A̱maꞌ yej San Pablo kijkuilowilij
Filemón
1
Pablo kijkuilowiliá Filemón
Nej niPablo yej nipre̱sojtitoꞌ iga nikpowa itájto̱l Jesucristo, nimitzijkuilowiliáj iní̱n a̱maꞌ iwá̱n tokni̱n Timoteo. Nokni̱n Filemón yej nimitzpoxcho̱kiliáj, nimitzijkuilowiliáj tej yej no̱ tikpowa itájto̱l Dios. No̱ nikijkuilowiliáj inochi tokni̱wa̱n yej monechkowaj mocha̱n iga ankiweyimati̱ltiáj Dios, wa̱n no̱ la hermana Apia iwá̱n tokni̱n Arquipo yej no̱ te̱pale̱wiá iga tikpowaj itájto̱l toTe̱ko. Dios yej toTaj iwá̱n toTe̱ko Jesucristo mamitzmakaka̱n yej ye̱kti iga xonoka̱n tamelá̱.
Kén iga Filemón te‑ijikni̱n wa̱n moconfia̱rowa ipan Jesús
Nochipa kua̱ꞌ nitajtowa wa̱n Dios nimitzejla̱miki wa̱n nikmaka gracias iga tej, iga ne̱mati̱ltijkej iga timoconfia̱rowa iwá̱n tikpoxneki toTe̱ko Jesús iwá̱n iga tikcho̱kiliá inochi yej moconfia̱rowaj ipan Dios. Niktajtaniliá Dios iga amo xikajte̱wa iga tikpowa itájto̱l Dios, iga má̱j xikye̱ꞌentende̱ro inochi yej ye̱kti yej tikpiáj ipan Cristo Jesús. Nipoxpa̱ktoꞌ iwá̱n tine̱yo̱lchika̱wa iga tipoxte‑ijikni̱n, gracias iga tej nokni̱n, yo̱lchikajtokej inochi yej kicre̱dojtokej Dios.
Pablo kitajtowiliá Onésimo
Malej anka wel katka nimitztekimakaya te̱ tikchi̱was iga nej se̱ itati̱tan Cristo, eꞌ má̱j ye̱kti manimitztajtanili iga san timocho̱kiliáj. Nej Pablo, niwé̱weja iwá̱n iná̱n nipre̱sojtitoꞌ iga nikpowa itájto̱l Cristo Jesús, 10 achi manimitztajtanili se̱ favor iga Onésimo. Onésimo nikita ken nopiltzi̱n iga nigaj ka̱n nipre̱sojtitoꞌ nikne̱xtilij iga mamoconfia̱ro ipan Cristo.
11 Anka ikya, Onésimo moescla̱voj* 1:11 Xikita glosario “Esclavo”. katka yej ayá̱ꞌ mitzpale̱wia̱ya, eꞌ iná̱n kena te̱servi̱rowa, tej wel mitzpale̱wi̱j iwá̱n nej no̱ ne̱pale̱wijtoꞌ. 12 Inó̱n iga iná̱n nimitzti̱taniliá; xiko̱mema̱wi ken kua̱ꞌ nej nemi tineo̱mema̱wiá. 13 Nej niknekiá iga maka̱wi nigaj nowa̱n, iga mane̱pale̱wi ken kua̱ꞌ tej nemi tine̱pale̱wiá, ken iná̱n iga nipre̱sojtitoꞌ iga nikpowa itájto̱l Dios. 14 Eꞌ ayá̱ꞌ nikneki manikchi̱wa nité̱ siga ayá̱ꞌ achto tej tikijtowa, iga inó̱n yej nimitztajtaniliá amo manimitztekimácapa, sino que xikchi̱wa moga̱naj. 15 Anka Onésimo mitzcholowilijka se̱ tiempo, eꞌ iná̱n nochípaya yawi onoti mowa̱n, 16 eꞌ ayꞌya ken se̱ esclavo, sino que ma̱jya sej que se̱ esclavo; iná̱n kenya se̱ tokni̱n yej tikpoxcho̱kiliáj. Nej poxsan nikcho̱kiliá, eꞌ tej má̱j xikpoxcho̱kili ken agaj yej no̱ kitoka toTe̱ko, amo xikita ken se̱ petz ná̱mo̱l tokni̱n.
17 Siga nej tine‑ikni̱nmati iga timoconfia̱rowaj ipan toTe̱ko, xiko̱memá̱wiwaꞌ ken kua̱ꞌ nej nemi tineo̱mema̱wiá. 18 Siga tejté̱ mitzchi̱wilij o siga tejté̱ mitzichtekilij, nej xine̱cobra̱ro. 19 Nej Pablo nikijkuilowa noma̱tika ini̱mej tájto̱l: “Nej nia nimitzixta̱wati”, 1:19 Ne̱si iga Pablo kijkuiloj iní̱mejsan tájto̱l ima̱tika, anka se̱ tajkuilowa̱ni kijkuiloj ipan a̱maꞌ nochi lo demás yej Pablo kijtojtiajki. eꞌ anka wel no̱ nimitzejla̱ntiá iga tej no̱ tine̱debe̱rowa iga nimitzne̱xtilij iga tiki̱xmatiꞌ Cristo. 20 Nokni̱n, xine̱chi̱wili iní̱n favor yej nimitztajtaniliá; xine̱yo̱lchika̱wa iga nej mokni̱n iga tiksentokaj Cristo.
21 Nimitzijkuilowiliá iní̱n a̱maꞌ wa̱n nikmati iga tine̱cre̱do̱j iwá̱n tikchi̱was ma̱jya sej que yej nimitztajtanilij. 22 No̱ nimitzijliá iga xitaye̱ꞌta̱li ipan se̱ cuarto iga nej, porque nej nikmati iga Dios yawi kichi̱wati yej ankitajtaniliáj, iwá̱n Yéj kichi̱was iga nej maniá manimitzitatij.
Pablo monawatiá
23 Epafras mitzijliá iga xiye̱ꞌono, yéj no̱ nigaj onoꞌ ipan cárcel iga kiki̱tzkijkej iga kipowa itájto̱l Cristo Jesús. 24 No̱ mitzijliá iga xiye̱ꞌono, Marcos, Aristarco, Demas iwá̱n Lucas yej ne̱pale̱wiáj iga nikpowaj itájto̱l Dios.
25 Niktajtaniliá toTe̱ko Jesucristo iga mamitzikne̱li̱ka̱n. Ijkó̱nyawaꞌ.

*1:11 1:11 Xikita glosario “Esclavo”.

1:19 1:19 Ne̱si iga Pablo kijkuiloj iní̱mejsan tájto̱l ima̱tika, anka se̱ tajkuilowa̱ni kijkuiloj ipan a̱maꞌ nochi lo demás yej Pablo kijtojtiajki.