EXODUS
19
EXODUS CHAP. XIX., 16 to 25
16 Neppaldar nunggar, wunyitye munte, nalurmi, tuppathauwe, puntin ngurlangk. Trumpetowe itye kaikundun, wunyar kornar blukkun. 17 Wunyil Mosese waiyin an narrinyerar camp an mant; kunguramb ityan Jehovah. Kar tangulun lare muntunt ngurlangk.
18 Ngruwar kraiowe yummun ngurlangk Sinaiangk. Moru itye Jehovah kenungai. Loru itye kraiowe lun ellin grauwe kowandie; ngurle ngoinkun. 19 Yaral itye trumpetowe kaikundun, kaikundun, grauwe kaikundun. Yarnin itye Mosese, wunyitye werentun Jehovah. 20 Puntin itye Jehovah Mount Sinaiangk, itye ngurlangk. Jehovil kaikundun ityan Mosese ngurlangk; loru itye Mosese. 21 Yarnin itye Jehovah Mosesangk, Nginte moru, taiy our an narrinyerar, wunyar nowaiy puntani in angk Jehovah, hil amb ukke tuyuluwarrin ityan; wunyar nowaiy pornani. 22 Priestar kar an angk nyrippan, ungunuk ar nowaiy balpewallin Jehovil an partani.
23 Luku itye Mosese, nowaiy ar narrinyerar loru ar ngurlangk; nginte taiyir arnan luku, yup our an moerpurmi lare-lare ngurlungai, moerp al ityan.
24 Yarnin itye Jehovah, murrunmeel moru, wunyinde wankani, nginte, Aaron gelauwe, ngurle wankani. Tingowun priestar, narrinyerar, nowaiy el ar wank, hilamb uk ar tuyuluwarrin ityan Jehovah, ungunuk ar luk ennin, Jehovah ngrakkuwallani.
25 Moru itye Mosese narrinyerungar kitye yarnin anangk.