Áchtopa a̱maꞌ yej San Pablo kijkuilowilij
Timoteo
1
Pablo kijkuilowiliá Timoteo
Nej niPablo, iyapó̱stol* 1:1 Xikita glosario “Apóstol”. Jesucristo, ken tikijtowaj, se̱ yej yéj kiti̱tan, iga ijkó̱n kineꞌ Dios yej te̱salva̱rowa iwá̱n toTe̱ko Jesucristo, yej ípansan wel timoconfia̱rowaj. Timoteo, tej yej ken tinomelaꞌpiltzi̱n iga nimitzne̱xtilij iga ximoconfia̱ro ipan Cristo, nimitzijkuilowiliá iní̱n a̱maꞌ. Nikneki iga Dios yej toTaj iwá̱n toTe̱ko Cristo Jesús, mamitzyo̱lchika̱wa, mamitzikne̱li iwá̱n makichi̱wa iga xono tamelá̱.
Pablo kino̱no̱tza Timoteo iga sekin yej ayompa tamachtiáj
Ken nimitzijlijté̱ꞌ kua̱ꞌ niki̱saꞌ iga niajki estado de Macedonia iga xika̱wi a̱ltepe̱ꞌ Éfeso, iga xikijli̱ka̱n yej ayompa tamachtiáj iga ayꞌ má̱j ijkó̱n makichi̱waka̱n. Niga no̱ makinagasmakaka̱n cuento yej mote̱nchí̱wapa, niga makiyo̱ltila̱ntoka̱n iga makimatika̱n ito̱ka̱mej to‑ikyapatajwa̱n. Inó̱n tachi̱waltiá iga mamokuejkueso̱lo iwá̱n ayá̱ꞌ te̱pale̱wiá iga tikchi̱waj ken Dios kineki, inó̱n welsan tikchi̱waj iga timoconfia̱rowaj ípan.
Nimitztajtaniliá iga xitane̱xtili iga mamomelaꞌse̱pancho̱kili̱ka̱n. Petz yejsan kimatitokej iga kichi̱waj yej ye̱kti iwá̱n momelaꞌconfia̱rowaj pan Dios, wel ijkó̱n mocho̱kiliáj. Sekin kikajtéjkeja nochi iní̱n wa̱n mopojpolójkeja ipan xe̱toꞌtajto̱lmej. Kinekij matamachti̱ka̱n ipan iley Dios, eꞌ niga yejemej ayá̱ꞌ kimatij te̱ kijto̱jneki yej kijtowaj, niga yej tane̱xtiliáj.
Tikmatij iga la ley ye̱kti, eꞌ siga tikentende̱rowaj tejas iga mo‑ijkuiloj. Matikmatika̱n iga la ley ayá̱ꞌ onoꞌ iga yej ye̱ꞌnemij, sino iga ino̱mej yej yo̱ltakuaktikej iwá̱n yej ayá̱ꞌ tacre̱dowaj, iga yej pox kichi̱waj yej aye̱kti, iga yej ayá̱ꞌ kitajto̱lkuij Dios iwá̱n kima̱lijliáj, yej kimiktiá itaj iwá̱n iye̱ꞌ, iwá̱n inochi yej tamiktiáj, 10 iwá̱n iga yej mosente̱ka iwá̱n yej ayá̱ꞌ iwá̱n na̱miktitoꞌ o mote̱ka iwa̱nsan ita̱ga‑ikni̱n, iga yej kichteki se̱ tokni̱n iwá̱n kitajtani tomi̱n iga makimajka̱wa, iga yej tayokakajkaya̱waj iwá̱n iga yej kijtowaj “kitztoꞌ Padre”, malej iga kimatij iga nemi takajkaya̱waj. La ley no̱ onoꞌ iga nochi yej ayá̱ꞌ kichi̱waj ken tane̱xtiliá itájto̱l Dios. 11 Iní̱n itájto̱l Dios ino̱nya ye̱ꞌnoti̱ciaj yej tama̱nawiá yej Dios ne̱tekimáꞌ iga manikpowa.
Pablo kimaka gracias Dios
12 Nikmaka gracias toTe̱ko Jesucristo iga ne̱ye̱ꞌitaꞌ iga manikchi̱wa itekipáno̱l. 13 Malej iga nej ikya nima̱ltajtowa̱ya de Cristo, iwá̱n kuajkuantas nikijlia̱ya yej kitokaj Cristo, nikpre̱sojwia̱yaj iwá̱n nikikno̱chi̱wayaj; eꞌ Dios ne̱cho̱kilij iga aya nikmatiá te̱ nikchi̱waya iga aya nicre̱dowa̱ya ipan Cristo. 14 Dios poxsan ne‑ikne̱lij iwá̱n ne̱pale̱wij iga manimoconfia̱ro ipan Cristo Jesús wa̱n manikneki tokni̱wa̱n.
15 Iní̱n yej nia nimitzijli̱tij ijko̱nya nokta iwá̱n kajasi iga inochi gente makicre̱do: Jesucristo wa̱laj ipan iní̱n ta̱jli iga kima̱nawi̱ko yej ayompa nemij, eꞌ nejwaꞌ in yej má̱j ayompa ninemiá. 16 Eꞌ Dios ne̱cho̱kilij iga ipan nej, yej má̱j ayompa ninemiá, mone̱xtiá iga Jesucristo ayá̱ꞌ nimaní̱n kuesiwiꞌ. Iwá̱n ijkó̱n iga mami̱xkui̱ti̱ka̱n ipan nej iwá̱n no̱ mamoconfia̱ro̱ka̱n ipan Jesucristo, ijkó̱n wel nochipa onoskej ite̱noj Dios. 17 Inó̱n iga mamoweyimati̱lti toDio̱s yej nochipa manda̱rowa, yej nike̱man ayá̱ꞌ miki, yej atikitaj iwá̱n yéjsan ise̱lti Dios yej nochi nokta kimati. Ijkó̱nyawaꞌ.
18 Timoteo yej ken tinopiltzi̱n, nimitztekimaka iga xikchi̱wa ken kijtojkej tokni̱mej yej Dios kitajto̱lmáꞌ iga tej. Siga ijkó̱n tikchi̱was, tonos ken se̱ soldado yej ayá̱ꞌ mosemaka pan itekipáno̱l. 19 Amo xikajte̱wa iga ximoconfia̱ro ipan Dios, xikchi̱wa yej ye̱kti ken mitzne̱xtiliá moa̱lmaj. Sekin iga ayá̱ꞌ kichijkej yej ye̱kti ken kimatitoyaj ipan iya̱lmajmej, kikajtejkej iga moconfia̱rojkej ipan Dios. 20 Ijkó̱n kichijkej Himeneo iwá̱n Alejandro, yej nikti̱tan ipan ima̱ꞌ Tzitzimiꞌ iga makichi̱wili̱ka̱n ken yéj kineki iga makimatika̱n iga aye̱kti iga makima̱lijli̱ka̱n Dios.

*1:1 1:1 Xikita glosario “Apóstol”.