2
Modo wene halok adigat mamulirigya dogop wene
Hat verak, Ala aburi Yesus ovaga vanggabaluk nggarogo ogarit lagu dogop modo wene ako ndatak mamulirigya dogwen. It ap enanggok andi, enendawi suam watwis, enovavut sek agwi, enendawi werek agwi, it enendawi Yesus avyarat ombasagwi ako wadok dek agwi, anderogo dogopwak yiluk, yugirigya dogwen. Avakwa ovok erogo avyarat enendawi hunik okbugwis, eke, anggin enovaga agya halok enendawi mbuk dugwit, wugwi, ogagu dogopwak yiluk, yugirigya dogwen.
It akwa enanggok andi, yi menda ndi menda ogagu dugwit, Ala agayuk wutu dogopwak yiluk, ap enanggok yugeraup yukhigis ako ndatak yugirigya dogwen. Enabis atok vaga wolok nagwis, amburup nenek oginivisiga menda enagaum erogo nunggwi, andi ogagu dogop dek. Ata, eve wene halok adigat mamulirugu dogopwak yiluk, yugirigya dogwen. 4-5 Avakwa en Ala wene miyuk-meyan erogo bagu sao en, it akwa ndugum ako en enaguni inim, eneyagi inim, enendawi hunik agwi, enendawi werek agwi, avakwa enabwa en sek okbugwis, enawi sek erogo unde wakedugwi, akwa enendawi sek adigat dugwit, enaguni enavema seve yiluk, enane hunggwis, ogagu dogopwak yiluk, it akwa enanggok ako en akwa ndugum mamulirugu dogopwak.
Eke, it ap sawe andi, anderogo enendawi werek dogopwak yiluk, enaruk watya dogwen. Avakwa hat vaga il wakhegek ogagu dogopwak yiluk, hat yi ogagek ndi ogagek ogagya dugwit, sek adigat ogarit lagya dogwen. Ogarit lagya dugwit, wene mamuleraliga ako, hat hane inim lobalogo ugun-ugun mamulirigya, hagayuk dek un enda-enda wene adigat yugirigya, ogagya dogobuk. Ata, hat wene yugirigya dugwit it ap hane waup “Nenanggon,” ombasagwi ako en, 'Hat wene weyak yagas,' yiluk, nenavok yusogombuk ma, it enanggadi arupwak yiluk, hane sek adigat yugirigya dogwen.
It avakwa enayeloman ako andi, enasini en yugurugwi ako, enavema seve yiluk, enane hobaluk, wene onggo yugeregetek iniselok, enasini enendawi hunik dogopwak yiluk, yugirigya dogwen. 10 It avakwa enayeloman ako andi, enasini enangge enonggop wugu dogop dek. It ako andi, yi ogagek ndi ogagek ogagu dugwit sek ogarit lagwi vaga avakwa nin ako en, “Nenagap wendarisiga menda Ala wene wasogom,” ombarupwak yiluk, “Henasini enangge wegetek vipak erogo dogones,” yiluk, yugirigya dogwen.
11 Andi, Ala nenabwa en okbininaliga wene ako, avakwa enagap wendarupwak yiluk, it ovok erogo enake sigam agagi. 12 Sigam agya halok, wene andi vaga Ala en, “Hit o wen-vaga yoma dugwit Ala henalon embetetek weyak ogasagwi inim, wen-vaga ogarup henendawi ninggya inim, hekbaluk, henendawi werek akluk, weyak ogagetek sek adigat dugwit, Ala wene wokbaluk ogarit lagu dogones o,” yiluk, yukneraliga. 13 Yukneraligama, yogak ogagu dugwit, Nenasin Ala ombok nenagap wendarisiga menda Yesus Keretus, mondok abinak werek dugwit sigam ari warup ako vaga nenendawi vonggabaluk wenggelek werekma, nenadenggen vaga sokhelagwi o.
14 Nit yi weyak ndi weyak ogasagwi ako ogagu dogoguven yiluk, At Yesus ako nit avyarat ombasagwi menda nenonggo mbalogo heda visibininigiluk, At eyave wogeragagi. Eke, “An naburi nake denek dugwit, sek ogarup enendawi adenggen vaga ogarit lagu dogopwak,” ombakluk, nenomaluk horogo bininigiluk, nit nenake At eyave wogeragagi.
15 Yi wene ndi wene yukhisiga yi, yugirigya dogwen. Ala en hat yavup yi andok okbagagagima, hane anye vaga enaruk watya, enanggadi watya, ogagya dogwen. Eke, ap ambi en hat sovalogo bagaup meyan.