2
At aburi o Epesus homarisagwi ako yugeragagi wene
Yuknugu higya lagirik, werekma, At Yesus dadiwap 7 inggis amotkan vaga vagago agarik ako en ambi inim yuknigas. Yuknugu dugwit, “An wene ambi yukhisogon. Yukhugu dogomima, At malaikat An naburi o Epesus homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An yi, ninggis amotkan vaga dadiwap 7 vagogo dugwit, hali yevedogo bagek mbusi emas vaga ogovak higirik 7 anggelekma landiga An ako en, it An naburi o Epesus menda wene yi yugeraliga:
Hit An naburi o Epesus ogarit lendagwi ako an nelup aro. Hit an namusek wagu dugwit, henanyedek okhinipu hegek hekbagetek mondok hunik adigat ogarit lagwi, it ap weyak menda nit nenanggelekma yoma dogop mondok dek o, yiluk, henanggon umbutwi, ogarit lendagwi ako andi, an nilup aro. Eke, it ap nin lakbigik menda dek ovara, wagu lagaorik, ‘Ala en lakbinini waga o,’ yiluk, yugurugwi selok, hiren enavut mbabaluk, ‘Yi huluk yagan wagao,’ yiluk, mbo bisalagwi ako andi, an nilup aro. Eke, An ninis adigat yi awi ndi awi wigak yumwak yiluk, ogarit lagwi vaga anggin-mbanggin okbigigik lagu-sigik, henendawi wadok dek hora yiluk wugu dugwit, sadida okhinipu hegek mondok hunik adigat ogarit lendagwi ako andi, An nelup aro.
Nilup arovara, weyak ambi ogagu hinigis ako andi, yukherayogon. Endak hit nendawi-hendawi hunik wisane dugwit okbanunggu lagagup ovara, yogak andi, ninim hunik dek mbo banunggwis hinugu lagirik, yukhirigi o. Hit endak An ninim hunik dugwit, henendawi adenggen vaga nane musek lagu lagagup ako hekbaluk, yogak mondok adik ogarit lendagwi. Hit adik ogarit lendagwi ako, henasam helok, henomaduk mbo bagu dogomundik, yungguliluk heneyami vaga wakluk, endak hit nendawi-hendawi hunik wisane dugwit okbanunggu lagagup ako wane-wane ogarit lagu dogones. Hit henasam hegetek henomaduk mbo bagatek hiniselok andi, An wagya dogomindik, hali yevedogo bagek mbusi emas vaga ogovak higirik hit menda ako, avoloma en nggigilogo wibayogon. Eke, ambi sek ogagu hinigis ako andi, yi: It ap Nikolaus ane musek nagu dugwit, ogarit lendagwi andi, An nanggon adigat ombasiga ako, hit wane-wane henanggon ombasagwi ako andi sek aro.
Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Eke, hit ap sani en An nane mbo bagetek mondok henendawi wadok dek vagago dugwit des erogo musek lagu hiniselok, yo enggen avakwa iniluk oginivisiga menda Ala eyavupmu agarik ako,* Yo enggen avakwa iniluk oginivisiga menda Ala eyavupmu agarik ako, Ogagagi Wene 2:4, 3:1, Wayu 22:2, 14, 19 yokhanes. ‘It naup sek at,’ yugerayogon o,
yiluk, wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Epesus homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbain o,” yiluk, yuknigas.
Yesus aburi o Simirana homarisagwi ako yugeragagi wene
Anderogo yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Simirana homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An endak erogo welagagis, hivis atok vaga mondok dogosogon, eke, hombagagis ovara, niluk akluk agirik yi, wene yi it An naburi o Simirana menda yugeraliga:
Hit An naburi o Simirana ogarit lendagwi ako, An nelup aro. Hit anggin-mbanggin henovaga agya dugwit, hininggis dek asiga ovara, eloma menda vaga hininggis werek ovagak agipik ako An nelup aro. Eke, it Yakuri dek menda Sile ogasiga wane-wane ogwaruguluk homarisagwi ako menda en, we un huluk, ‘Nit Yakuri menda aro,’ yiluk, An naburi o Simirana menda enane wiyiknom-weyaknom erogo bigigalagwi andi, nelup adigat agirik. 10 At Sile en hit henavut mbaligiluk, avakwa enendawi nggaganggu lagagimu, hit nin heda marogo mabisalagwima mabugugwis, eke nogo 10 vaga anggin-mbanggin okbigigasogom ovara, henalon habuk. Anggin-mbanggin anderogo okbugugu inigik, hiren ‘Hambup hudi arup sek aro,’ yiluk, An nane mondok vagago dogosogom halok andi, mondok-mondok hiniluk dogop menda nggudit-nggudit mendarek hak onggo yikbigigayogon o.
11 Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Eke, hit ap sani en anggin-mbanggin ako menda henovaga agya hegek ovara, An nane mbo bagetek mondok henendawi wadok dek vagago dugwit des erogo musek lagu hiniselok, ndugwis mberen vaga hambusogom dek o,
yiluk, wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Simirana homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk dirup warogo lakbain o,” yiluk, yuknigas.
 
Yesus aburi o Veragamus homarisagwi ako yugeragagi wene
12 Yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Veragamus homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An mbusinggarep erasul ovagak venak-venak ovat marek vagago agirik ako en, it An naburi o Veragamus menda wene yi yugeraliga:
13 Hit at Sile anye werek dugwit o vagago agarikmu agipik andi an nelup. Sile vagago agarikmu akoma agipik ovara hegek, An nane wogogup ako mondok vagago agipik. Eke, An nabut ambi nane des erogo wokbaluk hutun-howam yugeregek lagya lagagi inis Andipas ako, watugwa. Hit henanggelekma Sile agarikmu henawi kota andoma at watugwa. Watu lagagwama, hit henendawi avyarat ombakluk, An nane wogogup ako, ‘Musek laup nenanggon o,’ yiluk, yup ovara, dek o. ‘Nit nenowa Keretus atma, at ane wigo ako andi, mondok at vagogo dogosogom o,’ yiluk, yugwi hinigis o.
14 Anderogo at yugwi hinigis ovara, wene ambi yipi-nipi ogagu hinigis ako andi, yukheraliga. O endak erogo en at Mbileyam en it avakwa Iserali menda Ala wene mbo baluk madis anggom warek nunggwi, eke, akwa we un ugun-ugun oginivit lagwi, ogagu dogopwak yiluk, at Mbileyam en ap Mbalak mamulogogi. Mamulugu lagagimu, ap Mbalak en Iserali menda mamuleragagi. Wene ako, hit An naburi o Veragamus agipik henanggelekma it ambetap hinim homarisagwi nin en wene ako musek lendagwi. 15 Anderogo ndatak, hit nin en at Nikolaus ane musek lendagwi. 16 Anderogo ogagwi hinigirikmu, henasam helok, hit weyak ogasagwi ako andi, mbo bagu dogones o. Mbo bagetek hiniselok andi, An hodo erogo wagya dogomindik, mbusinggarep erasul An nelagapma agarik yi ako vaga hiniri wambu wasogon o.
17 Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Hit ap sani en An nane mbo bagetek mondok henendawi wadok dek vagago dugwit des erogo musek lagu hiniselok, an onggo mberen wokherayogon. Ambi andi, erom mbogot vaga menda inis mana hwilago agarik ako wokherayogon. Ambi andi, hininis swi salogo helep mudu yanggwi hak ako vaga dirup warogo wokherayogon. Hininis warek ako andi, it nin andi inilup asogombuk, ovara, it ininis warek wogerayogon ako adigat inilup asogon,
yiluk, wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat Ala aburi o Veragamus homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk dirup warogo lakbain.”
 
Yesus aburi o Siyatira homarisagwi ako yugeragagi wene
18 Yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Siyatira homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An Ala Abut, nil hali abya wuluk yagaliga ovagak dugwit, an nisok andi, mbusi tembaga amumulip wisane ogasiga hak, nisok anderogo wane-wane wisane ogasiga ako en, it An naburi o Siyatira menda wene yi yugeraliga:
19 Hit An naburi o Siyatira ogarit lendagwi ako An nelup aro. Hit avakwa henendawi hunik oginipwis, avyarat ombakluk henendawi novaga vanggabagwi, henaswei yonggar-inigik nagwis, anggin-mbanggin okbugugu hinigik, henendawi wadok dek dugwit wugwi, ogarit lagwi ako ovok nelup aro. Eke, endak herok maduk at ogagu lagagup ovara, yogak ombok erogo ogarit lagwi andi, nelup adigat ovara, 20 maduk ambi yipi-nipi ogagu hinigirikmu, yukheraliga.
Hwa Isebel ako en ane huluk iri dugwit, ‘An navi, Ala Averiniki en yuknugu hegek Ala wene yukheraliga menda aro,’ yiluk, yukheraliga ovara, hit mbereregetek, ‘Sek aro,’ yiluk hetbagwi hinigirikmu, modok an nanggon oknita halok yukheraliga. Hwa ako en an nayelomani eneyave wisane nomaliniviluk lagya dugwit, akwa we ugun-ugun oginivit lagwi, eke, madis anggom warek nunggwi, ogarit lagu dogopwak yiluk, mamuleraliga ako andi, modok an nanggon aro.
21 At hwa andi, asam helok, omaluk mbo baup yiluk, hekbagagis ovara, aren ‘An okneraup, embetek lagya ako hekbaup nanggon o,’ yiluk, ogarit landiga. 22 Ogarit lagyama, edup en yimbilok-mendalok iri dogopwak yiluk, an anggin ombok ovaga okbayogon. Okbagya dugwit, it nin hwa andi inim weyak ogarit lendagwi ako ogo, enasam helok enomaduk mbo bagatek iniselok, it anderogo at anggin mondok durik-marek erogo enovaga ndan okbugu neyasogom.
23 Hwa andi, eyagi at ane welagwi menda ako it ovok erogo enarit lagya neyasogom. Enarit lagya neyalok, it An naburi yi awi ndi awi homasagwima ako ovok en, ‘Nit nenendawi ombasagwi inim, nenendawi hobaluk ogarit lagwi inim, ovok erogo dibininiluk onggo wane-wane wokneraliga Yesus andi, arat higyo o,’ yiluk, An neyave enelup arusogom o.
24 Eke, hit nin o Siyatira agipik ako, hwa ako ane inim, Sile ogasiga mbauk hwilago yagalagwi wene inim, hit musek lagatek hekbagagup andi, An wene ambi yi yukheraliga: ‘Anen anggin menda ambi henovaga bigigaup embetetek ovara, 25 An warup hudi andi hit An nane avyarat ombakluk wogogup ako mondok wadok dek vagago dogones,’ yiluk, yukheraliga.
26-27 Hit ap sani en An nane mbo bagetek henendawi modok wadok dek vagogo dugwit, An ogarup ombasiga ako ogarit lagu-sigik, o hivis ari wagya halok, An yerogo okbisayogon: An nasin en avakwa ininis unggul dombok navema bisiluk An enasin dogogiluk, mondok okbaninggigi ako ndatak, an okbisayogon. It anderogo at, yi avakwa ndi avakwa enavema bisiluk, it enasini dogopwak yiluk, mondok okbisayogon o. O muk erogo Ala en Yesus avok iri dugwit,
‘Mbusi manggen bogalek inggimu dugwit, ane anye vaga wene yugirigya,
Eke, yi menda ndi menda wen nggabok vaga ogovak higirik ako, lekhelok savulbagusim yuvulik-nggalalek yagaliga hak, ogarogo bugu,
ogarisogon o,’ Mazmur 2:9
yiluk, yagagi ako wane-wane an okbaninggigi, eke it anderogo at, yi avakwa ndi avakwa enavema bisiluk, enane enanye vaga yugurugu dogosogom o. 28 Eke, it Ala wene modok wadok dek vagogo werekma, An wagya dogomindik, o yanggo yigiluk ogagya hegek wap amumulip ogasiga ako at wogora wasogon o. Bilangan 24:17, 2 Peterus 1:19, Wahyu 22:16, yokhanes.
29 Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones o,
yiluk, wene yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Siyatira homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk dirup warogo lakbain.”

*2:7: Yo enggen avakwa iniluk oginivisiga menda Ala eyavupmu agarik ako, Ogagagi Wene 2:4, 3:1, Wayu 22:2, 14, 19 yokhanes.

2:26-27: Mazmur 2:9

2:28: Bilangan 24:17, 2 Peterus 1:19, Wahyu 22:16, yokhanes.