A Dor Vaamaravazang
Lamaskana a baar angkari, di ra varaar a dorang pana a Piran Iesu Kaarisito. A baar angkari xa dadorin a Dorang Daxa zina. Mumua pis a Laklagaai a Raabu xa ra lis a rexaazang sin ubina ma di ra varaar a Dorang Daxa angkari. La raan Iesu Kaarisito di ra luk naan ma xa utuaas taning araan di ra plaas pana a linga bina Nalik ka malasing 2023 amun maariaas. A baar angkari xa dador wana a lan iwana vaamadaiang faraxai wana Nakmai. Naari lamaskana, xa rauxin amun baar xa zangaaflu urua ma xa wizik urua, singsaxai naandi vaakdul dit faraxas faraxai ma di vatangin Naata Nakmai, naan Iesu Kaarisito.
Metiu ma Maak ma Luk ma Jon ma Pol ma azanon ubina di ra varaar a baar angkari wana a linga bina Grik. Lamur azanon ubina rawarak di raamaai wana a linga bina Grik ma di plaas pana amun linga bina zin naandi vaatak. A baar angkari di ra plaas ma di ra varaar malasing kanaan. A dorang kari xawit di plaas a waaling saksaxai, xawit. Aknaaza linga bina Grik di plaas ma aknaasna vaatak di zuruk ma di varaar wana mit pana a linga bina Nalik. Lalozang a lan iwana wukang a linga bina Nalik, azanon non mumut di duma varaxin saait malasing kari, 2-3 o 10-12.
Amun baar angkari xa zangaaflu urua ma xa wizik urua, naan a Dorang Daxa zin Iesu. Ma amun maariaas ka varas lamur azanon ubina di ra varaar a vaakatang iwana amun non laba ma amun non mumut, kuna tangin fazauzang a non faatak kuna vakotang.
Ma lamaskana a baar, waanaburut mase di vamaravaas aknaaza dorang. Azanon non di rauxin a vaakilanang malasing kari * wana naandi. A vaakilanang kanaan ka vatangin adu xa rauxin a dor vaamaravazang ipaa waanaburut mase.
Lamuraana a vaanongang iwana a baar iwana Dorang sin Nakmai xa rauxin azaan urua, azaxai xanaan a Dorang Iwana Vamaravaazang Aknaas Azanon Paana Ling, ma aza axazak a Vamaravaazang a Waata Dorang, ina di nimnimanin lalozang atavura amun faraviraaiang.
English Preface
This book is a translation of the New Testament into the Nalik language. This is the language of approximately 5,000 people who live in the northwestern part in New Ireland Province of Papua New Guinea.