ju³tan¹jau³su² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nũ²la² ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹: “Ko¹xai²na² A³keu²ta³ma²su¹. Nx2na³li¹. A²ĩ³lxa²su¹. Nxe³jau³xai²li² a²si³yxau³tãu³khai³xa² a²ti³ha²yau³xa² so¹kxi²ko³xai²la¹wi¹. Ain¹tai¹ti²tu³wi¹.” Nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Jã¹nxe³ju³kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² hi²sen³su² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² sa²kxai³lu² a²nxũ²kwa̱i³wih¹sxã³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Ju³ta²sah³la² ya³lu²ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹li¹.
20 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹ sau²mo³jau³xai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
“Sxi²hai²li² a²nũ²la³ ye³yũ²nxa³wi¹. Yxau³ti³he¹xai¹nxa³lho³li¹.”
Ta¹hxai²hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³:
“A²wa³ka³li³yu³ta² sa²wẽ̱³not3txai¹nhẽ³li¹.”
Ta¹hxai²hẽ¹li¹.
21-22 Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ a²nũ²a² ã̱³sa²nũn³te²a² ã³ten³sxã³ sa²so¹a³sah¹lxi³wxi¹. Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² wãn³txai²li² ĩ³hen³ja³nhẽ³lain¹te²nũ³a² so¹lxi³ ãn³si³tẽ³nẽ³lain¹tu¹wi¹. Nxe³jah¹lai²na²su² kxã³nxã¹si³tẽ³kxi²nẽ³jah¹lo²nũ³su² te²a² so¹lxi³ ã³ten³nẽ³nhai¹. A²nxe³jah¹la² a²wi¹lhĩ¹nai³tã² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² a²nũ²a² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ti³yu¹tai²na² ĩ²ha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³tai³tã² ĩ²ha²kxai³ ĩ³ka³la³xi²ju³ta² ĩ²ha²kxai³ nxe³hxai²jah¹lai¹tã² so¹lxi³ ã³ten³sxã³ sa²so¹a³sah¹lxi³wxi¹. Pe²jah³lo²nu¹ta²kxai³lu² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxe³nxa²ha¹te¹ in³txa² ha¹li¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jo³se² Bar³sa³ba²sah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹la² Jus²tu³jah¹lo²su¹ ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ Ma³ti²ah³lo²su² ha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 24-25 Ain¹nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxe³txi¹. Wxãi²na² so¹lxi³ a²nũ²a² a²ẽ¹nãu³ai²nãn¹jau³xa² a²hoh³lxi³si¹lxi¹. Nxe³te²si¹nha²kxai³ Ju³ta²sah³lai¹tã² sa²wẽ̱³not3jah¹lo²nu³su² ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ju³ta²sah³lai¹tã² ha³lo²a² ko̱³ko̱³ta²ko³xa² sa²we³xain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ a²wẽ̱³not3jah¹la²nũ³a² in³txa² ha¹lin¹jah¹la² ĩ²sxã³ wxa²hait1son¹jau³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. A²sa³wi³ha³lxa² nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe²e³kxi²ta³lu²nain¹nũ²la² txah³lxa³ki³a² ã³na¹sxã³ a²ĩ³lxa² sa²so¹xai¹nha²kxai³ Ma³ti²ah³la² a²ĩ³lxa² ĩ³hait1so¹ha²kxai³ ã³wẽ̱³non³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxai¹nha²kxai³ ĩ³kaix1so¹te² nũ̱³ka̱³txa² nxe² ĩ³yĩ¹li²nyhai¹nha²kxai³ nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ã³yã³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².