2
Samban ogagu dogop wene
Andi halok, wene endak yukhirup imbiti ako yukhisogon o. Yi avakwa ndi avakwa ovok erogo enake samban ogarup. It vaga Ala wa yugugwis, enake nggino yugugwis, ogagu dogovovok yiluk, nane avuput vaga yukhisiga. It ap ombok-ombok inim, ap ininis werek ovok erogo inim, enake samban ogagu dogwes. Iren sek erogo nenaruwam inigik, nenendawi sek vaga Ala musek lagu dugwit, ugun adenggen wadok dek dogoguluk, it enake samban ogagu dogwes. Anderogo ogagu hiniselok, sek at ogasagwi. Eke, nenagap wendarisiga Ala ako endawi adenggen nenombasiga. Aren yi avakwa ndi avakwa ovok erogo At avyarat wene Yesus avok ako enelup akluk enagap wendarup ai, ombasiga.
Andi, At Ala ambiat agarik. Eke, avakwa inim, Ala inim, serak enake yonggo lakbagek ap ambiat Keretus Yesus aro. Yi avakwa ndi avakwa ovok erogo heda visilogo bisagiluk, eyave vaga enonggo bagagi. Enonggo bagagi ako andi, At abut lakba warup imbitigi ako sigam arup hudi vanggo iri lagagimu, sigam agagi. Ala en yi avakwa ndi avakwa ovok okbisaup imbitigi ako, it ap weram Yakuri dek menda avyarat wene Yesus ovaga vanggabagu-selok, enagap wendarisogon wene ako mamuleregek lagya dogogiluk mendok okbaninggigi. Eke, yi awi ndi awi yugeregek lagya dogogiluk, lakbigik menda baninggigi. Wene andi, huluk dek mondok avyarat yukhisiga.
Anderogoma, it ap yi awi ndi awi ovok erogo enaninis umbutwi, winimuk yugwi, yegetek sek adigat dugwit, ininggis ilikbaluk, samban ogagu dogopwak yiluk, “Ai!” dombok ombasiga.
Eke, it akwa enendawi werek en enayum des erogo yikhedelagwi hak, yi akwa ndi akwa ovok erogo enendawi werek akluk, anderogo at enayum enanggem nggitik-nggetok erogo yikhidugu dogopwak o. Ap enendawi napwak yiluk iniris heda makbaluk danggwis, mbusi abinak werek menda yiritwis, laut helep enggen mudu segedok ako * Laut helep enggen mudu segedok ako, Indonesia enane andi mutiara yagalagwi. menda yikhidugwi, eke, yum onggo ombok halok adigat hunogo yiritwis, ogarup andi moga. 10 Ata, it akwa Ala wene wokbaluk, musek lendagwi menda en enayum dibaluk yikhedelagwi hak, yi sek ndi sek ogarup ako andi, ndatak dibaluk ogagu dogopwak.
11 It akwa ako andi, enane dek dugwit, ap enavema seve yiluk wene mamulhidugu dogopwak. 12-14 At Hawa endak wakhegetek o. Ap Adam endak wakhagagi. Eke, sile ako en ap Adam ambokan enggetek. Ata, hwa Hawa ambokan inggigirikmu, hwa ako en weyak ogagagi. Andi atma, anen “Akwa andi, enane dek dugwit, Ala wene des erogo hunggu dogopwak. Ap mamulirugwi, eke, it akwa en ap enavema bisiluk, Yi ogaru, ndi ogaru, yugurugwi, ogagu dogop andi dek,” yiluk, yagaliga. 15 Hwa ako andi weyak ogagagi ovara, it akwa ako enendawi werek dugwit, Yesus avyarat umbutwi, avakwa enendawi hunik okbugwis, eke, weyak ogagetek Ala ake denek dugwit, ogaguselok andi, it eneyagi endak inipu-sinigik, Ala en enagap wendarinipu dogosogon.

*2:9: Laut helep enggen mudu segedok ako, Indonesia enane andi mutiara yagalagwi. menda yikhidugwi, eke, yum onggo ombok halok adigat hunogo yiritwis, ogarup andi moga.