Yej Jesucristo kine̱xtilij San Juan
El Apocalipsis
1
Yej Jesucristo tane̱xtiliá
Iní̱n yej na̱ꞌya wi̱ꞌ yej yawi mochi̱wati, yej Dios kine̱xtilij Jesucristo iga yéj sej makine̱xtili yej kitokaj. Iwá̱n Jesucristo kiti̱tan iyá̱ngel* 1:1 Xikita glosario “Ángel”. iga ini̱mej tajto̱lmej mane̱mati̱lti̱ki, nej niJuan yej itatí̱tampa. Niknojma‑ijtowa nochi yej nikitaꞌ, yej Dios ne̱ne̱xtilij wa̱n yej Jesucristo ne̱powilij wa̱n kichij.
Pa̱ki yej kilee̱rowa ini̱mej tajto̱lmej, iwá̱n pa̱kij no̱ yej kikakij kua̱ꞌ nemi molee̱rowa ini̱mej tajto̱lmej yej kiti̱tan Dios iwá̱n kichi̱waj kensan ijkuilijtoꞌ, iga ayꞌya ke̱ꞌ poliwi iga yáwiya mochi̱wati kensan nigaj ijkuilijtoꞌ.
Juan kijkuilowiliáj las siete iglesias
Nej niJuan nikijkuilowiliá las siete iglesias yej onoꞌ ipan estado de Asia. Dios yej nochipa onoꞌ, yej onóyaya iwá̱n yawi wi̱tzeti, mamitzyo̱lchika̱waka̱n iwá̱n makichi̱wa iga xonoka̱n tamelá̱. Iwá̱n ino̱mej siete espi̱ritojmej 1:4 “Siete espi̱ritojmej” kijto̱jneki el Espíritu Santo. yej onokej ite̱noj ka̱n e̱watoꞌ, ka̱n reina̱rojtoꞌ Dios, no̱ mamitzyo̱lchikajtoka̱n. No̱ mamitzyo̱lchika̱waka̱n Jesucristo yej kimelaꞌmati inewi yej yawi mochi̱wati, yej achto ojpa‑isaꞌ ka̱n miktoya, yej kimanda̱rowa inochi yej manda̱rowaj ipan ta̱jli. Cristo te̱cho̱kiliá iwá̱n te̱pájpa̱ꞌya iga iyesyo, inó̱n iga te‑ita ken atikchijkej yej aye̱kti.
Iwá̱n Jesús te̱chij iga matimochi̱waka̱n tirre̱yejmej iwá̱n tisacerdo̱tejmej iga matitekipano̱ka̱n iga iDio̱s yej iTaj. ¡Iwá̱n Jesús mamoweyimati̱lti iga yéj ayí̱ꞌ tamis iga manda̱rowa! Ijkó̱nyawaꞌ.
¡Taꞌ xikakika̱n, Cristo yawi wi̱tzeti ipan mixti! Iwá̱n nochi yawij kitatij, este yej kimiktijkej Cristo no̱ yawij kitatij; iwá̱n inochi tokni̱mej yej onokej ipan ta̱jli yawij cho̱katij kua̱ꞌ yawij kitatij. Ijkó̱n yawi mochi̱wati.
Ijkí̱n kijtoj toTe̱ko yej no̱ya̱n manda̱rowa, yej iná̱n onoꞌ iwá̱n yej onoyay iwá̱n yáwiya wi̱tzeti, “Nej yej nikpe̱waltij nochi, nejsan niktami̱j nochi, nej Alfa iwá̱n Omega.” 1:8 Alfa, letra ka̱n pe̱wa alfabeto griego. Omega, letra ka̱n tami alfabeto griego.
Juan kita iga Cristo ta̱wiá
Nej niJuan yej amokni̱n, ne‑ikno̱chi̱waj kensan no̱ amejeme̱n mitzikno̱chi̱waj. ToTe̱ko reina̱rowa ipan nej kensan no̱ reina̱rowa ipan amejeme̱n. Iwá̱n tikijyo̱wiáj kua̱ꞌ te‑ikno̱chi̱waj iga ijkó̱n te̱pale̱wiá Jesús. Nonoya preso ipan tajkóta̱l§ 1:9 Xikita glosario “Tajkóta̱l o Isla”. yej ito̱ka̱ꞌ Patmos iga san nikpowa itájto̱l Dios yej Jesucristo ne̱ne̱xtilij. 10 Iwá̱n iní̱n ipan inó̱n día kua̱ꞌ moweyimati̱ltiá toTe̱ko, Dios iyEspí̱ritoj asiꞌ noyakapan iga manikchi̱wa ken yéj kinekiá, iwá̱n notepotztaj nikaguiꞌ se̱ tájto̱l poxsan recio, ken tikakij ina̱wati̱lka trompeta. 11 Iwá̱n ne‑ijlij:
—Nej yej nikpe̱waltij nochi, nejsan niktami̱j nochi, nej Alfa iwá̱n Omega. Xikijkuilo ipan a̱maꞌ yej tikita, iwá̱n xikti̱tanili las siete iglesias yej onokej ipan estado de Asia, ken tikijtowaj ipan a̱ltepe̱mej, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia iwá̱n Laodicea.
12 Iwá̱n nimokuepaꞌ iga maniki̱xmati a̱ꞌyéj nemi ne̱no̱tza; iwá̱n kua̱ꞌ nimokuépaꞌya, nikitaꞌ siete mecho̱nwe̱wetkej de oro. 13 Iwá̱n itajkoya̱n inó̱n siete mecho̱nwe̱wetkej, nikitaꞌ se̱ yej ne̱siá ken tikita iPiltzi̱n Ta̱gaꞌ,* 1:13 Xikita glosario “IPiltzi̱n Ta̱gaꞌ”. kakijtoꞌ isota̱ntzótzol iwá̱n ipan iye̱li̱x kipiaya se̱ cintoro̱n yej chijtoꞌ iga oro. 14 Iwá̱n itzónkal este ijichkátiꞌsan ken tikita ichkaꞌ o ken tikita mixti yej este ichkatiꞌ, iwá̱n iyi̱xmej ken tikita tiwelo̱n. 15 Iyikximej este xo̱ta ken tikita bronce yej este xoláktiꞌsan iga kiye̱ꞌtzotajkej; iwá̱n iga tajtowa este tikui̱ni ken tikita kua̱ꞌ wo̱pa ka̱n wetzitoꞌ we̱ya̱ꞌ. 16 Ipan iye̱ꞌma̱ꞌ kipiaya siete si̱talin, iwá̱n ipan ite̱n ki̱saya se̱ espada yej este te̱mpitzáktiꞌsan, iwá̱n tateki iyo̱mexti ite̱n. Ixa̱yaꞌ xo̱taya ken tikita to̱nati̱ꞌ kua̱ꞌ ta̱wiá paré̱j.
17 Kua̱ꞌ niktachi̱lij, niwetziꞌ iyikxite̱noj ken kua̱ꞌ san nimiktiajki. Eꞌ yéj ne̱ta̱lilij iye̱ꞌma̱ꞌ iwá̱n ne‑ijlij:
—Amo ximajmawi; nej yej nikpe̱waltij nochi, nejsan niktami̱j nochi. 18 Nej yej nisatoꞌ; malej iga nimiktoya, taꞌ xikita, iná̱n nia nonoti nochipa. Nej nikpiá lla̱vejmej iga wel niktapowa ka̱n onokej yej miktokej iwá̱n wel nikojpa‑ixitiáj. 19 Iná̱n xikijkuilo yej tikitaꞌ, yej iná̱n nemi mochi̱wa iwá̱n yej yawi mochi̱wati. 20 Iní̱n kijto̱jneki inó̱n siete si̱talimej yej tikitaꞌ ipan noye̱ꞌma̱ꞌ, iwá̱n inó̱n siete mecho̱nwe̱wetkej yej de oro: ino̱mej siete si̱talin kijto̱jneki a̱ngelejmej yej kitztokej ino̱mej siete iglesias, iwá̱n ino̱mej siete mecho̱nwe̱wetkej, ino̱nwaꞌ kito̱jneki siete iglesias.

*1:1 1:1 Xikita glosario “Ángel”.

1:4 1:4 “Siete espi̱ritojmej” kijto̱jneki el Espíritu Santo.

1:8 1:8 Alfa, letra ka̱n pe̱wa alfabeto griego. Omega, letra ka̱n tami alfabeto griego.

§1:9 1:9 Xikita glosario “Tajkóta̱l o Isla”.

*1:13 1:13 Xikita glosario “IPiltzi̱n Ta̱gaꞌ”.